onsdag, maj 09, 2007

Perspektiv på svensk politik

Den svenska klimatpolitiken framstår som ett hav av konsensus. Hur den skulle kunna vara en valvinnande fråga för alliansen är en gåta. I ett internationellt perspektiv är Sveriges skattetryck en annan gåta. Måste man ha dubbelt högre skattetryck för att inte få så många socialfall som i USA?

Efter att ha varit utomlands i tre veckor kommer jag hem till ett Sverige där man driver klimatpolitisk kampanj i Sveriges Radio. I ett program ställde man upp perspektivet att det skulle bli ett långvarigt "tredje världskrig" med 200 miljoner miljöflyktingar som en följd av oenighet om koldioxidutsläppens fördelning. Jag noterar också att moderaterna definitivt har svängt om i klimatpolitiken och accepterat den nationalistiska politiken där det gäller att hålla upp inhemska åtgärder hur kontraproduktiva de än är. Det lär bli höjd bensinskatt.

I ett kanadensiskt blad läste jag hur experterna kommit fram till att konkurrenskraften och jobben skulle gå åt skogen om man blev tvungen att införa en koldioxidskatt som jag bedömde var lägre än den svenska. Därför kunde Kanada inte ratificera Kyoto-protokllet.

I Australien uppträdde den ansvarige ministern i ett TV-program i stil men "Agenda" där han försvarade sin tes att det inte fanns något säkert samband mellan GHG-utsläppen och uppvärmningen. Detta är en fullt begriplig tes men den korkade utfrågaren ältade i det oändliga hur ministern kunde förneka uppvärmningen - det finns ju massor av exempel på denna som han inte sparde på. Någon närmare förklaring till vad som orsakade uppvärmningen enligt ministern fick tittarna inte besked om.

Teorin om att solens långsiktiga aktivitetsförändringar har något med uppvärmningen att göra har i Sverige förvisats till insändarspalterna. SvD har som huvudinsändare idag artikeln Andra sanningar om klimatet. Det var väl något sådant som den australiensiske ministern hade i åtanke men som Fredrik Reinfeldt istället hätskt skulle angripa. Kan inte någon journalist ställa den frågan?

I sanningen namn skall dock nämnas att SR har en länk till ett inslag från den 19 mars om solens aktiviet där professorerna Svante Björk och Henning Rohde framträder med den nyanserade ståndpunkten att solaktiviteten betyder någon grad men att växthusgaserna är mer betydelsefulla.

SR har också en länk till professor Erland Källéns förklaring till hur vi kan veta att det är människan som ligger bakom uppvärmningen. Den är som följer:
"– Genom modellsimuleringar där man kan beräkna vad klimatutvecklingen borde ha varit om växthusgashalterna inte ökar. En jämförelse med resultat från sådana simuleringar och simuleringar där växthusgasökningen tas med visar att endast växthusgasökningssimuleringarna stämmer med det observerade klimatet."
Ingen hänvisning till empiriska fakta här inte. Det är olika teorier som testas med simuleringar i modeller som är beviset. Liknar inte det ett cirkelbevis?

Konformismen breder ut sig i Sverige. Är man inte kunnig i klimatpolikens osäkerhet måste man acceptera den gängse uppfattninge. Är man inte pedagogiskt skicklig i att förklara klimatpolitikens ekonomiska implikationer får man satsa på överbudspolitik i den klimatchauvinistiska yran. Så har socialdemokrater ofta agerat eftersom de vädjat till mer outbildade och intellektuellt orörliga väljargrupper. Så det är väl bara följdriktigt att det nya arbetarpartiet tror att man skall vinna nästa val på höjd bensinskatt.

Jämfört med utlandet är den svenska modellen ganska extrem. Man frågar sig vaför det skall vara nödvändigt att ha en så stor offentlig sektor för att samhället skall fungera. Varför måste Sverige ta ut motsvarande över 50 procent av BNP i olika skatter när avancerade välfärdsstater kan klara sig med 25-30 procent? Är det för att vi skall ha färre socialfall per 1000 invånare än USA eller Schweitz?

