måndag, februari 26, 2007

Fem gånger effektivare med etanol från gräs

Vänta med att bygga ut etanolproduktionen i Sverige tills energigräs kan odlas och omvandlas. Att framställa etanol från vete är det sämsta sättet av tio på en lista i SvD idag. Klimatpolitiken riskerar att bli dyr och dålig i panikens tecken. Och maten blir dyrare.

Klimatpaniken har redan gått så långt att EU skall föreskriva att alla bilfabrikat, alternativt bilar från respektive land, inte skall få släppa ut mer än 130 g CO2/km år 2012. Det kommer att bli dyrt eftersom bilmotorer med viss effekt alltid kommer att dra mer bensin än de som sitter i småbilar.

Ett sätt är att tillverka många småbilar och ransonera de större modellerna. Ett annat sätt är att tillverka dyra hybridbilar som subventioneras av de stora och bensinslukande bilarna. Ett tredje och enklare sätt är att tillverka etanolbilar (som kan gå på bensin) med hjälp av subventioner från de prishöjda och ransonerade bensinbilarna. Att sedan förarna ändå kör på bensin är ju inte bilfabrikanternas ansvar. Det krävs uppenbarligen sinnrika regleringar för att inte klimatkommandona skall kringgås. På sikt kan etanolen dock bli billigare.

Dagens etanol från vete, som vi använder mest av i Sverige, framställs på ett tekniskt sett ineffektivt sätt. Även majs är ineffektivt. Hela processen för majs är så energikrävande att den i dagens läge i stort sett förbrukar lika mycket fossila bränslen som etanolen sparar in i form av koldioxid. Veteodling avkastar ännu mindre etanol per hektar men det är möjligt att hanteringen kan göras något effektivare än för majsen. Däremot är det principiellt felaktigt att anta att elströmmen för tröskning, jäsning och destillation kommer från kärnkraften i Sverige. På marginalen är all elförbrukning gjord av dansk kolkraft.

På sikt finns det betydligt bättre råämnen att använda för etanolframställning. I SvD idag 26/2 skriver Maria Sundén om svårigheterna för etanolproduktionen. I artikeln finns också ett diagram som anger hur mycket etanol olika grödor avkastar per odlad hektar. Den finns inte med på SvD:s hemsida och återges här som en tabell:

Liter etanol per hektar

Vete 2 591
Majs 3 461
Kassava 3 835
Sockerrör 6 192
Sötdurra (gräs) 8 419
Poppel (hybrid) 9 354
Sötpotatis 10 000
Hirs (präriegräs) 10 757
Miscanthus (gäs) 14 031

Av artikeln framgår inte varför man odlar majs för att framställa etanol när det verkar att finnas så mycket bättre alternativ. Vi får spekulera: En faktor är klimatet och detta gäller åtminstone sockerrör som inte kan odlas på kyligare breddgrader. En annan är skördetekniken som tydligen är alltför dyrbar för att sockerbetor skall löna sig trots att dessa kan odlas långt i norr. En tredje är estetiken som kanske psykologiskt bromsar poppelodlingarna, som sägs se anskrämliga ut. En fjärde är jäsningstektiken som enligt vad som framkom i min artikel 23/2 kanske behöver uppemot fem år till på sig för att kunna utvecklas till godtagbar effektivitet.

I varje fall kommer inte arealåtgången för att odla energigräs mm att räcka till. Det kommer därför att uppstå en konkurrenssituation mellan bränsleodling och livsmedelsodling. Tecken på detta har redan visat sig genom att priset på majs stigit kraftigt och ställt till problem för de fattiga i Mexiko, som lever på tortillas. Det problemet blir inte mindre om bönderna kan odla energigräs istället för majs på fälten. Och liknande borde väl gälla för vete och andra sädesslag. Kampen mot växthuseffekten kommer att göra maten dyrare.

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se
Fortsättning del II i bloggartikel 5/3

Etiketter: ,

7 Comments:

At 27 februari, 2007 00:25, Blogger Per-Olof Persson said...

Ölen blir dyrare

Heineken varnar för högre priser på öl. Problemet är att satningen på biobränslen höjer råvarupriserna.

http://www.ft.com/cms/s/7f533724-c507-11db-b110-000b5df10621,_i_rssPage=fce0dcea-3017-11da-ba9f-00000e2511c8.html

 
At 27 februari, 2007 08:50, Blogger Christoffer Willenfort said...

Anledningen till att det görs etanol av majs är subventioner till amrikanska jordbrukare.

