fredag, november 09, 2007

Drevet mot svartjobben leder väl till mera skattefusk?

Det är inte graden av rutten skattemoral som gör att det är intressant att brännmärka svartjobben. Istället är det risken att fuskandet sprider sig som är det stora hotet mot alla dem som får pengar eller tjänster från den offentliga sektorn. De fascineras visserligen av mediernas frossande i höjdarnas synder. Men samtidigt ger just de dåliga exemplens makt upphov till mera skattefusk.

Vi lever i ett stämningssamhälle där de politiska frågorna utvecklas enligt sin egen rituella logik. När en nybefordrad statssekreterare tvingas erkänna att hon betalat för svarta tjänster vid renoveringen av sommarstugan leder det med automatik till att massmedia tävlar om att exploatera nyheten. Den kan ha initierats av att någon granne eller svartjobbarna själva tipsat media. Det sätter skräck i övriga högt uppsatta, politiskt valda personer. De har att välja mellan att göra en självangivelse, ljuga eller avböja att svara (ser suspekt ut). Media kan utnyttja att det framstår som riskabelt att välja de två senare alternativen.

Följden blir att en rad prominenta personer erkänner att de skattefuskat. En stor del av svenska folket skattefuskar också men det är det inte många som har någon konkret bild utav. Det är ytterst få som läser enkätundersökningar om fusket gjorda på uppdrag av Skatteverket. Därför får en rapportering av hur framstående personer fuskat en särskild spridningseffekt. "Kan dom, så kan jag" anses bli slutsatsen hos många som ännu inte skattefuskat alls eller bara någon gång.

Skatteverket med GD Mats Sjöstrand i spetsen underblåser denna tendens när man framhåller att just så är det enligt opinionsundersökningarna. Det är alltså inte de höga skatternas fel utan höjdarnas dåliga exempel som leder till mera skattefusk. Hade Sjöstrand varit litet smartare hade han istället försökt få media att ta upp någon annan aspekt av skattefusket istället för att göra ont värre.

Media bedömer naturligtvis frågan främst efter läs- och lyssnarvärde. I viss mån styrs media också av journalisternas personliga känslor av moralisk indignation men i denna fråga sammanfaller båda aspekterna. Vi kan också se en skillnad mot problemen med bidragsfusk. Man kunde tycka att det moraliskt skulle vara en större orätt att lägga beslag på andras pengar genom att fuska sig till bidrag än att jobba extra utan att betala in skatt av de egna pengarna man får. Och att betala svart där man inte själv inte ens smiter från skatten skulle vara ännu mindre allvarligt.

Att folk tycker precis tvärtom tror jag sammanhänger med att de flesta tror att de tjänar på skattesystemet. Därför är det viktigt att alla andra lojalt betalar sin skatt. Ja, skatterna skulle kanske kunna sänkas om lojaliteten var bättre - det antyder Skatteverket. Om alla andra betalar kan man själv fuska eftersom det inte märks i det stora hela. Det är det klassiska 'gratisåkarproblemet' (eller free riders som nationalekonomerna kallar dem). Om folk ökar sitt fuskande kommer skattesystemet att bryta ihop och då måste man övergå till avgifter eller upphöra med vissa offentliga tjänster. Ingetdera tilltalar de breda folkgrupperna. Därför tror jag att det skulle finnas en majoritet för att införa ytterst hårda straff för skattefuskare med större inkomster. Det är de som omtalas i media och hårdare straff skulle inte drabba den stora majoriteten som naturligtvis vill ha möjligheten att fortsätta sitt småfuskande.

Däremot är det för flertalet ointressant att belysa bidragsfuskandet. För det första är det mindre belopp det rör sig om. För det andra går bidragen - även de felaktigt utfådda - till fattigare personer som det är synd om. För det tredje är det en liten grupp som kan komma ifråga för bidrag - hela systemet riskerar inte att bryta ihop och man själv riskerar inte att drabbas. Ett enkelt test: om den lilla gruppen som får bostadsbidrag börjar fuska mera kan det knappast sprida sig på ett skadligt sätt. Men om den lilla grupp som betalar värnskatt får chansen att fuska mera blir det ett hot mot hela högskattesamhället genom spridningseffekter till alla grupper.

