måndag, maj 18, 2009

Fruktansvärda subventioner av etanolbilar

Att undvika utsläpp av ett ton koldioxid kostar 4 300 kronor med hjälp av etanolbilar. Det är 16 gånger mera än vad en utsläppsrätt kostar. Stoppa miljardrullningen till etanolbilarna!

Det är svårt att presentera subventionerna av etanolbilarna och satsningen på etanolinblandning i vanlig bensin. Dagens Nyheter (Lasse Swärd) gjorde ett försök i sin Motor-del i lördags (16/5 -09). Men redovisningen relaterades till subventionen per etanolbil och då får man inte räkna in subventionerna till den vanliga bensinens etanoldel (5-10 %). Det intressanta är hur mycket etanolbilarna subventioneras med per ton uteblivet koldioxidutsläpp. Det kan sedan jämföras med utsläppsrätterna inom EU som kostar ca 260 kr/ton koldioxid.

En korrekt beräkning för de fyra åren 2005-08 baserad på DN:s förutsättningar borde se ut så här:

Skattebortfall under fyra år 1 498 mkr
Ersatt bensin fr 12 till 120 Mliter, skatt 6,20-6,59 kr/l.

Lägre förmånsbeskattning 513 mkr
Ynnor AB

Ingen trängselskatt 115 mkr
Vägverket/Transportstyrelsen

Miljöbilspremie 297 mkr
Vägverket/Transportstyrelsen

Befrielse boendeparkering 60 mkr
Stockholms stad

Summa 2 485 mkr

Denna summa på 2,5 mdr kr skall sedan ställas i relation till vad de ungefär 330 miljoner liter ren etanol, som gått åt för framställning av E85, gett i form av inbesparade koldioxidutsläpp. DN har använt sig av Naturvårdsverkets och Vägverkets sätt att räkna och anger 577 000 ton utebliven koldioxid som vinst under fyra år. Det blir 4 307 kronor per ton utebliven koldioxid.

Jämfört med utsläppsrätternas 260 kr per ton är det en fruktansvärt dålig ekonomi i att försöka minska koldioxidutslppen med etanolbilar.

Det finns 140 000 etanoldrivna bilar. De bidrar till en minskning av Sveriges utsläpp av klimatgaser med ca 0,5 procent. Om fem år räknar miljöforskaren Per Kågeson att antalet etanolbilar ökat med 185 procent till 400 000. Kostnaderna blir enorma men utsläppsminskningen obetydlig. En sådan klimatpolitik borde stoppas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Bloggat om DN-artikeln Jonsson, Olsson

Etiketter:

16 Comments:

At 19 maj, 2009 10:53, Anonymous Reflektioner said...

En aspekt på framtagandet av alternativa bränslen är att vi måste ha andra bränslen när oljan tar slut. Då spelar kostnaden inte så stor roll om vi alls vill ha ett fordonsbaserat samhälle.

Sedan är det en annan sak att det påstådda klimatproblemet tillfälligt kan ge felaktiga prioriteringar.

 
At 20 maj, 2009 02:17, Blogger Per-Olof Persson said...

Alternativa bränslen behöver man inte ta fram genom politiska beslut och subventioner. Om oljan tar slut så kommer priset att stiga och det blir därmed lönsamt för företag/innovatörer att satsa resurser på forskning/utveckling.

Problemet med politiska beslut synliggörs av satsningen på etanol. Livsmedel används för tillverkningen etanol och detta kräver användning av konstgödsel och andra resurser som baseras på fossila bränslen.

Etanoltillverkningen kräver mycket energi och fossila bränslen används vid tillverkningen. El kan användas men elen kan komma ifrån kraftverk eldade med fossila bränslen. Etanol är en bluff som lantbrukare och andra bidragsparasiter tjänar bidragspengar på.

 
At 21 maj, 2009 11:33, Anonymous Anonym said...

Hur kan lägre skatter vara en subventionering???
Har Danne blivit kommunist?

 
At 21 maj, 2009 13:23, Blogger Per-Olof Persson said...

Lägre skatt på en viss energikälla är en konkurrensfördel jämfört med andra energikällor. Nackdelen är att detta kan skapa stora felinvesteringar i en dålig enegikälla. Förr eller senare brukar dessa bubblor spricka och detta kommer att sänka levnadsstandarden för de fattiga.

Införandet av el-certifikat för "grön el" är också en konkurrensfördel. De höga kostnaderna för att producera "grön el" slås ut över all el-produktion. Samtidigt måste vattenkraften byggas ut om en kraftfull satsning sker på vindkraft. Vattenkraften måste täcka upp vindkraften till 100 %. Detta fungerar som Ebberöds Sparbank och förr eller senare kommer de fattiga att frysa ihjäl i sina bostäder under vintrarna.

 
At 23 maj, 2009 00:02, Blogger Danne Nordling said...

