torsdag, september 11, 2008

Nya vägar skall väl trafikeras av elbilar?

Regeringen aviserar en massiv satsning på vägar och järnvägar i den kommande budgetpropositionen. Det sker genom ett pressmeddelande och en debattartikel i Dagens Nyheter 11/9 undertecknad av Alliansens partiledare. Men i Ekot får satsningen på vägar kritik från socialdemokraterna och miljöpartiet.

Ibrahim Baylan (s) efterlyser ett explicit tänkande på koldioxidutsläppen i regeringens utspel. Man väljer att öka utsläppen. Karin Svensson Smith (mp) går direkt emot satsningen på vägarna. De skulle driva fram mer trafik och öka koldioxidutsläppen. "Alla vet att denna verksamhet måste minska" säger hon. Vi skall alltså inte arbeta "med en lösning för flera av de värsta flaskhalsarna på våra vägar..." som partiledarna skriver i DN.

De koldioxidutsläpp som kommer från vägtrafiken måste väl ses som tillfälliga? Med den klimatpolitik som miljöpartiet och socialdemokraterna ställt sig bakom i klimatberedningen som innebär 40 procents minskning av utsläppen till 2020 kommer elproduktionen att öka kraftigt. Vad skall den användas till? Är det inte meningen att den skall användas i vägtrafiken? Elbilar, plug-in-hybrider eller vätgasbilar (med elframställt väte) är väl vad som skall ersätta bensinen? Och en del av bensinen skall kanske också ersättas med biobränslen.

Tror Baylan och Svensson Smith inte på det egna programmet för koldioxidminskningar när de kritiserar regeringens vägsatsningar? Eller är det bara fråga om metodiskt nej-sägeri för att vinna kortsiktiga populistiska poäng?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 12 september, 2008 09:48, Anonymous Anonym said...

Regeringens infrastruktursatsning förefaller väl underbyggd.Den kommer utöver ordinarie årliga budgetanslag.

Satsningarna pä storstadsregionerna
kombineras med väg-och järnvägssträckningar i t ex Norrland.

I sådana här sammanhang får man alltid räkna med missnöje.Varför blev det inte mer? Varför inte vår del av landet etc.

Nu finns det ju också ekonomiska beräkningar bakom detta infrastrukturpaket Det rör sig om vinst på allra minst 10 miljarder per år.

Socialdemokraterna är som vanligt kritiska. Det blir för litet menar man,detta sagt oaktat att motsvarande utbyggnad inte skett tidigare.

Mona Sahlin får också nu svårt att få sina framtida regeringsparter att med henne enas om en gemensam linje.

Det räcker här bara att hänvisa till mp:s krav på att alla medel ska tillföras järnvägarna. Sannolikt kommer också Ohly luta åt det hållet.

 

Skicka en kommentar

<< Home