onsdag, december 02, 2009

Fuskar FN med nedkylningen?

I ett nyligen publicerat material "Copenhagen Diagnosis" visar IPCC-forskarna ett diagram som visuellt trollar bort det senaste decenniets stagnerade eller lätt kylande utveckling. Är detta en legitim tillrättaläggning eller ett nytt exempel på fusk?

I en populärt utformad uppdatering av IPCC:s rapport från 2007 tar man också upp en del motargument från skeptikerna. Rapporten kallas The Copenhagen Diagnosis och är utarbetad av 26 forskare som också bidragit till IPCC:s AR4. Ett av dessa kritiska argument går som bekant ut på att uppvärmningen upphört de senaste åren. Man kan också med hjälp av den höga temperaturen 1998 hävda att det pågår en långsam nedkylning de senaste 10 åren.

Hur temperaturutvecklingen ser ut i långt perspektiv 1880-2009 framgår av diagrammet nedan. Asterisken * markerar ett preliminärt utfall för 2009 baserat på uppgifter jan-aug.


Temperaturuppgifter har hämtats från CRU, GISS, NCDC, UAH, RSS. Den svarta kurvan utgör medelvärdet för CRU, GISS och NCDC. Vi ser tydligt att temperaturen upphört att öka sedan omkring 2003 och till och med minska sedan 1998. Detta år anses dock vara påverkat uppåt av väderfenomenet El Niñjo.

Man kan naturligtvis diskutera huruvida sex års stagnation av temperaturutvecklingen utgör något nytt som t ex ett trendbrott. Men det gör inte IPCC-företrädarna i första hand. De avvisar kategoriskt att det finns något som tyder på stagnation:
"Has global warming recently slowed down or paused? No. There is no indication in the data of a slowdown or pause in the human-caused climatic warming trend. The observed global temperature changes are entirely consistent with the climatic warming trend" (s 15)
IPCC-forskarna visar istället upp ett diagram som visuellt inte ger något intryck av stagnation:


Jag tycker att man inte kan undgå intrycket att IPCC-författarna så gott det går försöker fuska med diagrampresentationen av den stagnerande temperaturökningen. Det är inte fråga om någon legitim tillrättaläggning.

Rapportens bildtext (pdf): Figure 4. Global temperature according to NASA GISS data since 1980. The red line shows annual data, the red square shows the preliminary value for 2009, based on January-August. The green line shows the 25-year linear trend (0.19 °C per decade). The blue lines show the two most recent ten-year trends (0.18 °C per decade for 1998-2007, 0.19 per decade for 1999-2008) and illustrates that these recent decadal trends are entirely consistent with the long-term trend and IPCC predictions. Misunderstanding about warming trends can arise if only selected portions of the data are shown, e.g. 1998 to 2008, combined with the tendency to focus on extremes or end points (e.g. 2008 being cooler than 1998) rather than an objective trend calculation. Even the highly “cherry-picked” 11-year period starting with the warm 1998 and ending with the cold 2008 still shows a warming trend of 0.11 °C per decade.

Den mentalitet som avslöjades i Climategate verkar gå igen även i satsningen "Copenhagen Diagnosis". När man ser detta frågar man sig om hur mycket av detta material i övrigt som har tänjts i alarmistisk riktning på ett liknande sätt. Deltagarna i Köpenhamnsmötet har viss anledning att se upp med vad FN förser dem med för material.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

16 Comments:

At 02 december, 2009 21:54, Anonymous Neoliberal Agenda said...

Från summaryn:
"Recent global temperatures demonstrate human-based warming: Over the past 25 years temperatures have increased at a rate of 0.190C per decade"

De talar alltså om en uppgång med 0.5 grader de senaste 25 åren? Hur får de ihop det? Tom på deras tillrättavisade graf kan jag högst se en uppgång på 0.2 grader(från 0.2 till 0.4). Och även om vi räknar med helt otroliga 0.19 grader per decennium så blir det inte ens 2 grader de närmsta hundra åren, inte 7 grader som de skriver om i sin rapport.

I verkligheten har temperaturen de senaste 30 år(från det man har satellitdata) varit i princip ofärändrad. Kanske en uppgång på 0.1-0.2 grader, eller 0.5-1.0 grader på 100 år. Fine, det kan jag köpa även om det lika gärna kan vara slumpen.

 
At 02 december, 2009 22:39, Blogger Bengterikj said...

Men så är det ju. I 1880/2010-diagrammet ser man lätt: Uppgång från 1920 till 1940 (0,3 grader), konstant från 1945 till 1975 (hur var det med "krigsvintrarna"?) och sen en uppgång igen från 1975 till 2005 (0,5 grader). Den springande punkten är väl, om det är "man made". Och fortsätter det i samma takt blir det inga 2 grader detta århundrade.

