måndag, mars 15, 2010

Mera tillväxt förlänger livet

I SvD visar prof Vågerö att högre inkomst ger längre livslängd. Men han tror att det är ökad jämlikhet som är medlet. Kanske de rika borde dö i förtid för att öka jämlikheten? Mer tillväxt verkar bättre.

En undersökning av sambandet mellan dödlighet och inkomst redovisas idag 15/3 i SvD (Brännpunkt) av Denny Vågerö. Han är professor i medicinsk sociologi vid CHESS (SU/KI) och rubriken på hans artikel är "Hälsoklyftor ett hot mot samhället". Vågerö tror själv att han ger ett stöd för tesen i boken Jämlikhetsanden av Wilkinson och Pickett. Den är som bekant att större skillnader i inkomster ger upphov till kortare livslängd oavsett hur hög den absoluta nivån på inkomsterna är. "Ojämlikhet dödar."

Men Vågerö har inte visat att det är själva inkomstdifferenserna som är korrelerade till livslängden. Han har endast visat att de med lägre inkomster 1990 (födda 1925-60) hade högre dödlighet under drygt 18 år därefter. Detta framgår av nedanstående diagram:


Vågerö vill dra slutsatsen: "Ojämlikhet i ekonomiska resurser bidrar till ojämlikhet i hälsa." Men jag kan inte se att hans material tillåter denna slutsats. Det enda som visas är att inkomster har ett samband med dödlighet. Därför förefaller det sannolikt att högre inkomster skulle ge lägre dödlighet om det inte finns någon bakgrundsfaktor som är den egentliga orsaken. Och högre inkomster får man om tillväxten av BNP blir god framöver.

Vågerös resultat försvagar istället Wilkinsons tes att det inte går att få någon effekt på hälsan av ytterligare tillväxt. Risken att dö skulle uppenbarligen kunna reduceras avsevärt om de fattigas inkomster blev högre. Men ytterst är det osannolikt att effekten skulle bli kraftig. Det är enligt min hypotes varken inkomster eller relativa inkomstskillnader som är förklaringen till skillnader i livslängd. Istället är det arbetsmiljön och arbetssituationen som påverkar. Den som har ett inte alltför stressigt tjänstemannajobb, motionerar och undviker dåliga kostvanor mm får också längre livslängd. Varför skulle medelklassen med dessa egenskaper dö tidigare än stressade företagare med högre inkomster? Enligt Wilkinson skulle de dö i förtid av grämelsen att se folk med högre inkomster och mera prylar i sin omgivning.

Vågerö går ett steg längre när han beskriver tänkbara åtgärder: "Omfördelning av ekonomiska resurser påverkar graden av ojämlikhet i hälsa." Vi kan se framför oss hur diagrammet ovan förändras genom "omfördelning". De rika ska göras relativt fattigare och dö tidigare för att de fattigare (kanske) ska kunna leva längre med sina högre inkomster. Den som strävar att tjäna mer pengar på ett förtänksamt sätt ska alltså av staten straffas genom omfördelning och tvingas dö i förtid. Det är utilitarism i dess högsta stadium.

Andra bloggar: Svensson, LOKE, P Andersson, ANNARKIA. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

3 Comments:

At 16 mars, 2010 08:38, Anonymous Anonym said...

Gör samma undersökning med utbildning som variabel i stället för inkomst.
Utbildade har längre livstid.
Eller med motionärer, gifta, kristna, osv.

Vi kanske borde omfördela motionen i stället!

 
At 16 mars, 2010 10:01, Anonymous Reflektioner said...

Detta joller om "ojämlikhet" är enbart pinsamt. Det finns ett skäl till att de som har låga inkomster hamnat i det läget. Det beror på att de har mindre mellan örona, har därmed sämre utbildning, måste därför ta lågavlönade jobb. I denna kategori hittar man folk som missbrukar alkohol, skräpmat mm. Det ligger i sakens natur att folk med mindre IQ har en sämre situation i alla lägen. Det är inte "klyftorna" som är orsaken, det är de absoluta skälen till att folk med låga inkomster har ett sämre och kortare liv. Det hjälper obetydligt att transferera bidrag till dem, det kan t.o.m bli sämre.

 
At 16 mars, 2010 16:02, Blogger Nils Lindholm said...

Inte behöver väl H/M ägaren dö tidigare bara för att han skulle låtit dom nu döda, dom som gjort honom högavlönad, levat lite längre.
Men nån krona fattigare hade han blivit.
Är det girighet det?
’Den enes bröd är den andres död’ !!

Hur ska en Riksdagsman eller för den delen en nationalekonom förkorta sitt liv?
Slicka på kulspetspennan?
Njae skulle tippa på att Riksdagsmän kan stifta lagar och då förbjudit ’giftiga kulspetspennor’ ;)
Skulle inte förvåna om just dessa typer har lång livslängd och hög lön, jämfört vårdbiträdet.
Kommer inte ihåg, men var det ett ton om dagen som vårdbiträdet lyfte?

 

Skicka en kommentar

<< Home