söndag, augusti 28, 2011

Borg pessimistik trots att arbetslösheten inte ökar

Det är snarare en pessimismstorm än en skuldstorm som svept in över Sverige de senaste veckorna. Trots att arbetslösheten inte ökar beaktansvärt i Borgs prognos har hans nedrevideringar tagits emot som en chock av pessimism.

Finansminister Anders Borg skrev ner prognoserna för svensk ekonomi vid regeringens möte på Harpsund 26/8 2011 (pressmeddelande). Det var här han lanserade det nya uttrycket "skuldstorm" (wtv). Tillväxten skrevs ner till 1,3 procent 2012 mot 3,8 procent i vårpropositionen. Arbetslösheten blir 7,8 procent mot förutsedda 6,6 och för 2013 blir den 7,7 mot 5,8 (DN, SvD). Försörjningsbalansen framgår i nedanstående tabell och mot denna bakgrund kan man diskutera vad Borg har för möjligheter.


Borg nämner att börsen sjunkit nästan 25 procent och han jämför dagens situation där vi står inför en real nedgång med 2008. Nu blir nedgången väsentligt mindre, menar Borg. Vi kan av tabellen se att det är en dålig exportökning som är den främsta källan till den mediokra utvecklingen.

Exporten skulle ha ökat med 9,2 procent i år och hinner ännu öka med 8,2 procent. Men 2012 sjunker ökningen till endast 4,3 procent. Detta verkar vara orsaken till att också investeringarna ökar långsammare - en nedgång från 8,0 till 5,5 procent. Lagren ökar mer än väntat i år och minskar kraftigt nästa år. Denna omsvängning sänker BNP-ökningen med 1,5 procentenheter och svarar alltså för 60 procent av den sänkta tillväxten.

Lagerökningen i år beror sannolikt på att hushållen snabbt blivit pessimistiska och då ökat sparandet. Deras konsumtion ger redan i år en ökning på endast 1,8 procent - mindre än hälften mot vad FiD trodde för några månader sedan (3,9). Prognosen för 2012 blir ännu mer avvikande: ökningen blir bara 1,6 procent mot förväntade 4,0 procent.

Hushållens rädsla beror tydligen på att många tror sig bli arbetslösa. Sakligt sett är denna rädsla obefogad eftersom arbetslösheten förutses stiga från 7,5 procent i år till 7,8 procent 2012. Jämfört med första kvartalet 2011 är det en minskning från 8,1 procent. Och genomsnittet arbetslösa ökar med ca 15 000 personer.


Sett på två års sikt innebär prognosen att mindre än 10 000 personer fler blir arbetslösa mätt som medeltal för åren. Det ligger inom felmarginalen. Prognosen innebär också att sysselsättningen ska fortsätta att öka, om än marginellt. Så varför denna oro för framtiden som dämpar konsumtionen och vars främsta effekt tycks vara att döma betydande grupper till fortsatt arbetslöshet? Vi ser detta i diagrammet ovan som skillnaden mellan den gröna kurvan och den svarta längst till höger.

Det är sannolikt nästan enbart psykologiska reaktioner på den 'pessimismstorm' som svept in över de svenska hushållen de senaste veckorna som kan förklara denna oro (bloggart 14/8). Media har rapporterat om skuldkriser och politiskt käbbel som nästan ledde till konkurs för världens största ekonomi. Vi har fått intrycket att politikerna tappat greppet om utvecklingen och att en ännu värre kris än 2008 är under uppsegling. Det finns en rad målmedvetna bedömare som predikar detta budskap ganska envetet.

Nu ser vi sällan några sansade bedömare som ger en mera nyanserad bild och nästan aldrig några ekonomer eller politiker som trovärdigt kan hävda att det går att bemästra problemen. Detta föder pessimism som sedan riskerar att bli självuppfyllande. Den sista (?) besvikelsen var det innehållslösa talet av Fed-chefen Ben Bernanke i Jackson Hole den 26 augusti. Kanske nästa Fed-möte, som utsträckts till två dagar, kan komma med något positivt.

På onsdag kommer Konjunkturinstitutet med en ny stor rapport. Enligt förhandsuppgifter är den inte lika pessimistisk som Finansdepartementets. Och där kan vi förhoppningsvis få en ingående sammanfattning av hur USA:s utveckling egentligen gestaltar sig. Nu har denna bild satts av domedagsprofeterna som man samtidigt kan misstänka är ute efter att motarbeta Barack Obama snarare än att ge en objektiv bild.

Tre prognoser jämförda 31/8
Andra bloggar om: , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 28 augusti, 2011 16:58, Anonymous m96 said...

Konsumera mer o mer.. Jag behöver inte fler grejer, jag behöver bättre färre grejer. En av anledningarna till att detta inte kommer hålla med nuvarande system. plus att robotar, diverse AI, Watson o liknande aldrig kommer ge nån ökande jobbtrend på lång sikt. Det blir en lång nedtur (helt i onödan tyvärr) tills banksystemet byts eller blir inaktuellt pga diverse teknikutveckling.

 
At 28 augusti, 2011 20:23, Blogger Danne Nordling said...

m96, om man inte vill konsumera grejer kan man konsumera tjänster. Sådana ger också jobb och mera direkt än varor som kan importeras. Men tjänster är dyra pga att full moms ska tas ut på det mesta.

När så Centerpartiet vill halvera krogmomsen blir det en väldig massa gny: Vi ska konkurrera utomlands med spetsteknologi och vetenskapligt högkvalificerade produkter. Då ska vi inte ösa ut pengarna på sådana enkla restaurangjobb som diskplockning och caféverksamhet. De som nu bara klarar sådana jobb ska tydligen vidareutbildas till teknologie doktorer.

Tänk vad mycket enkla grejer vi kan importera i framtiden när vi kan exportera ännu mer högteknologi...
/DNg

 
At 29 augusti, 2011 00:58, Blogger Danne Nordling said...

En tanke slog mig: Kan Borg medvetet ha tyckt på för en pessimistisk prognos som han dessutom lyckats föra ut som ännu mera pessimistisk?

Det skulle ge honom en starkare position att hålla tillbaka utgiftskrav från borgerliga kollegor i de andra allianspartierna. Dessutom gör detta det svårare för oppositionen att komma med reformer inom "utrymmet" på 10-15 mdr kr.
/DNg

 
At 30 augusti, 2011 13:18, Anonymous Kolle said...

Hur ser det ut med pensionsavgångar och tillgänglig arbetskraft i relation till dessa? Läst på ett flertal ställen att då 40-talisterna är "utfasade" kommer en enorm brist på arbetskraft inträda.

 

Skicka en kommentar

<< Home