fredag, juni 08, 2012

Sorel - våldets filosof som kan återkomma

Den franske filosofen Sorel ville inte vänta på att determinismen skulle leda till revolution enligt Marx. Han introducerade 1908 en viljefilosofi som med våldets hjälp skulle ge snabbare resultat. Därför hyllade han också Lenin för "revolutionen" 1917.

Tidsandan på vänsterkanten verkar vara sådan - med klasshat, våld och beundran av Lenin - att Georges Sorel från 1908 åter kan bli aktuell. I den konventionella idéhistorien är den franske filosofen Georges Sorel (1847-1922) mest känd som syndikalistisk teoretiker och förespråkare av lanserandet av myten om generalstrejken som ett sätt att på sikt störta det bestående samhället i gruset.

I svenska Wikipedia, men inte i engelska, framställs Sorels filosofi som till stor del en förelöpare till fascismen. Denna diskussion brukar koka ner till huruvida Sorel var höger eller vänster. Delvis är frågeställningen anakronistisk. Vi måste komma ihåg att före fascismen fanns vid förra sekelskiftet två antikapitalistiska och antiborgerliga idéströmningar. Den ena förordade en "konservativ" revolution och den andra väntade på en revolution som skulle bli följden av de "objektiva lagar" som Karl Marx sades ha upptäckt. Ingen av dessa var konservativ och "höger" i nutida mening.

Sorel var engagerad i den socialistiska och anarkosyndikalistiska rörelsen. Men han var influerad av Henri Bergson och dennes tankar om en viljefilosofi. Därför ville han inte acceptera den passiviserande läran om determinismen. Sorel ansåg dock att kampen mot determinismen kunde föras inom marxismen. Han trodde på "viljan, på den oförutsägbara framtiden - och på våldet" skriver Svante Nordin i sin nyutkomna bok Filosoferna. Sorel hade ingenting till övers för kompromisser med borgarklassen och dess tänkesätt, värderingar och arbetsformer. Han tyckte illa om alla intellektuella mfl som utgav sig för att företräda arbetarklassen.

Sorels mästerverk brukar anses vara hans Réflexions sur la violance (Reflexioner om våldet) från 1908. Där utvecklar han sin syn på den heroiska moral som arbetarna ådagalade under klasskampen. Det omfattade dock inte grymhet. Den svenska inställningen till våldet (Jönson) verkar ha gått längre än Sorels. Våldet var för Sorel motsatsen till den borgerliga livsformen.

I fjärde upplagan till sin bok om våldet 1919 skrev Sorel ett appendix med en entusiastisk hyllning till Lenin som just genomfört sin novemberkupp ("Oktoberrevolutionen"). Man kan förstå att denna voluntaristiska brytning med marxismen var i Sorels smak (voluntarism = som har med viljan att göra). Vi borde kanske därför klassificera Lenin som fascist?

Sorel fick efterföljare som förordade en "tysk socialism" eller rentav en "preussisk socialism" som Oswald Spengler uttryckte det. Ernst Jünger hade i sin bok Stålstormen från 1920 som genomgående tema hatet mot borgerligheten, kapitalismen och demokratin. Carl Schmitt angrep i ett tidigt arbete 1919 den tyska konservatismen i konventionell betydelse. Och Sorel hyllades av Benito Mussolini. Ska Sverige verkligen flörta med sådana potentater?

DN Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

8 Comments:

At 08 juni, 2012 11:31, Blogger Per-Olof said...

Det som är märkligt är att fascismen och nationalsocialismen anses vara högerideologi. Fascismen och nationalsocialismen var socialistiska ideologier.

Dessa ideologier skilde sig till viss del ifrån kommunismen, men var ändock socialistisk ideologier. Eftersom Moskva inte kunde styra dessa rörelser blev dessa kommunismens fiender.

