tisdag, mars 20, 2012

Nästan hälften av arbetslösa ungdomar studerar

Av ungdomsarbetslösheten på 124 000 personer 4e kv-11 var 54 000 heltidsstuderande som ville extraknäcka. Den verkliga ungdomsarbetslösheten är 11,7 procent eller 5,6 procent av befolkningen 15-24 år. De flesta har redan hoppat av skolan.

När konjunkturerna blir bättre kommer arbetslösheten att minska. Det sker främst i gruppen inrikesfödda 25-74 år. De stora problemen finns bland ungdomar 15-24 år samt bland de utrikesfödda. Här har svårigheterna blivit allt allvarligare oberoende av konjunkturutvecklingen. Både oppositionen och regeringen har nu framhållit att det är ökade satsningar på utbildning som utgör den väsentliga lösningen på problemet med den ökande strukturella arbetslösheten.

Men beror den ökande ungdomsarbetslösheten verkligen på otillräcklig utbildning? Fjärde kvartalet 2011 uppgick ungdomsarbetslösheten till 124 000 personer (AKU). Denna siffra kan relateras till befolkningen 15-24 år som uppgår till 1 243 000 personer och då utgör de arbetslösa 10,0 procent. Eftersom många ungdomar studerar utan att söka arbete utgör arbetskraften endast 47,9 procent eller 596 000 personer. Ungdomsarbetslösheten blir då ganska stor i relation till den begränsade arbetskraften. Dessa 124 000 personer blir då 20,8 procent av arbetskraften.

Av de 124 000 arbetslösa är emellertid 54 000 heltidsstuderande. Det är i huvudsak studenter och gymnasieelever som vill arbeta några timmar i veckan för att få litet mer pengar att röra sig med. Denna kanske något aviga definition har införts i Sverige för att underlätta internationella jämförelser, vilket förutsätter att benägenheten att extraknäcka under studietiden är likartad i olika länder.

Om vi drar bort de 54 000 studerande blir den mera allvarliga ungdomsarbetslösheten 70 000 personer eller 11,7 procent av arbetskraften (och 5,6 procent av befolkningen 15-24 år mot 3,8 för 25-74 år). Det är alltså främst dessa 70 000 personer som skulle erbjudas utbildning för att kunna få mera kvalificerade jobb. Övriga "arbetslösa" ungdomar - 43,5 procent av samtliga ungdomar - studerar redan.

I dagens interpellationsdebatt i riksdagen framförde en socialdemokrat (Isak From) uppgiften att "ungdomar som hoppat av skolan" och som har svårt att få jobb uppgår till 130 000 personer. Det är alltså fler än arbetslösa (inkl studerande) i gruppen 15-24 år. Sannolikt ingår här även äldre personer än 25 år. Detta betyder dock att en mycket stor del av de 70 000 icke studerande arbetslösa utgörs av personer som gett upp sina studier och hoppat av skolan.

En del av de 70 000 kan tänkas ha varit "skoltrötta" och därför senare ha blivit mer motiverade för studier. Men det är knappast troligt att den femtedel av gymnasieeleverna som avbryter sina studier enbart är "skoltrötta". De flesta upptäcker sannolikt att den utbildning som gymnasieskolan erbjuder idag inte är anpassad till deras teoretiska förmåga, trots att kunskapskraven under lång tid anses ha anpassats nedåt. Det är alltså inte ytterligare utbildning som är lösningen på merparten av de 70 000 ungdomarnas arbetsmarknadsproblem.

Den fråga som borde ställas till främst oppositionen är vad man tänker sig att satsa på för utbildning (ett nytt "kunskapslyft") för de 70 000 eller ännu flera som avbrutit sina studier. Socialdemokraternas argument är att det är med kvalificerad utbildning Sverige ska konkurrera i framtiden, inte låglönejobb i servicesektorn. Men argumentet verkar vara felaktigt. Att det behövs kvalificerad utbildning för exempelvis spetsteknologisk alzheimerforskning leder inte logiskt till att avhoppade gymnasieelever ska tvingas in på teoretiska fortsättningsutbildningar.

Det kanske inte alls är mera utbildning som är lösningen på problemet med att okvalificerade personer utan utbildningsambition har svårt att få jobb. Lösningen ligger i andra typer av åtgärder som skapar fler enkla jobb som passar denna kategori arbetssökande. Dessa jobb finns knappast inom exportnäringarna utan inom tjänstesektorn. Sänkt krogmoms, lärlingsutbildning med subventioner inom handeln och andra subventionerade arbeten eller subventionerade arbetstagare verkar vara återstående möjligheter.

