måndag, april 18, 2011

Stoppat fusk minskade sjuktalet med 32 procent

Regeringens politik mot sjukfusket har blivit en succé, bortsett från ett fåtal ömmande fall. Inflödet till lång sjukskrivning har minskat med 72 procent och inflödet till förtidspensioneringen med 83 procent. Ett mycket omfattande fusk har stävjats.

I min förra artikel beskrev jag hur ett segt sysselsättningsproblem under regeringen Persson (S) resulterade i högre sjukskrivningsvolymer som sedan omvandlades till alltmer omfattande förtidspensioneringar. På så sätt kunde en reell massarbetslöshet döljas i statistiken. Men Försäkringskassan och SN kom med utredningar 2005 som pekade på att en avsevärd del av sjukskrivna och förtidspensionerade hade arbetsförmåga enligt egen utsago. Dessutom var sjukskrivningarna olika omfattande på likvärdiga orter enligt andra undersökningar..

Det fanns då anledning att misstänka att det fuskades med hanteringen av de långtidsarbetslösa så att de skulle få en högre ersättning samtidigt som myndigheterna kunde "frisera" arbetslöshetssiffrorna. Fenomenet uppmärksammades redan i början av 00-talet och det kan förklara att den samlade sjukskrivningen och förtidspensioneringen nådde en topp redan 2003 för att därefter börja minska. Detta gäller det index som Försäkringskassan kallar ohälsotalet. Det är ett mått på antalet frånvarodagar som ersätts av sjukförsäkringen omräknat per person under en tolvmånadersperiod. I februari 2011 låg ohälsotalet på 29,1 dagar.

Under andra halvåret 2003 var ohälsotalet 43 dagar. Det betyder att normaliseringen av sjukhanteringen som därefter inträffade minskade sjuktalet med 32 procent. Ohälsotalet framgår av en sammanställning (pdf) som finns på Försäkringskassans hemsida. Den innehåller även andra statistikserier som indikerar hur mycket en striktare handläggning har minskat överutnyttjandet av socialförsäkringen.

En ännu mer drastisk minskning visar antalet pågående sjukfall (diagram 7). Det gäller antalet sjukskrivna. År 2003 låg antalet pågående sjukfall (vid månadens slut) på 300 000. Antalet 2010 låg däremot på 100 000 med en liten uppgång fjärde kvartalet. Det är en minskning med 67 procent.

Delar man upp minskningen av de pågående långa sjukfallen (mer än ett år) på olika orsaksfaktorer (diagr 9) kan man notera att inflödet sedan 2004 har minskat med 72 procent - från 84 000 till 25 000 för en tolvmånadersperiod. Det ordinarie utflödet av långa sjukfall har legat nästan konstant vid 50 000 med en liten minskning fram till 2009. Nivån på utflödet återställdes tillfälligt i början av 2010 men har därefter fortsatt att minska något. Den största förändringen är minskningen av utflödet till S/A (sjuk- och aktivitetsersättning, tidigare kallad förtidspensionering). Det har gått från drygt 50 000 år 2004, när tjänstemännen jobbade på ackord, till ca 3 000 i början av 2011 - en minskning med 94 procent.

Det totala utflödet från förtidspensioneringen (diagr 12) har gått från 49 000 år 2007 till knappt 15 000 i början av 2011, vilket blir 70 procent. Under samma period gick utflödet från långa sjukfall från ca 26 000 till 3 000, vilket motsvarar en minskning med 88 procent. Den borgerliga regeringen har alltså främst lyckats minska förtidspensioneringarna från långa sjukskrivningar medan de direkta förtidspensioneringarna minskat mindre.

Sedan 2004 (toppåret) redovisar KI (diagr 219, pdf) en minskning av inflödet till förtidspensioneringen från 75 000 till ca 13 000. Det blir en minskning med 83 procent.

Det inledande måttet 'ohälsotalet' är ett mått på stocken av pågående utbetalningar till personer som till betydande del befinner sig i "utanförskap". Ohälsotalet har minskat med 32 procent på åtta år. Flödena visar att en stor förändring kan väntas. Inflödet till långa sjukfall har minskat med 72 procent. Inflödet till förtidspensioneringen har minskat med 83 procent.

