onsdag, februari 04, 2009

Sterilt moraliserande över VD-arnas löner från LO

Idag kom LO ännu en gång med sin rapport om jättelika inkomstskillnader mellan industriarbetare och tvåhundra personer inom samhällets eliter. Nu har man tagit hjälp av en teolog för att moralisera över girigheten. Men vad kommer att förändras?

Rapporten har titeln Makteliten - mycket vill ha mer. En studie av inkomstutvecklingen för makteliten perioden 1950-2007 (pdf). Huvudresultatet är följande:
"Maktelitens inkomst var 2007 den högsta jämfört med industriarbetarens under de 57 år som denna studie täcker. Den genomsnittliga inkomsten för en person i makteliten – alla de 198 elitpositioner som undersöks i rapporten – var under 2007 18 industriarbetarlöner."
Vad vill då LO med sin rapport som rimligtvis måste ses som ett led i den föga framgångsrika kampanjen mot toppdirektörernas löner? Vill man hjälpa aktieägarna att inte bli "lurade" av de förslagna företagsledarna när det kommer till förhandling om deras löner? Eller har man kommit på vad som är en filosofiskt rättvis lön för företagsledare?

seminariet när rapporten presenterades hade man tagit hjälp av en professor i etik, Carl-Henrik Grenholm, vid Uppsala Universitet. Rubriken för seminariet var också "Löneklyftor och etik". Denne teolog uppträdde redan i november förra året med en artikel i SvD där han angrep löneskillnaderna på ett naivt och moraliserande sätt. Jag ställde då frågan varför han tog kapitalägarnas parti i förhandlingen om hur företagsledarens bidrag till företagets mervärde skulle fördelas.

Grenholm refereras med fölande uttalande: - Om löneklyftorna blir för stora strider det mot rättvisan. Därför måste varje organisation sätta ett tak på vad som är rättvis lön.

Om detta resonemang inte kan underbyggas med några kognitiva resonemang måste det betraktas som enbart moraliserande. Kanske anade LO:S ordförande Wanja Lundby-Wedin att det blev litet för mycket när hon sade: "LO tar fram denna rapport för att lägga fakta på bordet, inte för att moralisera. Vi driver på mot globala avtal."

Varför kunde inte LO istället ha hänvisat till att Sverige är bäst i världen på inkomstutjämning som Socialdemokraterna visade i somras (bloggartikel 25/6 2008) . Då visade man också nedanstående diagram över hur liten lönespridningen är bland arbetare och tjänstemän.


Diagrammet jämför den 90:e percentilen med den tionde för respektive kategori. Någon stor ökning av lönespridningen har inte inträffat sedan 1980 för dessa breda grupper. Att en liten grupp företagsledare genom internationaliseringen dragit ifrån är naturligtvis en emotionell pina för egalitärt fixerade debattörer. Men det kan väl inte vara sterilt moraliserande som ger LO lättnad? Det måste väl finnas andra och mer konstruktiva vägar att få ner lönerna för VD:arna? Hur vore det om LO föreslog ett återinförande av ordensväsendet? Det skulle kunna bli en statusfylld belöning istället för numeriskt höga penningersättningar. Det är mer realistiskt än "globala avtal".

Se även LO:s inlägg på DN-debatt

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 05 februari, 2009 11:09, Anonymous Anonym said...

Jag tror ytterst få LO-medlemmar är medvetna om att lönespridning faktiskt är önskvärt i viss omfattning.

Att i Sverige oja sig över inkomstskillnader är närmast löjligt - om man inte påstår att de inte är tillräckligt stora förstås, för då har man faktiskt en poäng.

Utbildning måste löna sig, ansvar måste belönas, innovation och risktagande måste betala sig, osv.

Efter 5 eller fler års högskolestudier/arbetsmarknadsfrånvaro och studieskulder på över 300.000 tror jag många undrar varför de inte blev hantverkare istället...

/Paul W

 

Skicka en kommentar

<< Home