lördag, mars 14, 2009

Anders Borg kanske inte klarar krisen?

Finansministern förklarade sin senfärdighet i den ekonomiska politiken med att man var tvungen att följa EU:s regelverk. Han kunde inte heller avisera någon större kompensation till kommunerna för att hålla helst oförändrad sysselsättning. De automatiska stabilisatorerna är borta. Det ökar också budgetunderskottet.

I Ekots lördagsintervju 14/3 framträdde finansminister Anders Borg. Rubriken för påannonseringen var "Försiktig eller handlingsförlamad?" vilket syftar på hans obenägenhet att vidta krisåtgärder. "Vet han hur han ska möta massarbetslösheten, kommunernas ekonomiska kris och statens växande underskott?" Frågorna är föranledda av professor Lars Calmfors kritik igår av hanteringen av finanskrisen för att den är alltför försiktig. En del av detta kom också upp i riksdagsdebatten om den ekonomiska politiken igår. Där påstod Thomas Östros (S) att budgetunderskottet nu orsakas av regeringens skattesänkningar.

Intervjuaren Tomas Ramberg började med bonusdiskussionen rörande SEB. Detta är naturligtvis viktigt för den svenska debatten där intresset för andras ersättningar är mycket viktigare än att få klarhet i hur den värsta konjunkturkrisen sedan 1930-talet skall kunna bekämpas. Pikant är dock att Marcus Wallenberg "trodde" att det nya ersättningssystemet i SEB skulle rymmas inom bestämmelserna för bankstödet. Borg trodde att SEB kanske räknade med att klara sig utan stödet. Men fanns inte möjligheten att Wallenberg trodde att regeringen skulle göra ett undantag för den lönesänkningskonstruktion som banken snott ihop oavsett det formella utseendet av en lönehöjning?

Är näringslivet ett särintresse för rika personer som Per Schlingmann (M) påstått? Det höll nog Borg med om och hänvisade till diskussionen om värnskatten och diskussionerna med Svenskt Näringsliv. De var "tondöva" menade Borg. Den av Moderaterna frambringade lätt socialistiska opinionen är vad som skall vara bestämmande - annars är man tydligen tondöv. Härefter diskuterades arbetsrätten.

Bankernas kreditgivning som aktualiserades redan för fyra månader sedan med ett första paket var nästa ämne. Borg menade att bankerna fick en del stöd redan. Men det tar 6-12 månader att få ordning på kreditsystemet. Läget har dessutom mörknat genom Baltikum. Varför har då regeringens ilska minskat? Vi har följt det europeiska regelverket, sade Borg, vilket antyddes vara orsaken till fördröjningen. Går bankerna under 8 procent i kapitaltäckning har staten rätt att gå in med nytt kapital. Går man ner under under 2 procent kan staten lösa in och överta banken. Det borde vara rimligt att förutsätta att bankerna förstår reglerna. Tydligen föreligger ett kommunikationsproblem.

Är någon av bankerna snart där? Det är en fråga för Finansinspektionen, sade Borg. Oppositionens politik skulle ge 10-20 000 fler jobb till en kostnad på 2-4 mkr, sade Borg i samband med riksdagsdebatten igår. Det är för dyrt. Nu är omsvängningen i statsfinanserna 190 mdr kr enligt Ekonomistyrningsverket, enligt Borg. När jag hör Östros, Bäckström och Calmfors... Det viktigaste är att tillföra pengar till kommunerna och arbetsmarknadspolitiken (sökåtgärder).

KI har bedömt att kommunerna behöver 14 mdr kr? Borg kunde inte bekräfta detta. Vi kan inte nu sprätta iväg alla pengar. Vi måste vara försiktiga. Kan kommunerna bibehålla sina anställningstal? Det svarade inte Borg på utan framhöll att staten får ta den stora smällen. Vi skall försöka göra så mycket vi kan i förhållande till ett ansvarsåtagande för de offentliga finanserna. Vi har reagerat mera kraftfullt än andra länder. Vi möter dagligen krav på åtgärder. Vi kan inte långt i förväg göra utfästelser. Däremellan kommer oppositionen att kräva mera.

Varje prognos jag får visar sämre offentliga finanser, fortsatte Borg. Jag tänker inte hamna i samma situation som i början av 1990-talet. Vi har ett speciellt läge just nu med den internationella konjunkturen. Budgeten är mer expansiv än i andra länder. Nu skall vi bygga ut arbetsmarknadspolitiken. Och där var programtiden slut. Borg fortsatte transporten till Bryssel.

Både intervjusituationen och SEB:s besked om reträtten i lönefrågan medförde att programmet blev litet för improviserat. Jämfört med vad påannonseringen byggde upp i form av förväntningar om ett klargörande om orsakerna till att regeringen framstår som stabiliseringspolitiskt handlingsförlamad var svaren från Borg intetsägande. Vi har hört dem förut. Den rimligtvis nyinsatta första hälften av programmet som handlade om SEB tillförde inte heller något väsentligt. Resultatet blev bara att värdefull tid slösades som kunde ha använts för den påannonserade huvudfrågan. Varför måste Ekots lördagsintervju präglas så mycket av nyhetsprogram där senaste vändningen i en sakligt perifer fråga måste kommenteras?

