tisdag, februari 28, 2012

Socialdemokraternas "nya" jobbpolitik à la Magdalena

Kan en expert som Magdalena Andersson lyckas med att presentera den gamla AMS-utbildningen som en sakligt välgrundad metod för att skapa nya jobb?

Nu presenterar den nya socialdemokratiska ekonomiska talespersonen Magdalena Andersson den valvinnande jobbpolitiken i två intervjuer. "Samarbete med företagen behövs" är rubriken i Dagens Industri 28/2-12. "En vän av riskkapital" är rubriken på intervjun i SvD 28/2-12. Det verkar inte vara några valvinnande budskap.

Men intervjuerna visar tydligt att Magdalena Andersson tänker sig att bekämpa regeringen med jobbpolitiken. Det är genom att utbilda bort arbetslösheten som framgångarna ska komma. I DI är det ett nytt "kunskapslyft" som hägrar. Andersson säger:
"Vi behöver investera mer i kunskap och kompetens. Satsa mer på kunskap i skolan och på forskningen. Och med så stark strukturomvandling som vi haft under den här kraftiga nedgångenborde vi satsa på arbetsmarknadsutbildning. Den har dokumenterad effekt" säger hon och fortsätter:
"Det finns många företag som söker arbetskraft och det finns samtidigt många arbetslösa. Men det är en diskrepans däremellan."

I SvD handlar intervjun mest om andra frågor, som inte avslöjar något nytt, men mot slutet säger Andersson om ungdomsarbetslösheten:
"Det viktigaste är att du har en bra utbildning. Många av de ungdomar som inte kommer in på arbetsmarknaden saknar en bra utbildning. Sedan finns de arbetsgivare som söker folk för anställning men som inte hittar den kompetens de söker. Här finns ett glapp och det är utbildning."
Detta budskap tycker jag att vi har hört tidigare. Den strukturella arbetslösheten (upp till Nairu-nivån) kan möjligen beskrivas som ett utbildningsproblem. Sannolikt ligger problemet ändå på ett djupare plan. Varför utbildar sig inte ungdomarna när de vet att utan genomgånget gymnasium blir sannolikheten för arbetslöshet nästan helt säker? Varför avbryter mer än en femtedel sina gymnasiestudier och väljer arbetslöshet med öppna ögon? Varför vill många personer med utländsk anknytning inte utbilda sig? Är jobbutvecklingsgarantin helt utan utbildning?

Problemet med "dålig utbildning" är sannolikt något annat. De som verkligen vill och har de intellektuella förutsättningarna kan rimligtvis få utbildning i Sverige idag utan att små ekonomiska omständigheter ska sätta upp hinder. Därför kan inte Anderssons recept fungera idag lika litet som tidigare. Men det är enkelt att lansera som en undermedicin. Nu har alla glömt den gamla kritiken mot AMS-utbildningen som ständigt har visat sig vara ganska värdelös.

Till detta kommer matchningsproblemet. Svenskt Näringsliv och Tommy Waidelich angrep regeringen för "miss-matchningen" på arbetsmarknaden. Andersson använder ord som "glapp" och "diskrepans". Detta är ett svårt problem som kan sammanfattas med konstaterandet att "diskplockare kan knappast utbildas till alzheimerforskare" (bart 3/2).

Det är alltså inte Magdalena Anderssons sakligt grundade politik som kommer att ge en eventuell framgång. Det är istället hur hon och Stefan Löfven trovärdigt kan presentera den gamla AMS-politiken som någonting nytt och vetenskapligt underbyggt för väljarna. Är Andersson en vetenskaplig auktoritet vars påståenden inte behöver granskas närmare? Hon måste försöka slå fast det hon säger i SvD sist i intervjun:
"Men regeringen har kraftigt monterat ned arbetskraftsutbildningen. Jag förstår inte varför. Det känns ideologiskt och där finns mycket att göra."
Om detta blir en etablerad sanning, på liknande sätt som Anders Borgs jobbskatteavdrag, kommer regeringen att få svårigheter för att man försummat jobben av en kombination av trötthet och ideologiska skäl.
___________________________________

Idag är det 26 år sedan Olof Palme sköts på Sveavägen - sannolikt av Christer Pettersson. Jag vill påminna om att trots detta var Palme en ganska medioker politisk ledare. Hans politik präglades av en destruktiv skattepolitik, en ideologisk radikalisering som nästan ledde till löntagarfonder och en ekonomisk politik präglad av kostnadskris, handelsunderskott, budgetunderskott och stigande arbetslöshet (bart).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

4 Comments:

At 29 februari, 2012 08:25, Blogger oppti said...

Arbetslösheten är störst i gruppen lågutbildade dvs utan Gymnasiekompetens och är lägst i gruppen med universitetsutbildning.
Socialdemokraterna förordar utbildning som recept på arbetslösheten utifrån denna kunskap.

I första hand bör man då satsa på den ordinarie skolgången.
Lärlingsplatser till skoltrötta osv.

