torsdag, augusti 11, 2005

Globalisering är utilitarism?

Thomas Friedman beskriver globaliseringen som ett nytt sätt att använda utilitarismen och uppnå socialistiska utjämningsmål. Det ställer många frågor på huvudet som Göran Rosenberg i DN inte uppfattat.

Göran Rosenberg skriver i dagens DN (11/8) en kolumn om journalisten Thomas Friedmans bok "Världen är platt" (utjämnad) som går ut på att globaliseringen ger ökat välstånd för alla och att klyftorna mellan länder kommer att utjämnas. Rosenbergs inte helt glasklara framställning och kommentarer väcker ändå en rad frågor.

Givet att det som kallas 'globalisering' är något vi kan välja eller förhindra tycks företeelsen utgöras av ett politiskt-moraliskt projekt. Spridningen av modern teknologi och avvecklingen av handelshinder mm kommer att öka välståndet i världen. Det kanske kräver vissa uppoffringar av en del människor. Men eftersom helheten är så bra är det moraliskt sett värt att satsa på globalt välstånd. Det är ganska likt den politiska utilitarismens tes som säger att de styrande skall satsa på åtgärder som maximerar saldot av ökad och minskad välfärd för alla människor. (Mer om U.)

Frihandelsvännerna är kanske utilitarister? Globaliseringsmotståndarna är kanske omoraliska utilitarister, som när de upptäcker att de måste göra uppoffringar och lida av försämringar för att andra skall få det bättre, slår bakut och vill behålla sitt välstånd? Eller är de anhängare av en berättigandeteori à la Nozick som säger att de har rätt att behålla sitt välstånd?

Rosenberg ställer frågan: "Varför ska människor acceptera att tillvaron måste vara ett helvete medan de lever så att den eventuellt kan bli ett paradis när de är döda?" Han problematiserar inte denna frågeställning så att han kunde pröva svaret "utilitarismen".

Globaliseringen kommer också att leda till global utjämning. De som har det dåligt idag kommer att få det bättre. De som har det bra kommer att få det sämre. Det låter som en socialistisk vision. Har globaliseringsvännerna hittat en helt annan väg till socialismen än den traditionella med skatter och bidrag?

Hur kan det komma sig att det är socialister som är emot globaliseringen? Kan det vara så att det politiskt korrekta sättet att vara egoist är att påstå sig vara altruist? Genom att hävda att globaliseringen försämrar för de fattiga länderna kan de egoistiska socialisterna hoppas på att få behålla hinder som de själva tjänar på? Attac ville införa global beskattning och bidrag till de fattiga länderna istället för att riva handelshinder som de själva skulle lida av.

Rosenberg förlorar sig istället i en grumlig diskussion om nationalekonomen Joseph Schumpeters teori om 'kreativ förstörelse'. Den moraliska frågan som Schumpeters beskrivning ställer är, enlig min mening, huruvida ny teknik som ruinerar etablerade företagare och gör deras anställda till tiggare skall accepteras av de styrande i ett civiliserat samhälle. Om företagarna vill investera kortsiktigt eller långsiktigt är ett sekundärt problem som i varje fall Schumpeters teori inte kan ge svar på.

Ett gammalt konkret exempel på 'kreativ förstörelse' är hur industrin för att hugga gatsten gick under på 1900-talet när asfalten introducerades. Det var naturligtvis något som en utilitarist kunde applådera. Om några stenhuggare inte kunde hitta nytt jobb och fick bli tiggare - so what? "Vi måste acceptera vissa offer på utvecklingens altare." Inte heller en berättigandeteori skulle ha gett någon hjälp. Om konsumenterna inte vill köpa gatsten är producenterna inte berättigade att tvinga dem att göra det.

Man kan naturligtvis definiera bort problemet. Förstörelsen är inte någon förstörelse. De anställda i stenhuggerierna "friställdes" bara för nya, mer produktiva arbetsuppgifter. De överfördes till mer högproduktiva jobb och fick högre lön och allas välstånd ökade. Men om denna mekanism inte fungerar öppnar sig en grogrund för socialism av traditionellt slag som antingen vill konservera näringslivet eller bedriva socialpolitik.

