tisdag, mars 31, 2009

Havsströmmar orsak till global uppvärmning?

Det finns en bra korrelation mellan havsströmmarnas variationer i Atlanten och Stilla havet och temperaturen. Dessutom finns det teoretiska förklaringar till sambandet. Det kan leda till att IPCC:s modeller måste revideras. Koldioxidhypotesen blir då mindre betydelsefull.

Jag har under de fyra år jag följt klimatpolitiken närmare inte fått några övertygande bevis för att det är koldioxidutsläppen från mänsklig aktivitet som orsakar den globala uppvärmningen - AGW-teorin. Istället har jag misstänkt att det är någon annan faktor som ligger bakom temperaturvariationerna och den uppvärmning som pågått i omkring 400 år. Närmast till hands har legat havsströmmarnas inverkan även om solen också kan förmodas ha en viss effekt.

Nu börjar det komma fram data och analyser som mer och mer pekar på att en stor del av orsakerna till uppvärmningen ligger i havsströmmarnas långsiktiga variationer där salthaltens variationer är en faktor av betydelse. En av världshavsvariationerna finns i Stilla havet och kallas PDO (Pacific Decadal Oscillation). En annan variation finns i Atlanten med bäring på Antarktis och den kallas i vissa sammanhang MOC (Meridional Overturning Circulation).

En amerikansk meteorolog, Joseph D’Aleo, har sammanställt (pdf) temperaturdata för USA (USHCN) med variationerna för de närmaste havsströmmarna under 1900-talet - PDO och AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation ) och funnit ett påtagligt samband, se diagrammet nedan:

Källa: Översikt av Anthony Watts


Korrelationen mellan temperatur och förändringar i havsströmmarna är så hög som 0,83. Det är avsevärt mer än andra samband han testar (se även "kättarens" blogg).

En annan forskare i Atmospheric Science, professor William M Gray (em) vid Colorado State University har formulerat detta i en hypotes som han presenterade på klimatkonferensen i New York 8-10 mars (pdf, 22 sid). Nu förutser han en avkylning när PDO går in i sin negativa fas.

Gray menar dessutom att endast 15-20 procent av temperaturökningen orsakas av koldioxidutsläppen medan resten skulle bero på cirkulationsförändringarna i haven. En indikation på att växthusgaserna inte är så betydelsefulla för uppvärmningen är att vi sett en liten minskning av vattenångan i övre troposfären och en ökning av utflödet av infraröd strålning, vilket är observationer som strider mot IPCC:s klimatmodeller.

Slutsatsen av Grays resonemang är att den positiva återkopplingen av en höjning av koldioxidhalten via en temperaturökning som ökar vattenångan (en växthusgas) och sedan temperaturen igen, är kraftigt överskattad. Den brukar innebära en utväxling med 2-4 gånger i IPCC:s modeller. Istället skulle en befarad fördubbling av koldioxidhalten bara innebära en temperaturökning med 0,3-0,5 grader enligt Grey (s 18). Även professor Richard Lindzen, som också uppträdde vid klimatkonferensen, betonar att återkopplingen är begränsad. (Se Per Welanders artiklar om Lindzen och Grey.)

Tidigare har Lindzen också hävdat siffror i samma storleksorning för vad dubblad koldioxid i sig skulle innebära i form av temperaturökning. Men vad man saknar hos båda är en förklaring till hur det gängse och påstått okontreversiella sambandet på 1,2 graders höjning vid en dubbling då ser ut. Även klimatpolitiska skeptiker har ju accepterat dessa 1,2 grader men sedan hävdat att återkopplingen är uppkonstruerad i brist på annan identifierbar orsak.

Det fordras ett ytterst sofistikerat resonemang för att motivera en siffra på ca 0,4 grader. Antingen är detta den verkliga effekten av den "okontroversiella" kalkylen, eller så föreligger en negativ återkoppling som resulterar i en nettosiffra på 0,4 grader. Det borde betyda att den negativa återkopplingen skulle vara ca 0,8 grader. Men i så fall får man inte som Grey uttrycker sig skriva: "The expected doubling of CO2 from the pre-industrial background state by the end of the 21st century should by itself be expected to increase global temperature by no more than about 0.3-0.5oC." Därför måste jag sätta ett frågetecken i min artikelrubrik.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 31 mars, 2009 08:29, Blogger Thomas Palm said...

Och hade inte temperaturen i just USA passat ihop med just detta godtyckligt valda index är jag säker på att det hade gått att hitta någon annat land eller något annat index som gett ett till synes bra samband...

 
At 01 april, 2009 15:23, Blogger Danne Nordling said...

Om jämförelsen hade gjorts med en mera global temperaturutveckling hade kanske effekten från "bruna moln" över Asien försämrat sambandet. Men det talar för att koldioxiden har en kanske ännu mindre effekt.

Dessutom återstår Greys mera teoretiska analyser av sambandet med havsströmmar. Det kan gälla även om man inte hittar (ännu) en idealisk korrelation.
/DNg

 
At 01 april, 2009 22:25, Blogger Thomas Palm said...

"Skeptikerna" är bra på det där. De presenterar så många olika felaktiga, obevisade eller rentav obevisbara hypoteser att det finns något för var och en. Att försöka argumentera mot någon av de där hypoteserna är meningslöst, inte ens om man lyckas övertyga sin motpart om att en är fel har det någon effekt eftersom denna snabbt hittar en annan hypotes om varför AGW inte kan stämma.

 
At 02 april, 2009 10:37, Anonymous Reflektioner said...

Man påstår nu att haven kraftigt försuras vilket skulle bero på CO2 som har ökat. En annan sak är om temperatuthöjningen är kopplad till CO2 så starkt som påstås.

Jag misstänker att dessa cykler har pågått i tusentals år fram och tillbaka. Vilket dock kan innebära tillfälliga problem som man måste ta hänsyn till.

 

Skicka en kommentar

<< Home