torsdag, februari 12, 2009

Kulturpolitiken kostar 9 300 kr per familj

Är det någon utanför kulturetablissemanget som förstått vad den nya kulturutredningen går ut på? Borde den inte börja med att beskriva de offentliga utgifterna och vad vi får för dem samt de motiveringar som används för att kultur skall behöva finansieras frihetsinskränkande? Istället talas det om portföljmodellen, aspektpolitik och de offentliga arenorna (se kulturradions sammanfattning i 10 punkter).

Kulturutredningen är tjock och svåröverskådlig. Efter en hel del letande hittade jag på sidan 270 (pdf) en uppgift att den offentliga sektorn (dvs skattebetalarna) betalar 21,7 miljarder kronor för olika kulturutgifter. Staten svarar för knappt hälften och landstingen för en allt större del av den kommunala delen. Man har också räknat ut vad kostnaden per person blir 2007. Det är ett abstrakt begrepp som omräknat till en tvåbarnsfamilj ger resultatet 9 320 kr (alltså för 4 personer).

Känner vi att vi får nytta av dessa pengar? När man inte talar om vad pengarna används till förmodar jag att många direkt förnekar att de har någon nytta av pengarna som med tvång tas ifrån dem genom beskattningen. En kulturutredning på 900 sidor borde väl ha fört ett resonemang om varför frihetsinskränkningar kan motiveras när det gäller kulturkonsumtionen.

Är det en paternalistisk filosofi om "kulturell välfärd" för varje individ som är vägledande? Eller medför en esoterisk användning av tvångsfinansierad kultur till sådana indirekta effekter i form av förfining eller liknande att kulturugifterna utgör kollektiva nyttigheter? Det skulle motivera att det räcker att enbart en redan invigd elit får åtnjuta stora subventioner för sitt speciella fritidsnöje eftersom de välgörande effekterna sedan sipprar ner i de mera vulgära lagren.

Hur ställer sig kulturutredningen till professor John Carey i Oxford och hans bok What Good are the Arts? Han menar att det inte finns empirisk forskning som stöder tesen att kulturen skulle ha en förfinande effekt på befolkningen. Jag skrev om hans bok i en artikel i mars 2007 och nedan återges ett stycke ur denna:
Carey avfärdar teorierna om att konsten skulle verka förädlande och anför undersökningar som tvärtom visar att "ett djupt intresse för konst och litteratur verkar passiviserande, leder till ett minskat socialt engagemang, världsfrånvändhet och i enstaka fall till ett känslokallt esteticerande av andras lidande". Han menar att extatiska konstupplevelser och självförverkligande i konsten kan betraktas som en form av ansvarslös verklighetsflykt.
Det är synd att kulturutredningen inte tar upp denna diskussion utan håller på med sitt byråkratiska tröskande av portföljmodeller och aspektpolitik. Vad har de 900 sidorna kostat skattebetalarna?

Andra bloggar om: , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

6 Comments:

At 12 februari, 2009 23:01, Anonymous Anonym said...

Skulle vara intressant att göra en socialekonomisk studie till vilka grupper som dessa subventioner tillfaller. Hur mycket stöd tillfaller tex. en genomsnittlig arbetare på bruket i Hofors respektive en medelålders kvinna ur övre medelklassen på Östermalm?

Eskil

 
At 12 februari, 2009 23:26, Anonymous Anonym said...

Eskil
Dom som bestämmer får bidragen så något slut på slöseriet får vi inte.
Undrar om Danne blir nedskälld av moderater som inte vill betala det dom konsumerar.
Och varför ska vi subventionera ex mjölk den som är rik kan konsumera mest och behöver subventionen minst. Här kan skatten sänkas om rika inte får bidrag,

 
At 13 februari, 2009 00:18, Blogger Tino said...

Kultur, minus biblioteken (som kostar ca 4 miljarder om jag minns rätt) är det första som vi borde skära ned på.

Det är I princip möjligt att behålla kärnan av välfärdstaten men minska skatterna ned mot 40-45% av BNP genom att skära bort den här sortens icke-centrala utgifter (glesbyggdstöd, föreningstöd, bostadsbidrag, bistånd, invandring och miljö ingår I samma kategori, och möjligtvis delar av EU-miljarderna). Jag tror det är så Borgerligheten borde profilera sig: för skola-vård-omsorg-pensioner-rimlig socialförsäkringar, mot sådant som vuxna människor själva kan betala för.

 
At 13 februari, 2009 01:48, Anonymous Anonym said...

"Kultur" som koncept har uppaat fem hundra(500) definitioner, men om vi skall tala om "riktig kultur" saa talar vi mer om sociala fenomen som har sin grund fraan "folket", daer statens paaverkan aer minimal. I vissa delar av vaerlden saa aer kultur levande och tillgaenglig saa fort man kliver ut fraan doerren. Politiker boer daerfoer uppmuntra dessa spontana krafter med laegre skatter. Att koepa nybakat broed aer kultur, att konsumera mat och dryck under fria former aer grunden foer det kulturella sammspelet.

 
At 13 februari, 2009 14:17, Blogger Danne Nordling said...

Eskil, utredningen har ett resonemang om vem som får subventionerna men det är inte så ingående. Större kommuner och större andel högutbildade är korrelerat med större subventioner. Ola, Det är inte säkert att det är "de rika" som får mest enligt vad jag kan se. Det kanske är så att det är välutbildade som inte har toppinkomster som är de stora konsumenterna. (Mjölksubventionerna är numera avskaffade.)

Tino, var finns det borgerliga alternativ som skulle kunna profilera sig på något som märkbart avviker från kulturetablissemangets syn?

Någon borde protestera mot kulturutredningens elitistiska syn och även inklusive "alternativutreningen".
/DNg

 
At 15 februari, 2009 13:01, Anonymous Anonym said...

Jag tycker personligen å ena sidan att det vore trevligt att slippa finansiera kultur och sport (som retar mig mer) och stör mig när de rapporterar det i nyhetsprogram (som om det vore nyheter och inte en sorts pornografi).

Å andra sidan är väl detta en slags arbetslöshetsunderstöd för folk som inte klarar försörja sig annars - en del av en "strukturell" arbetslöshet.

Å tredje sidan kan man anbringa Richard Floridas resonemang (som jag uppfattar det), dvs utan ett "rikt kulturliv" ingen etablering av ledande tänkare och därmed kvalificerade företag i den egna närmiljön.

Kanske finns det inget bättre argument för kultursubventioner än att vi har råd, folk får jobb, det har vissa trevliga bieffekter på regional-attraktivitet och det är ganska trevligt för de som likt mig skor sig.

 

Skicka en kommentar

<< Home