Tron att det går att få fler att klara skolan med hjälp av mera okonventionella utbildningsåtgärder manifesterades idag i en artikel i SvD på Brännpunkt 20/3-12. Camilo von Greiff vid SNS och två andra forskare redogör för en ESO-rapport betitlad En god start - en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan där prov redan i förskolan diskuteras. Gruppen vill också införa skolplikt för sexåringar. Men efter vad jag kan se diskuterar man inte möjligheten att de 13-14 procent av eleverna med svag teoretisk förmåga inte kan klara skolan ens med mera hjälp. Detta var tesen som fem barnneurologer mfl skrev om på Brännpunkt i januari 2011 (bart). Om de har rätt behövs det fler enkla jobb istället för mer utbildning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

14 Comments:

At 20 mars, 2012 17:38, Anonymous Lars said...

Dina "fler enkla jobb" låter som en from förhoppning. Trenden är den motsatta, då de enkla jobben också är de som enklast automatiseras - vem kan konkurrera med en maskin som jobbar, felfritt, 24/7?

 
At 20 mars, 2012 20:36, Anonymous Mats Frick said...

Hej Danne,

Den här kan vara intressant i sammanhanget: http://www.finnishlessons.com/

 
At 21 mars, 2012 00:18, Anonymous Johnny said...

Hur är det med jämnvikts arbetslösheten idag? Arbetar regeringen fortfarande efter den modellen att ett visst antal arbetslösa behövs för att hålla inflationen låg och löneökningarna låga? Konjunkturinstitutet säger 6.5% jämviktsarbetslöshet 2011.

Det verkar vara en ganska människofientlig modell, varför inte erbjuda alla arbetslösa beredskapsarbeten och yrkesutbildning för låg lön typ 8-15 tkr beroende på ålder så att folk landar i någon trygghet, får ett jobb att gå till på morgonen och gör lite nytta typ skotta snö, sanda, plocka skräp i parker och diken, patrullera med polisen, lär sig kriga hos militären, jobba i vården, skolan, omsorgen etc, bättre än att sitta hemma och se på TV och vänta på taskig A-kassa som bara 1/3 får. Då får ju arbetsgivarna ett lager arbetslösa beredskapsarbete att anställa när behov uppstår. De här människorna har ju sänkt sin lön från kanske 30 tkr till typ 15 tkr och kan knappast vara speciellt inflationsdrivande, det går ju att sänka offentlighetsanställdas löner med typ 10% och betala beredskapslöner med t ex.

Att importera mängder av arbetslösa utlänningar från främmande kulturer och språk som skapar getton, arbetslöshet, bidragsberoende och kriminalitet kostar 100-tals miljarder och minskar utrymmet för skattesänkningar för arbetstagare och företag.

 
At 21 mars, 2012 07:24, Anonymous Ante said...

Dom som inte har fullgjord gymnasieutbildning har stor risk att fastna i arbetslöshet. Då kan man ju tro att lösningen på arbetslösheten är att ge dessa gymnasieutbildning. Men det kommer inte att sänka arbetslösheten speciellt mycket. Jag kan beskriva ett exempel från verkligheten. På ICA Maxi i Skellefteå krävs det fullständigt gymnasiebetyg för att få sommarjobb. Det spelar ingen roll för ICA från vilken gymnasieutbildning man fått detta betyg. ICA använder bara krav på utbildning för att sortera bort "sämre" ungdomar. Jobbet i sig kräver inte mer än grundskola och knappt det ens. ICA kan göra så här tack vare den ständigt höga arbetslösheten.

Problemet med arbetslösheten ligger inte främst i att ungdomar har för hög lön eller dålig utbildning. Problemet är att den totala efterfrågan på arbetskraft har varit för låg i tjugo år. Den totala efterfrågan avgörs i avtalsrörelsen. Det är alltså dom som redan har jobb som bestämmer efterfrågan, inte ungdomarna. Det är dom som är eteblerade på arbetsmarknaden som förhandlar om lönerna och därmed bestämmer nivån på ungdomsarbetslösheten.

 
At 21 mars, 2012 08:33, Anonymous Anonym said...

Facket bestämmer nivån på ungdomsarbetslösheten-bättre än så kan det inte sägas!
Tilläggas kan ju att LO och SAP är tätt sammankopplade.
Kanske därför S inte ser denna koppling utan hellre vill ge skoltrötta avhoppare skolplatser.
Sen kan man nog konstatera att den arbetskraftsinvandring som regeringen infört med stöd av MP borde utvärderas kritiskt!

 
At 21 mars, 2012 09:58, Anonymous Anonym said...

Erfarenheterna från USA, där man nyligen i en randomiserad studie undersökte det omfattande tidig-interventionsprojektet Head Start.

Head Start innebär intervention vid år 3 och 4, med i snitt 24-28 timmar i veckan, stöd på i princip alla upptänkliga områden.

Studien visade att HS resulterade i signifikant förbättring vid skolstart (6 år) på en variabel av de 22 som mättes.

http://www.acf.hhs.gov/programs/opre/hs/impact_study/reports/impact_study/executive_summary_final.pdf

/Ekon

 
At 21 mars, 2012 10:10, Anonymous Anonym said...

Notera även att man använde p<0,10 som kriterium för statistiskt signifikanta resultat, samt att programmet (HS) är särskilt inriktat på barn till låginkomsttagare.

