lördag, oktober 27, 2007

Hägglund (kd) framstår som en tjafsig svikare

Det var ingen glädjedag för kd-ledaren när han på ett långtråkigt sätt fick tjafsa om äktenskapslagstiftningen i Ekots lördagsintervju. Inte blev det bättre av hans undanglidningar i fastighetsskattefrågan. Och hur kunde bensinskattehöjningen försvaras? Är kd ett onödigt parti som en opinionsundersökning nyligen visade?

Kristdemokraternas partiordförande Göran Hägglund, socialminister, framträdde i Ekots lördagsintervju 27/10. Det började med en ganska träig diskussion om äktenskapslagstiftningen och hur regeringen skulle hantera denna fråga. Här tappade programmet rimligtvis en rad lyssnare. Skall kd-ledamöter rösta för äktenskap mellan homosexuella om de andra partierna bestämmer sig? Något svar på denna fråga fick vi inte. Hägglund ville inte föregripa och ville kanske dra frågan i långbänk.

Vilka frågor finns det kvar som kd står för? Familjens roll försökte Hägglund med, vilket Tomas Ramberg ansåg mera vara en "betoning". Efter 15 minuter kom man in på fastighetsskatten. Hägglund var stolt över att ha medverkat till ett stabilt system så att skatten kunde överblickas. Men Ramberg relaterade exempel från Privata Affärer där familjer hävdade att de nu fått det mycket svårare. Hägglund hade dock inte läst detta reportage och avböjde att svara.

En "avgift" på 2 800 kr och höjd reavinstskatt var kd:s "ingångsvärde". Uppskovsreglerna skulle inte ändras, påpekade Ramberg. Det ligger i politikens natur att få plus och minus att gå ihop, menade Hägglund när han försökte urskulda kompromissen som följde. Kan villaägarna lita på kd, frågade Ramberg. Vi kan inte få egen majoritet, kontrade Hägglund. Men Ramberg kunde peka på att det var fråga om en gemensam utfästelse från Alliansen.

Kd utfärdade ett "garantibevis" för pensionärerna att de skulle få lägre skatt. Hägglund ville fortfarande förbättra för pensionärerna och hade inte accepterat moderaternas resonemang. Inga andra partier är med på detta. Här hade frågan om "kohandel" varit på plats. Det karaktäristiska för kd är uppenbarligen att man gör väldigt absoluta utfästelser som man sedan inte har kraft att genomföra. Det gäller i synnerhet bensinskatten som hade förhandsaviserats i utfrågningen. Men den frågan nämndes inte alls.

Slutintrycket blev att kristdemokraterna är ett tjafsigt parti som inte vill förklara någonting särskilt klart och i synnerhet inte varför så begränsade framgångar i regeringspolitiken har uppnåtts. Det var naturligtvis delvis en följd av att intervjuaren så länge uppehöll sig vid äktenskapsfrågorna, vilket visar hur intervjuaren kan styra helhetsintrycket.

Men det som var den största bristen i programmet var att partiets litenhet och umbärlighet inte diskuterades. För någon månad sedan kom det en opinionsundersökning som visade att väljarna pekade ut just kd som ett "onödigt" parti. Med tanke på alla de svek som partiet gjort sig skyldigt till förefaller det vara en välförtjänt dom. I varje fall lyckades inte Göran Hägglund att på något sätt lindra detta ställningstagande. Den naturliga följdfrågan borde ha varit att aktualisera om det inte är dags att avveckla kd och låta det går upp i några av de andra partierna.

Andra bloggar om: , , , , , på intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 28 oktober, 2007 14:21, Blogger Danne Nordling said...

En komplettering: Hägglunds angrepp på statministerns statssekreterare under intervjuns slutminut var sakligt ointressant. Men psykologiskt tror jag det visar hur det kan gå om regeringen gång på gång kör över en svag förhandlare. Då ger han igen på ett formellt oantastligt sätt genom att kritisera Schenströms vandel.

Det är förvisso litet futtigt men naturligtvis mänskligt. Schenströms eventuella avgång kan kanske ledas tillbaka till nederlaget för kd när bensinskatten skulle höjas istället för att sänkas.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home