fredag, februari 27, 2009

Motverka sotutsläpp istället för att minska bilkörningen

Forskningen kring de bruna molnen över Asien visar att det borde vara bättre att minska sotutsläpp från småskalig förbränning än att satsa på dyrbara åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Men låsningarna i klimatpolitiken kommer kanske att bromsa effektiva åtgärder för nedkylning.

De svenska klimatforskarna Henning Rodhe och Örjan Gustafsson, professorer vid SU, skriver i en debattartikel i DN idag 27/2 om det bruna moln som uppträder över Asien. Som tidigare har framgått består det till oväntat stor del av sotpartiklar från småskalig eldning av ved, jordbruksavfall och torkad kodynga.

Uppvärmningen från dessa sotpartiklar svarar för uppemot en hälften så stor uppvärmning som koldioxiden står för. Därför finns det en stor potential för klimatpolitiken i att minska denna småskaliga förbränning. Dessutom skulle effekten komma inom några veckor i form av en avkylning. Minskade utsläpp av växthusgaser har egentligen ingen kylande effekt utan de dämpar endast temperaturökningen enligt den rådande teorin.

Genom att FN:s klimatpanel IPCC i sin "summary for executives" slagit ihop partikelutsläpp i form av svarta sotpartiklar och vita partiklar orsakade av svaveldioxid har inte uppvärmningen från sotpartiklarna uppmärksammas. De svarta värmer och de vita kyler. Därför menar författarna att åtgärder borde sättas in mot småskalig förbränning så att man kan vinna tid för åtgärder mot koldioxidutsläppen.

Den slutsats som man kan skönja är att det är bättre att satsa på sotmotverkande åtgärder än att förhasta sig med dyrbara koldioxidreducerande åtgärder som minskade bilresor, flygresor eller sänkt inomhustemperatur och ändrade kostvanor.

Att satsa på metanolbilar framstår nu som ett misstag. Detta har blivit ett dyrt sätt att åstadkomma en obetydlig minskning av koldioxidutsläppen som ändå inte har någon möjlighet att bli en framtida metod i större skala. På köpet får vi en forcerad avfolkning av glesbygden genom kraven på nedläggning av tankställen som inte erbjuder alternativa bilbränslen.

Rimligtvis borde det vara betydligt billigare att åstadkomma en reducering av sotutsläppen än gängse åtgärder mot växthuseffekten räknat i temperaturpåverkan per satsad penningsumma. Hinner detta beaktas i klimatpropositionen om tre veckor? Kanske låsningarna i klimatpolitiken kommer att motverka de effektivaste åtgärderna därför att de inte nya rönen inte riktar sig mot bilismen? Det är ju motviljan mot individualism och bilåkning som framstår som klimatfolkets egentliga drivkraft.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 27 februari, 2009 20:10, Anonymous Anonym said...

Man kan och bör satsa på att minska både utsläppen av sot och av koldioxid. Det är också slutsatsen som Rodhe och Gustafsson drar. Här är förresten en bra review-artikel i Nature Geoscience om fenomenet, som kommer till följande slutsats: "It is important to emphasize that BC reduction can only help delay and not prevent unprecedented climate changes due to CO2 emissions."

 
At 27 februari, 2009 22:50, Blogger Danne Nordling said...

Nja, om man har en begränsad summa att satsa de närmaste åren bör man satsa den på att minska sotutsläppen i första hand. Endast en liten del bör satsas på att forska kring hur koldioxidutsläppen kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt i framtiden.

Genom att sotutsläppen kan minskas får vi en respit att fundera kring hur vi går vidare med effektiva GHG-minskningar. Det är vad Rodhe och Gustafsson menar. Konkret betyder det rimligtvis stopp för metanolbilar och fortsatt forskning kring elbilarnas batteritektik innan vi övergår till eldrift i stor skala. Att forcera fram 40 procents minskning av GHG-utsläpp till 2020 verkar inte tillrådligt!
/DNg

 
At 28 februari, 2009 15:46, Anonymous Anonym said...

