torsdag, januari 31, 2008

Schimpanser är socialistiska egoister

Experiment som apforskningen nyligen gjort visar att schimpanser inte kan samarbeta genom handelsutbyte. De kräver nästan fullständig uppoffring från motparten för att gå med på ett byte. De visar prov på egoism men vill inte hålla efter andra egoister. De ser gärna att andra delar med sig men ger föga i gengäld. De är dåliga kapitalister.

Ytterligare en undersökning av schimpansernas beteende redovisas idag 31/1 i DN (ekonomidelen) under rubriken: "Schimpanser är dåliga kapitalister". Experiment visar att de är dåliga på byteshandel. De förstår vad handel går ut på men är ändå inte villiga att delta om inte vinsten blir mycket stor.

Experimenten gick ut på att ett antal schimpanser fick tillgång på frukter och annan mat. Därefter fick de chansen att byta ut dem mot andra "godbitar" som försöksledarna räckte fram. De var villiga att byta ut vissa saker, men bara om de fick något mycket bättre i utbyte. Annars föredrog de att behålla det de hade. Resultaten redovisas i Public Library of Sciences och slutsatsen är att schimpansernas inställning är omöjlig om handeln skall fungera.

Intresset för schimpansernas beteenden bottnar i föreställningen att de pga sin genetiska likhet med människan skulle kunna indikera vilken egentlig natur människan är utrustad med när kulturell påverkan inte föreligger. En del forskare har hoppats på att experimenten skulle visa att aporna skulle vara altruister och därmed ge stöd åt J J Rousseaus teori om den "ädle vilden". Men även detta experiment måste ha blivit en besvikelse för dem som hoppats att schimpanser kunde visa att männikans natur egentligen är altruistisk.

Tidigare experiment, som jag redovisat, visar att schimpanser inte vill visa 'tillmötesgående beteende'. Även om de inte behöver offra sin egen mat är de inte villiga att utan större ansträngning hjälpa andra än sina egna släktingar att få tillgång till mat (bloggartikel 31/10-05).

I en artikel i DN i december -07 redovisas experiment med schimpanser i ultimatumspelet. Först konstateras att aporna är ogenerösa och inte vill dela med sig. De är inte altruister. När de spelar om russin visar det sig att de inte heller förstår sig på att sabotera en fördelning som de borde tycka är orättvis mot dem själva (bloggartikel 18/12-07). De agerar strikt som 'economic man'. Några bloggare drog slutsatsen att Schimpanserna visade kapitalistiska tendenser (ex).

Men nu visar det sig att schimpanser är dåliga kapitalister. För att kunna bli framgångsrik i ett system med marknadsekonomi fordras för det första att man vill byta och handla. För det andra får man inte vara alltför egoistisk. Och för det tredje måste man vara på sin vakt mot bedragare och vara villig att ta en kortsiktig förlust för att hålla ordning på de egoister som ändå uppträder.

Schimpanser vill inte dela med sig. De vill inte ens göra byten om inte den andre starkt förfördelas. De vill inte upprätthålla en ordning där egoisterna lär sig att dela mera lika i samarbetet. Det är uppenbart att de egoistiska schimpanserna vill att andra skall dela med sig medan de själva inte skall ge något väsentligt i gengäld.

Kanske skulle man kunna klassificera schimpanser som socialistiska egoister. Precis som mänskliga socialister vill de gärna att andra skall dela med sig. Att idka byteshandel är inte modellen försåvitt inte vinsten mera liknar altruism från motparten. De vill ha fördelar på andras bekostnad.

Människan är däremot för det mesta mera neutral i sitt beteende. Hon fordrar inte nästan total underkastelse i en handelsrelation. Hon är beredd att "uppfostra" dem som går för långt i schimpansriktning när ett byte ser ut att bli alltför ojämnt. Ofta kan människan visa tillmötesgående så länge det inte kräver altruism. Det är till fördel för handel som kan ge arbetsspecialisering och sedan välstånd.