Mussolini var dock marxistisk teoretiker innan han skapade fascismen. Han förstod att det var svårt att propagera för en kommunistisk revolution eftersom denna innebar blodbad på miljontals människor. I stället propagerade han för "Folkhemmet" - det skulle råda fred mellan samhällsklasserna inom den etniskt rena befolkningen.

Nationalsocialismen tog till sig den kommunistiska idén att "människor inom olika samhällsklasser inte tänker logiskt på samma sätt". Detta förändrades till att "människor inom olika etniska grupper inte tänker logiskt på samma sätt".

 
At 08 juni, 2012 13:04, Anonymous Kalle said...

En närliggande fråga är om demokrati kan klara sig i längden. I frihetens bastion USA stiftades förra året 40000 nya lagar (state laws) om allt från aborter till golfbilar, medan vi i Sverige bara klarade av att hitta på en handfull nya lagar. Frågan är hur fri och demokratisk en demokrati blir när allt är detaljreglerat.

 
At 08 juni, 2012 14:06, Anonymous Anonym said...

Lägg till feminism då målet endast är ett socialfascistiskt och könlöst samhälle. Jämställdhetspratet är bara en rökridå för att dra till sig nyttiga idioter.

 
At 08 juni, 2012 14:32, Anonymous Johnny said...

Själv längtar jag efter att hela det politiska och ekonomiska systemet brakar ihop, då blir guld och silver de enda valutorna och en Colt 45:a på höften blir lagen, inga politiker, ingen ofantlig sektor och inga skatter, bara frihet.

http://www.youtube.com/watch?v=2RrjRaFeaB0&feature=related

 
At 08 juni, 2012 14:51, Anonymous Anonym said...

"Det som är märkligt är att fascismen och nationalsocialismen anses vara högerideologi. Fascismen och nationalsocialismen var socialistiska ideologier."

De anses vara höger eftersom de inte köper universell mänsklig jämlikhet ("alle menschen werden brüder", brotherhood of man, etc.).

Så vi kanske kan kalla dem "progressiva högersocialister" eller dyl.

/Mezza

 
At 08 juni, 2012 15:01, Anonymous Anonym said...

Liksom "Islamister" (d.v.s. rättroende muslimer) har ett "problemformuleringsprivilegium i den Islamska världen eftersom de mest doktrinärt följer den etablerade moraliska doktrinen har "Radikaler" en liknande position i väst.

De dominerar prästkasten, för att använda Chomskys begrepp, (författare, journalister, konstnärer, etc.).

Denna grupp dras ständigt mot radikalismen eftersom den i sin renaste form uttrycker en av de två viktigaste värderingarna i den revolutionära ideologin (I.e. jämlikhet - den andra är frihet).

Att frihet är mindre potent än jämlikhet bland prästkasten är inte så märkligt - frihet ger inte särskilt mycket hävstång åt prästerna för att skaffa sig makt.

Universell jämlikhet däremot är ett lagom omöjligt mål, som därför alltid kan åberopas som grund för att prästerskapet ska ta mer makt.

Voegelins diskussion av de här frågorna i "Liberalism and its history" är en bra inkörsport för vidare diskussion på ämnet.

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=voegelin%20liberalism%20and%20its%20history%20pdf&source=web&cd=1&ved=0CFYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fxa.yimg.com%2Fkq%2Fgroups%2F19212570%2F1970502191%2Fname%2FVoegelin%2520Liberalism.pdf&ei=ifbRT76sCej04QTt-LCpAw&usg=AFQjCNEpYhBkqYwajj6VOb4nsyzjNGmvlQ&cad=rja

 
At 08 juni, 2012 17:09, Anonymous Mikael said...

Jag antar att du inte är av åsikten att dåliga tänkare ska tigas ihjäl... ;-)

 
At 14 juni, 2012 13:58, Anonymous Anonym said...

Så med de två sidorna på myntet har du "jämlikhet" på bekostnad av "frihet" - och vise versa? Fascistisk diktatur blir bådas extremer? Lagom låter som en ganska bra kompassriktning tycker jag.

 

Skicka en kommentar

<< Home