lördag, januari 19, 2008

Björklund okunnig om a-kassans finansiering

Den nye folkpartiledaren Jan Björklund är helt okunnig om hur arbetslöshetsförsäkringen finansieras. Han tror att de som står utanför a-kassan är "free riders" - gratisåkare som inte betalar fastän de kan få socialbidrag när de blir arbetslösa. Tyvärr ville inte Tomas Ramberg rätta honom i Ekots lördagsintervju 19/1.

En god del av intervjun handlade om regeringens planer på att införa obligatorisk a-kassa. Men vi fick inte veta varför regeringen vill göra denna reform. De svar Jan Björklund kom med var generande okunniga. Han hade tydligen snappat upp Sven Otto Littorins nödargument (när analogin med trafikförsäkringen inte höll) att de som står utanför inte bidrar till den obligatoriska arbetslöshetsersättningen på 320 kronor om dagen och därför borde tvingas med i den frivilliga a-kassan för att inte snylta på medlemmarna. (Jag skrev om detta den 9/1 och tidigare om att halva a-kassan redan är obligatorisk.)

Men Littorins tanke hade Björklund förvanskat till att man litet vagt får stöd från samhället trots att man inte har betalat till a-kassan. Det måste ha varit socialt bistånd (socialbidrag) som föresvävade honom. Men tänkte han inte på att många får socialbidrag utan att ha arbetat? Skall vi kalla alla som får socialbidrag för free riders? Björklund var tydligen okunnig om att arbetslöshetsersättningen redan består av en obligatorisk del i form av grundersättningen på 320 kr.

Hade han varit kunnig om detta hade han kanske kommit på att hans analogi med sjukförsäkringen inte hade gått att använda mot dem som står utanför. Nu försökte han göra gällande att likaväl som alla måste vara med i sjukkassan borde alla vara med i a-kassan. För att få sjukpenning när man blir sjuk är alla med och betalar "någon avgift" (Björklund preciserade inte hur man betalade). Men för att få - ja, vad? - när man blir arbetslös har man rätt att stå utanför och ändå få något.

Analogin är erbarmligt dålig om man besinnar att motsvarande tillämpning för sjukkassan skulle bli att man gick ur och ändå fick sjukpenning utan att betala den obligatoriska "avgiften". Eftersom det inte finns någon avgift numera skulle det inte bli någon skillnad om man nu kan definiera hur man "går ur" sjukkassan.

Det är bara om man kan få befrielse från arbetsgivaravgiften som man kan gå ur sjukkassan. Och likadant är det med a-kassan. Man kan bara befrias från att betala till den obligatoriska delen (med ersättning på 320 kr) om man kunde få slippa att betala arbetsmarknadsavgiften på 4,45 procent av lönesumman. Denna finansiering är dock redan obligatorisk och regeringen har alltså fått sitt obligatorium.

Att arbetslöshetsersättningen finansieras med en arbetsgivaravgift borde en erfaren topp-politiker känna till. Det har dessutom (förutom av mig) påpekats av f generaldirektören för inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) Bo Jangenäs i en artikel i SvD i början av januari. Han ville då upplysa den nästan lika okunnige Littorin efter dennes yrande om att de utanförstående får gratis arbetslöshetsersättning på skattebetalarnas bekostnad.

Det verkliga förhållandet är ju det motsatta. Alla som inte är med i a-kassan subventionerar dem som är med så att de kan få högre ersättning (mot en liten tilläggsavgift) än vad de annars skulle kunna få om arbetsgivaravgiften var kopplad till medlemskapet. Medlemmarna i a-kassorna snyltar alltså på icke-medlemmarna.

Varför frågade inte Tomas Ramberg om detta? Kan det tänkas att han var lika okunnig som Björklund? Vad har han då för funktion som intervjuare i mera komplicerade frågor? Då kan han ta vid efter K-G Bergström som numera bara tycks ställa ytliga frågor som inte tillför den politiska debatten något nytt.

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

Etiketter: , ,

6 Comments:

At 19 januari, 2008 17:28, Anonymous Anonym said...

Oaptitligt att fundera på om det är intellektuell ohederlighet eller dito undermålighet som drev den intervjun, från båda sidor. Är Björklund en tjockskalle eller låtsas han inget veta? Helt klart är att skolväsendet verkar ha falerat med dessa två.

Så, Björklund och Ramberg, här har vi en enkel övningsuppgift. Antag att en medlem i en självfinansierad A-kassa vill ha en månadslön efter skatt på 12000 kr, och betalar 300 kr i månaden till A-kassan för detta. Hur stor andel av A-kassans medlemmar, som alla har samma krav och avgifter, får vara arbetslösa för att kassan ska gå med nollresultat? Motivera era svar.

 
At 19 januari, 2008 18:05, Anonymous Anonym said...