Varför skrev Göran Rosenberg ingenting om detta?

10 Comments:

At 11 augusti, 2005 21:42, Blogger Disen said...

http://www.nybooks.com/articles/18154

Globaliseringen har lite med frihandeln och enda mindre med fria marknader att göra. Globaliseringen er vel heller ingen komplett politisk plattform att gå til val på för att göra väljarna lyckliga.
Globaliseringen er et historisk skeende med båda negative och positiva effekter och skall inte reduceras til det globala BNPs växt. Om menneskehetens lycka ökar eller minskar, blir som att jamföra äpplen och päron i stor skala.
Jeg tror dock globaliseringen kan behöva saktas ned utan att avstånden eller solidariteten mellan jordens folk blir mindre, snarare tvert om. Ser ikke poängen med att alla springer i ekorrhjulet för att producera skit vi inte har tid över att använda eller bränna av oljan för att kränga skråpet nån annanstans.

I ökande utsträckning får inte stenhoggarna nya jobb. Roboter och mjukvara tar över och dom enorma overskotten samlas hos globala eliter utan lojalitet til varken regeringar eller arbetstakare.
Om vi använder den her lagen om minskande marginalnytta på välmåendet, så vill ju växten stanna upp av seg själv fordi vi ikke orkar anstränga oss för i byte för mer konsumption. Vi vill ha mer fritid i stället. Men det valet har vi inte, derav ekorrhjulet.

Förmogenheter skapas i stigande grad via ägarskap av kapital, roboter och mjukvara och mindre genom lönearbete. 200 kinersares dagsverk er värd en svensk bara fördi nån villkårlig valutakurs sier så. Om inte befolkningar och arbetstagare tilläts regulera, påverka, platta till eller kanalisera dessa enorma asymmetrier, så kan det ende i nye revolutioner riktad mot dom globala firmorna eller världskrig över naturressurserna. Man kan vel vara bekymrad innför dessa perspektiv men likevel optimist : Sovjet klappade ihop utan stora innbördeskrig och arabvärlden kan lockas över til demokratiska planhalvan. Då har vi bara Kina som kan stjälpa the global village. Vi får hoppas.

Men att enl naturlagarna predika platt jord, evig boom och slutgiltig lycka er ju bara löjeväckande. Det så ju likadan ut båda i 1905 och 1925.
Men sen klantade ekonomerna til det med avskaffande av gullstandarden respektiva börskrasch. Det britiska imperiet varade bara 150 år och det amerikanska har redan tuggat på i 50.

 
At 13 augusti, 2005 12:14, Anonymous Anonym said...

Varför skall inte en entreprenör få välja fritt var hans företag skall verka? Varför skall en konsument inte få välja det mest prisvärda alternativet?

Globaliseringen är en bökig fråga för människor som inget hellre önskar än att sitta vid kontrollpanelen.

 
At 13 augusti, 2005 13:57, Blogger Disen said...

Fordi det kan bla dumpa lönerna til helt oakseptabla nivåer. Selv om skatterna sänks til kristliga nivåer, så kan den svenska byggjobbaren helt enkelt inte konkurrera med letter då han skulle få jobba 72 timmar i dygnet. Jeg går utifra at du forsvarar fullt ut effekterna av fri arbetskraftsinnvandring va nå dessa visar seg bli. Då kapitalet kan flyttas snabbare enn arbetskraften, så vil fri flyt av arbetskraft teoretisk föra til en global gisslansituation der lönerna nivelleras til kinesisk nivå. Nå finns det givetvis innbyggt en mängd trögheter imot denne wholesale dumping såsom kompetensnivå, språkförbistring, transportkostnader, kulturskillnader osv osv men trenden er tydlig. 20% av svenskarna har ångest pga arbledighet iflg SvD. Er detta rimligt ? Säkert kan mycket förklaras via skatterna. Men i Bahrein och Oman vil innfödingarna själva ha decent jobs. Försvarar du Indiens och Pakistans rätt att lösa sina befolkningsproblem per eksport ? Skall vi inte hjälpa öststaterna och nordafrikanerna att själva rykka upp seg istället för att dränera dom på brainpower och lågga beslag på den besta arbetskraften ? Du fördömar givetvis den spontana strejken på Heathrow der sir Roy lät avskjediga folk via megafon på parkeringen. Du försvarar givetvis den kapitalistkommunistiska regimens nedslag på fackföreningar i Kina. Du förhärligar givetvis WalMart som slår ut alt annat og skapar tråkiga ökner.