Denna risk för spridning är uppenbarligen orsaken till all den folkliga harm som media kan exploatera när skattefusk bland höjdare kan uppdagas. Men paradoxalt nog är denna harmfulla vilja att brännmärka och straffa dem som hotar högskattesamhällets klienter samtidigt orsaken till att alla dessa illvilliga sågar av grenen de själva sitter på. Det är återigen fråga om det dåliga exemplets makt. Ju mer media gottar sig över den ruttna skattemoralen desto sämre blir den i allt större grupper. Drevet mot svarbetalningarna leder till att det rena skattefuskandet breder ut sig. Den inneboende medialogiken kommer att bidra till att skatterna måste sänkas för att stävja det fusk som medierna medverkat till att öka.

Andra bloggar om: , , , , , , intressant.se

Etiketter:

14 Comments:

At 09 november, 2007 08:23, Anonymous Anonym said...

"Staten är den stora illusion, i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad." - Frédéric Bastiat.

Ironiskt nog så är svartarbetet en direkt överföring av pengar från rika till fattiga, eller åtminstone fattigare. De har inte nämnts så mycket i debatten, men några tog ju också emot dessa pengar och dessa var sannolikt lågbetalda, eller relativt lågbetalda.

Lika ironiskt är att bidragsfusket troligen är mycket dyrare än skattefusket ovan, och därmed ett större hot mot högskattestaten. Att jämföra med exemplen i pressen (som gäller bruttobelopp varpå ska uträknas uteblivna skatteintäkter) så kostar en enda månad av falsk sjukskrivning eller falsk a-kassa, förutom det dåliga exemplet för andra i samma situation, trots allt orättfärdigen tio- till tjugo tusen kronor i utgifter. (Eller är det mer?)

 
At 09 november, 2007 20:42, Blogger Danne Nordling said...

Hittills har dock inte bidragsfuskets definition och omfattning trängt ut till allmänheten. Idag kom en utredning från regeringskansliet som gjorde gällande att fusket eller missbruket enligt en viss definition kunde beräknas till 20 mdr kr årligen. Men tidigare har olika utvärderingar kommit fram till en eller några få miljarder kr istället.

Det är nog dessa siffror som de indignerade insändarna avser när de vill brännmärka att det diminutiva bidragsfusket prioriteras istället för det långt större skattefusket.

Moraliskt är det naturligtvis tvivelaktigt att överse med parasitism och fördöma dem som inte samtycker till att bli exploaterade. Men pragmatiskt är det mycket viktigare att hindra spridningen av uppfattningen att man själv kan göra motstånd mot ett mer eller mindre subjektivt uppfattat orättfärdigt skatteuttag genom skattefusk. Och för att ge denna prosaiska pragmatism litet lyftning är det vanligt att den kryddas med en hel del emotionell moralism.
/DNg

 
At 09 november, 2007 22:06, Anonymous Anonym said...

Vänsterjournalisterna skulle alltså vara nyttiga idioter som underblåser högskattesamhällets fall?

 
At 09 november, 2007 23:33, Blogger Bengterikj said...

Anonym 22:06 har nog rätt! De, som har möjlighet att jobba extra utan att bli beskattade, kan skaffa sig lite mer ekonomisk frihet. En säkerhetsventil, som gör det lättare för staten att bevara det höga skattetrycket. Nu bildas opinion mot svartarbete, skattedirektör vädrar morgonluft, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=713363 och säkerhetsventilen stryps. Det är köparna av svarta tjänster som attackeras, men det blir svartjobbarna som drabbas, när deras marknad viker. Och vips växer skaran av skattetrötta medborgare.

 
At 10 november, 2007 02:17, Anonymous Anonym said...

Anonym (22:06), "nyttig idiot" låter så konspirationsmarxistiskt, och jag tror inte att det rör sig om en konspiration. Jag skulle istället peka på Bastiat en gång till. Denna gång en annan firad essä, "Det man ser, och det man inte ser."

http://www.econlib.org/library/Bastiat/basEss1.html

 
At 10 november, 2007 11:21, Anonymous Anonym said...

