tisdag, december 13, 2011

Frihet är inte "positiv frihet"

Varför ska frånvaro av paternalism kallas "positiv frihet"? Och hur kan man kalla ekonomisk förmåga för "positiv frihet"? Denna term kanske borde rensas ut ur den statsvetenskapliga diskursen?

Jag var på ett seminarum på Timbro om Isaiah Berlins två frihetsbegrepp ikväll. Det föranleddes av en nyutgåva av boken Fyra essäer om frihet där även en femte essä tagits med som var tänkt från början av Berlin. Bokens titel är nu Essäer om frihet. Den har försetts med en introduktion av statsvetaren Gina Gustavsson som i november doktorerade på Berlins frihetsbegrepp. Avhandlingens titel är Treacherous Liberties: Isaiah Berlin's Theory of Positive and Negative Freedom in Contemporary Political Culture (prm). Hon deltog också i seminariet tillsamman med bl a Thomas Gür.

Frihetsbegreppen hos Berlin är verkligen förrädiska. Den vanliga friheten kallar han "negativ frihet" genom att den definieras som frånvaro av hinder av social och politisk natur. Men sedan analyserar han något som han och andra kallat "positiv frihet". Berlin menar att detta begrepp betyder sådant som autonomi, självstyre eller att vara sin egen herre. I den allmänna debatten sätter man ofta likhetstecken mellan demokrati och frihet.

I en efterskrift till boken har Berlin främst försökt utveckla vad han skrev i essän "Två frihetsbegrepp". Han menar att negativ frihet handlar om svaret på frågan "Hur mycket får jag styra över?". Positiv frihet handlar om svaret på frågan "Av vem styrs jag?". Den positiva friheten är tydligen att få styra sig själv. Är då demokrati positiv frihet? Det är en intrikat fråga som jag inte vet om Berlin egentligen behandlat på ett tillfredsställande sätt.

Både mer totalitära och demokratiska stater kan utöva en långtgående paternalism gentemot de enskilda individerna. Det är att minska den positiva friheten. Men är detaljerade direktiv om vad man får och inte får göra principiellt skilda från mer generella förbud? Blir det praktiska resultatet inte samma sak - olika grader av negativ frihet?

I varje fall har den öppning som introduktionen av positiv frihet inneburit, möjliggjort för frihetens fiender att i individens föregivna intresse begränsa hennes frihet under åberopandet att man i själva verket ökat den "positiva friheten".

Detta trick har blivit alltmera sällsynt. I den ideologiska debatten har frihetens fiender nästan fullständigt lyckats kidnappa frihetsbegreppet på ett helt annat sätt. De menar att negativ frihet är frihet från tvång och positiv frihet är frihet till allt som är gott. Enkelt, eller hur? Det skulle därför inte räcka med att inte utsättas för tvång. Individen måste också kunna utnyttja allt det som han har rätt att göra. En resa jorden runt är visserligen inte förbjuden, men den som inte har råd med biljetten är utsatt för ett tvång som är lika effektivt som att polisen hindrade vissa från att anträda resan.

Detta missbruk av begreppet positiv frihet tycker jag inte Berlin har uppmärksammat tillräckligt. Det är inte frihet saken gäller. Begreppet skulle kunna kallas förmåga eller resurser - möjligen "materiell frihet" (bart aug-05). Skulle man inte kunna rensa ut den bedrägliga termen "positiv frihet" och istället diskutera begreppet under termen "autonomi" eller liknande?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 14 december, 2011 16:14, Blogger Jan Sjunnesson said...

Hej Danne,
Jag var också där. Ingen diskussion om vikten av bygga hinder mot den positiva frihetens paternalism. Jag skrev om detta nyligen på engelska apropos den S märkta välfärdsstaten:

"The Swedish debate over planned economy in late 1940s made the alternatives clear even if the social democrats tried to muddle the arguments. Ernst Wigforss, finance minister and eloquent scholar , argued that the negative concept of freedom was too limited and true freedom could only be realised with a positive concept. The positive contribution was material goods, security and social welfare. The coercion and lack of freedom that such a positive arrangement would entail was the price people would have to pay. Soviet would argue with same strategy in UN universal declaration of human rights at same time voting blank in 1948, seeing employment and housing as important as life and freedom."

Frihet har ett värde i sig och inte som medel för att nå välfärd t ex.

Jan Sjunnesson
http://sjunne.com

 
At 14 december, 2011 20:28, Anonymous Johnny said...

Hej Danne,

Frihet är bra. Har en fråga till dig.
ECB har beslutat låna ut till banker för 1% fast ränta, bankerna köper Italienska statsobligationer till
6-7%, det ger en vinst på 5-6% till bankerna och 1% till ECB. Det blir ganska många miljarder vid en utlåning på ex 1000 miljarder Euro.

Räntekostnaderna blir högre och tar större andel av skatteintäkterna så skattehöjningar och besparingar måste till för att balansera budgeten eller så kör staten budgetunderskott med mer lån.

Hur länge kan Italien betala dessa räntor innan man går i konkurs eller ställer in betalningarna enligt din bedömning Danne?

 
At 15 december, 2011 14:13, Blogger sven said...

Det är inte bara fattigdom eller polisen(staten)som kan hindra en individ från att anträda jordenruntresan.Det finns ju också social kontroll.Speciellt inom hederkulturer så finns det en sådan brist på frihet.

 
At 16 december, 2011 00:34, Blogger Danne Nordling said...

Jan Sjunnesson, rimligtvis kunde Berlin ha känt till Wigforss. Han nämner ju att han inte varit först med att också ta upp den "positiva" varianten. Men han har så vitt jag kan se ingen explicit kritik av Wigforss' variant av "positiv frihet".

Johnny, Italien har några år på sig att vända utvecklingen om räntorna kan hållas nere på 5-6 procent. Problemet är att varken ECB eller ESM får skapa nya pengar utan är beroende av antingen tillskott från upplånade pengar i andra euroländer eller lån på kapitalmarknaden där räntan blir ca 4 procent.

Detta är Ebberöds bank. ECB lånar in till 4% och lånar ut till 1%. Men det är följden av Angela Merkels fördomsfulla syn på ekonomi. Borde hon inte hudflängas för det?

sven, jag tror att Berlin skulle ha behandlat hedersföreställningar som ett speciellt fall av inskränkning av den positiva friheten. Själv menar jag att detta är en aspekt av den negativa friheten. Utpressning är en inskränkning av friheten och den som hotar att rapportera vanhedrande handlingar är en utpressare. Svårigheten är att definiera det vanhedrande och analysera individernas förhållningssätt till olika former av indoktrinering.
/DNg

 
At 23 januari, 2013 09:58, Anonymous Anonym said...

I have read a few excellent [url=http://www.cheapoksunglassesuk.co.uk]cheap oakley sunglasses[/url] stuff here. [url=http://www.cheapoksunglassesuk.co.uk]cheap oakley sunglasses[/url] , Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make one of these great informative web site.

 

Skicka en kommentar

<< Home