Nu kan man vaska fram två slutsatser. Den ena är att "handlingsförlamningen" i stabiliseringspolitiken - i varje fall när det gäller kreditmarknaden - enligt Borg beror på EU:s regelverk. Det är tydligen viktigare att minutiöst föja EU-regler än att rädda kreditgivningen till svenska företag så att krisen inte i onödan blir värre. En del av senfärdigheten beror dessutom på enallmän försiktighet, som vi inte fått någon förklaring till. Calmfors varnade tvärtom för sådan "försiktighet". Min slutsats är att det var just sådan "försiktighet" som gjorde krisen onödigt djup i början av 90-talet.

Den andra slutsatsen är att Borg inte kommer att kompensera kommunerna ens för en del av bortfallet av skatteintäkter. Staten får sådana påfrestningar på eknomin att den inte "har råd" att hålla uppe kommundernas sysselsättning den här gången (och än mindre öka sysselsättningen i kommunerna som kompensation för bortfallet på annat håll). Nästa steg är att arbetslösheten ökar. Kommer Borg då att säga att staten inte "har råd" att ge a-kassa åt de arbetslösa? Det borde han i konsekvensens namn. Men vi vet inte. Ramberg hade förberett detta med en lång och raljant karusell av argument med sänkt a-kassa och fler men färre jobb osv. Det fanns dock inte tid att klargöra hur Borg såg på denna. De automatiska stabilisatorerna gäller tydligen inte längre.

Det förefaller efter intervjun som att Anders Borg inte har någon verklig strategi för att hantera krisen. Han är osäker och vill vänta och se. För att dölja detta hänvisar han förmodligen till regelverk, ekonomiska teorier om rationella förväntningar och överdrivna beräkningar av hur mycket det "kostar" att bekämpa arbetslösheten. I botten ligger skräcken för ett ökat budgetunderskott eller rättare sagt kritiken från Östros om att aktiva åtgärder förstör statsfinanserna. Bättre då att vara passiv och låta budgetunderskottet växa fram utan att någon kan peka på några regeringsåtgärder som orsaken. Borg kanske inte klarar krisen om det inte kommer en vändning från utlandet.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

5 Comments:

At 14 mars, 2009 21:17, Blogger Blogtester said...

Kanske blev han byxis på mötet?

http://cornubot.blogspot.com/2009/02/hur-illa-ar-det-egentligen-med-eu-och.html

 
At 15 mars, 2009 10:11, Anonymous Anonym said...

Borgs kritik mot att Att Svenskt Näringsliv är tondövt gäller även dess syn på arbetsrätten och att nu förhandlingarna av detta skäl kapsejsat.

Sverige menar i själva verket Bog helt korrekt att förstin-sistut inte längre gäller.

Det är marknadskrafterna som resulterat i att 30-40 % av alla avskedanden sker oberoende av denna föråldrade regel.
Den gamla Saltsjöbadsandan från 1938!

Vad gäller stödet till kommunerna så har socialdemokraterna motsatt sig ett par reformer, som minskar detta stöd med automatik.

Det tydligaste exemplet är den kommunala fastighetsskatten.

Jobbskatteavdragen minskar inte, som en del tror, kommunernas skatteintäker.

Den kompesation som man menar skulle behövas står staten för.

Vad gäller statliga kommunbidrag, som ju är ett av vänsterns paradnummer, så finansieras de via ett borttagande av jobbskatteavdragen och ett ökat budgetunderskott.

Från de rika till de fattiga!

Det är en del av Borgs kritik mot vänsterns slöserier, som högst skulle ge ,statistiskt räknat, 20 000 nya jobb.
Än värre blir det med Ohly vid ratten.

Vi får väl också avvakta vad Borg har i fickan när nu vårpropositionen snart kommer.
Ökade statbidrag till kommuerna blir det med största säkerhet.

Ska vi gissa nåt mellan 8-12 miljarder?
Per Fredö

 
At 15 mars, 2009 10:48, Anonymous Anonym said...

Man borde spöa er bloggare ordentligt.

Fatta att det finns idiot bloggare som kritiserar en utan att veta ett skit.

Vilka muppar majoriteten bloggare är .
Det är synd att dom sitter bakom keybordarna skulle vilja daska på dem ordentligt (Nästan) hela bunten.

Hej alla.

Jag har inte varit inloggad på ett tag nu.

Här är lite info om vart jag står idag .

Behöver lite hjälp med få upp folks krävande .

Vi började få nog av denna utveckling jag och några vänner så vi valde och göra slag i saken och så blev det ochså.

Sprid gärna vidare.