Låt inte det uppenbara grumlas av referenser till gamla tänkare eller av problematisering som inte är nödvändig.

Jag tycker Anonyms fråga är en enkel och lättfattlig kommentar till postningens sista stycke:

"Ju mer media gottar sig över den ruttna skattemoralen desto sämre blir den i allt större grupper. Drevet mot svarbetalningarna leder till att det rena skattefuskandet breder ut sig. Den inneboende medialogiken kommer att bidra till att skatterna måste sänkas för att stävja det fusk som medierna medverkat till att öka."

Anonym: "Vänsterjournalisterna skulle alltså vara nyttiga idioter som underblåser högskattesamhällets fall?"

Skattesänkningar är den naturliga åtgärden för att stävja skattefusk i en skattetrött befolkning. När tobaksskatten höjdes för några år sedan ökade införseln av smuggelcigaretter och när kanalerna öppnats är det svårt att stänga dörren.

Det kan vara så att vänsterjournalisterna öppnat pandorras ask, eller snarare bjudit oss på visdomens äpple, så vi till slut revolterar mot högskattestaten. Det är en ny tanke för mig och den är väldigt spännande.

Att en ökad kontroll och en strypning av möjligheterna till svarta inkomste skulle öka trycket på högskattestaten tror jag inte på. Människor tål en hög grad av förtryck om det bara är jämt fördelat. Det är snarare en erodering av skattemoralen kombinerat med mer skatteundvikande som hotar högskattestaten.

Marx eller Bastiat är överflödiga i den tankekedjan.

 
At 10 november, 2007 11:46, Blogger Danne Nordling said...

Under alla omständigheter verkar det sannolikt att alla de so nu förfasar sig över skattemoralens förfall samtidigt bidrar till att sprida uppfattningen att nästan alla fuskar vilket rimligtvis blir sjölvuppfyllande. Och det leder antingen till ökad repression eller till ytterligare sänkta skatter.
/DNg

 
At 10 november, 2007 12:00, Anonymous Anonym said...

Leif E, jag håller i stort med dig, men jag måste le när du kritiserar referenser till gamla tänkare (1700/1800-talet) och sedan refererar till "visdomens äpple" (före 0). För att dock korrigera mig själv tror jag termen "nyttig idiot" egentligen myntades, inte av Marx som jag mindes det, utan Lenin. Fast det verkar en aning omdebatterat; låt oss säga att det kommer ur sovjettiden.

(Eftersom samtiden ännu inte verkar tillgodogjort sig Bastiat, och han dessutom roar mig kungligt, så framhärdar jag tyvärr i att dra vatten ur den brunnen.)

Nåväl, till substansen. Rent pragmatiskt tror jag att svartjobbandet är såpass utbrett att man redan passerat punkten där det anses helt förkastligt. Där har nog snarast våra hårda, stela, giriga skatteregler tillsammans med inflationen ställt till det för skattefantasterna: även de välvilligt inställda känner nog att om man måste lämna kontrolluppgift till skatteverket för barnvakten eller för att grannen lagade bilen åt sig, och sedan betala fantasibelopp för nöjet, så är reglerna en komisk absurditet och termen "svartjobb" urlakad på moralisk kraft. Det går heller inte riktigt för vänstern att måla upp en djävulsbild när det är arbetarrörelsens kärnväljare som sedan drar direkt nytta av sakernas tillstånd.

 
At 10 november, 2007 12:43, Anonymous Anonym said...

Kan man inte också tänka sig en utveckling med ökad nominell repression parad med korruption där kontrollanterna besticks?

 
At 10 november, 2007 13:24, Anonymous Anonym said...

I Bergslagen �r det redan s� att individuella tj�nster inte anses skattepliktiga. Undantaget �r d� tj�nsterna tillhandah�lls av ett st�rre f�retag eller d� de utf�rs i mer organiserad form i s�rskillda lokaler. Alla andra tj�nster �r skattefria.