/Ekon

 
At 21 mars, 2012 10:33, Anonymous Anonym said...

Plöjde just snabbt rapporten, man nämner inte alls den officiella randomiserade Head-Start-studien (2010), utan förlitar sig i en mycket kort diskussion på två äldre (sämre) studier från 2002 och 2007 istället.

Samtidigt ger man i USA-sektionen betydligt mer extensiv uppmärksamhet till två små experiment inriktade på *extremt* utsatta barn, inte på någorlunda breda grupper.

"Expertgrupp" indeed.

/Ekon

 
At 21 mars, 2012 11:27, Anonymous Grafeus said...

Höga skatter, avgifter och höga ingångslöner håller de "enkla" jobben borta.

I realiteten FINNS det många enkla jobb, men de är oftast svarta, och syns då inte i statistiken.

Med dagens regelverk kommer vi inte runt problemet.

Att sänka skatt/sociala avgifter på vissa specifika tjänster tror jag inte på.

En rejäl omläggning av dagens spretiga skattesystem borde göras.

I vår globaliserade värld, där eknomierna närmar sig varandra, kommer länderna att tävla om företagsetableringar och investorer - där är skatten en mkt viktig faktor. Och Sverige är inte ens med i matchen.

 
At 21 mars, 2012 13:57, Anonymous Anonym said...

Newsmill har en artikel författad av oberoende Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen.
Han får arbetslösheten till 6,6% bland de unga.

 
At 21 mars, 2012 17:27, Anonymous Per Fredö said...

Det är inget annat än en politisk katastrof att hela 70 000 av de ungdomar, som hoppat av gymnasieskolan, blir förtidspensionerade.

Det man nu komma till rätta med en typ av akivitetsersättning
Den har i sig flera begräsningar.
Även mer generella insatser från regeringens sida räcker inte till för flertalet av dessa unga.

Många av dessa unga riskerae bli fortsatt bidragsnberoende.
De hamnar i ett permanent utanförskap.
Åtskilia skulle inte ens klara av enklare jobb, vilka det blir allt färre av.
De kommer ofta från hem, där föräldrarna inte brytt sig om hur det gått för deras barn i skolan.
Tiotusentals hamnar också i sådant som drog-och alkoholmissbruk, kriminalitet, har otillräckliga sociala kontakter o dyl.

 
At 21 mars, 2012 22:36, Blogger Danne Nordling said...

Ikväll uttalade sig Clas Olsson på SKL i TV4 på ungefär samma sätt som jag igår och Strannefors idag.

Strannefors' siffra 6,6 procent är i procent av befolkningen hela 2011. Min siffra 5,6 procent är motsvarande för 4:e kvartalet 2012. Sannolikt sprids de höga siffrorna av dem som vill kritisera regeringen och av dem som vill ha åtgärder för att skapa lärlingsjobb eller lönereduktioner.

Det är naturligtvis ändå illa att 70 000 ungdomar är arbetslösa även om de bara utgör 5,6 procent av befolkningen mot 3,8 procent för de vuxna. Några tusen riskerar att aldrig få jobb och bli förtidspensionerade. Därför måste enklare jobb skapas i tjänstesektorn som inte behöver konkurrera med låga löner i utlandet. Och sådana jobb kräver knappast någon längre utbildning...
/DNg

 
At 22 mars, 2012 07:23, Anonymous Ante said...

På TCO,s hemsida finns en video från deras seminarium om ungdomsarbetslösheten. Där förklaras statestiken riktigt bra. Dom kommer fram till samma siffra som du Danne ca 70 000. Men dit räknas bara dom som sökt jobb just den vecka som SCB mätte. En nästan lika stor grupp på 68 000 är arbetslösa men sökte inte jobb under mätveckan......

 
At 22 mars, 2012 09:55, Anonymous Anonym said...

"Sannolikt sprids de höga siffrorna av dem som vill kritisera regeringen och av dem som vill ha åtgärder för att skapa lärlingsjobb eller lönereduktioner."

Snarare beror det väl liksom när (S) snärjdes av AKU här senast (I.e. ökat antal pensionärer 65+ ser ut som lägre syselsättning) på att EU fastställt dåliga standardmått som inte är policyrelevanta.

Att folk vilseleds när den officiella statistiken ser ut som den gör är knappast märkligt - snarare vore det motsatsen som vore uppseendeväckande.


/Ekon

PS.
Det är samtidigt inte helt ovanskligt att räkna som Strannefors gör, d.v.s att först räkna bort alla som söker arbete medan de studerar för att sedan relatera arbetslöshetstalet till hela befolkningen.

Det beror dels på att studier är bidragsfinansierade (alternativt med subsidierade lån) och därför i flera år kan nyttjas som "inofficiell A-kassa", dels på att ett arbetslöshetstal baserat på hela befolkningen ej går att jämföra med övrig arbetslöshetsstatistik. Som vanligt är det viktigt att man nyttjar en bred uppsättning variabler för att få en hyfsad bild av läget.

/Ekon

 

Skicka en kommentar

<< Home