Dessa kraftiga minskningar av inflödet till sjukskrivning och förtidspensionering visar att en hel del av den tidigare omfattningen på dessa system var medicinskt omotiverad. Det var fråga om ett överutnyttjande - några skulle kalla det fusk - för att få högre ersättning vid arbetslöshet.

Regeringens politik mot fusk och oegentligheter har blivit en succé. Men hur har media reagerat? Det har mest varit skäll för att dessa intentioner varit inhumana och omänskliga. Är svenska folket ett "folk av fuskare"? Vill svenska folket behålla fuskmöjligheterna som små barn?

Eller ser vi resultatet av ett cyniskt partipolitiskt utnyttjande av en i princip legitim uppstramningsverksamhet som dock har vissa barnsjukdomar? När blev det berättigat att media får utnyttja anekdotisk information för att försöka sätta stopp för alla hårdare tag mot fusket? Ett litet antal ömmande fall har helt fått dominera rapporteringen om ett allvarligt problem.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

8 Comments:

At 19 april, 2011 09:16, Blogger Purpendicular said...

Intressant blog, jag ska börja läsa dina tankar. Jag har själv just börjat blogga lite grand (www.undertallen.se), något som växt ut ur ett bokprojekt.

Mina tankar om "ömmande fall" är ungefär så här, vilket jag gissar är uppenbart för dig:

Med rätt regler blir det mycket stora system-effekter som går i rätt riktning. Minskade kostnader ger mer pengar åt andra. Alla dessa effekter är osynliga. Som människa reagerar vi bara på problem, på det som går fel, och dessutom så ser vi bara vissa av dessa problem.

För att få de positiva systemeffekterna måste vi tyvärr vara ganska hårda, för människan är inte bara god. Dessutom så är "må dåligt" i mycket ett relativt begrepp.

I ett lågskattesamhälle skulle det finnas en mängd frivilliga som hjälper till. Kanske inte alla får del av vad som nedlåtande kallas för välgörenhet, men som beskrivs i positiva ordalag när det är u-hjälp. Sådana privata initiativ är mycket bättre på att identifiera verkliga problem och dessutom dem som fuskar.

Ingen vill dock vara beroende av någon annan, därför är vi negativa till "välgörenhet".

Så medan vi tänker hårt på hur vi kan göra saker och ting smartare måste vi eventuellt acceptera identifierbara fall av lidande för stora positiva effekter för nästan alla.

En fråga:
Jag hörde någonstans att när borgarna införde tre karensdagar 1991 ungefär så var detta "det bästa som har hänt folkhälsan sedan magnecylen och penicillinet". Detta pga den drastiska minskningen av sjukdagarna. Har du några data eller reflektioner om vad som då hände?

 
At 19 april, 2011 12:52, Blogger Nils Lindholm said...

Många av dom här 'helt plötsligt friska' kan vara dom som tidigare var deltidssjukskrivna men nu fortsätter jobba deltid utan sjukskrivning.
Du vet läkaren som rekommenderades att börja på Samhall o sy säckar eller nåt sånt passande för en deltidsarbetande läkare.
MEN han försvann ut o räknas nu som frisk heltidsarbetare.
Jo deltid efter 75-dagar existerar ju inte.
En del tog ut ålderspension i förtid, pensionärer räknas ju inte.
En del försörjs av sambo.
En del kanske inte kommer till AF, då AMS hiss inte går ända upp till expertisen som avgör arbetsförmåga o sånt, njae det var en kul grej typ: 'hade ingen aaaning om att det kunde bli så här'.
Fiffigt vaaa ;)

 
At 19 april, 2011 13:17, Blogger Monica2011 said...

Ett sånt här blogginlägg visar på så låg intelligenas nivå så det är inte sant.. !! VI ÄR INTE FUSKARE som blivit utsällda på backeen vi är företagare männsikor som jobbat hårt i våra liv som blev sjuka och med det ett expriment för högern..Liksom det var I tyskland på 30-40 talet och andra diktaturern hållt på med.. VI ÄR INTE FRISKARe!!! det är bara det att våra personnummer inte längre finsn i systememt.. vi är utanför och bortglömas och möts med sådan respektlöshet i sådan här bloggar.. med lögner och förtal .. jag tycker verklign du ska kolla om du inte fått en tumör i huvudet som växer.. den kallas hat och bittehetstumören.. det tar ifrån folk dess sunda förnuft och den lilla intelligns den någonsin haft..Jag har reumatism och tre cancersjukdommar jag räknas i din statitsik som frisk fuskare!!!!Sannslöst du borde anmälas för förtqal helts mot folkgrupp..Men en dag så kommer Sverig resa sig och stälal de borgeliga tillsavar för att de tagit livetr av så många.. för att de rasera våra ekonmier och gjort oss bostadslöas för att få ut 320 personer i jobb .. det var många många fler som kom i jovbb på 80-90 talet när ajkg gick min siste rehabiliterign... så sluta snacka goja nu kom ut i verkligheten så kan vi diskutera..

