tisdag, mars 24, 2009

USA:s bankstöd misslyckas?

Börsen gick upp när bankstödet presenterades. Men det innebär inte att staten tar över några större tillgångar. Det nya stödet kanske också misslyckas. Då riskerar USA att gå en liknande väg som hösten 1930 när tusentals banker började gå omkull.

Igår kom USA:s finansminister Timothy Geithner till slut med sitt program för att få igång kreditgivningen från banksystemet. Det är en del av den andra hälften av TARP på 700 mdr USD som beviljades efter några turbulenta turer i oktober 2008. Det har alltså tagit ett halvt år att komma fram med ett program som skall bli en "troubled assets recovery". Eller kanske "toxic assets"?

Det är en fråga om att köpa ut de "giftiga" värdepapperen hos banker och finansinstitut, som ofta är bostadsrelaterade. Börsen har länge varit pessimistisk pga Geithners taffliga agerande. Ibland har har anledningen till pessimismen förväxlats med programmet ARRA eller ARRP på 787 mdr USD och tagits som en indikation på att börsen misstror Barack Obamas finanspolitiska stimulanspolitik.

Nu gick börserna upp och både SvD och DN (ej onl) skrev att PPIP (Public-Private Invetment Program) togs upp positivt. Leif Petersen beskriver i SvD hur "manualen" ser ut: 1) Banken väljer ut vad man vill sälja, 2) Bankstödsmyndigheten (FDIC) säljer tillgångarna på auktion - t ex till 84 procent av nominella värdet, 3) FDIC garanterar 72 av de 84 procenten, 4) Av mellanskillnaden 12 enheter betalar finansdepartementet hälften och privata investerare andra hälften, 5) Den utköpta tillgången förvaltas av de privata köparna med personal som godkänts av FDIC.

Det relaterade exemplet innebär att de privata köparna måste betala 78 procent men den egna risken är bara 6 procent av det nominella värdet om tillgången skulle visa sig vara helt värdelös. Men om det kan läggas ned ett stort arbete på att bena ut vad tillgångarna innehåller kan ett rimligt värde åsättas redan vid auktionen. Det var detta granskande som var så arbetskrävande vid den svenska bankkrisen i början av 90-talet (Ingves art i EkD 1/98, pdf). Pessimistiskt värderade tillgångar kan också stiga i värde.

Idag skriver i DN också professor Lars Jonung om USA: obenägenhet att komma med resoluta åtgärder mot bankkrisen. En svårighet som skiljer USA från Sverige är att saneringen inte kan göras med partipolitisk enighet. Enighet ansågs vara mycket viktigt vid den svenska bankkrisen. En annan svårighet är den nu aktuella:
"Ett tredje hinder, och det svåraste, är storleken på och komplexiteten hos det amerikanska finansiella systemet. Sverige hade ett fåtal banker och enkla låneformer. USA har tusentals banker och en uppsjö av institut och fondförvaltare med långtgående internationella bindningar. De finansiella ingenjörerna på Wall Street har konstruerat extremt komplexa instrument. Ingen vet hur stora åtaganden de döljer.

Detta gör att amerikanska politiker drar sig för att garantera det finansiella systemet såsom det svenska etablissemanget gjorde i september 1992. I stället väljer man att pytsa ut skattedollar där det är som mest akut i hopp om att problemen skall lösa sig."

Av ortodoxt ideologiska skäl vill den amerikanska staten inte ta över finansiella institutioner. Det medför också att åtgärderna blir fördröjda. Bankstödet PPIP kan misslyckas. Under tiden får nedfrysningen av kreditgivningen liknande effekter som lamslåendet av bankväsendet i USA under perioden hösten 1930 till mars 1933. Det resulterade i att en allvarlig konjunkturnedgång utvecklades till en långvarig depression. Bankkriser är farliga.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 24 mars, 2009 23:49, Blogger Per-Olof Persson said...

De framtida vinsterna sjunker

Ett viktigt skäl till att börsen har gått ned är att placerarna värderar företagens förväntade framtida vinster. Obamas stimulanspaket fick börsen att gå ner därför att man inte tror att denna typ av stimulans har någon verkan.

Denna typ av stimulans ökar nämligen efterfrågan på produkter där pengarna först används. Detta kommer att överföra resurser från redan producerande företag till företag som träffas av de nya pengarna. När pengarna därefter går ett varv till inom ekonomin så bjuds priserna upp på resurserna. Företag som får tag på pengarna sent i cykeln kommer att minska sin efterfrågan på resurser. Därför kan en "keynesiansk multiplikatoreffekt" inte existera.


Bankproblemet

Bankproblemet beror på sjunkande tillgångsvärden i bankernas balansräkningar. Bankerna måste ha en fraktionell reserv på minst 5 %. Om en bank har tillgångsvärden på 100 kan banken låna ut maximalt 95.

Problemet är tillgångarnas värden kan öka under en konjunkturuppgång för att minska kraftigt vid en nedgång. Bankernas skulder (pengar på bankkonton) kan däremot varken öka eller minska i värde. Problemet är att bankerna får ett negativt eget kapital under nedgången som måste rättas till. Bankerna måste dra in likviditet (sälja tillgångar och säga upp lån) samtidigt som de måste sluta att låna ut. Detta är ett systemfel som alltid kommer att finnas med nuvarande lagstiftning.

 
At 25 mars, 2009 11:24, Anonymous Anonym said...

Kina vill ha global valuta
http://www.dagsavisen.no/utenriks/article406713.ece

 
At 25 mars, 2009 11:39, Blogger Per-Olof Persson said...

Köp av giftiga tillgångar höjer inflationen

Stefan karlsson skriver:

http://stefanmikarlsson.blogspot.com/2009/03/return-of-inflation.html

"The Fed balance sheet expanded a full $163.7 billion to $2041.4 billion in the week to March 18, most of it in the form of mortgage backed securities and agency bonds on the asset side."

"At the same time, money supply continues to expand rapidly. M2 expanded $39.8 billion to $8343.1 billion in the week to March 9, and is up 10.1% compared to 52 weeks earlier. Most of this increase came in the latest 26 weeks, with the annualized gain during that period being 17.8%."

"This rapid increase in money supply is now finally starting to show up in prices, with the PPI being up 0.9% in the first two months of the year and the CPI 0.7%."

"Different commodity price indexes show somewhat different increases, but they are all up several percent since their lows late last year. The Reuters Continuous Commodity index is for example up 11% from its November low, while the CRB spot index is up 4%. Oil, which briefly traded as low as $30 per barrel in December, closed at $52, an increase of more than 70%."

"The evidence is clear then that the significant monetary inflation is beginning to revive price inflation. And as monetary inflation continues, so will likely price inflation."

 

Skicka en kommentar

<< Home