tisdag, april 13, 2010

Hur ska Sahlin skapa nya jobb?

DN Debatt idag 13/4 presenterar Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin fyra nya mål för sin politik. För nya jobb är målet en sysselsättningsgrad på 80 procent. Hur många jobb betyder det? Och hur ska denna ökning åstadkommas? Om detta sägs ingenting.

De närmaste åren har Sverige två problem med de nya jobben: 1) uppgången leder inte till så många nya jobb som tidigare, 2) det behövs en extra ökning för att minska utanförskapet och höja sysselsättningsgraden.

1. Även med en ökning av exporten de närmaste åren kommer inte Sverige att kunna återta de 104 000 jobb som förlorades 2009. Det beror delvis på att företagen hållit kvar sina anställda i krisen istället för att avskeda dem som under tidigare nedgångar. Kan Sahlin införa en politik som ökar exporten mycket mera än väntat?

2. För att öka sysselsättningsgraden till 80 procent i befolkningsgruppen 20-64 år krävs sannolikt ytterligare några hundratusen nya jobb. Underligt nog anger Sahlin i sin artikel varken någon sådan siffra eller någon uppgift om hur stor sysselsättningsgraden är idag. Det som visas i en ruta bredvid artikeln är att sysselsättningsgraden för gruppen 15-74 år var 63,6 procent i februari (en minskning med 0,8 procentenheter från feb -09). Denna siffra kommer från SCB AKU där sysselsättningen är 4 452' av en befolkning 15-74 år på 7 000' personer.

En första fråga är huruvida Sahlin skulle ha kunnat förhindra att finanskrisen och exportminskningen skulle ha resulterat i 100 000 färre jobb? Den politik som hon då skulle ha använt hade sannolikt byggt på en ökning av den offentliga sektorn. Är det detta hon också vill satsa på för att öka sysselsättningsgraden?

Fler offentligt sysselsatta kan minska utanförskapet och höja sysselsättningsgraden. Men till skillnad från en marknadsmässig ökning av sysselsättningsgraden, som ger ökade skatteintäkter, kommer fler offentligt sysselsatta att förbruka skatteintäkter från andra källor. Det är detta SKL pekat på när man sagt att kommunalskatten måste öka med 13 kronor på 25 års sikt.

På kortare sikt är skattehöjningseffekten inte så stor eftersom fler jobb ska komma från utanförskapet, som redan idag kostar mycket skattepengar. Skillnaden på längre sikt är att Sverige inte får in de ökade skatteintäkter som behövs för att kunna motverka den demografiskt motiverade skattehöjningen (en del av de 13 kronorna).

Det dagspolitiskt egendomliga är att Socialdemokraternas sysselsättningspolitik fått ökat förtroende (Rapport 12/4). Vad beror detta på? Är uppfattningen att arbetslösheten är regeringens fel? Eller skulle tricket med Socialdemokraternas "jobbkongress" i höstas ha gett resultat? Sakligt sett fanns där ingen lösning på sysselsättningsproblemet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

12 Comments:

At 13 april, 2010 23:46, Anonymous bloggare på icedaniel.se said...

Det är nog så att många är besvikna på alliansen för att arbetslösheten blivit så omfattande.Alliansen gick på val att sätta helaSverige i jobb,eller ?

 
At 14 april, 2010 02:19, Blogger Danne Nordling said...

icedaniel.se, visst gick alliansen till val på en sysselsättningsförbättring. Men de gick inte till val på att de hade förmågan att kunna motverka en ny 30-talskris som sköljer över Sverige från andra länder.

Så antingen får vi anta att svenska folket är korkat eller så har regeringen (eller alliansen?) fullständigt misslyckats att förklara varför arbetslösheten har ökat oväntat. För vi kan väl inte anta att Sahlin och Östros lyckats skylla finanskrisen på Reinfeldt och Borg?
/DNg

 
At 14 april, 2010 08:49, Anonymous Anonym said...

Alliansen skapar förutsättningar för att fler skall jobba.
Marknaden skapar jobben.
Förra regimen såg till så att det var lönande att inte jobba-2002 hade en bidragstagare högre disponibel inkomst än en arbetare.
De skapade också aktivt bidragstagare genom förtidspensionering av sjuka.
Vi får hoppas att RUT diskussionen ger en tydlig bild av att det krävs bra förutsättningar för jobbskapande.

Hörde Östros igår påstå att RUT skapat 800 jobb för en kostnad av 800 000 per jobb-bra betalda städare kan man tro?

 
At 14 april, 2010 09:58, Anonymous Anonym said...

