måndag, juni 27, 2011

Kinas överskott fick orsaka världskrisen

I Konjunkturinstitutets rapport som kom strax före midsommar (pdf) finns ett diagram över Kinas bytesbalans i procent av BNP. Det visar på ett mycket illustrativt sätt hur en gigantisk obalans fick utvecklas med början 2005. Denna obalans kulminerade 2007-08 varpå det blev kraschlandning för USA:s konjunktur med finanskris och nedgång för hela världen.

Nu förutses bytesbalansöverskottet i Kina fortsätta att minska 2011. En analys av vilka områden som bidrog till överskottet visar att det var USA och Europa medan Japan hela tiden hade ett överskott mot Kina som dessutom ökade något. Europas underskott mot Kina var dessutom mer expansivt när krisen byggdes upp än USA:s (bloggart okt-08).

Kineserna föredrog att placera sina överskottspengar i USA. Det underlättade naturligtvis för USA att fortsätta med att ha ett underskott i utrikeshandeln. Men detta gällde även EU. Kanske bidrog detta till den fördröjda krisen i Piigs-länderna. I USA fick dock det oproportionellt stora inflödet av kapital till följd att någon typ av investeringar dessutom måste öka (utöver importöverskottet). Det blev bostadsbyggandet och finanssektorn (bloggart mars-09).

Bostadsbyggandet i USA ökade med ca 2 procent av BNP. På tio år steg dessutom bostadspriserna med ca 100 procent (1997-2007). De politiska försöken att få fler att köpa bostäder riktades mot låginkomsttagarna. Bankerna förmåddes att bevilja krediter på icke kommersiella grunder. Dessa lån köptes sedan upp av Fannie och Mackie genom federala påtryckningar. De stigande priserna byggde upp en fullständigt ohållbar situation, som när räntan måste höjas utlöste ett ras:

Bostadsbubblor byggdes också upp i Europa, främst i Irland och Spanien. Men de blev aldrig så katastrofala som i USA (bloggart 25/2-11). Det kinesiska kapitalet satsades också i den finansiella sektorn i USA där en överbyggnad av derivatinstrument byggdes upp. Eftersom finansiellt kapital normalt motsvaras av reala varuströmmar måste den amerikanska finansiella sektorn i slutändan ha finansierat underskottet (mot Kina) i EU.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: