tisdag, januari 31, 2006

Det liberala drömsamhället i TV

Det samhälle som liberalismen ser framför sig med maximal frihet beskrevs inte. Att det gick ut på att man skulle få hora och knarka visades tydligt. Men att vård, omsorg och utbildning skulle kunna skötas privat angreps enbart utan liberalt försvar. Ordet skatter nämndes inte.

Igår sändes det första programmet om politiska ideologier och vilka drömsamhällen som de håller fram (UR TV2 30/1-06). Det handlade om det liberala idealsamhället. Den unge och till synes oskyldige programledaren Emil Nikkhah åkte ut till folkpartiets landsmöte och fick några korta tips om vad liberalismen innebär av typ: "individualism utan egoism" och "största möjliga lycka till minsta möjliga skada för andra". Någon föreslog Holland som exempel på ett mycket liberalt samhälle.

I Amsterdam intervjuade Nikkhah folk på gatan och på de legala narkotikakaféerna som fick säga att i Holland kan man göra vad man vill. Även tjejerna på gatan (studerande) frahöll narkotika och prostitution som frihet. Inga avigsidor visades upp och inga svenska frihetsfiender fick uttala sig. Men om programmet vänder sig till ungdomar som inte betalar skatt är det kanske detta som utgör brytpunkten för ett fritt samhälle. I Holland tar man ändå ut 39-40 procent av totalproduktionen (BNP) i skatt. Det är normalnivå för Europa och innebär inte mer frihet än genomsnittet.

Därefter fick socialliberalen fil dr Lena Halldenius uttala sig om de två huvudriktningarna nyliberalism och socialliberalism. Här skulle det ha kunnat bli intressant eftersom hon poängterade att nyliberalerna kan tänka sig att även ha sjukvård och skola i privat regi medan socialliberalerna hävdar att detta inte är möjligt eftersom alla skall ha lika chanser och rättvisan kräver att alla skall kunna förverkliga sina livsmål.

Varför var dessa inriktningar oförenliga enligt socialliberalerna? Det fick vi inget svar på. Med låga skatter kombinerade med sjukvårdsförsäkringar och studielånesystem etc skulle det rimligtvis gå att ha det mesta i privat regi. Varför skulle det inte också gå att kombinera med att alla får samma chans? Det är bara när samma utfall (socialism?) krävs som det inte går att ha skillnader. Och sedan finns det socialliberaler som lägger sig på en mellannivå: skillnader som är en följd av talanger skall utplånas medan olika ambitioner skall ge personlig utdelning (Halldenius bok är full med utläggningar om detta).

Nu fick en okänd socialliberal brodera ut texten kring temat om liberalismen som en frihetsideologi och att människan mår bäst av att få frihet men att man också måste ha majoritetsbeslut. Det blev en röra som slutade med att hon fick sammanfatta att liberalism betyder "ansvar, frihet, jämlikhet och äganderätt".

Härefter gjorde Kjell A Nordström (från handelshögskolan) en exposé över marknadsekonomin med hjälp av en rundvandring på Hötorget. Men vi fick inte veta något om prismekanismen och vikten av fri konkurrens - bara att det skulle vara illa om grönsaksdistributionen sköttes av ett enda företag. På frågan om inte monopol var det naturliga för en företagare blev svaret att ingen är världsmästare hela livet. Det skulle betyda att monopol går över genom inträdet av nya företag. Hur detta skulle gå till och huruvida antimonopollagstiftning borde användas fick vi inget svar på.

Nåväl, alla kanske ändå förstår hur konkurrensen och marknadshushållningen fungerar på vaornas område. Men slutstriden kom att handla om den nyliberala utmaningen att staten inte heller behövs för att producera sociala tjänster. Det var Johan Norberg, som vid tillfället fortfarande jobbade på Timbro, som fick argumentera för den "hårdföra liberalismen". Han inledde med att säga att liberalismen är negationen av andra ideologier - det är inte så att människan skall vara till för kollektiva storheter som klassen, nationen eller miljön. Liberalismen har den enskilda människan som utgångspunkt. Staten skall vara till för att klara katastrofer och stora problem.

Nu skulle det liberala drömsamhället ändå ha kunnat skisseras. Allting utom polis och försvar sköts privat. Det är möjligt eftersom det idag finns försäkringar och fungerande kapitalmarknader som klarar finansieringsproblemen på det traditionella välfärdsområdet. Det leder inte till att folk väljer fel eftersom vuxna människor idag kan ta vara på sig själva. Ingen behöver leva i misär eftersom det går att ta försäkringar mot även detta. Men inkomstskillnaderna kommer att bli stora. Det är dock lätt avhjälpt eftersom de som tycker att de har för stora inkomster kan låta autogirot föra över pengar till olika sociala projekt för mer behövande. Även de sämst ställda kommer därför att ha en hygglig levnadsstandard.