Sen så är det direkt felaktigt att använda sig av argument som "förlorar energi" om etanol. Med det argumentet så kan vi skippa el eftersom det går åt ca 3 enheter kemisk enerig från kol eller olja för att skapa en enhet elenergi hos slutanvändaren.

Poängen är att skapa energi som vi kan använda lätt. Det är där flaskhalsen sitter.

slutligen lite frågor. Kan du länka till fakta om ditt påstående om sockerbetor (att de är för svåra att skörda) för det är tvärtemot vad jag har hört.

/C

 
At 27 februari, 2007 08:57, Blogger Christoffer Willenfort said...

kan fresten rekomendera detta paperet i ämnet det är lite mer heltäckande än SVD
http://www.miljo.lth.se/svenska/internt/publikationer_internt/pdf-filer/Rapport%2059-Bioetanol.pdf

 
At 27 februari, 2007 15:41, Anonymous Anonym said...

Man satsar stort på Miscantus i USA: www.news.uiuc.edu/news/07/0201bp.html

 
At 27 februari, 2007 17:19, Blogger Danne Nordling said...

Pål Börjessons rapport från Lunds Tekniska Högskola beskriver olika svenska och internationella undersökningar av energieffektiviteten. Här ser man att sockerbetor är minst lika bra som vete. Men om det inte är det dyrbara skördearbetet, som jag hört experter mena för ett antal år sedan, som lägger hinder i vägen kan man fråga sig vad orsaken skulle vara.

Miscanthus (elefantgräs som är besläktat med sockerrör) är dubbelt så effektivt som switchgrass som omnämndes i Scientific American. Det lämpar sig för kallare områden och försök har pågått i 22 år i Danmark.

Måste det inte vara något fel på alternativen när det inte blir något resultat? Eller är det lobbygrupper som vill köra med majs och vete trots att det finns mycket effektivare alternativ? Då kommer kornodlingen att trängas tillbaka och ölpriserna stiger.
/DNg

 
At 27 februari, 2007 18:43, Anonymous Anonym said...

Som inledningen på artikeln varnar skall man alltid vara på sin vakt för överdrifter vad gäller outvecklad teknologi, men i alla fall något att hålla ögonen på:
http://www.ecoworld.com/home/articles2.cfm?tid=405

 
At 27 februari, 2007 19:01, Blogger Per-Olof Persson said...

Subventioner till lantbruket

Om staten ger subventioner till viss odling, exempelvis av korn, för framställning av etanol kan ett ineffektivt sätt för produktion av etanol stimuleras fram. Lantbruksintressena är oerhört starka både inom EU och USA.

Dessa lantbruksintressen är inte intresserade av att marknadsekonomin ska få fram de bästa och billigaste sätten för produktion av livsmedel och produktion av etanol. De är enbart intresserade av att kunna plundra skattebetalarna in på skelettet för att få in så mycket pengar som möjligt.

Det finns ingen klasskamp mellan arbetare och kapitalister eftersom kapitalisternas investeringar gör alla rikare. Däremot finns det en klasskamp mellan skatteproducenterna och skattekonsumenterna. Lantbruksintressena är skattekonsumenter som parasiterar på skatteproducenterna. Parasiteringen kommer att fortsätta tills värdkroppen är död och då kommer parasiten också att gå en kvalfylld död till mötes.

Etanolframställning blir ytterligare ett påtrycksmedel för att få in skattemedel från de som har det sämst ställt i samhället. Tidigare har svält i U-länder varit ett påtrycksmedel. Staten ska köpa in livsmedel och skänka till U-länder trots att detta slår ut U-ländernas inhemska lantbruk. Höga skyddstullar inom EU ska hålla U-länderna borta från produktion av livsmedel. När subventionerna leder till överproduktion ska skattebetalarna betala en del av priset för att produktionen ska kunna säljas på världsmarknaden.


Minskning av energiproduktionen

I denna artikel hävdas det att hundratals miljoner människor kommer att dö om energiproduktionen minskar.

"Science, Politics and Death" av Arthur B. Robinson & Jane M. Orient.

http://www.thenewamerican.com/tna/2004/06-14-2004/science.htm

"More than two billion of the worlds people live on the very edge of human existence. To them, the rise or fall of world technology is not a matter of "convenience" or "quality of life." It is instead a matter of human survival. If world economic conditions deteriorate, hundreds of millions of these people are going to die. The remainder, losing their chance to lift themselves from poverty, will slip backward into the dim twilight in which they suffer silently amid poverty, disease and death."

 

Skicka en kommentar

<< Home