måndag, oktober 31, 2005

Även SCB visar nästan 1 milj egentligen arbetslösa

I den s k AKU-undersökningen redovisas hur många utanför arbetsmarknaden som egentligen vill arbeta. Tillsammans med arbetslösa och sysselsatta med Ams-åtgärder blir antalet "egentligen arbetslösa" ca 950 000.

Statistiska centralbyrån gör 12 gånger om året en s k arbetskraftsundersökning (AKU). Resultaten från denna redovisas inte fullständigt på SCB:s websajt. De som inte ingår i arbetskraften kan jag exempelvis inte återfinna där. Men i Konjunkturinstitutets augustirapport finns en redovisning av genomsnittsvärdena för 2004 (s 72, pdf).

Grunduppgifterna (16-64 år) är följande 2004 (tusental):

Befolkningen 5 736
I arbetskraften 4 459
Utanför arbetskaraften 1 277 ( se nedan )
Sysselsatta 4 213
Arbetslösa 246
I arbete 3 508
Frånvarande 705
- därav hela veckan pga sjukdom 156

Tabellen säger alltså att det fanns 5,7 milj personer i befolkningen som är i aktiv ålder. En stor del (77,7 %) hörde till arbetskraften, dvs de hade ett jobb (var 'sysselsatta', 4,2 milj) eller var tillfälligt arbetslösa. Men alla som har ett jobb arbetar inte eftersom de är frånvarande av en mängd olika skäl. De som blir kvar kallas 'i arbete' (3,5 milj). Här brister redovisningen eftersom enbart sjukfrånvaron under en hel vecka redovisas. Resten av frånvaron redovisas inte utom att 114' var sjuka en del av undersökningsveckan.

Detta blir vi inte så mycket klokare av rent generellt. Intressant är dock att antalet 'i arbete' bara utgör 61,1 procent av den aktiva befolkningen. Detta får dock inte tolkas som att den egentliga "sysselsättningen" bara skulle vara 61 procent, vilket skedde i våras när en LO-utredare hoppade av LO när han ville redovisa denna officiella statistik. Det finns en rad frånvaroorsaker (ex semester och föräldraledighet) som inte kan räknas som en brist i sysselsättningspolitiken.

Låt oss titta på redovisningen av de 1,3 miljonerna utanför arbetskraften, som visas på två sätt: 1) Efter verksamhet och 2) efter önskemål.

1)Utanför arbetskraften 1 277
Heltidsstuderande 521
Sjuka 415 ("förtidspensionerade")
Avtalspensionerade 70
Övriga 271

Vad posten övriga består av är dunkelt. En del är hemarbetande, en del befinner sig utomlands och en del är värnpliktiga och intagna. Men en oklar del är oredovisad. Sannolikt borde det finnas en hel del här som skulle kunna arbeta.

Nåväl, de som står utanför redovisas också enligt önskemål och möjligheter:

2)Utanför arbetskraften 1 277
Ville arbeta 592
- därav skulle ha sökt arbete 140
Ville inte arbeta 685 (de flesta studerande)

Den andra redovisningen visar att det finns en vilja att arbeta främst bland dem som formellt är förtidpensionerade och långtidssjukskrivna som uppgår till nästan 0,6 milj personer. Av de heltidsstuderande uppgav 53' att de sökte arbete och de ingår bland dem som vill arbeta.

Om vi grovt anser att det finns drygt 0,5 milj utanför arbetskaraften som vill arbeta, 0,3 milj som är arbetslösa eller sysselsatta i Ams-åtgärder och 0,1 milj som formellt är sjuka eller inte redovisade som villiga att arbeta (socialbidragstagare) men som skulle kunna arbeta blir summan omkring 950 000 personer. Det är också vad jag kom fram till häromdagen med en helt annan metod.

Min mera försiktiga slutsats nu som då är att det finns drygt 900 000 personer som egentligen är arbetslösa. Det är den siffran som borde användas, inte den grumligt definierade "1,5 miljoner som inte går till ett jobb".

Utanförskapet 1,5 milj 31/3-06

4 Comments:

At 30 oktober, 2005 11:42, Anonymous Anonym said...

Att vara (heltids)studerande är ju trots allt inte likställt med "utanför arbetsmarknaden".

 
At 30 oktober, 2005 13:21, Blogger Per-Olof Persson said...

En kollaps för välståndet

En så pass hög arbetslöshet bör ge en kollaps för välståndet. Min högst ovetenskapliga reflektion är att den teknologiska utvecklingen på datorfronten har gett en positiv produktivitetschock de senaste 10-15 åren.

Detta håller välståndet uppe tillfälligtvis. Historiskt sett så har produktivitetschocker, som exempelvis införandet av el och bilar/lastbilar, så småningom klingat av och ekonomiska kriser har uppkommit. Nästa generation ligger väldigt risigt till.

 
At 30 oktober, 2005 18:00, Blogger Danne Nordling said...

Heltidsstuderande definieras av AKU som personer utanför arbetskraften. Arbetsmarknaden är ingen kategori i denna undersökning.
/DNg

 
At 25 april, 2007 23:30, Anonymous Anonym said...

That's a great story. Waiting for more. » »

 

Skicka en kommentar

<< Home