Har ingen tänkt tanken att de utsattas elände kanske bara är ett begränsat problem som skulle gå att åtgärda utan att man måste nästan fördubbla skatterna? Det verkar som om Sveriges faiblesse för tvångslösningar är större än i andra länder. Men varför är det så? Finns det sakliga motiv för att mindre frihet och mera tvång ger ett bättre samhälle i alla lägen? Eller är det så att den svenska kulturen och traditionen utan sakliga skäl föredrar tvång i många lägen där andra länder satsar på privata marknadslösningar?

Det är dags att återgå till den ideologiska och filosofiska diskussionen om frihet eller tvång i organiseringen av ett civiliserat samhälle.

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

7 Comments:

At 10 maj, 2007 00:31, Blogger Per-Olof Persson said...

Korporativism

Historiskt sett har det funnits privata lösningar som ex sjukkassa och föreningar av olika slag. Vägföreningar, el-föreningar mfl föreningar var lösningar på problem och detta fungerade. Alla privata lösningar har tagits över av stat/kommuner.

Samtidigt har det skapats starka band mellan stat/kommuner och föreningar/organisationer. Därför är det idag omöjligt för individerna att tänka sig lösa problem genom att samarbeta med andra individer. Politikerna står helt enkelt i vägen.


Neptunus blir varmare

Neptunus hotas av global uppvärmning. Solen som är en gigantisk kärnreaktor är boven i dramat. Läs vidare:

http://www.worldclimatereport.com/index.php/2007/05/08/neptune-news/


IPCC fejkar halten av CO2

Halten av CO2 var högst under 1820-talet med 480 PPM och lägst under 1870-talet med 270 PPM. En topp uppkom på 1940-talet med 470 PPM och en botten i slutet av 1950-talet med 300 PPM. Idag är siffran 380 PPM. Läs här om mätningarna mellan 1812-1961:

http://www.climatepolice.com/Co2_report.pdf


Uppvärmningen kommer före ökningen av CO2

Jag gör ett försök till förklaring. Siffrorna överensstämmer kanske inte med verkligheten. Klimatforskningen ger tyvärr inga klara siffror eller klara förklaringar. Detta är ingen vetenskap i nuläget.

Ett viktigt skäl till att halten av koldioxid i atmosfären ökar eller minskar beror på solens uppvärmning av haven. När solen värmer upp haven frigör haven koldioxid till atmosfären och när haven blir kallare tar haven upp koldioxid från atmosfären.

Haven innehåller 37 000 GT (gigaton) koldioxid medan atmosfären innehåller 800 GT koldioxid. Det finns 50 gånger mer koldioxid i haven än i atmosfären. Den fysiska lag som heter Henrys lag bevisar att uppvärmningen kommer före ökningen av halten av koldioxid i atmosfären.

Henrys lag säger att gaser blandar sig i vätskor. Detta beror dels på det atmosfäriska trycket och dels på vätskans temperatur. Om halten av koldioxid ökar i atmosfären kan detta bero på att det atmosfäriska trycket minskar och/eller att haven blir varmare.

Det atmosfäriska trycket har inte minskat men haven har blivit varmare. Detta är huvudförklaringen till varför halten av koldioxid i atmosfären ökar. Människan släpper ut 6 GT koldioxid per år och om temperaturen är konstant så kommer 49/50-delar (98 %) att tas upp av haven.

Siffrorna blir mer komplicerade eftersom varma hav frigör koldioxid medan kalla hav tar upp koldioxid. Haven frigör 80 GT koldioxid per år medan döda växter och vulkaner frigör 80 GT per år. Levande växter tar upp koldioxid samtidigt som Henrys lag säger att det skapas en jämvikt mellan haven och atmosfären.

Enligt geologisk forskning har jorden sedan förra istiden genomlevt ett flertal varmare perioder än idag och ett flertal kallare perioder. Enligt Henrys lag bör halten av koldioxid i atmosfären ha fluktuerat kraftigt under denna tid.