Om en del människor inte nöjer sig med möjligheterna att hålla efter dem som kräver för mycket uppstår en önskan att inrätta ett helt nytt system. Men motivet för detta bygger på två sentiment: det ena är att alla borde vara snälla altruister - det andra att korrigeringsmöjligheterna mot den mindre grupp som agerat alltför schimpanslikt kraftigt skall skärpas. Företrädarna för den första motivationen skulle kunna klassificeras som socialistiska altruister. Den andra kan klassificeras som socialistiska egoister eftersom de vill att andra skall uppoffra sig mera.

Den första gruppen har inte fått se sin modell förverkligad och forskningen ger föga stöd för att medfödd altruism existerar. Den andra gruppen har genomfört sin modell under 1900-talet. Men antingen har den fallit sönder eller modifierats i marknadsekonomisk riktning. Sovjetexperimentet visar att ett ekonomiskt system där människor reduceras till apor faller ihop. Kan vi dra någon slutsats om apforskningens betydelse för socialismen i praktisk tillämpning?

Forts: Barn är tillmötesgående mot kompisar, 12/9-08

Andra bloggar om: , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 01 februari, 2008 07:36, Anonymous Anonym said...

I alla diskussioner med socialister är det ju socialisterna som förefaller vara experter på egoismens sanna natur. Liberala debattörer kan ju inte mycket om egoism. Socialister verkar också vilja ha så mycket av andra utan att behöva ge tillbaka.

Detta har jag påpekat förr men utan att ha annat stöd än egna observationer. Det här är ju ett intressant nytt stöd för mina observationer.

Ap-forskningen är kanske det som till slut förklarar socialismens människofrämande natur?

Bra postning, Danne!

 
At 01 februari, 2008 11:44, Blogger Per-Olof Persson said...

De flesta socialister är egoister eftersom de själva inte vill dela med sig till andra. De är socialister eftersom de har hittat ett lagligt sätt att utföra olagliga handlingar på. Deras önskan är att de själva kan skaffa sig en högre levnadsstandard utan att behöva producera något. Därför vill de stjäla från de som producerar mer än de själva och överföra stöldgodset till sig själva. Detta är den vanliga socialistiska roffar-mentalismen.

 
At 01 februari, 2008 23:29, Anonymous Anonym said...

Alla tänker bara på sig själva. Det är bara jag som tänker på mig.

Socialistens nidbild i ett nötskal.

 
At 04 februari, 2008 15:56, Anonymous Anonym said...

Pinsamt låg nivå på postningen och de efterföljande kommentarerna. Nollkoll, eller skämtar ni?

 
At 04 februari, 2008 17:14, Blogger Danne Nordling said...

Tja, den kommentaren hade ju inte någon hög nivå. Men det kan ju vara så att socialister är mer altruistiska än borgerliga. Finns det någon undersökning som visar detta?

Att "svaga" skulle vara mer oegennyttiga än andra kan betvivlas. Jag noterade att för ett antal år sedan skedde en administrativ miss i insulinförsörjningen till svenska apotek. Men insulinet skulle räcka tills det kom nya leveranser försåvitt diabetikerna inte började hamstra. I så fall fick de som blev utan åka till Norge för att köpa.

Men icke, de egoistiska diabetikerna tänkte bara på sig själva så insulinet tog slut under en kort tid.

För socialister kanske följande tänkespråk av Piet Hein skulle kunna gälla:

Osjälviskhet är dock det bästa
man kan önska för sin nästa

/DNg

 
At 12 februari, 2008 04:50, Anonymous Anonym said...

Mycket interssant kommentar Danne och nagot som jag sjalv tror starkt pa ar att det s.a.s finns olika samhalls system bland apor som visar vilka som ar mest framgangsrika. Ett exempel: man kan tanka sig att bonober ar "hippies" gillar mycket sex och anarkism. sa har vi de egoistiska socialisterna och sa har vi kanske mer kapitalistiska apor som sedan blev manniskor. sa hade alla varit chimpanser hade manniskan kunnat ha sovjet som ideal men nu ar vi snarare kapitalister och da duger inte det. socialister ar sa att saga utslagna av evolutionen. :D

Per-Olof Persson: Bra kommentar. Sjalv brukar jag kalla det for den socialistiska rovarrattvisan.

 

Skicka en kommentar

<< Home