söndag, februari 01, 2009

Elbilar kräver fortsatt kärnkraft - inte nedlagd

Det är nödvändigt att satsa på elbilar för att få ner utsläppen av växthusgaser. En regering som samtidigt lägger ner kärnkraften kan knappast locka bilindustrin till att investera i elbilar som riskerar att bli oanvändbara. De rödgröna äventyrar både jobben och klimatpolitiken med sitt nej till ersättning av kärnkraftsreaktorerna.

Nu börjar eventuella satsningar på elbilar att aktualiseras. Dagen Nyheter har idag 1/2 ett helt uppslag om elbilar på vetenskapsavdelningen. Där koncentreras intresset till laddhybrider. Sådana bilar är inga rena elbilar utan de har en förbränningsmotor som reserv och komplement. Tekniken har ännu inte utvecklats tillräckligt ännu. DN skriver:
"Att bygga in en elmotor i en bil är ganska lätt - problemet ligger i batterierna som ska driva motorn. En personbil väger mycket, och den ska kunna rulla många mil i ett sträck. Det kräver batterier som kan lagra massor av el, utan att själva vara alltför stora och tunga. Batterierna ska dessutom gå att ladda om och om igen, och de ska kunna leverera el tillräckligt snabbt för att bilen ska orka accelerera. Sist men inte minst måste de vara så billiga att folk har råd att köpa bilarna."
Föregångaren till laddhybriden är den vanliga hybridbilen som vid bromsning laddar upp batterier som sedan kan användas för att få ner bränsleförbrukningen. Den blev dyr och har ingen större framtid. En framgång är att batterierna snart kan laddas på natten i ett vanligt vägguttag. Det fordrar en ny batteriteknik. Tidigare nickel-metallhydridbatterier håller inte för de högre prestanda som krävs i laddhybrider. Nu är siktet inställt på litiumjonbatterier istället. Det är den batterityp som sitter i mobiltelefoner och liknande.

Problemet är dock att det inte är så lätt att tillverka stora Lijon-batterier som både blir billiga och lätta. Dessutom tillkommer rena säkerhetsproblem - stora batterier kan börja brinna eller rentav explodera. De bilar som nu släpps ut på marknaden har inte mer räckvidd än 4-6 mil på en laddning. DN berättar i motorbilagan om Chevrolet Volt som skall ut på marknaden nästa år. Den går 6 mil på el från ett batteri som väger 180 kilo. Därför måste den förses med en reservmotor för bensin eller etanol på 100 hk. Priset blir ca $40 000 (320' kr).

Tror någon att detta blir räddningen för GM? Eller skall man satsa på en räckvidd med enbart el på 60 mil? Då blir batterivikten nästan två ton! En vag förhoppning finns att nästa generations batterier om fem år skall kunna väga hälften så mycket med bättre effekt. Finns GM, Ford och Volvo kvar då?

En satsning på elbilar på 10-15 års sikt kräver rimligtvis att resurserna inte splittras på andra energislag. I början krävs en utbyggnad av infrastrukturen för batteribyten - ungefär som på hästskjutsarnas tid. Då finns möjligheten att köra längre sträckor med en elbil utan reservmotor som ju gör den mycket dyrare. Men det kräver standardisering av batterierna och internationellt samarbete. Och samarbete är en bristvara i den splittrade värld där redan många inom länderna har helt olika uppfattningar om vad det skall satsas på när det gäller personbilsdrift.

Dessutom kräver en betydande övergång till ett elbilssamhälle att det finns säker tillgång till el. Hur skall man annars kunna begära att bilindustrin, som redan är ekonomiskt pressad, skall satsa på långvarig forskning, utveckling och investering i ny teknik som sedan visar sig oanvändbar i brist på el? I Sverige är i varje fall den framtida elförsörjningen inte något som man säkert kan räkna med.

Opinionsundersökningarna tyder fortfarande på att den rödgröna kartellen kommer att vinna valet i september 2010. Mp och Mona Sahlin lovar att då avveckla kärnkraften i den takt som förnybara källor kan ersätta kärnkraftselen. Maria Wetterstrand tror också att man kan kasta in 50 TWh i energieffektivisering för att ersätta de närmare 70 TWh el som kärnkraften producerar. Men mer än två tredjedelar av denna osäkra potential gäller besparingar på andra områden än elkraftens.