Å få ned det småskalige sotutslippet forutsetter en industrialsering av store deler av Asia og Afrika på linje med Kinas framgang. Og ikke bare det, de storskalige sotutslippene fra Kinas kullkraftverk må stoppes. Dette er naturligvis mulig med enkel scrubbing.

Land som India, Indonesia, Malaysia, det rurale Kina, -stanlandene kommer ikke til å bygge storskala kullkraftverk på samme måte som kina. Fordi så mye kull ikke finns.

En hederlig oppgave for Vattenfall og danskene : Skru på scrubbingfilter i pipehattene. Istedet for å investere 100 miljarder i Holland respektive vind-elbil i Danmark.

 
At 28 februari, 2009 17:45, Blogger Bloggskribent: Björn Åslund said...

Det verkar som hr Nordling numera tror på växthuseffekten, eftersom han är av uppfattningen att sotutsläppen bör reduceras. Det var en nyhet för mig som ibland tittat in på denna blogg, som ofta innehållit allsköns försök att punktera och kritisera växthuseffekten och åtgärder mot denna.

Då kanske det är dags att ta åtgärder direkt mot koldioxidutsläpp på allvar, och sluta förlöjliga sådana ambitioner.

För övrigt finns det en rad andra skäl, än klimatet, som gör det angeläget att befria oss från de klimatskadliga fossila bränslena olja, kol och naturgas.

 
At 01 mars, 2009 01:01, Blogger Danne Nordling said...

Björn, du måste skilja mellan växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

Det finns mycket som tyder på en global uppvärmning som pågått sedan 1600-talet, även om den just de senaste fem, tio åren har avstannat. Forskningen har av någon anledning velat hänföra orsaken till uppvärmningen under slutet av 1900-talet till utsläppen av koldioxid. För detta behövs en teori om den "förstärkta växthuseffekten".

Denna teori förklarar dock i sin gängse form inte mer än en liten del av den totala temperaturstegringen sedan 1600-talet. Det hindrar inte att själva uppvärmningen kan bli besvärande oavsett orsaken.

Därför finns det anledning att vidta åtgärder mot sotutsläppen för att få ner temperaturen. Då får vi dessutom tid på oss att forska vidare på växthuseffektens område. Kanske visar det sig att den förstärkta effekten inte alls är så stor som man tidigare trott. I varje fall behövs det tid för att hitta bättre motåtgärder än metanolbilar och andra upphetsade åtgärder mot koldioxidutsläppen, som den blinda tron på växthuseffekten dessvärre fört med sig.

Vi borde i varje fall kunna flytta fram 2020 till 2030 eller senare.
/DNg

 
At 01 mars, 2009 19:57, Anonymous Anonym said...

Danne, R&G skriver:
"Med tanke på vilka radikala åtgärder som krävs för att undvika att koldioxidhalten fortsätter att skjuta i höjden framstår det som en attraktiv möjlighet att även minska de globala utsläppen av sot. Inte för att slippa begränsa utsläppen av koldioxid men väl för att vinna tid så att åtgärderna mot koldioxiden hinner börja ge resultat." Så det verkar inte som om de tycker att vi ska vänta med åtgärder mot koldioxiden.

Beträffande en 'teori om den "förstärkta växthuseffekten"'. Förstärkning är inget typiskt för växthuseffekten, utan gäller också för andra klimatfaktorer (t ex solen). Faktum är att om man skulle försöka förklara uppvärmningen utan ökad växthuseffekt så skulle man behöva större förstärkningseffekter.

Om du är intresserad av faktorerna bakom det senaste sektlets uppvärmning, så kan jag rekommendera denna Wikipedia-artikel. Titta särskilt på grafen "Climate change attribution" en bit ner, som bygger på denna vetenskapliga artikel.

 

Skicka en kommentar

<< Home