Bäst satsa på fri - och rätt så var och en kan utvecklas och bidra till utveckling, konstruktion och produktion (jfr värva kunder och nätverk samt kompetens till organisatören och från externa och andra källor)
Med modern ekonomi, utifrån mitt s perspektiv, så kan det lätt bli full sysselsättning (jfr teknik etc idag)
Om man vill sin nästa det bästa, tom älska sin nästa och gud som ju vill se kärlek mot sin nästa
Det är fp och S som har sanningen här och måste kämpa på
Kontexten runt omkring som också är avgörande (jfr institutionsforskningen och ekonomiska litteraturen)
Tek och andra experter är ju ett plus och kan lära och föra över kunskaper
Din liberala pol har ju en hel del att vinna på en diskussion kring bla detta (bla förslag om att avskaffa monarkin)
S är ju sedan länge för men har svikit detta vallöfte (när infriar partiprogram)
Det är många konservativa och livsfientliga krafter som vill ställa till det för nationen

"Hjärtat" spelar ju också stor roll och tex fack och fri- och rätt mm (få säga exakt vad man tycker).

Utifrån s så är det många som vill ställa till det, falska agendor (tex från överreligiöst håll) och detta är minst sagt ett hot
Dom vill gynna borgarna (falsk flaggning)
Lurar tex kvinnor att bli överreligiösa och andra ekonom hot mm (borde vara förbjudet då det inte är religionsfrihet = agendor som man vill föra över)

Bäst är
- EMU
- mer fackliga företrädare inom s
- betoning fri- och rätt
- vanliga msk bra jobb = representant "gör ett bra jobb" "är värdefullt" "alla kan och ska påverka och göra något"
- republik
- kvar på folkomröstning (Danmark)
- holdingbolag ska förbjudas
- sv kultur ska dominera
- varning religiös indoktrinering= förbud "egna agendor"= fariseer etc
- mona ställer till det= utse facklig rep
- se upp med manipulation då ej guds söner, arbetets har sanningen i sig . Svenska historiens ärorika arv
- stoppa amerikaniseringen= verka i EU med holdingbolag mm
- samareta med öv partier
- avskaffa monarkin nästa mandatperiod
- ok homoäktenskap= fp och republik
- arbreglering inom eu
- aktiva motkrafter mot tidens ekonomisering, biofascism mm = bildning och kultur finnas= stolt arv
- i första hand sträva efter majoritet
- skärp förtal, förföljelse, direktörsbedrägeri= inför lögndetektorer och mer expertkunskap i rättegångssalar
- instifta fria professurer med strikt tillämpning och opartiskhet för samhälle, natur och allmänt (livslång tid, pensionering)
- facklig rätt i grundlag, kollektivavtal och "sträva efter full sysselsättning"

 
At 20 januari, 2008 12:22, Blogger Per-Olof Persson said...

Lösningen

Överför arbetsgivaravgiften till löntagarna (höjd lön). Löntagarna betalar själva till pension, A-kassa och sjukpenning.

 
At 20 januari, 2008 21:41, Blogger Bengterikj said...

Det är nog många som inte känner till grundförsäkringen i arbetslöshetsförsäkringen, 320 kr/dag, som betalas ut av arbetslöshetskassan Alfa, om man inte är medlem i någon annan a-kassa, men det gör nog Björklund, fast han döljer det bra. Hursomhelst - det man vill föreslå är ju en skattehöjning, men i stället för att smyghöja arbetsgivaravgiften, så får man en rejäl debatt om höjningen. Den ideologiska argumentationen är emellertid svag. Och hur kan det komma sig att inte facket sväljer köttbenet att få administrera det hela? Är det ryggmärgen som spökar?

 
At 31 januari, 2008 02:25, Blogger Nils Lindholm said...

Kolla vilka lurungar:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2005- - - 2006- - - 2007- - - 2008
Ålderspensionsavgift- - - - 10,21% - 10,21% - 10,21% - 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 1,70%- - 1,70%- - 1,70%- - 1,70%
Sjukförsäkringsavgift - - - 10,15%- - 8,64%- - 8,78%- - 7,71%
Föräldraförsäkringsavgift - 2,20%- - 2,20% - - 2,20%- - 2,20%
Arbetsskadeavgift- - - - - - 0,68%- - 0,68% - - 0,68%- - 0,68%
Arbetsmarknadsavgift - - - 4,45%- - 4,45% - - 4,45%- - 2,43%
Allmän löneavgift- -- - - - - 3,07% - - 4,40%- - 4,40% - - 7,49%
Totalt - - - - - - - - - - - - - 32,46% - 32,28% - 32,42% - 32,42%

Kolla Allmän löneavgift - 4,4 -> 7,49
Arbetsmarknadsavgift- - 4,45 ->2,43
Slutsumma är lika
Inkomsterna till a-kassan har minskat med hälften
Mens den opreciserade skatten ökat.
Sant är ju att sjukavgiften och a-kassan går med vinst, så tanken med dessa var ju bra.
Men den opreciserade skatten har ökat !!!

 
At 04 februari, 2008 17:48, Blogger Danne Nordling said...

Ja, regeringen är lika lurig som den tidigare. Men 2,43 procent i arbetsmarknadsavgift räcker ändå till 30 mdr kr i arbetslöshetsersättning och det är med viss marginal vad som behövs vid nuvarande arbetslöshet.

Kanske är detta en förberedelse för att man skall kunna säga att man måste höja intäkterna med obligatorisk a-kassa när arbetslösheten stiger...
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home