Lägre skatt på etanol är i praktiken en subvention. Egentligen skulle ju detta bränsle vara belagt med en skatt för att bekosta vägarna samt full moms som andra varor. Den enda skatt som inte skulle tas ut är koldioxidskatten i den mån inte framställningen av etanol inte leder till fossiala utsläpp (samt momsen på skatten).

Istället för att vara konsekvent med att först ta in skatten och sedan betala ut en subvention kör staten med en nettoberäkning. Det gör att skattetrycket och de offentliga utgifterna ser ut att vara mindre än de är i verkligheten. Dessutom blir det svårare att se vilken subvention som utgår. Dagens Nyheter har inte lyckats redovisa detta explicit per liter eller totalt i mdr kr varje år. Men DN har i alla fall lyckats redovisa så pass mycket att man kan göra en någorlunda korrekt beräkning av subventioneringen av etanolen.

Om vi istället för att betala 4 300 kr per ton koldioxid som inte släpps ut i en etanolbil köpte utsläppsrätter för pengarna skulle dessa räcka till att förhindra 16 ton koldioxid att komma ut. Så vi kan nog säga att etanolbilisterna är ena riktiga miljöbovar som bidrar till utsläppen av CO2 mer än många andra.
/DNg

 
At 23 maj, 2009 01:24, Blogger Per-Olof Persson said...

Cyklisterna är också miljöbovar eftersom människors utandning av koldioxid motsvarar 8 % av människans totala utsläpp av koldioxid. Bussarna kör ändå och vi ska satsa på kollektivtrafiken, säger mp.

Men börjar bussåkarna att cykla så ökar ju utsläppen av koldioxid. Därför är det mer miljövänligt att skicka cyklisterna till gaskamrarna i Auschwitz.

 
At 23 maj, 2009 06:38, Blogger magnus said...

Vill bara nämna en OECD-studie från förra året, "Economic Assessment of Biofuel Support Policies", om detta. Där kom man också kom fram till att kostnaden för CO2-minskning med etanol är cirka 16 ggr (15-17 ggr) högre än (amerikanskt förslag till) utsläppsrätter.
(Nämnde studien här).

Per-Olof Persson. Låt oss istället, kätterskt utanför dagens diskurs, säga att alla som släpper ut mycket CO2 är miljövänner! Jordens atmosfär har i för senaste miljonerna år och i geologisk ålder extremt lite CO2. Vore bara bra med mer CO2. Ju förr medierna visar de vetenskapliga fakta som falsifierar IPCC dess bättre!

 
At 23 maj, 2009 06:59, Blogger magnus said...

Svar till Reflektioner.

Du skriver att kostnaden inte spelar så stor roll. Visst spelar den roll! Ekonomi är alltid centralt!

Vidare missar du inte bara att vi inte håller på att få slut på olja nu (t ex Financial Post), utan du missar även att biobränsle inte har en chans att ersätta den energi vi nu konsumerar. Om den ska göra det måste vi tillbaka till stenåldersnivå, eller knappt det. Alla åkrar som finns skulle bara kunna ge oss 1/4 av energin till fordon. Detta enligt en studie i Science. Men då finge vi ju ingen mat från åkrarna! Och 1/4 av fordonens energi är globalt kanske 1/40 av all energi.

Att etanol/bioibränsle bl a därför är dödfött menar även i en studeie två ledande svenska energiforskare, Jonas Åkerman från KTH och Max Max Åhman från LTH (Ny Teknik). Jag tycker att du ska ta till dig vetenskap, inte flumma runt med peak oil och biobränslevurm.

Biobränslen kan nog med lätthet, och utan att vi alls får mycket energi, göra jorden till ett Påsköarna där natur och människor går under. Olja finns alltså mycket länge än, men vi ska utveckla alternativ som är realistiska. Det bästa är nog att vi inte gör det "demokratiskt", utan att rationella företag får syssla med det utan subventioner. Då slipper vi att den hype som du gått på får styra etanol mm.

 
At 23 maj, 2009 07:26, Blogger magnus said...

Anonym. Riktade skatteförmåner för utvalda aktörer på en marknad beskrivas även lagstiftarna som skatteförmåner i syfte att gynna en aktör gentemot konkurrenter. Därför måste kan den bara beskrivas som subventioner för de som får skatteförmånen. Generell skattesänkniing är inte subvention.

Vidare finns bland ekonomer en diskussion om skatter som instrument i miljöpolitiken alls är vettigt, och det menar visst många som studerat detta att de inte är.

Man måste ju förr eller senare, när den riktade skattelättnaden gjort att det gynnade man vill ska ta över tagit över ändå ha ett läge där man har någon sorts skatt på det, tillhörande tidigare skattebas. Men gynnandet av "Något Miljövänligt" lär innebära att det inte får samma omvandlingstryck som konkurrerande alternativ. T ex kan om alternativbränslen och elbilar gynnas fossilbilar bli långt snålare så att de s k alternativa bränslena (som förresten brukar brottas med nackdelar) aldrig kommer ikapp. Alla de miljarder som skattelättnaderna innebär för staten i kostnader (och det är väl vad vi kan kalla subvention) är därmed bortkastade, eftersom alternativen aldrig kommer ikapp det konventionella samt att ändå förr eller senare alternativa bränslen måste börja beskattas om de ska ta över samt bränsle överhuvudtaget ska beskattas. (Man kan ju tänka sig att skatteförmåner används som ett sätt att i framtiden permanent sänka skatter och bränsle som skattebas till noll, men det argumentet har jag aldrig sett.)

