lördag, september 10, 2011

Reinfeldt framstår som tråkig

Det frestar på att behålla sitt politiska intresse efter intervjun med Reinfeldt. Finns det en vilja att framstå som grå och tråkig? Eller är det SR som styr i en riktning som indikerar att nu finns det inget viktigt att diskutera?

I Ekots lördagsintervu 10/9 frågades staminister Fredrik Reinfeldt ut av Tomas Ramberg. Barns placeringar i fosterhem var det oväntade första ämnet. Det var frågan om skadestånd som föranledde uppmärksamheten. Är det inte en fråga för Maria Larsson?

Euron var nästa ämne. Regelsystemet följdes inte, nämnde Reinfeldt. Skadas Sverige som Jan Björklund skrev igår? Något konkret svar gavs inte. Att gå miste om ett visst inflytande är enligt min mening ingen konkret "skada". Göran Perssons uttalande om finanspolitik på EU-nivå citerades (1996). Reinfeldt höll med om det mesta. R pekade på dagens tankar om en transaktionsskatt på kapitalrörelser, som Håkan Juholt uttalade sig för igår och R menade att handeln skulle flytta bort.

Juholt tror inte på någon folkomröstning om euron ens nästa mandatperiod. R såg inte frågan som aktuell. Om S inte är med på folkomröstning faller frågan. Med ett växande folkligt stöd för euron skulle det det kanske bli möjligt före 2018-20, antydde R. En omröstning skulle förutsätta att vi skulle kunna vinna.

Ska länder kunna lämna euron som Holland föreslagit? Grekland har en statsskuld på 160 procent av BNP. Någon gång orkar man inte längre. Men ett utträde är nog inte det bästa. Sverige står utanför och borde kanske inte uttala sig.

Regeringen gör ingen skattesänkning för pensionärerna men höjer högkostnadsskyddet tröskel. R hade önskat att höjningarna skulle ha gjorts med tätare mellanrum. Nu läggs kostnaden på en miljard kronor på äldre och sjuka med dålig ekonomi, sade Ramberg. Det finns annat som måste vägas in, menade R. Har man inte råd kan man få socialbidrag, har Göran Hägglund sagt. R hänvisade till höjda bostadsbidrag.

Sänkt restaurangmoms har beräknats ge ett antal minskande antal nya jobb varje gång. R menade att det kanske berodde på konjunkturläget. Borde man inte vara säkrare på nyttan av 5,5 mdr kr? Syftet är att sänka trösklarna att få jobb särskilt för de yngre. R har träffat företagare som menar att det ger effekt. I Finland gick momssänkningen till ökade vinster, vad säger R? Det är för tidigt att att uttala sig, vi har ännu inte kommit med förslag. Men det är bra för servicesektorn med lägre skatter.

Avdrag för gåvor: det är ingen stor reform, den ligger på 250 mkr. Trossamfund som diskriminerar homosexuella eller motarbetar aborter skulle kanske inte omfattas? Förslaget är inte färdigt sade R.

Palestinas ambassadör och utnämningen av denne diskuterades. Fp hävdar att man inte fått information? Det har nämnts att detta varit på väg, information har funnits under en längre tid.

Det förväntade ämnet om statsministerns syn på frihet och effektivitet inom privat och offentlig välfärdsproduktion kom inte alls upp. Och hur ser statsministern på arbetslöshetens utveckling i Sverige med de mera dystra prognoser som gjorts? Borde inte ekonomin stimuleras mera som KI föreslagit? Eller är fler arbetslösa ett offer som måste göras för att bättre kunna bekämpa en eventuellt större nedgång om något år? Hur ska alliansen vinna valet 2014? Sådana frågor diskuterades inte heller. Istället behandlades ett antal småfrågor av mindre betydelse.

Är detta ett tecken på att politik blivit tråkig? I varje fall blir det ingen livaktig politisk diskussion om viktiga ämnen som följd av utfrågningen. Reinfeldt framstod i varje fall som tråkig och ointressant. I vilken mån har han själv påverkat ämnesvalet?

Andra bloggar om: , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 10 september, 2011 23:08, Anonymous Anonym said...

Reinfeldt fick ingen fråga om 11 september 2001! Nu tio år sedan. Media och politiker verkar vilja förtiga 911.

Five Dancing Israelis Arrested On 9/11
http://www.youtube.com/watch?v=tRfhUezbKLw

Dwight D. Eisenhower exit speech on Jan.17,1961.
Warning us of the military industrial complex.
http://www.youtube.com/watch?v=8y06NSBBRtY

Paul Craig Roberts on the 9/11 10th Anniversary - GRTV Feature Interview 002
http://www.youtube.com/watch?v=hBOMSj0uNmw
This week GRTV talks to Dr. Paul Craig Roberts, former Assistant Secretary Treasury, former editor of the Wall Street Journal, author and researcher, about the significance of 9/11 on the brink of the tenth anniversary of those events.

We discuss the many points at which the official explanation of 9/11 do not mesh with the available evidence, the many experts who have raised their voices in dissent (and been silenced), and what our response to 9/11 teaches us about where we are heading as a society.

 
At 11 september, 2011 22:21, Anonymous PKo said...

Jag tycker inte Reinfeldt var speciellt tråkig, mer resonerande och seriös.
Euron tycker jag är intressant. Mauldin citerar ihelgen sifrror på ung 50% av BNP i kostnader över par-tre år för att lämna EMU. Det är stort sett inget land i EMU råd med. Konsekvensen blir rimligen ett närmare samarbete och likt USA efter depressionen en förstärkt överstatlighet med överföringar mellan länderna, samordning av tillväxtpolitik etc.
Sker så måste Sverige antingen lämna EU eller gå med i EMU. Jag tror att frågan kan komma att bli aktuell väl inom 10 år.
Avdrag för gåvor är för mig en styggelse - jag vill inte skattesubventionera och därmed bli delaktig i finansieringen av suspekta sekter etc.

 
At 12 september, 2011 14:51, Blogger Danne Nordling said...

PKo, ta frågan om fosterbarnen som exempel. Den handlade om de aspekter som Maria Larsson handhar. Om detta är en fråga för statsministern borde regeringsfrågan ha analyserats. Om SD vill att utredningens belopp ska delas ut och om detta också stöds av de rödgröna (som det visade sig idag) kommer regeringen att lida nederlag. Det är en intressant fråga som inte togs upp i intervjun.

Du har nog rätt i att eurons svårigheter leder till mera tvång inom EMU. Men om så sker kan jag inte se att Sverige måste underkasta sig detta. Än mindre ser jag att det blir nödvändigt för oss att som alternativ lämna EU. Det borde du utveckla närmare.
/DNg

 
At 06 mars, 2013 00:44, Anonymous Anonym said...

Hi there, everything is going perfectly here and ofcourse every one
is sharing facts, that's genuinely excellent, keep up writing.

my site lebensmittelliste kohlenhydrate

 

Skicka en kommentar

<< Home