Det stora problemet är emellertid att det tar ca 15 år att bygga ersättningsreaktorer för den kärnkraft som måste stängas på 2020-talet av åldersskäl. Då duger inte några önskeprognoser eller glädjekalkyler för vindkraftens och biokraftens utbyggnad på 15 års sikt. Industrin som skall fatta stora investeringsbeslut kan inte lita på osäkra prognoser. Sådana har gått fel tidigare. Hade vi lagt ner kärnkraften redan 1990, som linje 3 i folkomröstningen 1980 ville, hade vi haft elbrist och fossilberoende idag - kanske flera dussin kolkraftverk.

Om Sverige lägger ner 70 TWh kärnkraft och satsar på 25 TWh vindkraft (2 idag) och 25 TWh ytterligare biobaserad kraftproduktion fattas ca 22 TWh el. Även om all ingenjörsbaserad eleffektivisering kunde utnyttjas skulle det inte räcka. Dessutom räknar Energieffektiviseringsutredningen (SOU 2008:110) med att det finns en skillnad mellan teori och verklighet. Endast 15 procent av den teoretiska potentialen brukar kunna förverkligas.

Bilindustrin och tankstationer som skall tillhandahålla utbytesbatterier kommer knappast att satsa miljarder på en elbilsstruktur med en sådan regering. Det behövs faktiskt mer el och inte mindre för att ersätta personbilarnas fossila bränslen med eldrift. Tunga lastbilar kan kanske inte under överskådlig tid drivas med el.

Kan man då inte skjuta på elbilsutbyggnaden? Den rödgröna kartellen kan knappast göra detta utan att komma i konflikt med sitt mål att minska växthusgasutsläppen med 40 procent i Sverige redan till 2020. (EU:s mål är 20 procent.) Med den tekniskt föga förtroendeingivande känslopolitikern Mona Sahlin som statsminister är risken stor att energiförsörjningen råkar i kaos redan under hennes egen regeringsperiod. Det kommer att leda till en utflyttning av energiberoende industrier och jobb från Sverige. Varför erkännor hon inte de höga riskerna med den rödgröna energipolitiken?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

17 Comments:

At 01 februari, 2009 23:31, Blogger Ola Berg said...

Ett annat alternativ är ju att politiker stiftar lagar för hurpass säker olika slags energiproduktion ska vara, och sedan låter de som begriper - producenter och konsumenter - bygga och köpa den energi de klarar av att producera och konsumera.

 
At 02 februari, 2009 05:19, Blogger Per-Olof Persson said...

Kaos kommer det att bli med tiden. Den el-intensiva industrin kommer att sluta att investera i Sverige. När anläggningarna så småningom blir oekonomiska kommer industrin att lägga ner. Därefter följer de mindre företagen i industrins spår.

Det märkliga är att löntagarna och de som har det sämst ställt inte vänder S ryggen. Denna politik kommer att skapa massarbetslöshet och massfattigdom. Kan det vara så illa ställt att vanliga människor har samma låga IQ-värde som Mona Sahlin?

 
At 02 februari, 2009 08:35, Anonymous Anonym said...

Ju förr vi inser att mänskan måste leva på naturens villkor, dess bättre. Alla material vi nyttjar som inte återskapas av naturen måste vi bort ifrån. Vi kan få el från vind i stora mängder, men tillförseln upphör vid stiltje, men stiltje i en landsända leder oftast till storm i en annan. Elnät är svaret eller lagrad el i batterier men hellre vätgas. Bilar o hus som el-lager?

 
At 02 februari, 2009 12:28, Blogger jeppen said...

Jag är kärnkraftsvän etc och tycker vi ska bygga ut, men elbilar kräver faktiskt inte sådär jättemycket el. 1.5 kWh/mil, överslagsmässigt gånger 4 miljoner fordon gånger 1500 mil/år blir bara 9 TWh/år för hela fordonsparken.

Per mil är elen alltså billig jämfört med bensin även om den kostar 2-3 kr. 9 TWh är inte sådär hemskt mycket.

 
At 02 februari, 2009 15:19, Blogger Danne Nordling said...

Visst, en liten elbil som F6e från Kina drar 1,6 Kwh per mil vid 60-70 km/h. Inräknat energiförluster vid laddning och lagring räcker två kärnkraftsreaktorer ändå för en övergång till elbilar för persontransporter. Lätta lastbilar tillkommer.

Om kärnkraften istället läggs ned uppstår brist på el och ingen ansvarig företagsledare kan satsa på en utbyggnad för elbilar i stor skala.

Elbilsutbyggnaden kommer också att fördröjas av dem som ser vätgasdrivna bilar som ett bra alternativ. Och där har vi frågan om man skall ha vätgasmotorer eller bränsleceller som ger el inte avgjord.