Det r�r sig om allt m�jligt fr�n h�rklippning till IT-tj�nster. Exempel p� skattefria tj�nster �r h�rklippning, tr�dg�rdssk�tsel, bilreparationer, byggarbete, hyror, fastighetssk�tsel, datorservice, gr�vjobb o.s.v.

Ingen skulle ens komma p� tanken att dessa tj�nster skulle kunna vara belaggda med skatteplikt. Man �r sl�kt med varandra, kamrater fr�n skolan och alla st�r i skuld till varandra p� n�got s�tt. Att �terbetala en gamal skuld t.ex. gr�vning av en grund med upps�ttning av ett datan�tverk kan ju inte vara ett brott. Eller ... ?

Dom h�r m�nniskorna �r de mest socialdemokratiska jag kan t�nka mig. Indignationen g�r h�g �ver jakten p� bidragsfuskare och rikas skattebrott men n�r de sedan f�r h�ra om vilken typ av skattebrott "h�jdarna" utf�rt blir man ibland bet�nksam.

Man har lite l�ttare att f�rd�mma st�rre summor i svart ers�ttning. Hemma betalar man ju inte. Man f�r upp sina tj�nster i registret �ver skulder inom samh�llet.

N�r Bergslagsmentaliteten sprider sig till st�derna kommer det att vara sv�rt att beh�lla nuvarande system. D� finns nog ingen annan �terv�ndo �n att sk�ra i utgifterna.

 
At 10 november, 2007 14:20, Blogger Per-Olof Persson said...

Eftersom vanliga löntagare också drabbas av höga skatter så kommer skattemoralen att urholkas alltmer. Vanliga löntagare kan också med tiden drabbas av sjunkande reallöner. Höga skatter gör det olönsamt att producera varor och tjänster. Om produktionen skulle minska så sjunker reallönerna. Dock kommer de löntagare som blir arbetsbefriade pga skatterna att rösta på politiker som vill ha höga skatter eftersom de anser sig ha rätten till att leva på bidrag.

Ett citat från John Stuart Mill: "Om en tjuv tar 1000 kr ur butiksägarens kassa och dagen därpå köper varor i samma butik för 1000 kr, så har butiksägaren fortfarande förlorat (haft en kostnad) på 1000 kr." Detta är i enlighet med citatet från Bastiat: "Det man ser, och det man inte ser." En god ekonom ska se även det som inte syns. Detta är också i enlighet med citatet från Jean-Baptiste Say: "Skatter är stöld". Say var för laissez-faire och låga skatter eftersom detta leder till en större produktion av varor och därmed till att levnadsstandarden ökar för de fattiga.

 
At 10 november, 2007 15:05, Anonymous Anonym said...

Konstigt. Jag har frågat skötarna på kliniken vad de anser om Mill m.fl. men dom har inte läst deras alster, inte ens hört talas om dom. Om Marx och Lenin säger dom att "det är en vacker tanke som tyvärr förfelades av makthavarna (som alltid)".

Det blir lätt så i liberala kretsar att man glömmer bort att den ideologiska grunden och de ekonomiska teorierna är ens egen monomani. Andra sk-ter fullständigt i det.

När bergslagsborna fuskar med skatten beror det på att det är dyrt och krångligt att betala skatt samtidigt som de uppskattar risken att bli fast som minimal.

Så enkelt är det.

 
At 10 november, 2007 16:23, Anonymous Anonym said...

Staffan Ivarsson, projektledare för Riksrevisionsverkets svartjobbsprojekt 1997-1999 i Dagens Industri lördag: "Vidare föreslog vi att man från statens sida skall återlansera välfärdsstaten, och på ett sakligt och hovsamt sätt redogöra för motiven för att man skall betala skatt".
Vilken skattesats anser staten (projektledaren) att man skall lobba för? 20%? 85%?
Hade välfärdsstaten avskaffats när projektet presenterades? Bodde vi allta på fattigstugan 2000? Med internet och sekelskiftschampagne?

 
At 10 november, 2007 21:31, Blogger Danne Nordling said...

Jag tog in en artikel av Staffan Ivarsson i Skatter & Välfärd år 1999. Den kan läsas på min nya hemsida här: http://nordling.tv/ivarsson299.htm
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home