Någon sådan utläggning gjordes dock inte. Den förutsattes tydligen bekant eftersom en femisnistisk debattör vid namn Kristina Hultman släpptes fram att angripa ungefär den bild jag ställt ihop ovan. Det var olämpligt att vård och omsorg skulle skötas privat eftersom det är andra kriterier som styr. Norberg svarade litet defensivt att han också ville att människorna själva, inte ekonomin, skulle få avgöra - framförallt skulle inte administratörerna få tvinga folk att gå dit eller dit. Då kontrar Hultman med att privata försäkringar skulle göra de fattiga ännu fattigare: se på USA och u-länderna. Då kunde Norberg inte avhålla sig med att kontra med sitt paradargument i globaliseringsdebatten: sedan 1980 har den extrema fattigdomen i världen halverats och 400 miljoner människor lyfts upp ur den verkliga misären.

Därmed var debatten om idealsamhället slut och avrundades med några beskyllningar från Hultman om "vita mäns teknikoptimism" och liknande irrelevanta anmärkningar. Att liberalismen skulle ha någon attraktionskraft på andra än de som vill hora och knarka kom inte fram. Den arrogante Leijonborg hörde inte ens av sig. Därför kan man i SVT göra ett sammelsurium av alltsammans och smocka till hela hans socialliberalism och annan liberalism på ett bräde...

[PS Ett långt och irrelevant avsnitt om Karl Staff och Gustaf V är struket i TVs nätversion.] - Bloggpost om socialismen i serien 7/2

9 Comments:

At 31 januari, 2006 16:51, Blogger louisep said...

Jag är inte förvånad. Med den sammanfattningen ter det sig onödigt att försöka se vare sig repris eller nätversion. Det är som det finns ett starkt behov av att framställa liberalism som en omöjlighet, och om det inte är så så borde det vara så.

 
At 31 januari, 2006 17:00, Blogger Danne Nordling said...

Det är synd att en god idé så grundligt kan förfuskas. Man undrar om det ens helt kan bero på illvilja. En god del genuin inkompetens måste sannolikt också tll.
/DNg

 
At 31 januari, 2006 18:57, Anonymous Anonym said...

Jag såg inte programmet, men jag misstänker att det inte framkom att bland de som hårdast driver den "drogliberala" linjen i Nederländerna ingår de socialistiska partierna GroenLinks och Socialistische Partij. Det är också dessa partier som tydligast drev frågan om att göra prostitution till ett "vanligt jobb".

Som liberal tycker jag det är självklart att varje människa själv äger sin kropp och att hon därför ska få knarka och prostituera sig om hon vill. Men detta är alltså en fråga om äganderätt och inte ett omdöme om huruvida dessa beteenden är önskvärda, vilket liberalismens friender i Sverige ofta vill få det till. Det finns här dessutom en dubbelmoral i den svenska vänsterns syn på självägande eftersom de med genuint liberala argument försvarar kvinnors rätt att göra abort, men byter fot när det gäller narkotikabruk och prostitution. Bara ibland är det en absolut "mänsklig rättighet" att själv få bestämma över sin kropp.

 
At 31 januari, 2006 20:47, Blogger Danne Nordling said...

Rent moraliskt har du rätt. Problemet är att kritikerna inte uppträder med sina motstridande moraliska (eller kanske snarare moralistiska)argument utan klär kritiken i pragmatiska resonemang om paternalism, skadeverkningar för andra, traffiking och arbetsplatsolyckor.
/DNg

 
At 31 januari, 2006 23:29, Anonymous Anonym said...

Bra att du tog upp programmet! När man äntligen har ett program om drömsamhället och tar upp liberalism så flummar man sönder allting. Tom. Norberg som brukar ge relativt klara liberala besked var ute och nosade i det socialliberala träsket. Hård klippning från SVT? Ett bra program om liberalism ska minst innehålla följande:

* förklaring vad nattväktarstat är och vad den består av.

* Beskriv skillnaden mellan negativa resp. positiva rättigheter. Ge exempel.

* varför varken socialism och anarkism är attraktivt för liberalen. Förklara varför våldsmonopolet behövs och varför socialism innebär tvång.

* Berätta om den utopiska ramen, dvs att det går att leva på många olika sätt i ett liberalt samhälle. Vill man leva socialidemokratisk så får gå med i folkhemsföreningar. Det omvända gäller inte.

* Att liberalismem bygger på att man inte får initiera av våld. Våld får dock användas för att skydda. Förklara att liberaler inte är pacifister.

* Förklara att alla har rätt liv, frihet och egendom, och hur dessa rättigheter härleds.

 
At 01 februari, 2006 22:09, Anonymous Anonym said...

höhö... är det ditt bästa motargument??

Non-Non-Libertarian FAQ: Responses to Huben

 
At 02 februari, 2006 01:32, Anonymous Anonym said...

Har du inte producerat något av värde och inte heller fått egendom av någon annan så har du så klart ingen egendom.

Du har dock alltid kvar din rätt till att inneha egendom. Det är inte konstigare än att man har kvar sin yttrandefrihet även om man väljer att hålla sin käft stängd.

 
At 07 februari, 2006 18:22, Blogger Patrick said...

Den "okända socialliberalen" heter Jane och är medlem i Liberala ungdomsförbundet. Jag tyckte hon skötte sig hyfsat bra.

 
At 13 februari, 2006 13:28, Anonymous Anonym said...

Hej! Vill du bilda dig en egen uppfattning om Drömsamhället så kan du se programmen på nätet:
www.ur.se/dromsamhallet

 

Skicka en kommentar

<< Home