I andra hand bör uppmuntran till vidare studier ske.

Vi bör inte , som S alltid föreslår, diskriminera dem som väljer att bekosta sin egna utbildning och skapa en av samhället betald utbildningsinsats.

Gör studiemedlen mer fördelaktig i stället.
Motivationen hänger på egna insatsen!

 
At 29 februari, 2012 20:11, Blogger Danne Nordling said...

oppti, det verkar som om den "kompetente" Andersson noterar sambandet arbetslöshet-låg utbildning och därefter helt enkelt drar slutsatsen att mer utbildning är bra.

Skulle regeringen inte ha insett detta? Eller har borgerliga något ideologiskt emot utbildning?

Problemet är inte så enkelt. Det kanske kan göras marginella förbättringar, i synnerhet för att minska andelen som hoppar av påbörjad gymnasieutbildning. Men i huvudsak är "utbildningsbristen" med största sannolikhet orsakad av personliga faktorer. En del av dessa är medfödda och kan bara hanteras genom att främja skapandet av jobb för (ytligt sett) lågutbildade. Resten borde undersökas ytterligare. Finns det forskning?
/DNg

 
At 29 februari, 2012 22:31, Anonymous Anonym said...

DNg:
"Idag är det 26 år sedan Olof Palme sköts på Sveavägen - sannolikt av Christer Pettersson."

http://www.proletaren.se/inrikes/hittar-vi-palmes-mordare-i-stockholms-forsvarsskytteforening

Vi skall ha klart för oss att det handlar om en skicklig skytt som ändade Olof Palmes liv. Eller som rättsläkaren, Kari Ormstad, sa i anslutning till obduktionen:

– Det var ett välplacerat skott. Skytten prickade alla strukturer som borde utsläckas för att omedelbart försätta Palme i ett medvetslöst, orörligt och ej reparerbart skick!

Kulan gick alltså igenom mittsömmen på Olof Palmes rock, in genom kotpelaren i femte bröstkotan, penetrerade matstrupen, luftstrupen, stora kroppspulsådern och bröstbenet på sin väg genom kroppen. Olof Palme var död innan han slog i marken.
Christer Pettersson? Eller skall vi rikta blickarna mot Stockholms Försvarsskytteförening?


Här har vi sex medlemmar i Stockholms Försvarsskytteförening som på ett eller annat sätt har en roll i anslutning till mordet på Olof Palme. Tillfälligheter – döm själva!

Den förre moderatledaren Ulf Adelsohn skriver i sin memoarbok att han blir uppringd av Palmes efterträdare, Ingvar Carlsson och att denne säger till honom:

– När nu detta har hänt hade det varit bättre om det varit en enstaka vettvilling. Men det verkar vara mycket väl planerat lång tid i förväg. Det är ett tecken på att det finns en grupp som inte drar sig för något för att skada det svenska samhället!

Allt tyder på att den grupp som Ingvar Carlsson talar om finns inom den svenska militärens högerkretsar, inom Säpo – och inom högerextrema element inom Stockholmspolisen. Och hittar vi de som skall genomföra det smutsiga hantverket och mörda landets statsminister, själva hit-gruppen, inom Stockholms Försvarsskytteförening?

Förhören med Anti Avsan är hemligstämplade. Tips/förhör med Östling, där denne knyts till en plats i närheten av mord- platsen strax efter dådet – och där Östling sägs veta vem mördaren är och där det även sägs att han har goda kontakter med polisledningen – dessa sopas under mattan av den förra Palmeutredningen sommaren 1988.

 
At 02 mars, 2012 23:40, Blogger Danne Nordling said...

Anonym, du hänvisar till en genomgång gjord av Proletären: "Här har vi sex medlemmar i Stockholms Försvarsskytteförening som på ett eller annat sätt har en roll i anslutning till mordet på Olof Palme. Tillfälligheter – döm själva!"

Denna teori lider emellertid av den hårda knytningen till att mordplatsen kunde bestämmas långt i förväg. Det mest extrema delfallet är lägenheten i närheten där mördaren kunde försvinna.

En teori om en attentatsgrupp måste förhålla sig till varför man begick mordet på ett så invecklat och resurskrävande sätt. Det finns sålunda ingenting i Proletärens redovisning som handlar om förutsättningarna och bakgrunden.

Det var relativt välkänt att Palme inte åtföljdes av säkerhetsvakter när han varje morgon promenerade från bostaden i Gamla Stan till Rosenbad. Det fanns alltså alla möjligheter att skjuta honom på promenadvägen, såsom jag redogjort för i mina tidigare bloggartiklar.

Härtill kommer att en mördargrupp inte kunde veta om Palme var utan beskydd vid biobesöket. Varför skulle man då riskera att slå till utanför Grand när det hade varit så mycket säkrare på Mynttorget?

En hel grupp svenskar skulle dessutom knappast ha kunnat hålla tyst så länge.

Slutsats: Det måste ha varit en tillfällig mördare som fick syn på Palme och då verkar Christer Pettersson sannolik.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home