fredag, mars 07, 2008

Anställningsskyddet, inte globaliseringen, ger utanförskap

Två rapporter presenterades häromdagen som visar hur felaktigt vänsterperspektivet på ekonomi och arbetsmarknad kan vara. Globaliseringen stjäl inte jobben, visar den ena. Anställningsskyddet håller en miljon i utanförskap, visar den andra.

Sju europeiska ekonomer med professor Lars Calmfors som ordförande har undersökt vilken effekt den skärpta konkurrensen från låglöneländerna har på sysselsättningen i Västeuropa. De kommer fram till att effekten till och med kan ha varit positiv för jobben. Calmfors säger i SvD 6/3 följande:
"Vår slutsats är slående. Vi har inte hittat några negativa sysselsättningseffekter. Det skiftar ­bevisbördan till dem som hävdar att globaliseringen resulterar i färre jobb här i Västeuropa, säger Calmfors."
En av förklaringarna till att det inte blir negativa effekter är att hotet om outsourcing sätter press på facket, håller tillbaka lönekraven och stärker arbetsgivarnas förhandlingsposition. Löneskillnaderna har ökat liksom kapitalandelen. Men detta borde inte enligt Calmforsgruppen motverkas med stärkt anställningsskydd eller minimilöner och höjd ersättning för långtidsarbetslösa. I en kommentar ställer sig finansministerkandidaten Thomas Östros (s) kritisk men framför inga argument.
_ _ _

I en annan rapport "Effekter av anställningsskydd: Vad säger forskningen?" från IFN (Institutet för näringslivsforskning) pekas anställningsskyddet ut som det som missgynnar ungdomar och invandrare. Sålunda är ungdomsarbetslösheten i Danmark 9 procent mot den dubbla i Sverige. Paradoxalt nog känner sig anställda i länder med svagare anställningsskydd mer trygga.

Ett starkt anställningsskydd ger också lägre produktivitetsuveckling. Förklaringen är tydligen att trygghet medför att ansträngningarna på jobbet minskar.

Effekterna av regeringens politik har därför också blivit marginella på utanförskapet som minskade med 43 000 personer 2007 - från 1 045 000 personer till 1 003 000. Rapporten har skrivits av docent Per Skedinger och refereras i en debattartikel i DI 6/3 som också författats av professor Magnus Henrekson. Den finns också beskriven hos SNS. (Referat från presentationen hos Dick Erixon.)

Jag skrev om Skedingers artikel om minimilönernas negativa effekter den 15/1 -08.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

2 Comments:

At 07 mars, 2008 19:48, Blogger Martin Westergren said...

Tja, det här är ju inte mitt gebit precis, men Joseph Stiglitz tycks inte dela rapporternas slutsatser. Från LO:s hemsida:

”Enligt Stiglitz är Sverige det land som hittills varit bäst i klassen när det gäller att hantera globaliseringens avigsidor. Kombinationen av bra trygghetssystem och en aktiv arbetsmarknadspolitik har visat sig mycket effektiv för att motverka ökande klyftor och få människor att acceptera att arbetsmarknaden förändras.”

”Så vi är flera som undrar varför det finns en efterfrågan på förändringar i den svenska modellen just nu, när den fungerar så bra, sade Stiglitz med en tydlig släng åt den nya svenska regeringen.”

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/A27EB3598C4ED788C1257249004A3DA1

 
At 07 mars, 2008 21:45, Anonymous Anonym said...

Kan tänka mig att anställningsskyddet kostar en del. Men de infördes heller inte med produktivitet som syfte utan med skydd för anställda. Så frågan är fel ställd, men när forskare ska försörjas kan även irrelevanta frågeställningar duga!
Visst jag kan tänka mig att ta bort LAS - men inte utan att villkoren i arbetslöshetsförsäkringen görs mer frikostiga. Den Danska modellen innebär inte ensidig jakt på arbetslösa?!
Sedan tror jag att större företag faktiskt tjänar på LAS - de kan hantera uppsägningar ändå, de får en mer stabil arbetsstyrka med LAS - ty egentligen är lojaliteten viktigare för arbetsgivare än anställnngstryggheten för arbetstagaren - givet att det finns ekonomiskt trygghet vid arbetslöshet. och det är antagligen därför som inte M har gått på jakt efter LAS än.

 

Skicka en kommentar

<< Home