är det så viktigt med jobb?
Ja den frågan ställer sig nog många.
Av alla de som blivit arbetslösa så har de lurats gå ur a-kassa eller ej gå med i a-kassan.
Borgarna gick ju till val på.
Skit i a-kassan vi fixar jobben.
Den a-kassa som finns nu är urkass, den består endast av hån.
Och jobben som borgarna tänkt sig det ska vara låglönejobb därför sänkte man ersättningsnivåer så folk dessutom ska tvingas sälja sig till låg lön.
Vad är det för mening jobba om lönen är så låg så det enbart blir
meningslöst.
Detta för att jobba ihop till den avkastning som mångmiljonärer ska ha.
En avkastning som dessa inte behöver utföra nån motprestation för ens.
Detta medan arbetslösa, sjuka, skickas på arbetsläger likt Kommunistryssland sysslade med.

Nä inse Alliansen är en skitregim.
som förtrycker folk för att skapa sig egna gräddfiler som enorma skattesänkningar o.s.v.

Bort med denna dyngregim, och in med nåt annan det kan inte bli värre.
Måna är helförbannade på denna regim detta när klyftorna ökat
enormt under dessa fyra år.

 
At 14 april, 2010 10:06, Anonymous Anonym said...

Varför detta förtryck från alliansens sida, varför öka klyftorna som man gör.
varför ska sjuka utförsäkras,
varför ska arbetslösa arbeta föär 65% i ersättning i en aktivitetsgaranti. Finns jobb ska avtalsenlig lön utbetalas annars ska det inte utföras.
Vi har ju marknadsekonomi.

Varför ska en mångmiljonär med säg 4 miljoner och 3% ränta få ut lika mycket i avkastning som en arbetslös eller sjuk, men inte behöva utföra motprestation.

Varför lujger denna högerregim konstant.
varför ska det gå åt helvete för att du blivit sjuk och utförsäkras.
Varför kan det inte gå åt helvete för oss allihop det är väl fullkomlig rättvisa.
med den idiotiska politik som körs med idag från högersidan ser jag ingen framtid för denna Planet.
Allt håller på bli utom all kontroll. Inte minst den tekniska utvecklingen.
Vad händer om satteliter i rymden krockar och det blir Rymdskrot så satteliterna slutar funka.
Nä en komet som slår ner på Jorden och gör rättvisa är nog det som saknas.
Människan har förbrukat sitt fötroende för en harmonsik värld.
Högern är orsak till det hela. som enbart vill ha orättvisor som de kallar rättvisa.

 
At 14 april, 2010 10:24, Anonymous Anonym said...

Danne du har ju jobbat för skattebetalarnas förening en förening som har medlemmar som vill ni ska skapa skattesänkningar.
Helst vill ni inte betala nån skat.
Nu går högern fram med att sänker vi skatter kommer fler i arbete.
Det har varit en utmärkt tid testa det. Lågkonjuktur och finanskris.
Alltså ypperligt tillfälle påvisa tesen sänkta skatter leder till fler jobb och att folk får mer i plånboken. Men vad har hänt , arbetslöshet har ökat fler i utanförskap, och sjuka som slängs på soptippen.
Uppriktigt detta med sänkta skatter funkar inte skatter måpste finnas, Felet är att i andra länder så vill man inte betala skatt för att man har en kapitalism som styr.
Sannigen är att det är inte vi som ska sänka sktter det är andra som ska höja sina och vi ska ha högt skattetryck. tar man för sig av höga löner stora förmögenheter då ska skatten för Landet vara hög. Man ska helt enkelt ta för sig från statsns sida också detta när attityden är att ta för sig.
Att sedan många som inte får nåt från sina inbetala socialförsäkringar ja det leder ju till att dessa också vill ta för sig. Det sker genom kriminalitet,
Men vadå attityden är ta för dig så mycket som det bara går och för helvete se till att smita från skatten.
Så är din filisofi Danne.

 
At 14 april, 2010 11:06, Anonymous Anders Johansson said...

Problemet med facket och sossarna är att dom inte vill diskutera lönebildningen. Lönebildningen har gett över 40 procent högre reallöner sedan 1992. Under samma tid har vi haft hög arbetslöshet. Högern försöker påverka lönebildningen med jobbskatteavdrag och en a-kassa som är högre i förbund med hög arbetslöshet. Det verkar inte riktigt bita men dom försöker i alla fall.

Men sossarna har inga förslag alls hur dom ska få en lönebildning som strävar mot låg arbetslöshet.