Skickat till hela den svenska Greenpeace ledningen, Skickat till flertalet biltillverkare, postat på PP hemsida, Bloggar, Tidningar mm. Får ingen uppmärksamhet och folk är nyttiga idioter som tror man skämtar.
Min nya uppfinning (generatorn) ersätter bränslet i alla fordon och behöver inte tankas.

Den kan även ersätta kärnkraften.

Därtill uppfann jag en odlingsmetod som får slut på rovfisket i haven och stävjar hungern, accelerar växters tillväxt genom att stimulera rottillväxten på grönsakern och frukterna som ska näras i symbios av fiskgödslet.
Detta skapar arbetstillfället och stävjar hungern i världen.
Eliminerar transportkostnader för grönsaker från utlandet och dess lagringtider.
Eliminerar svavelutsläppen av fiskerinäringen.


Hittade en metod att utvinna färskvatten ur havsvatten gratis .

Jobbar på ideen att bevattna öknen nu.

Har 300 familjer och vända mig till som stöd.
Har investerare från andra sidan jordklotet på 1,5 miljard.

Jag är 33 år och frilansande uppfinnare som precis börjat min karriär.
Gick har gått igenom iden med mina bekanta och vi är alla överens om att den fungerar.
Har investor i iden på upp till 1,5 miljarder kr i utbyte med delat ägarskap på patent.
Jag har även 300 familjer jag kan vända mig till.
Jag har funderar på att ta patenten till iden och produkten men jag vet att det är svårt att ta inernationella patent då jag känner flertalet uppfinnare.
Jag har ingen tid och följa upp dessa patent och försvara dem för att jag har många fler uppfinningar på lager som måste uppfyllas och är därför inte intresserad av patent men jag kan ändra mig om jag inte får detta sålt pga folks pessimism tid är av största vikt för mig och jag går fort fram.
Mitt mål är att få igång fiskodlingar då jag har flertalet uppfinningar som underlättar och accelererar detta.
Jag har även en ide till en uppfinning som kan omvandla havsvatten till färskvatten genom naturlig avdunstning.
Just nu försöker jag hitta en metod och bevattna öknar effektivt och ekonomiskt.

Jag försöker komma i kontakt med ledningen för en fråga.(Otroligt dåliga hemsidor vissa av er biltillverkare har där man inte ens kan hitta era kontaktuppgifter)

Jag undrar hur mycket företaget skulle erbjuda för att få ta del av en uppfinning som tillåter dem driva alla fordonstyper på en oändlig energikälla (Elektricitet) med max prestanda, som aldrig tar slut och inte behöver tankas eller laddas och som är 100% miljövänlig.

Hade tänkt mig ett pris runt 250 milj Euro för uppfinningen (billigt erbjudande med tanke på vad den kan åstakomma) eller högstbjudande.

Jag kan både sälja iden,, om några ingenjörer tar en titt på den iden så ser dom att den fungerar.

Eller som prototyp,, Bygger prototypen nu.
I större skala kan den byta ut kärnkraftsverken.

Villkoren är att den ska användas och inte låsas in i någon byrålåda för att samla damm.

SPRID

 
At 15 mars, 2009 13:50, Anonymous Anonym said...

Du verkar ju ha en hel dock på gång, men allt kan väl inte förverkligas på en gång hur viktigt det än kan vara.

Gå vidare med dina idér och starta företag, men hitta också dom som vill vara med om nödvändiga investeringar.

Hörde en intervju med den förre amerikanske ambassadören och han berättade att han spritt vidare alla de klimatförändringar, som pågår i vårt land.

Men Greenpeace är nog mest opinionsbildare utan anknytning till vad som kan genomföras.
perfro

 
At 15 mars, 2009 23:30, Blogger Danne Nordling said...

Per F, du har rätt i att Borg främst avsåg att Svenkt Näringsliv var tondövt när det gäller arbetsrätten. Men resonemanget föregicks av det olämpliga i att göra sig till ett särintresse för rika genom att ta upp värnskatten. Svenskt Näringsliv ses alltså som ett särintresse när man någon gång resonerar principiellt i skattefrågan.

Därefter kom anklagelsen för tondövhet genom att SN tagit upp arbetsrätten i förhandlingarna om ett nytt huvudavtal. Men det är inte så att man vill avskaffa LAS utan man ville ha en modifiering där skicklighet och kompetens skulle nämnas som viktiga vid neddragningar av arbetsstyrkan. Varför skulle detta vara "tondövt"? Massor av mindre företagare, som inte är särskilt rika, har starka önskemål om detta.

Det kan inte finnas någon saklig grund för Borg att lägga sig i parternas agerande och kritisera turerna i arbetsrättsdiskussionerna. Nej, det var ett kompletterande argument för varför SN är värda att kritiseras - inte bara i värnskattefrågan.

Nu har SN gått till motanfall mot Borg. Om han inte tar tillbaka sina anklagelser kommer enligt min bedömning relationerna med näringslivet att bli synnerligen frostiga framöver. I så fall befästs min syn att vi har två vänsterblock som strider om regeringsmakten i Sverige.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home