Elektrolys av vatten för att få el är en dyr historia. Nu har man på MIT kommit på en billigare metod med hjälp av en kobolthaltig katalysator. Men det tar minst 10 år innan detta har blivit något praktiskt gångbart. Länk:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/bransleceller/article390165.ece

Vätgas kräver också elström. Så vi behöver kärnkraften i alla fall. Alternativet är att importera den explosionsriskabla vätgasen från soligare länder. Vem blir vi beroende av då? Och var planeras storskalig vätgasproduktion till 2015?
/DNg

 
At 02 februari, 2009 19:18, Blogger jeppen said...

Tesla Roadster, den berömda elsportbilen, hävdar 1.35 kWh/mil från batteri till hjul. Därför är 1.5 kWh/mil från elnät till hjul ganska rimligt. Iofs kan man tänka sig stora bilar som drar det dubbla, men då blir batterikostnaden också dubbel.

Miljömuppar kommer alltid hävda att vindkraft duger bra till elbilar, och det är det lite svårt att säga emot, egentligen. Ett 3 MW vindkraftverk per 4000 bilar är ungefär vad som krävs.

Ett sånt kraftverk kostar cirka 40 mille - alltså är elproduktionskostnaden för en bils hela livslängd cirka 10,000 kr med vindkraft. Medan folk idag lätt betalar 15-20 tusen per år i bensin.

Jag tycker det finns andra mycket starkare skäl till kärnkraft:
1. Försvara Sveriges basindustri, inte minst papper.
2. Elexport kan bli en annan basindustri.
4. Vindkraft är för svajigt för att få upp det i mer än cirka 20% av elnätet. Andra alternativ som sol, vågor och biobränslen duger inte heller pga kostnader.
5. Kolkraft måste pressas tillbaka med alla till buds stående medel.
5. En hel del lovande bränslealternativ kan delvis utnyttja kärnkraftens processvärme som input, vilket ökar verkningsgraden. Se exempelvis Green Freedom. Kom ihåg att även om den lätta biltrafiken möjligen kan elektrifieras så har vi fortfarande växande flygtrafik samt lastbils- och båttransporter. Vi kommer behöva flytande bränslen till dem - om vi inte vill driva dem med kärnkraft direkt förstås.

 
At 02 februari, 2009 19:28, Blogger jeppen said...

Sen, Danne, är jag lite förvånad över att du talar om elbrist. Vad är det för något, på en avreglerad marknad? Utbud och efterfrågan kommer alltid mötas vid något pris, och elpriset kan aldrig bli ett hinder för elbilar.

Dessutom har vi i Sverige väldigt mycket el och jag tror det går utmärkt att lägga ner kärnkraften. "Enda" resultatet blir att vår elintensiva industri får flytta ut till kolkraftsländer. Miljöpartisterna blir glada över symbolhandlingen och självspäkningen, men struntar nog helt i att miljön blir betydligt sämre.

 
At 02 februari, 2009 20:07, Anonymous Anonym said...

Noterar att Maud Olofsson nu är med på att byta ut befintliga reaktorer. Man kan anta att Alliansen kommer att driva denna fråga hårt till valet. Intuitivt känns detta som en fråga som kan avgöra valet.

Det är väl framförallt LO arbetare inom den mer elintensiva industrin som har att frukta ett jobbyte ifall kärnkraften skall avvecklas?

 
At 02 februari, 2009 20:22, Anonymous Anonym said...

Är det inte så att elbilar företrädelsevis laddas upp nattetid då det finns överkapacitet i näten? Eller är det något jag fått om bakfoten?

/Paul W

 
At 02 februari, 2009 20:39, Blogger jeppen said...

Paul, tillräckligt med installerad effekt finns det nog, men det krävs energi också och energin måste komma någonstans ifrån. I världen står vattenkraft för 18% och vindkraften kan bli 20% med skohorn. Vad ska resterande 62% komma ifrån? Jo, antingen fossilt eller nukleärt - det är bara att välja.

Sen tror jag inte man ska överskatta natt-laddandet. Folk kommer plugga in sina bilar på jobbet, direkt när de kommer hem osv.

(Och det där man hör om att elbilsbatterierna ska agera effektreserv tror jag inte alls på. Jag kommer iallafall vägra låta elbolagen leka jo-jo mina framtida svindyra elbilsbatterier utan betalning! Det lär förkorta livslängden avsevärt och medför dessutom att jag kanske inte har el mitt i natten vid nödsituationer etc.)