 
At 03 december, 2009 01:19, Blogger Danne Nordling said...

Benterikj, IPCC uttalar sig inte om huruvida den tidigare uppvärmningen är åstadkommen av människan. Det är endast de senaste 50 åren som det är fråga om och då menar man inte att hela uppgången på ca 0,5 grader i snitt är antropogen.

För att få till det framöver har man en hypotes om att uppvärmningen hittills har bromsats av oceanerna. Den idén är relativt okänd och föga omdiskuterad. Men den visar hur osäker hela ansatsen i själva verket är.
/DNg

 
At 03 december, 2009 12:16, Blogger Bengterikj said...

Jag tycker det är fel att tala om vilseledande diagramtolkning ("fusk"). Man ser ju en tydlig trendkanal från ca 1965 till 2005. Om man förbinder topparna med en linje och bottnarna med en linje, så ligger även 2009 års värde väl inom denna kanal, medan 2008 tangerar bottenlinjen. Topparna trendar ca 0,6 grader på 45 år (0,13 grader/decennium) och bottnarna något mer (0,19 grader/decennium).
Men det som är annorlunda sen 1965 är att toppen nu runt 2005 ser väldigt svag ut jämfört med topparna runt 1980 och 1990. Går vi längre tillbaka hade vi en stark topp kring 1940 som följdes av en period av svag nedkylning. Men inget av detta är kanske relevant för framtiden.
Jag reagerar på IPCC-företrädarnas tendentiösa slutsats: "There is no indication in the data of a slowdown or pause in the human-caused climatic warming trend." Det hade väl räckt om de sagt "in the [..] climatic warming trend." Fast de är förstås till mer än 90 procent säkra på sin sak. Tryggt!

 
At 03 december, 2009 12:28, Blogger Jacobssons tankar said...

BBCs Climate correspondent Paul Hudson säger i en artikel från 9/10 att det varmaste året de senaste 11 är 1998. Men det skriver svensk media inte ett ord om. Inte heller det att Stilla Havet kyls av, enligt samma reporter.
Länk: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8299079.stm

Det som gör mig så tvivlande på den katastrofbild som vi matas med att att i utländsk media vågar man diskutera det här, men i Sverige ligger locket på och det som kommer medborgarna till godo är endast sådant som är politiskt korrekt.

Men frågan är varför man försöker lura innevånarna på planeten jorden? Kan någon svara på det?

 
At 03 december, 2009 15:17, Blogger Danne Nordling said...

Bengterikj, det som är störande i diagrampresentationen är att den visuellt ger sken av att all diskussion om stagnerande temperaturutveckling är nonsens. Det förstärks av texten.

Den som ser det långsiktiga diagrammet kan ju konstatera att det inte ser riktigt trendmässigt ut på 00-talet. Att då arrogant förneka detta går så länge ingen sett det långsiktiga diagrammet. Det är inte riktigt hederligt.

Tittar man närmare på trenderna borde man dessutom korrigera för att svackorna i början av 80- resp 90-talen orsakades av två stora vulkanutbrott. Ditt resonemang om "topparna runt 1980 och 1990" är nog inte riktigt adekvat.

Guds Basun, att Sverige är mer konformistiskt än andra länder har noterats även tidigare. Kanske är man så osäker i sin självuppfattning att man blir frustrerad om det kommer motstridig information?
/DNg

 
At 03 december, 2009 19:14, Blogger Bengterikj said...

Tack för svaret!
Ok, då förstår jag bättre hur du menar. De väljer ut den bild som bäst illustrerar deras ståndpunkt. De kunde istället valt att börja vid 1970, där deras trend börjar, men då hade det kanske varit lättare att se utplaningen efter 2000. Ändå hävdar jag att 2008 och 2009 ligger inom trendkanalen. Vi får se vad som händer de närmaste tio åren.
En annan sak som man kan se i det "långa" diagrammet, 1880-2010, är att trenderna verkar hålla i ungefär 30 år; 1880-1910, 1910-1940, 1940-1970 och 1970-2000. I så fall skulle mycket väl en ny trend - sidledes? - ha kunnat börja vid millennieskiftet.
På sid 14 i rapporten konstateras:
"By far the greatest part of the observed century-scale warming is due to human factors. [..] the sun contributed only about 10% of surface warming in the last century and a negligible amount in the last quarter century, [..] No credible scientific literature has been published since the AR4 assessment that supports alternative hypotheses to explain the warming trend." Hmm! Det är naturligtvis sånt som förs vidare i media som odisputabel sanning.

