torsdag, februari 09, 2006

Ettårsjubileum för Skattepolitik och samhällsfilosofi

Idag är det ett år sedan som jag startade min blogg. Sammanlagt har jag publicerat 245 bloggposter på ett år - de flesta i form av korta artiklar motsvarande 1-2 A4-sidor. Det kanske är dags att skriva kortare kommentarer.

Mitt syfte är att på det samhällsfilosofiska området tränga ner till grunderna för de åsikter som figurerar i den seriösa debatten. Min ambition är att hitta välgrundade uppfattningar om frihet, tvång, rättvisa, samhälleliga institutioner, moral, människans natur och hur verkligheten fungerar etc. Därför är alla sakliga kommentarer välkomna.

Trots denna ambition kan det förekomma meningsskiljaktigheter. Det är ett välkänt socialpsykologiskt fenomen. Ofta är det helt andra faktorer som bestämmer folks åsikter än en saklig, logisk genomgång av faktabakgrunden i en fråga. Men jag är tacksam för att min verksamhet ändå kan kommenteras på föjande sätt i bloggen "När jag ändå har ordet":
"...vill vi gärna hänvisa till en bloggare vars politiska åsikter vi sällan delar men som utan tvekan måste karaktäriseras som en avancerad intellektuell, nämligen Danne Nordling på Skattepolitik och samhällsfilosofi. Vi vet inte om han försörjer sig på detta men han ställer fundamentala och avancerade frågor om stat och samhälle som verkligen tvingar till eftertanke och självprövning vilket många av hans kommentatorer naturligtvis inte fattat."
Nu vill jag passa på att peka på några praktiska möjligheter att ta del av den tidigare debatten på bloggen. I spalten till höger finns det längst ner under rubriken "Arkiv" två länkar till två olika innehållsförteckningar:

"Rubriker sedan feb -05" som är en kronologisk länkförteckning av alla bloggposters rubriker. Det är ett snabbt sätt att få tag i en äldre artikel om man har ett hum om rubriken och tidpunkten (länk).

"ÄMNESINDELAT INNEHÅLL" är en länk till en länkförteckning som är indelad på ett par dussin olika ämnesområden. Dessa områden är överst förtecknade med egna länkar (bokmärken) i bokstavsordning, som snabbt flyttar betraktaren nedåt i länkspalten som däremot inte är uppställd i bokstavsordning (upp: /\). Först kommer ämnen i aktuella ekonomiska frågor, skattepolitiska frågor, skattefakta, nationalekonomi, allmän politisk filosofi, fördelningsfilosofi, utilitarism, frihet, rättvisa, partipolitik, välfärdsstaten, feminism, socialism samt kommentarer om debatten (länk).

Jag försöker då och då göra summerande bloggartiklar som innehåller många länkar till andra artiklar. Dessutom försöker jag i efterhand komplettera gamla artiklar med länkar till artiklar som är skrivna som en fortsättning av den den första. Här nedan tre exempel på olika metoder att skapa översikt:

Vad behövs för fler jobb? Detta är den första artikeln i en lång serie om hur politikerna kan bekämpa arbetslösheten.

Är utilitarismens moral rimlig? Detta är en artikel som från början sammanfattar 12 argument som senare har utvecklats i 12 separata artiklar.

Ofrihetens politiska filosofi Detta är en sammanfattande artikel om socialismen med hänvisningar till tidigare skrivna artiklar som utvecklar olika delfrågor.

Nu är det dags att utveckla frihetens politiska filosofi.

7 Comments:

At 09 februari, 2006 20:12, Anonymous Anonym said...

vad tycker en nationalekonom om detta resonemang?
http://bjohannesson.blogg.se/090206161254_frihet_frn_staten__r_du_beredd_a.html

mvh
Björn

 
At 09 februari, 2006 20:47, Blogger Danne Nordling said...

Valfrihetens tyranni?

Det är naturligtvis jobbigt att välja på områden där man inte kunnat välja tidigare. Men vuxna människor brukar inse att valfriheten har sitt pris i de alternativ man inte väljer. Man har faktiskt rätt att begränsa sin "söktid" och anse att man får ta det alternativ som man kommit fram till efter en lagom lång sökprocess. Den kan faktiskt vara noll minuter om man fortsätter med det alternativ man redan har.

På en fungerande marknad brukar det finnas några som är mer intresserade än andra. Det leder till att priserna inte blir helt grundlösa om vi tillämpar fasta priser till skillnad från marknader med prutsystem. De som inte orkar välja åker då "snålskjuts" på dem som jämför priser innan de väljer.

Om vi tar bort en massa individuella tjänster från socialstaten blir uppgiften för de politiska partierna reducerad. Mitt förslag är att de då utbjuder livsstilspaket med rekommendationer om alla de varor och tjänster en miljöpartist eller kristdemokrat etc borde hålla sig med. Genom att bli partimedlem får man också denna valfrihetseffektiviserande tjänst...

Se också en liknande invändning från Karin Thunberg: http://danne-nordling.blogspot.com/2005/10/varfr-vill-karin-thunberg-inskrnka-vr.html
/DNg

 
At 09 februari, 2006 22:56, Anonymous Anonym said...

Jag ser att du citerat min kommentar på När jag ändå har ordet. Det gläder mig och jag står fortfarande för vad jag skrev. Men så här efteråt verkar det som om jag uttryckte mig föraktfullt om de som kommenterade på din blog. Det var naturligtvis alldeles för generaliserande - många kommentarer är intressanta men troligen var det något speciellt jag retat upp mig på när jag skrev mitt inlägg.

Jag har lärt mig mycket från "Skattepolitik och samhällsfilosofi." Dock har jag fortfarande oftast andra politiska åsikter trots att jag försöker att gå igenom faktabakgrunden sakligt och logiskt ;-)

Lycka till för nästa år och i fortsättningen.

 
At 10 februari, 2006 01:02, Blogger Jonas N said...

Jättebra blog, Danne!

Jag uppskattar att du skriver lite längre genomarbetade, djuplodande och ibland eftertänksamma poster istället för att plocka snabba enkla poäng dagsaktuella stolliga påfund (jag gillar dock sådana bloggar också)

Det får dock följden att man inte kommenterar lika ofta! Men även efetrföljande diskussioner är ofta väldigt läsvärda!

Keep it up!

 
At 10 februari, 2006 12:07, Blogger Danne Nordling said...

Tack för uppskattning. Ibland kan det bli litet drygt att hålla den här takten. Men även om jag tar "ledigt" någon dag skall jag snart återkomma.
/DNg

 
At 12 februari, 2006 01:25, Anonymous Anonym said...

Bra och intressant blogg som jag ofta återkommer till, ibland dagligen, även om jag oftast inte kommenterar.

Keep up the good work.

 
At 13 februari, 2006 17:08, Anonymous Anonym said...

Bra jobbat Danne!
Hoppas du orkar fortsätta hålla samma höga kvalitet framöver!

/Per

 

Skicka en kommentar

<< Home