onsdag, oktober 12, 2005

- Nu vill Reinfeldt satsa 10 mdr på offentlig sektor

I partiledardebatten idag nämnde moderatledaren att hans parti ville satsa 10 miljarder kronor mera än regeringen under en treårsperiod på den offentliga sektorn. Det sade Reinfeldt helt i förbigående som en indikation på hur välvilliga moderaterna är. Förslaget har funnits med tidigare men under de senaste månaderna har det varit ganska tyst om det.

Det är förståeligt att när statsminister Persson drar fram den offentliga sektorn för att fixa fram "riktiga jobb" har det inte varit opportunt för Fredrik Reinfeldt att säga att detta har moderaterna minsann redan föreslagit. Men när Persson inte kan finna bättre uppgifter för de nya offentligt anställda än att sätta upp gardiner kan man fråga sig vad Reinfeldt anser att hans nyanställningar skulle användas till.

Mer resurser till offentlig sektor utgörs till största delen av flera jobb. Jag har tidigare beräknat Reinfeldts satsning till ca 30 000 nya offentligt anställda (eller upphandlade privata tjänster). Det skulle kunna bli ännu många fler om moderaterna räknade med liknande "dynamiska effekter" som finansminister Nuder gjort tidigare (han har dock nu höjt kostnaden till 10 mdr kr).

Ser vi nu uppmarchen till en tävling om vem som skall sats mest på den offentliga sektorn? Vi är många som trodde att det moderata överbudet var borta efter överenskommelsen i Bankeryd. Skall moderaterna gå fram med budskapet "mer pengar till offentlig sektor" medan de tidigare så socialt medvetna kristdemokraterna lanserar "sänk besninskatten - halvera momsen"?

8 Comments:

At 12 oktober, 2005 16:49, Anonymous Anonym said...

De 10 miljarderna ingår såvitt jag förstått i alliansens samlade budgetalternativ.

Svensk politik har länge rört sig om valslogan typ vi är för "vård, skola ooch omsorg". Vi är också bättre där än andra partier och sådana påståenden görs utan att närmare konkretisera dessa frågor, analysera vilka förändringar man finner befogade och likaså vilka brister som finns. Dedtta är förstås beklagligt.

Det är alls inte omöjligt att alliansen i detta fall kommit med ett taktiskt betingat överbud. Det motiv de åberopat är dock att kommunerna nu äntligen ska kunna komma till rätta med de högst uppenbara brister som finns inom äldrevård och sjukvård. Att kommuner och landstingen skulle göra sådana prioriteringar är dock högst tveksamt.

Som framgår av en tidigare blog så kan kommunerna mycket väl effektivisera sin verksamhet och förena detta med skattesänkningar. Detta borde främst moderaterna men även alliansen i sin helhet ha tagit fasta på, men de kanske inte litat på att deras förtroendevalda mäktat med sådana uppgifter. I så fall sannolikt en riktig bedömning.

De tio miljonerna kan ju också förvaltas på andra sätt. Kommunala skulder kan avbetalas. Medel kan sättas undan till de avtalspensioner, som nu finansieras via de kommunala driftbudghetarna. Och extra statliga medel kan förenas med förbud mot skattesänkningar och att dessa mevdel sätts av i särskilda fonder för att täcka de extra kostnader som snart dyker upp för att finansiera det demografiska gapet.

Noterbart är dock att vänsteralliansen inte ännu har kommit med någon kritik mot de tio miljonerna.

 
At 12 oktober, 2005 17:04, Blogger Danne Nordling said...

Intressant. Är du säker på att Alliansen står för dessa 10 mdr? Jag har inte sett detta i överenskommelsen från Bankeryd. Men alla fyra kan ju ha motionerat om detta. I varje fall hörde jag Reinfeldt säga "moderaterna" och inte "alliansen" när han nämnde detta. På m:s webbsajt nämns detta som en punkt i m:s program.
/DNg

 
At 12 oktober, 2005 18:05, Blogger Per-Olof Persson said...

Frågor

1. Ska skatterna höjas med 10 miljarder? Eller är det en omfördelning från andra kostnadsposter?

2. Är det så att avsikten är att vinna valet och sedan efter valet föra annan politik?

 
At 12 oktober, 2005 19:28, Anonymous Anonym said...

Danne,

Jag vet att moderaterna talade om de extra 10 miljonerna långt innan Bankeryd.