Det allra billigaste alternativet er i regeln producerat av dom som förorenar mest, betalar minst og ljuger mest. Konsumenten har dessverre ikke guts eller medvetenhet til att stå imot det billigaste så jeg er ikke principielt imot att han få hjälp på traven. Skal halva Portugal bli arbetslösa över natta fordi vi inte kan innföre en euro i tull på kinesiska Tskjortor ? Det er ingen människorättighet att köpa billigt. Varför skall inte hela räknestycket redovisas öppet på sweatshopprodukterna ? Jorå, det finns en global trickledown koeffisient (se SvD idag om Indien) men den verkar i många fall orimlig liten. Kakao och kaffebönderna borde få behålla mer utan att det förer til annet en obetydlig minskad marginal hos grossisterna.

Globaliseringen er "bökig" för oss som jobbat i verkliga livet och läst världshistoria i något dussin år etter plugget men lätt som en plätt for dom som inte orkar ta med alla relevanta dimensioner i sina hallelujabeskrivningar. Sålenge en kan spåra upp nån liten växt i BNP/skalle så kan alt annat försvaras. Men det verkar ju som globaliseringen för med seg nån typ av mellanfolklig solidaritet i andra vågen. Nån typ av grundleggande anständighet och respekt ser ut til att breda ut seg bredvid teknikrevolutionen och varuflödet. Denna typ av global identitet kan möjligen vara nog för att omojliggöra större krig, så man ju vara för globaliseringen av detta skäl. I såfall handlar Globaliseringen som fenomen mer om grunnleggande menneskerettigheter enn om retten til fri fuskhandel med billig kaviar. Så gamle Kalle får kanskje rätt ändå, vi proletärer får förena oss. Paybacktajm ! Kapitalisterna får flytta med dubya til Mars.

 
At 14 augusti, 2005 00:12, Anonymous Anonym said...

Det finns ett uppfriskande drag kring globaliseringen: Den leder till polarisering. Erling Disen bekänner verkligen färg i sitt inlägg. Göran Persson tvingas komma till ståndpunkten att mera tvång och statlig expansion är Sveriges sätt att möta globaliseringen. Danne Nordling ser ingen annan utväg ur arbetslösheten än Keynes.

Det är bara att beklaga att ingen etablerad politisk kraft vill positionera sig åt det frihetliga hållet.

Socialism är inte förenlig med frihandel eller fri rörlighet av arbetskraft. Den maktlöshet hos vanliga människor som Disen redogör för beror på att de sitter i knät på staten. En välfärdsstat är inte påhittig nog för att klara stora strukturomvandlingar.

Jag har jobbat som fristående konsult i 15 år. Det har aldrig fallit mig in att anställa folk. Jag ser till att arbeta lagom mycket för att komma upp till brytgränsen för statlig skatt. Björn Lundéns avdragslexikon står på en given plats i bokhyllan. På de företag jag arbetat med har jag sett flera goda entreprenörsämnen sitta som löneslavar. "Inte borde en sån stjärna som du sitta här" brukar jag säga och får ett förläget skratt till svar. När man skall få tag på folk hör man numera ofta "Fredag är hans lediga dag".

Här finner vi anledningen till att Sverige och globaliseringen inte går ihop.

Att motivera frihandel utilitaristiskt verkar långsökt. Rättighetsperspektivet ligger närmare till hands. Ett exempel till: Varför skall jag behöva dö i en svensk operationskö när det finns utmärkta belgiska privatkliniker?