 
At 03 februari, 2009 07:52, Anonymous Anonym said...

massutskick till alla vita människor

ja det här jävla skitlandet
sätt på arbetartjejen
lura in i "string trosan"
skit i å vinna
hd dom

dör man så dör man
bok strussel spelet
den som har ska ha mer = resten kan ju bara dö i en nanorobot

 
At 03 februari, 2009 17:53, Blogger Elling said...

Den dan då elbilarna kommer och det finns trefas överalt har elbolagen sett til att full tank kostar 10 000 spenn.

 
At 03 februari, 2009 22:55, Blogger Danne Nordling said...

Till jeppen: Om man på kort tid måste skrota kärnkraft som då producerar ca 70 TWh el uppstår det som med vanligt språkbruk kallas elbrist. Men naturligtvis kan det uttryckas som en utbudsminskning som driver upp prisnivån till balans vid ett mycket högt pris.

Poängen är att rena elbilar kräver en kostsam infrastruktur som inte kan bära sina kostnader om det inte finns volym på antalet elbilar. Och det finns det inte om elpriset blir högt. Då kommer dessutom folk att bli tvungna att skaffa explosionsmoter som hjälp vilket också blir dyrt och sannolikt inte koldioxidfritt.

Många kommer också att vilja fortsätta med vanliga bensinbilar. Nedlagd kärnkraft är inte bara ett hot mot jobben i en god del av industrin utan också mot klimatpolitiken och elbilarna.

Dessutom borde något göras åt oligopolmarknaden i elproduktionen som Elling antyder. Risken finns att när elbilarna blivit introducerade ordentligt så kommer någon manipulation av marknaden att medföra att elpriset stiger ytterligare. Det blir inte lika lätt om kärnkraften finns kvar.
/DNg

 
At 04 februari, 2009 01:00, Anonymous Anonym said...

Finns några realistiska förslag på hur desa elbilar kommer att se ut? Och kommer det inte krävas minst hybridbil för att semestra utanför Sverige? Att ladda golfbilen kan ju annars bli svårt.

 
At 04 februari, 2009 08:41, Blogger jeppen said...

Danne: Nu verkar hela Alliansen acceptera att åtminstone kunna ersätta befintliga reaktorer med nya. Eftersom nuvarande 10 reaktorer bara producerar 9 GW, så skulle en förnyelse av reaktorflottan troligen innebära en kapacitet på 12-16 GW, eftersom nya reaktorer typiskt är på 1200-1600 MW. Det handlar alltså isåfall om en expansion på 33-66%.

Jag kan inte se att det finns minsta risk för en snabb-avveckling i dagens politiska klimat. Jag tror dessutom att "peak oil" är över oss inom ett decennium och vi kommer få se den förra oljepris-toppen överskridas. I det läget kommer opinionen fortsatt vara starkt kärnkraftspositiv.

Jag skulle vilja upprepa att det inte finns en chans att elpriset blir för högt för just elbilar - för att priset per mil ska komma upp i dagens bensinpriser krävs elpriser på runt 6 kr/kWh. Långt innan dess kommer folk att kräva återstart av reaktorer pga för höga hushållsel-räkningar.

Tom: Jag tror inte vi ska förutsätta att Sverige blir först, och dessutom är batteripriserna fortfarande så höga att man kommer köra hybrid ändå, till en början. Eller så kör man en ren elbil som ena bilen i ett tvåbilshushåll.

 
At 16 mars, 2009 15:28, Blogger Danne Nordling said...

Jag fick en kalkyl för övergång till elbilar med utgångspunkten att nuvarande transporttjänster skall ersättas (från Bengt H).

Antal bilar 4,3 milj
Körsträcka 1 400 mil
Förbrukning 0,95 l/mil

Total bensinförbrukning 5,72 milj m3
Det finns 8 500 kWh per m3 bensin

Med 35 procents verkningsgrad i dagens motorer blir nettobehovet av energi 17 TWh per år.

Med 60 procents verkningsgrad för elmotorer blir bruttobehovet el 28,4 TWh, Det motsvarar 4 reaktorer av dagens storlek.
/DNg

 
At 30 november, 2009 06:43, Anonymous Simon Holmström said...

Det finns mycket energi här på jorden. Kärnkraften är ohållbar, smutsig och ett dödligt avfall bildas varje sekund du har på din lampa i princip. Eftersom kärnkraft heller inte är koldioxidfritt (hantering och produktion av bränsle samt slutförvaret), så borde man satsa på förnyelsebara energikällor. Det finns tillräckligt med vind och sol och vatten/våg, geotermisk kraft för att hålla Sverige utan kärnkraft. Frågan är om man vill.

 

Skicka en kommentar

<< Home