fredag, juni 04, 2010

Samhällets teoretiska nivå stressar dem med låg IQ

Vilka åtgärder kan vidtas för att minska självmordsbenägenheten hos personer med otillräcklig mental kapacitet för det moderna samhället? Kan vi vänta oss generell paternalism?

Sambandet mellan låg IQ och självmordsfrekvens pekar på ett nytt område för samhällsreformer. Enligt svensk forskning redovisad av Finn Rasmussen, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet, har personer med lägre begåvning sämre kapacitet att hantera svåra livssituationer. Studien presenteras i British Medical Journal och refereras i SvD 4/6-10. Ett utdrag:
"Forskarnas slutsats är att ju lägre resultatet blev på IQ-testet, desto högre blev risken för självmordsförsök senare i livet. Resultaten gäller för män utan diagnosticerad psykossjukdom – vid psykos verkar det tvärt om som om högre intelligenskvot kan kopplas till självmordshandlingar, åtminstone enligt vissa tidigare studier.

Låga resultat på IQ-test kan spegla en låg socialekonomisk status med allt vad det innebär av lägre inkomst och statistiskt sett större utsatthet för våld och missbruk. Men resultatet i studien speglar förmodligen inte detta samband, tror forskarna som har kontrollerat resultaten för just socioekonomisk status utan att kopplingen mellan IQ och risk för självmordsförsök försvann."

Sedan slutet av 1990-talet har självmordsfrekvensen ökat. Det tycks ha samband med att samhället blivit mer komplicerat och inte av att IQ-nivån sjunkit. SvD citerar en expert:
"Huvudförklaringen, som vi har kommit fram till, är att ungdomarna i hög grad har gått från att kunna jobba efter grundskolan till att alla fortsätter att gå i skola, säger Sven Bremberg, expert på Folkhälsoinstitutet."
Detta tycks innebära att personer med lägre mental kapacitet inte i tillräcklig grad kan hantera den stress som en alltmer teoretisk nivå i samhällslivet innebär. Forskarna talar om behovet av riktade insatser mot individer i riskgrupperna. Hur skulle detta gå till?

Är det möjligt att identifiera personer som inte klarar den teoretiska nivån i samhället och därför blir mer självmordsbenägna? Ska vi ha omfattande och återkommande IQ-tester av hela befolkningen? Och vilka insatser kan sättas in? Är det inte enklare att släppa kraven på teoretiska prestationer för alla oberoende av förutsättningar? Sannolikt räcker inte detta.

Här ligger kraven på omfattande paternalism nära. För en modern politiker är det svårgenomförbart att arbeta med paternalism riktad mot "riskgrupper". Sådant kan lätt brännmärkas som "stigmatiserande". Därför kommer krav att resas på generell paternalism.

Redan nu har en komplicerad samhällsverksamhet avskaffats för de flesta: självdeklarationen. Huruvida denna verksamhet tidigare var stressande för dem med låg IQ är dock inte säkert. Förr i tiden fanns det en uppsjö av deklarationsbyråer som mot en billig penning kunde hjälpa dem med otillräcklig mental kapacitet.

Det förefaller dock som om det finns andra komplicerade verksamheter, utöver en teoretiskt inriktad skola, som verkar stressande. Snart får vi kanske se politiska åtgärder för att eliminera dessa. Kommer det att kunna reducera socialgrupp 4?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

6 Comments:

At 04 juni, 2010 20:42, Anonymous Lars said...

Denna artikel beskriver situationen alltför snävt: Egentligen har de med låg IQ förhöjd dödlighet av så gott som alla dödsorsaker, inklusive olyckor och livsstilssjukdomar. De har inte bara ”sämre kapacitet att hantera svåra livssituationer” utan sämre kapacitet att hantera allting.

 
At 04 juni, 2010 21:37, Anonymous Magnus Berg said...

Vore det inte för att en självmordsvåg kunde leda till arbetskraftbrist så skulle nog makthavarna strunta i om underklassen tar livet av sig. Att skrämmande många dör eller skadas på sina farliga arbetsplatser väcker inte alls samma uppmärksamhet som självmord. Det är helt enkelt rädslan för att makthavarna och över- samt medelklassen skulle få göra skitjobben själva som skrämmer dem. Allt mer ansvar överlåts åt individen själv - vare sig individerna har ekonomiska och mentala resurser att ta detta ansar eller inte - men att få bestämma det mest grundläggande - om man vill leva eller dö - det får vi inte. Och försöker man ta livet av sig så diagnosticeras man automatiskt som psykotisk. Det finns alltså inte en chans - enligt makthavarna och läkarkåren - att man fullt medvetet gjort ett val att man önskar slippa leva i den här skitvärlden - där livets mening har bestämts vara att arbeta. Själv har jag med den logiken varit psykotisk hela mitt vuxna liv. Jag vet helt enkelt inte mitt eget bästa...

 
At 05 juni, 2010 10:59, Blogger Danne Nordling said...

Lars, det finns olika aspekter på dödligheten i olika grupper indelade efter socioekonomiska kriterier eller efter begåvning mm. Wilkinson betonade livsstilssjukdomar, som inte enbart drabbade de fattiga.

Jämlikhetsanden menade att självmord inte var kopplat till ojämnhetsmått. Men då missade Wilkinson kanske att fattiga som grupp kan ha högre frekvens. Den här undersökningen är därtill mer kvalificerad eftersom den utgår från IQ-test oberoende av ekonomisk nivå och skillnadsmått.

Högre självmordsfrekvens är dessutom en indikation på ett ännu större problem. Många lider rimligtvis av problemet utan att begå självmord.

En del av detta anpassningsproblem har orsakats av ideologiskt motiverade politiska åtgärder. En annan del av samhällsutvecklingen i stort. Det är här vi kan få se paternalistiska åtgärder för att underlätta livet för "lågteoretiska" personer. Är detta ett legitimt område för staten? Om sådana åtgärder verkar hämmande på de "högteoretiska" uppstår också frågan om de i dessa fall kan rättfärdigas.

Magnus, i mer förenklade termer skulle man kunna hävda att samhället blivit alltför fritt för att alla ska klara sig. All valfrihet och frihet att utforma sitt eget liv utan överhetens inblandning leder till att alltfler lågteoretiska inte klarar sig. Då kan politikerna hävda att solidariteten med dessa kräver att de mer högteoretiska accepterar allehanda restriktioner som skulle underlätta för de lågteoretiska. "Förmyndare för alla från vaggan till graven" helt enkelt.
/DNg

 
At 05 juni, 2010 12:24, Anonymous Anonym said...

Om man är stressad så presterar man säkerligen sämre på IQ-test. Det kan räcka som förklaring för korrelationen, även efter man vägt in socioekonomiska faktorer.

 
At 05 juni, 2010 17:39, Blogger Ante Johansson said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 
At 05 juni, 2010 17:40, Blogger Ante Johansson said...

Problemet är skolan som av rättviseskäl tvingar alla att gå en teoretisk väg oavsett vad som passar barnen. Detta knäcker många redan som barn. Hade det funnits en mer praktiskt inriktad väg genom skolan skulle många problem undvikas och fler skulle leva ett lyckligt och produktivt liv.

 

Skicka en kommentar

<< Home