 
At 14 augusti, 2005 12:26, Blogger Disen said...

Heja Johan
Jeg har inte röstat rött på 20år og jobbar oxå som konsult. Så om du tror jag bekänner färg (blodröd) genom att heja på gamle Kalle (Marx altså) fordi karln onekligen har en del skarpsynta innsikter, så ber jag om ursäkt för misslyckad sarkasm.

Men en kan vel inte låta den personliga situationen avgöra hur en skall tycka om politiken och globaliseringen.

Den kompromisslösa nyliberalismen kommer inte att etablera seg som politisk kraft fordi den i besta fall aldri klarar att attrahera mer enn nån enstaka procent. Med möjlig undantag för den revolutionära amerikanska puritanismen eksisterar den bara i böckerna. Numera er nyliberaler att betrakta som storbolagslibertiner dvs de förväxlar individen med stora firman och försvarar alla storkapitalisters grepp via individens rättigheter - -

Du ger deg på fel sak när du ger deg på latskapen och tror ökad arbetsmoral skal rädda Sverige. Kompetensen och disiplinen er redan rekordhög i de skandinaviska länderna.

Tack för att skildringen av maktlösheten har gått hem. Givetvis vill jag oxå ha mycket mindre stat och lägre skatter. Men hör etter nå : Ett sådant systemskifte måste till oansett . Detta tar tid, 5-10 år. Under tiden måste visst självförsvar finnas imot arbetskraftsinnvandring och hyperbillig import. I den större samanhang sitter vi alla i knät på staten oansett om vi er konsulter eller svetsare. Om du avsvärjer deg denna solidaritet med dom flesta knegare, tålamod med viss byråkrati och skattinnkreving samt en gnutta patriotism overför Moder Svea mhp på val av bil och operationssal, så har du ingen helgjuten politisk plattform att erbjuda.

 
At 14 augusti, 2005 14:02, Anonymous Anonym said...

Disen,

Jag tackar för ett, som jag uppfattar det, vänligt inlägg. Därtill från en konsultkollega :-). Några kommentarer.

Världen består av enskilda människor. Politik bör utgå från detta faktum.

Om ditt förförra inlägg var ren sarkasm så var den väl dold. En global fri ekonomi skiljer sig inte från en lokal, så den kritik du riktar gäller även utbytet inom en familj, en stad eller ett land. Nu är det fina att det du kritiserar faktiskt är *bristen* på frihet. När arbetsgivare kan avskeda folk med megafon så finns det ett privilegium i botten, som skyddar dem från repressalier, trots bryska metoder.

Du misstolkar min redogörelse från arbetslivet som att jag klagar på bristande arbetsmoral. Problemet är att människor hindras av staten att förverkliga sina planer. Exempelvis är privat kapitalbildning från lönearbete så gott som omöjlig. Detta leder till en passivitet, där vi lever ett slentrianliv och på sin höjd skjutsar ungarna till fotbollen. Så fort något går emot skriker vi på hjälp. Stora starka smålänningar åker till Sergels torg och gråter för att deras skog blåst ner. Gamle sossen Bo Södersten kallar detta för "inlärd hjälplöshet".

Att använda en folklig retorik för att förverkliga en dold agenda låter inte så värst sympatiskt. Då är diktatur faktiskt mer ärligt. Vilhelm Moberg ställde alltid frågan till makthavare om svenska folket verkligen inte tålde att höra sanningen. Margret Thatcher kunde tala klartext.

 
At 14 augusti, 2005 15:47, Blogger Disen said...

Johan,
det er bättre med fräna utväxlingar om dagens verklighet enn filosofiskt finlir.

Klart er Sverige och Norge redo för nån Thatcherperiod för att röska bort byråkratifläsk, precis som Tyskland, Frankrike, Italien...