Att politikerna alls i förstone utser "Något Miljövänligt" är ju även det ett problem ur s a s teknisk utvecklingssynpunkt. Politiker kan aldrig veta vad som har potential. Om de tror att de gör det och agerar som att de gör det -- t ex i sådan här politik -- så är det ju mest att jämföra med styrning i ett kommunistiskt samhälle.

Här finns alltså många problem.

(Vet inte om Danne gillar mitt svar -- jag är inte ekonom; har bara en ett par eknla bas-kurser...)

 
At 23 maj, 2009 07:32, Blogger magnus said...

Danne. Vet du någon ekonom och ev. verk av denne som studerar problem med riktade skattelättnader (skattesubventioner) i miljöpolitiken? (Gärna en artikel av dig själv om du skrivit om detta!)

 
At 24 maj, 2009 08:24, Anonymous Anonym said...

Skattelättnader må innebära snedvridna konkurrenfördelar men det innebär INTE att de är subventioner. Att som Danne gör beskriva det som att staten egentligen kunde tagit in pengarna som skatt och sedan givit subventioner förutsätter att staten EGENTLIGEN äger alla pengar. Vad anser skattebetalarnas förening om det? Horribelt i mina ögon.

 
At 24 maj, 2009 16:05, Blogger magnus said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 
At 24 maj, 2009 16:07, Blogger magnus said...

Anonym, jag skulle även uppskatta om du svarade mig, men du saknar tydligen motargument.

Kan du läsa vad jag skrivit är jag dock övertygad om att du inser att du inte tänker tillräckligt långt.

 
At 24 maj, 2009 16:22, Blogger magnus said...

"Anonym": "Skattelättnader må innebära snedvridna konkurrenfördelar men det innebär INTE att de är subventioner".

Om statens långsiktiga avsikt är att beskatta alla bränslen och skatteminskningen alltså är en temporär åtgärd för att (i tid och rum) gynna en viss sak kan det visst ses som subvention visavi det normala. (En helt annan fråga är vad man anser att normalt skattetryck ska vara.)

Problematiken med riktad skattelättnad har bl a med att konkurrenssituationen på marknaden påverkas av statens insats, vilket innebär problem på sikt för det med skattelättnader subventionerade "miljövänliga", på det sätt som jag beskrev i kommentaren 23 maj 07:26 (som du inte besvarade).

Om t ex staten vill ha fler barn kan t ex barnfamiljer få lägre skatt. Då kallar man det en riktad insats, och därför kan det även kallas subvention.

Varje riktad insats (subvention) innebär på grund av att den är temporär att staten inte minskar sin ambition totalt utan ser till att för övriga bränsle- eller familjetyper tar in tillräckligt med skatt för att statens omfattning ska bibehållas. (Familjer är möjligen inte lika enkel som "vara" och kanske därför inte var ett perfekt exempel.)

Statens snedvridning av marknaden innebär en marknadsintervention som är en statlig detaljstyrning som till sin karaktär inte alls är olik planekonomin i det forna öst. Lika skatt ger neutral konkurrenssituation.

En ickeneutrall konkurrenssituation är vidare lika med en ickeoptimal konkurrenssituation, vilket ger ett fattigare samhälle (som måste ha högre skattesats för statens basverksamhet).

-
(PS. Det vore bra om du kan skriva signatur. Det är förvirrande att diskutera i trådar om fler än en inte skriver ut signatur, så att man kan särskilja "anonym och "anonym".)

/mvh, Magnus

 
At 02 juni, 2009 22:42, Anonymous Widerunner said...

Med tanke på att en etanoldriven bil ger en sänkning av koldioxidutsläppet på ca 60-80%,jft en bensindriven bil, så visar uträkningen bara att det inte är det mest effektiva ur ekonomisk synvinkel att satsa resurserna på att minska utsläppen från personbilstrafiken.

Sedan är det för tidigt att göra bokslut över miljöbilssatsningen än, den borde ha möjlighet att ge sänkningar av koldioxidutsläppen för ett antal år framöver.

 
At 06 juni, 2010 01:45, Blogger Danne Nordling said...

Bilskribenten Håkan Matson skriver i DI/Weekend 4/6-10 en lång artikel som försvarar etanolbilssatsningen och bemöter en rad kritiska argument:
http://di.se/Artiklar/2010/5/25/207575/Kronika-Att-skrota-etanolen-riskerar-bli-mycket-dyrt-misstag/?sr=12&tr=272601&rlt=0
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home