 
At 03 december, 2009 20:18, Blogger Danne Nordling said...

Såg just i Rapport att solforskaren Henrik Lundstedt i Lund ansåg att solens inflytande hade underskattats. Reportern angav också att det varit en mindre uppvärmning de senaste 10 åren. Han tycks inte instämma i IPCC-företrädarnas förnekande av "slowdown".

Observera också svagheten i resonemanget att det inte finns alternativa hypoteser och att man därför måste acceptera koldioxidhypotesen.

Jag skrev om Lundstedt i juni -08, länk:
http://danne-nordling.blogspot.com/2008/06/solaktiviteten-kan-pverka-klimatet-sger.html
/DNg

 
At 03 december, 2009 23:49, Anonymous Neoliberal Agenda said...

Jag roade mig att rita in 9 olika scenarior för hur temperaturen(1 till +7) skulle kunna utvecklas de närmsta 100 åren.

temp 1880-2100

Ni kan ju kolla och säga vad ni finner rimligt. Eftersom det snart är jul gav jag klimathysterikerna lite rabatt och minskade ner avståndet mellan 2 och 3 grader med 20% :)

 
At 04 december, 2009 02:35, Blogger Danne Nordling said...

Neolib, det ser ju helt sinnessjukt ut. Även de lägre alternativen måste bygga på en enorm klimatkänslighet.

En första förutsättning är att hypotesen om att det finns en latent temperaturökning i världshaven stämmer. Men den idén, lanserad av Hansen, tycks inte gå att verifiera. Douglass & Knox kom med en artikel i augusti som konstaterade att det inte finns något sådant samband. Haven tycks påverkas av helt andra temperaturfenomen.

Detta borde stärka D&K:s tidigare tes om att Pinatubo visar att det snarast finns ett negativt samband mellan strålningsdrivning (minskad) och temperaturen.
/DNg

 
At 07 december, 2009 00:50, Blogger Danne Nordling said...

Jämför med DN:s artikel på nätet 4/12 "Har jordens uppvärmning tagit en paus?". Här kommenterar Markku Rummukainen en liknande lång kurva i något försiktigare ordalag än IPCC-företrädarna. Hans hävdande att tio år är en kort period har gått igen i kommentarerna från Carlgren.

Länk:
http://www.dn.se/nyheter/klimatmotet/har-jordens-uppvarmning-tagit-en-paus-1.1006288
/DNg

 
At 08 december, 2009 01:21, Blogger Bengterikj said...

Per Welander på Moderna myter länkar till RSS-data m fl varje månad. Jag har gjort diagram över alla mätserier från RSS jan 2008 och nov 2009 här

http://bengterikj.se/klimat/diagram.htm

Det verkar som om alla data har justerats nov 2009 jmf med jan 2008. Skumt? Förklaring önskas! Man ser det tydligt i t ex diagrammen för LAT -70 till -60.

 
At 08 december, 2009 14:36, Blogger Bengterikj said...

År 1997 var vi i samma läge som nu: tio år utan trend.

http://bengterikj.se/klimat/diagram.htm

uppdaterad med fler diagram.

 
At 10 december, 2009 18:16, Blogger Danne Nordling said...

Benterikj, det hade nog varit en trend uppåt 87-97 om man korrigerar för Pinatubo i början av 90-talet.

Jag har inte kollat revideringar från RSS. Vad säger Welander?
/DNg

 
At 10 december, 2009 20:01, Blogger Bengterikj said...

Trenden blir 0,08 grader/decennium från 1987 till 1997,om man reducerar temperaturfallet med 50 % mellan juli-91 (utbrottet skedde i juni) och juli-95 (månaden innan temperaturen var tillbaka på samma nivå som i juni-91).

Inget svar från Welander.

Här är tempdata från RSS som de såg ut i jan 2008:

http://bengterikj.se/klimat/RSS_Monthly_MSU_AMSU_Channel_TLT_Anomalies_Land_and_Ocean_v03_1.txt

resp i nov 2009:

http://bengterikj.se/klimat/RSS_Monthly_MSU_AMSU_Channel_TLT_Anomalies_Land_and_Ocean_v03_2.txt

 
At 04 mars, 2013 16:02, Anonymous Anonym said...

Yet, when the skin goes plump for to normal
le onde elettriche contro la cellulite? Aromatherapist Robert Tisserand recommends a Portmanteau of oils: results of
getting rid of cellulite is because Thither
are secrets to banishing cellulite that nigh masses do not recognise
close to. Because this type of treatment can boost
a change in your Interior vitamin and is vacuumed out of the
torso.

Feel free to visit my web blog; ultrasonic cavitation cellulite

 

Skicka en kommentar

<< Home