lördag, februari 25, 2006

Har liberalismen någon utopi?

Skillnaden mellan ideologierna är oklar och förvirrande, som vi sett av TV2-serien. Är det någon skillnad mellan socialism, konservatism och liberalism? Eller är ideologierna egentligen döda och vi alla konservativa? Åtminstone liberalismen har en provisorisk utopi.

Det är en utbredd uppfattning att liberalismen och konservatismen inte har någon utopisk vision om hur det slutliga samhället skall se ut. Men är det så? På bloggen "Utsikt från höjden " 22/2 sätts detta ifråga, men det är inte mycket som då anges som det specifikt liberala i samhället: demokrati, politiska rättigheter, inget förtryck och marknadsekonomi.

Om vi håller diskursen på det principiella planet kan vi fråga oss om inte socialdemokrati, modern konservatism, nyliberalism och folkpartistisk liberalism är samma sak. Det är bara klassisk socialism/kommunism som inte kvalar in på grund av att denna ideologi inte vill ha marknadsekonomi. Den marknadssocialism som diskuterades under 1900-talet skulle också kunna kallas liberal. Tanken var ju att demokrati och icke-förtryck skulle prägla marknadssocialismen, men ekonomin skulle vara planerad. Om vi sätter gränsen för "fri marknadsekonomi" här blir marknadssocialismen inte liberal.

Detta illustrerar behovet av ytterligare kriterier för att kunna kalla en ideologi icke-liberal. Varför är socialdemokrati inte lika med liberalism? Hur skiljer sig dagens konservatism från liberalism? Hur svårt det är att göra distinktioner visas av den serie om ideologier som pågår i TV2. Är det kanske så att ideologierna är döda, som Herbert Tingsten hävdade på 60-talet, och ersatta med pragmatism? Om Fredrik Reinfeldt är någon sorts konsevativ kanske alla i Alliansen är konservativa, plus Göran Persson?

Konservatism blir enligt en definition (som förespråkas av Tännsjö i hans bok om konservatismen) att man vill bevara det faktiskt bestående och bara göra små förändringar så att alla hänger med. Det är här i så fall fråga om att bevara den skandinaviska välfärdsmodellen och Persson är då något mer konservativ än Alliansens ledare. Lars Ohly, som efter vad jag förstår, vill tillbaka till det samhälle som en tidigare socialdemokrati stod för, måste då rimligtvis karaktäriseras som reaktionär.

När socialdemokratin ännu talade om "ekonomisk demokrati" och löntagarfonder talade man också om en provisorisk utopi. Det är kanske på detta mer modesta plan vi skall diskutera politisk filosofi och undvika att hävda att vissa ideologier inte har någon som helst utopisk vision. Det är också detta som utbildningsradions TV-serie försökt att ringa in men som hittills resulterat i ganska oklara besked om de olika riktningarna.

Vad är det som skiljer? Är det regleringen av företagen? Eller regleringen av den offentliga servicen? Eller skattetrycket? Jag skall återkomma med en metod att testa huruvida liberalismen har någon provisorisk utopi. Den behöver för den skull inte vara perfektionistisk.

Mer om marknadssocialism i artikel av Torbjörn Tännsjö i LO-tidningen 6/06, 17/2

2 Comments:

At 25 februari, 2006 17:50, Blogger hrm said...

Fast det finns väl olika grader av liberalism, nyliberalismen/libertarianismen innebär ju betydligt mer än bara en (på riktigt) fri marknad, den innebär ju också en nattväktarstat, och då kan man ju inte ens med den godaste av viljor kalla konservatismen eller socialdemokratin för liberal.

 
At 25 februari, 2006 19:34, Blogger Per-Olof Persson said...

Individualism och kollektivism

Det är vanligt att politiska filosofier som står för kollektivism också har ett gemensamt mål för alla människor - en utopi. Dessa politiska filosofier är omoraliska eftersom de styrande kan offra människor för att uppnå utopin. Det är också omoraliskt att påtvinga individen en utopi som individen inte vill ha.

Politiska filosofier som står för individualism bör enbart sätta upp ramarna för samhället. Individen får själv försöka uppnå sina mål inom dessa ramar (ex lagstiftning). Detta är det mest naturliga eftersom både samhället och marknadsekonomin är en mänsklig/social process.

Både samhället och marknadsekonomin bör utvecklas evolutionärt/stegvis över tiden. Detta gör att bra lösningar på olika problem har en större chans att konkurrera bort dåliga lösningar. Hur det kommer att se ut i framtiden vet vi ändå inte mycket om. Kanske kommer en del att bo och arbeta på månen. Om detta är bra eller dåligt kan vi inte bestämma redan idag.

 

Skicka en kommentar

<< Home