Ändå påstår IPCC att halten av koldioxid har varit låg och jämn fram till nutid. Detta har dock sin förklaring eftersom IPCC använder sig av mättresultat från uppborrade iskärnor. Forskare har kritiserat denna metod eftersom de anser att isens höga tryck förändrar de infrysta luftbubblornas innehåll av gaser.

 
At 10 maj, 2007 03:33, Anonymous Anonym said...

Danne: Välkommen hem! Var åkte du någonstans?

Per-Olof:

Egen blogg

När man har mycket att säga och därtill gärna för ganska långa resonemang med tillhörande länkar och fakta, kan det vara bra att skaffa en egen blogg. En sådan kan förstås vara länkad till diskussionerna på andra bloggar, däribland denna.

En egen blogg gör också att man i sin tur kan ha lättare att lyssna till de kommentarer man får.

 
At 10 maj, 2007 10:21, Anonymous Anonym said...

Danne: Kul att du ar tillbaka. Akte du manne motorcykel pa semestern?

Per-Olof: Jag tycker att Wukke framstar som en aning sarkastisk, men i sak har han ofta ratt som jag ser det. Men tanke pa hur mycket du har att saga och att dina argument ar val underbyggda (IPCC, Henrys lag, apforskning etc.) ar nog inte jag och Wukke ensamma om att vilja se en personlig blogg signerad POP.

/Stig

 
At 10 maj, 2007 13:22, Anonymous Anonym said...

Välkommen tillbaka Danne!
Har saknat nya inlägg av dig!

 
At 10 maj, 2007 15:55, Blogger Danne Nordling said...

Tack för välkomnande ord. Jag har inte åkt MC utan förbrukat mer CO2 än så. Senare skall jag återkomma med fler intryck från resan.
/DNg

 
At 14 maj, 2007 21:01, Anonymous Anonym said...

Få politiker och som det förefaller en hel del kvasiforskare vet nåt om klimatfrågan.

Sveriges Radio,tv och andra opinionsbildande organ mäste ställa de båda grupperna emot varandra-och kanske även du Danne skulle kunna platsa där.

 
At 17 maj, 2007 09:57, Anonymous Anonym said...

SR motsäger sig själv:

http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=939107

Först skriver man att forskningsläget avfärdar solens inverkan men i slutet av artikeln nämns den danska molnforskningen som ett möjligt samband mellan solens aktivitet och jordens klimat. Till slut avfärdar man teorin med följande ord "såväl artikelförfattarna som andra forskare som Vetenskapsradion har talat med säger att de i teorin kan vara möjliga förklaringar till ett varmare klimat på jorden, men att de är för komplicerade för att man i dag ska kunna utvärdera dem".

Vad man säger är alltså i princip: "vi begriper inte det här". Och det verkar ju troligt.

Molnkammarforskningen i Danmark beskrevs f.ö. i förra nummret av "Illustrerad Vetenskap". Det är ju i och för sig inte en vetenskaplig tidskrift men den har fina bilder och en spridning bland oss som inte forskar inom fältet. Artikeln visar, om inget annat, att det börjar bli legitimt att diskutera andra teorier än den av klimatpanelen anbefallda.

Och - om nu koldioxidteorin ändå är den politikerna bestämt sig att tro på - varför tar man inte sitt politiska ansvar?

De politiker som säger sig vara övertygade om att koldioxidutsläppen måste minskas borde vara konsekventa och föreslå verksamma metoder. Det enda sätt jag kan se som kan hindra koldioxidutsläppen är att stoppa all produktion av olja, gas och kol vid källan. Varför föreslår ingen den åtgärden? Det är ju den enda åtgärden som kan göra någon skillnad.

Är det för att man inte själva tror på sina teorier? Är hela historien bara en metod att kunna beskatta våra drivmedel ännu hårdare?

 

Skicka en kommentar

<< Home