Kom man sedan överens om en lång lista på förslag som skulle ingå i de 50 miljarderna så verkar det tycker jag ologiskt om moderaterna då i bakfickan skulle ha ytterligare en budgetpost på ett så extremt högt belopp som 10 miljoner.

Vi vet ju att alliansens partier lagt egna budgetalternativ, vilket var överenskommet att de skulle ha rätt till. Fråga är då om ett parti som vill ha extra skattesänkningar kan kombinera det med de 10 miljarder du nu tar upp.

Själv har jag nu till moderaterna skrivit ett mejl för att bringa klarhet i allt detta. Det kom omededlbart ett svar, som gick ut på att mina frågor skulle överlämnas till dom inom alliansen som handlägger detta ärende.

När-och om-svar kommer så ska jag vidarbefordra det.

 
At 13 oktober, 2005 16:06, Anonymous Anonym said...

Var det inte så att de 10 miljarderna skulle läggas ut på en treårsperiod?

 
At 15 oktober, 2005 02:10, Blogger Danne Nordling said...

Oklart vad m vill

Jag har tittat översiktligt på moderaternas budgetmotion (http://www.moderat.se/pdffiler/budgetm_okt05.pdf). Där framgår vissa reformer som Alliansen står för, men det mesta beskrivs som att det är moderaternas alternativ till regeringens politik.

På sidan 22 framgår av punkten 9 i moderaternas program för "ökad sysselsättning" att man vill satsa drygt 12 mdr kr (i smf står 10 mdr) på kommuner och landsting mer än i regeringens budgetproposition under perioden 2006-2008. Det betyder alltså endast drygt 4 mdr kr i nivåhöjning. Om den sedan blir varaktig i 100 år blir satsningen givetvis 400 mdr kr! På denna nivå befinner sig den verbala presentationen.

På sidan 100 finns det en tabell som dock ger andra uppgifter. Här framgår det att m:s satsningar på offentlig verksamhet skall bli 29,6 mdr större år 2006. Då ingår försvaret, polisen och bidrag till kommunerna. Genom besparingar på 55,9 mdr blir det dock ett plus på 26,3 mdr. Detta används tillsammans med skattehöjningar och inkomstförstärkningar på 40,3 mdr till skattesänkningar på 58 mdr och dessutom blir det ett överskott på 8,6 mdr kr (tab 11.2).

Det kan ha skett en förväxling av satsningarna på hela kommunsektorn med vad som enbart skall satsas på vård och omsorg. Denna post nämns först i tab 11.4 och sägs bli 12 785 mdr 06-08.
/DNg

 
At 15 oktober, 2005 11:03, Anonymous Anonym said...

De 10 miljarder som M vill satsa extra på kommunermna innebär ingalunda att kraven på effektiviseringar av skilda slag tas bort.

Däremot anser partiet att vissa kommunala verksamhetsområden är så eftersatta att de temporärt behöver få förstärkta utgiftsramar.

Det gäller utbildning. införande av vårdgarantin samt klart de bedrfövligt eftersatta behoven inom psykiatrin.

Detta kan självfallet ifrågasättas. Å andra sidan så resulterar varje framsteg inom dessa områden andra besparingar totalt inom den offentliga sektorn.

Vi får också ett samhälle präglat av mindre mänskligt lidande, vilket nu drabbar enskilda människor likksom samhällsmedborgare i övrigt.

Vilka besparingar t ex sklle vi inte få om skolungdomen klarar av sina studier och därefter får möjlighet komma ut på arbetsmarknaden?

Är det acceptabelt att bara ett par procengt av dagens förtidspensionärer kommer tillbaks till arbetsmarknaden och att alltfler överförs till denna kategori därför att sjukvården inte fungerar?

 
At 16 oktober, 2005 01:54, Blogger Danne Nordling said...

Det är dock förbryllande att man utåt nämner 10 mdr kr under 3 år, dvs 3,3 mdr per år, när denna siffra inte kan återfinnas i motionen utom i den löst påhängda sammanfattningen.

Sanningen är ju att moderaterna skär ned i olika transfereringssystem så att det räcker för deras skattesänkningar (tills m inkomstförstärkningar) och för att göra "satsningar" på den offentliga sektorns verksamheter på 29,6 mdr 2006, 29,4 mdr 2007 och 21,9 mdr 2008.

Med den terminologi som har använts tidigare borde de säga "m satsar 81 miljarder kr på den offentliga sektorn under en treårsperiod".

Är det realistiskt att tro att de också skulle sätta igång effektiviseringar mot bakgrund av en sådan satsning?
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home