torsdag, februari 10, 2011

Är LO:s alarmism om löneskillnaderna sakligt berättigad?

LO slår ännu en gång larm om de stora löneskillnaderna mellan arbetarna och 50 toppdirektörer. Men varför gör LO detta? Analysen att skillnaderna är "orimliga" verkar torftig.

LO publicerar regelbundet uppgifter om hur många industriarbetarlöner som de 50 högst betalda direktörerna tjänar. År 2009 var denna siffra 41, år 1980 9 och 1950 26. Detta hävdas av LO i en nyligen utgiven rapport (pdf) och i en debattartikel i DN (Fredrik Reinfeldt har fel - inkomstskillnaderna ökar). Syftet med denna publiceringsverksamhet är sakligt oklart - mest verkar det vara ett sätt att få uppslutning hos LO-medlemmar med benägenhet till avundsjuka. Man schanghajar klyftorna.

LO:s ordförande Wanja Lunby-Wedin och ett par okända LO-ekonomer nämner i DN-artikeln ett enda sakligt skäl till varför näringslivet och dess organisationer borde arbeta för att sänka de 50 verkställande direktörernas löner. Skälet är att de annars riskerar sin "legitimitet som en seriös samhällsaktör".

Det är alltså inte så att dessa höga löner av LO betraktas som orättvisa eller moralfilosofiskt oberättigade. Inte heller hävdar de att företagen skulle kunna använda pengarna bättre än till vd-löner, exempelvis till investeringar eller till högre aktieutdelning som skulle locka fram ytterligare investeringskapital. Det tidigare ofta använda argumentet att höga direktörslöner skulle riskera att LO och andra löntagarorganisationer skulle upphöra att visa tillbörlig återhållsamhet i den kommande avtalsrörelsen anfördes inte heller. För länge sedan var också varningar för risken för vilda strejker vanliga.

Inget av dessa sakligt relevanta argument går tydligen att leda i bevis. Då återstår endast att litet vagt hävda att löneskillnaderna är orimliga och att måna om storföretagens renommé som samhällsaktörer (som om detta var en fråga för LO). Med denna inställning har LO visat sin svaghet som opinionsbildare. Frågan är bara om medlemmarna upptäcker denna svaghet.

I själva verket är LO uppenbarligen ute efter att reta upp medlemmarna och tänkbara politiska sympatisörer genom att peka på stora löneskillnader där analysen inskränker sig till påpekandet att de är "orimliga". Tanken är att detta räcker för att väcka känslomässig indignation och ökat stöd för den egna organisationen i en tid när allt fler lämnar den. Vad vi ser är en organisationspolitisk aktion som ska förbättra LO:s ekonomi och ombudsmännens löner.

Med hjälp av en rad statistiska uppgifter försöker LO dölja vad man håller på med. Men den egentliga argumentationen håller sig på en ganska medioker insändarnivå. Därför är LO:s alarmism om ökande löneskillnader inte sakligt berättigad.
____
Niclas Virin bloggar om orsakerna till att skillnaderna började öka efter 1980, Ekonomisten om skillnaderna som en indikation för risktagande mm, Ekonomistas (D Waldenström) om empirin.

Etiketter:

4 Comments:

At 10 februari, 2011 09:37, Blogger Hans Odeberg said...

Om de verkligen är upprörda över löneskillnader så är det ju bara att börja där de har makten att bestämma - Vanjas lön.

 
At 10 februari, 2011 10:01, Anonymous Anonym said...

Det finns vetenskapliga resultat som pekar på en negativ korrelation mellan ersättning och prestation. Se t.ex. Andreas Cervenkas utmärkta artikel i SvD 12 Dec, och Daniel Pinks arbeten./Mats

 
At 10 februari, 2011 17:13, Blogger sven said...

Det brukar framhållas att det är bra att folk kan bli rika och det stämmer.
Men försvararna av de gigantiska VD-lönerna blandar ihop att vara direktör och entrepenör.Det är att de inovativa och framgångsrika entrepenörerna som främst skall bli rika.En direktör i ett moget företag han är ingen unik person han är bara en tjänsteman han är oftast ingen entrepenör.Att en direktör beslutar att den och den olönsamma avdelningen skall minska eller läggas ner och den avdelningen skall man satsa på behöver man inte vara en unik person för, det räcker med vanligt bondförnuft för att kunna det.
Det är därför Ingvar Kamprad kunde rida ut den senaste stormen.Han är en riktig entrepenör sådana gillar dom så kallade "avundsjuka" svenskarna.
Det måste bli slut på sammanblandningen av entrepenör
och direktör!

 
At 11 februari, 2011 11:26, Blogger sven said...

Är det några som borde få rejäla bonusar om dom gör bra ifrån sig så är det utvecklarna på de produktproducerande företagen.Utvecklar forskarna på företagen fram produkter som är bättre än konkurenterna och som konsumenterna vill ha och företaget går med ökad vinst så framställs det att det beror på VDn
att vinsten har ökat.
Men det är ju inte VDn som har tagit fram produkten som mäniskorna vill köpa.
Men det framställs så av försvarna
av de gigantiska VD-lönerna.

 

Skicka en kommentar

<< Home