 
At 19 april, 2011 14:09, Blogger Purpendicular said...

En bekant till min bror sade till sin gamla mormor, pensionerad bondmora, att han kände sig "sjuk".

Tanten fick panik. "Ska jag ringa på ambulans?" undrade hon.

"Sjuk" för henne var dubbelsidig lunginflammation, öppet benbrott och liknande saker som kunde hindra en från att gå upp klockan fem på morgonen för att mjölka.

 
At 20 april, 2011 02:32, Blogger Danne Nordling said...

Purpendicular, när man införde fler karensdagar minskade korttidsfrånvaron, som på den tiden sågs som det stora problemet. De större företagen höll sig med en större arbetsstyrka än som egentligen behövdes för att kunna minska produktionsstörningarna av frånvaron.

Nils Lindholm, borde inte deltidseffekterna fångas upp i ohälsotalet? Det är dock troligt att det finns en andel av dem i aktiv ålder som inte lyfter bidrag men som är arbetslösa eller sjuka. Om denna del har ökat finns det ingen lättillgänglig statistik på.

Monica2011, det finns alltid ömmande fall som misshandlas av ett nytt regelsystem. Därför måste det bevakas och justeras samt förses med dispensmöjligheter genom skälighetsbedömningar.

Den stora frågan kan dock inte undvikas. Om inflödet till långa sjukfall har kunnat minskas med 72 procent måste en betydande del tidigare handlat om missbruk. Annars måste vi tro att Sverige verkligen har ett av världens sjukaste sjukaste folk.
/DNg

 
At 20 april, 2011 07:35, Blogger Purpendicular said...

Jag tycker att talet om "missbruk" leder lite fel med för mycket binärt tänkande.

En del av de som inte längre är långtidssjuka fuskade säkert. Andra kände sig lite dåliga, men känner sig inte dåligare om de arbetar. Andra kände sig nog mycket dåliga, men känner sig inte mycket värre när de jobbar. Vissa kände sig säkert dåliga när de var långtidssjukskrivna och känner sig nu bättre när de tvingats ut för att arbeta.

"Känna sig dålig" ligger på en glidande skala. Jag har en känsla av att våra förfäder skulle ha skrattat eller tagit sig för pannan över de flesta skäl att inte arbeta.

 
At 20 april, 2011 13:47, Blogger Danne Nordling said...

Purpendicular, det fanns ett visst samband mellan sjukskrivning och arbetsmarknadsläget för tio år sedan. Det skulle indikera att det inte bara var en fråga om att arbeta eller få betald fritid om man hade diffusa sjuksymptom. A-kassan gav lägre ersättning och därför fanns det ett ekonomiskt incitament att bli sjukskriven när man egentligen var arbetslös.

Detta gäller även idag. Oavsett vad vi tycker om arbetslinjen är det ett egenvärde att arbetslösa registreras som arbetslösa och inte som sjuka.
/DNg

 
At 02 maj, 2011 13:55, Anonymous Per Fredö said...

Det förekommer betydande fusk inom den offentliga sektor.
Det gäller även när det gäller att man uppger felaktia uppgifter för att få ut försäkringspengar.

Det är ingen hets mot de som är berättiga till förtidspension och sjukpenning att påpeka detta och ta upp det till diskussion.

Varje system måste vara rättsäkert, det kräver kontroll och även beivrande.
Detta är bra för skattebdetalare, försäkringstagare och medborgarna.

Beräkningar har gjorts vad gäller felaktia utbetalningar och den summa man kommit fram till är 2 miljarder.

Men färsäkringskassans kontrollmöjligheter är begränsade.
Det liknar vad polisen håller på med.

 

Skicka en kommentar

<< Home