Jeg håller med deg utan reservationer ang entreprenörens villkår. Men ett lands motor er hårdvaruproduksjon och naturressurser innenför ramen av vissa storbolag med stor kapitalakkumulation. 8 mill konsulter lär inte ersätta oljan, vattenkraften, skogarna och malmen selv om det senaste skriket er såkallade "tjänster". Dom tradisjonsrika bolagen som förvaltar vårt gemensama arvsilver borde förbli lojala till landet. Det var självklart under Saltsjöbadsandan att kapitalet förvaltades inom landet. Det er inte längre fallet. Hva blir konsekvenserna för Sveriges del när 30mijarder i överskott inte betyr att Ericsson nyanställer ? En behöver inte vara nostalgisk sosse för att innse värdet av trygghet och forutsigbarhet.

Ångesten sprider seg i Europa oxå.
Italien håller på att gå på pumpen som effekt av euron. Grekerna och spanjorerna er heligt förbannade på prisökningarna och låsningarna med euron.

Men jeg tror det er store skillnader på nasjonala, europeiska og globala politiska agendor. Just för att skapa politiskt flertal för nån Thatcherpolitik i dom olika länderna så krevs nån typ av beredskap inför billig import av arbetskraft och varor. Thatcheromställningarna i Irland, Finland, New Zealand, Danmark och Australien gikk til i paraplyn av nasjonala valutor och utan samma globaliseringstryck. Lägre skatter i Sverige er en sak för seg, eurons förvaltning en sak för seg og den europeiska solidariteten en sak för seg.

Som du forstår er jag förvirrad. Men att påstå att lösningen er frihandel inom landet = frihandel i Europa = frihandel globalt er altför enkelt. Nyliberalarna vill att vi blir som USA : överkonsumption, samhällsupplösning, korrumperad utbildning, dyr hälsovård, ingen semester. Ang avreglingar finns avskräckande exempel fex på el. Kartell, utpressning och fläsk inom storbolagen finns det gott om. Skall vi sänka vår standard och sälja ut vår modell pga valutaförhållande, billiga balter och utpressning från storbolagen. Varför ?

 
At 14 augusti, 2005 16:40, Blogger Disen said...

Ang Gudrun :
- Problemet er vel at försäkringsbolagen inte täcker såna her fall og/eller att giriga smålänningar inte vill betala premien. Va skall vi med storfinansen till om den inte kan hantera en normal norrlänsk snösmältning ? Det er alltid gnäll om villkåren, gängen typ Skandia forsöker alltid sno seg undan..

- Sydkraft har tiotalls miljarder i överskott. Dessa enorma pengar förar inte till att elkablarna fixas till. Dom skall dras innför rätta för minsta grej. Och dom tar inn balter för jobbet med röjning...Studera den såkallade avreglingen i Kalifornien och se hur storbolagen blåste elkonsumenterna och iscensatta blackouts för att pressa politikerna..

- Ang hjälpelösheten : Den kommar att försvinna om folk kan ta tilbaka makten över sina liv, det er vi vel överens om. Frågan er va som skal til. Själv om amerikanerna fortfarande sejer seg vara lyckliga med sin nomadtilvaro, så har senare års outsourcing av jobb til Kina ol tärt på självkänslan.

Ang megafon :
- Försvarar du detta ? British Airways går med hyggligt överskott. Skall det vara nödvendigt att behandla folk som boskap ? Er det globaliseringens budskap ? Har du sett hur kaffebönneodlarna lever ? Kan inte dom få några dollar av tårtan för ett drägligt liv ?
Försvarar du RyanAirs mundkorgar ?

Beklagar men jeg ser skillnad på den fria grönsaksmarknaden på Hötorget (den er vel kanskje duperad av maffian för alt jag vet..)og överenskommelserna i styrelsesrummen i kapitalismens namn. Om alla mänskliga aktiviteter skall mätas i pengar, blir vi beroende av ekorrhjulet för minsta grej. Det er vel inte att frigöra individen..

Jeg börjar misstänka att konkurrerande företag tilsammans legger beslag på viss overhead i kost för att ta över eller för att organisera marknaden. Denna overhead genererar säljpress, fusk och dumping i byte för viss ärlighet, kvalite och tröghet. Inte självklart va som er best. Amerikanska hälsovården kontra den kanadensiska kan vara ett bra exempel. Det blir inte alltid billigare eller bättre med avregleringar eller privatiseringar.