 
At 14 april, 2010 22:43, Blogger Hansa said...

Anonym: Vilket djävla svammel.

 
At 15 april, 2010 01:18, Blogger Danne Nordling said...

Det vore bra om olika anonyma kommentatorer satte någon bokstav eller signatur under texten så att jag kan särskilja författarna.

Anonym 1, det gäller verkligen att marknaden ska skapa jobben. Därför måste det vidtas åtgärder som underlättar exporten och att fler företag börjar exportera. Dessutom måste den inhemska tjänstemarknaden och tjänsteföretagandet stimuleras.

Hur det står till med RUT borde fastställas bättre. Jag såg också Östros och han hämtar sitt argument från Roland Spånts inlägg i SvD 7/3. Det bygger på att avdraget ger en förlust för den redan existerande marknaden vilket därför fördyrar nytillskottet av jobb.

Anonym 2, det måste ändå vara bättre att jobba till låg lön än att leva på bidrag. Men en del kanske blir förbannade för att de måste arbeta.

Anonym 3, det är den ekonomiska skillnaden mellan arbete och bidrag som har ökat - inte "klyftorna". Det är kanske nödvändigt eftersom regeringens försök att med administrativa medel få folk tillbaka till arbetsmarknaden fått så mycket kritik. Det som du ser som "förtryck" är vad regeringen uppfattar som nödvändigt för att minska utanförskapet. Och det vill vi ju alla?

Anonym 4, skatter måste tas ut med tvång (hot om våld). Det verkar inte vara riktigt civiliserat. Därför finns det ett moraliskt motiv att minimera användandet av tvång till det allra nödvändigaste där andra metoder inte är användbara.

Regeringens motivering för sina skattesänkningar är däremot inte moralisk utan pragmatisk. Det är en teknisk metod för att höja sysselsättningsgraden på lång sikt.

Skattesänkningarna har dessutom fungerat som stimulans i lågkonjunkturen genom att öka köpkraften och därmed rädda jobb. Hushållens konsumtion av varor ökade t ex med 1,6 procent förra året. Att arbetslösheten ökade beror inte på regeringen utan på utlandet och finanskrisen. Utanförskapet i mera egentlig mening har minskat. De sjuka slängs inte "på soptippen" utan får rehabilitering i betydande utsträckning.

Med hjälp av avgifter och försäkringar kan vi få 'välfärd utan skatter' och därmed lägre skattetryck än andra länder. Dessutom skulle skattefusket elimineras. Frihet är min filosofi.

Anders Johansson, regeringen har en mindre genomtänkt filosofi att a-kasseavgifterna skulle kopplas branschvis till arbetslösheten i respektive bransch och indirekt till löneökningarna i varje bransch. Det förlorade man mycket på och det blev ingen fördel någonstans.

Sossarna verkar inte ha någon uppfattning alls om lönebildningen. Den överlämnar de till LO.
/DNg

 
At 19 april, 2010 01:46, Anonymous Tom said...

"Så är din filisofi Danne."

Knappast sant, men man kan nog inte räkna med större intellektuella fyrverkerier från de vars ledstjärna är den gråtmilda avundsjukan.

(Någon "filosofi", kärlek till vetandet, kan man sedan knappast anklaga er för att ha.)

 
At 19 april, 2010 01:48, Anonymous Tom said...

"Måna är helförbannade på denna regim detta när klyftorna ökat
enormt under dessa fyra år."

Och de har heller inte lyckats lära svenskarna ens den elementäraste stavning eller grammatik.

 
At 20 april, 2010 18:07, Anonymous Anonym said...

Danne, inte ens du nämner den årligen återkommande påfyllning av arbetslösa, i form av 100000-tals asylsökande i landet varje år. Varför? Om c:a 65% av dessa är arbetsföra så per automatic borde Mona, Alliansen och du beakta detta då ni vevar på med arbetslöshetssiffror sinsemellan. Men tråkigt nog har du tydligen också rättad in dig i dimmornas led. För att belysa och minska arbetslösheten måste alla siffror på bordet. Ingen annan statsmakt med ansvar för samtliga medborgare skulle överleva en mandatperiod med detta rävspel.
Sveriges regering behöver skaffa fram minst 500000 nya jobb under den närmaste 10 åren för hålla arbetslöshetsnivån på nuvarande basis. Men som du vet, staten fixar inga riktiga jobb. Dom trixar istället med förutsättningar. Har du några dolda gröna eller röda siffror som kan lätta dimman?
Wilhelm Krank

 

Skicka en kommentar

<< Home