 
At 14 augusti, 2005 22:56, Anonymous Anonym said...

Disen,

Först och främst, skulle inte du kunna registrera dig på www.liberaldebatt.com. Där kan du få en bra bild av nyliberalismen.

Några kommentarer:

"ett lands motor er hårdvaruproduksjon och naturressurser"

Jag vågar påstå att naturresurser är direkt skadliga för en utveckling mot ett liberalt samhälle. Regioner som inte var självförsörjande på livsmedel var de första som industrialiserades och de som klarat strukturomvandlingar bäst. I Sverige gäller detta t.ex. Sjuhärads- och Siljansbygden. Hong Kong är bara en smal landremsa vid havet. Ställ detta mot arabländernas samlade export som utom olja är mindre än Finlands.

"Skall det vara nödvendigt att behandla folk som boskap?"

I allmänhet försöker inte företag mörda vare sig anställda eller konsumenter. Tidningar älskar däremot att frossa i sådana historier. Om det trots allt är så illa att vissa företag beter sig skurkaktigt så bör man ställa sig frågan vad som gör det möjligt. Då hittar du alltid någon reglering i form av tullskydd, begränsat jordägande eller inskränkning av föreningsrätt. Återstår sedan den fraktion företagare som är att betrakta som idioter. Konsumentmakten har en särdeles förmåga att sortera bort dem.

"Skall vi sänka vår standard och sälja ut vår modell pga valutaförhållande, billiga balter och utpressning från storbolagen. Varför?"

Förklara varför vi skall tillverka en potatisskalare för 3,50 kr när vi kan importera den för 0,50 kr. Förklara även varför hantverkstjänster skall kosta 150 kr/tim när balter är beredda att göra jobbet för halva kostnaden.

Jo, för att vår samhällsmodell inte är dynamisk nog att anpassa sig till nya förhållanden. De pengar vi spar på globaliseringen går till A-kassa eller tvångsfinansiering av gardinupphängare.

"Jeg börjar misstänka att konkurrerande företag tilsammans legger beslag på viss overhead i kost för att ta över eller för att organisera marknaden..."

Konspirationsteori á la Chomsky, Klein eller Moore.

 
At 15 augusti, 2005 00:22, Blogger Disen said...

Bilden av nyliberalismen (låt oss hålla oss til ekonomin) : nolls skatt, noll stat,fritt fram för storbolagspsykopater. Nåt mer ?

Naturresurser : Håller med om att det finns en latskapspremie i produktivitet på kanksje 10%, jfr Norge.

Hong kong, Singapore, Dubai : handelsöar och skatteparadis som er undantag mer enn regel, jfr Andorra og Jersey.

Boskap hos British Airways : Er orsaken til megafonuppsägning tullskydd, jordägande eller innskränkning av föreningsrätt ? (Ur din synpunkt så forstår jag ikke helt det sista )

Potatisskalaren : Om vi anställer många nog til 0.50, så kommer til slut hela restaurangbransjen att lönedumpa med en faktor 7. Tusentals jobbar redan i denna bransjen og en lönedumping startar en spiral med vräkning, svartjobb, deflation og depression. Och 50öringen åker tilbaks til Lettland. Derför.

Dynamiken : Jeg håller givetvis med om att LASreglerna måste fjernas och att beskattning, pensionssparing osv måste reformeras. Men jag håller inte med om at detta skal föra till en lönedumping faktor 7 i samma vändan.

Konspiration : Om energideregleringen i Kalifornien :
http://www.consumerwatchdog.org/energy/rp/3368.pdf
Du innser att rullande mörkläggning er iscensatt manipulation courtesy Enron i stor skala. Ken Lay var kompis med pappa och son Bush som självklart ingenting visste (sarkasm) Jeg sier ikke at konspiration er regel men storbolagens makt er så total att bara visst procent innslag av fusk och smörj gör relativt stor skada. Samtliga amerikanska politiker lär vara köpt så der åkte demokratin.

 

Skicka en kommentar

<< Home