onsdag, maj 27, 2009

Samhällsplikt i 6 månader föreslås av Rosenberg

Den nationella sammanhållningen fordrar att en obligatorisk samhällstjänst införs när värnplikten avvecklas, menar Göran Rosenberg. Men istället för omfattande statligt tvång borde det finnas andra åtgärder för att befrämja inrikes säkerhet.

Idag 27/5 skriver Göran Rosenberg en kolumnartikel på DN:s opinionsavdelning där han föreslår införandet av en "allmän samhällsplikt". Han ser detta som en ersättning för värnplikten, som enligt Rosenberg har haft väsentlig betydelse för den nationella sammanhållningen. Liknande förslag har intresserat Frankrikes president Nicolas Sarkozy (Service civique) och den brittiska tidskriften Prospect (mars -09 om obligatorisk samhällstjänst). Plikten - inte friheten - tycks ligga i tiden.

En gammal vänsterman som Göran Rosenberg har naturligtvis personliga preferenser för social kollektivism som inte förändrats genom socialismens kollaps. Han kan därför enkelt avfärdas med att han drar fram efterhandsrationaliseringar när han argumenterar för en sex månaders samhällstjänst för alla mellan 18 och 25 år. Men hans resonemang väcker frågan om för vilka ändamål statligt tvång får införas i ett fitt och civiliserat samhälle.

Värnplikten är primärt ett sätt att organisera den kollektiva nyttigheten nationell säkerhet. Men Rosenberg menar tydligen att värnplikten också har producerat en annan viktig kollektiv nyttighet:
"Det har också varit en institution för att gjuta samman unga män med olika bakgrund från olika delar av nationen och göra (ett) folk av dem. Värnpliktens betydelse som nationell brobyggare och smältdegel kan knappast underskattas, och därmed inte heller dess betydelse för den nationella samhörigheten och demokratin."
Med detta som utgångspunkt och värnpliktens avveckling vill Rosenberg ha någon ny motsvarighet. Han skriver: "Den fråga som därmed väcks är hur nationell samhörighet kan formas och utvecklas i en nation där etniska, kulturella och sociala gränser hotar att separera medborgarna från varandra och göra dem främmande för varandra." Lösningen är någon sorts samhällsplikt som inte specificeras närmare:
"att i brytningen mellan ungdom och vuxenliv föra samman unga medborgare från vitt skilda bakgrunder och miljöer för att tillsammans göra en insats för det samhälle de ytterst delar med varandra. Vad dessa samhällsinsatser bör bestå av, och hur de ska organiseras, och inte minst hur de ska finansieras, är frågor som måste utredas och diskuteras"
Vad Rosenberg inte går in på är vad som skulle hända utan denna nya samhällsplikt. Men vi får föreställa oss att han menar att någon sorts allvarlig samhällsupplösning skulle bli följden. I så fall skulle alternativen vara sex månaders tvångsarbete eller ytterst betungande satsningar på polis, domstolar och fängelser. Verkar det troligt?

Eller finns det andra möjligheter att befrämja inrikes säkerhet? Kan man göra hederliga medborgare av etniskt och socialt marginaliserade grupper? Har skolan några möjligheter? Eller det kanske är bättre att sätta personer i långvarigt "utanförskap" i någon sorts samhällstjänst med lön och bostad istället för att låta dem driva omkring sysselsatta med kriminalitet, narkotikaliv och liknande? Varför skulle ett värnpliktsliknande samhällsarbete vara effektivare än dessa alternativa verksamheter?

Det enda argument som kvarstår skulle vara att selektiva åtgärder riktade mot problemgrupperna skulle riskera att dessa "stigmatiserades" och därför blev mindere effektiva. Men är detta tillräckligt för att motivera det grova tvång som skulle erfordras gentemot den stora, skötsamma majoriteten? "Ni måste mötas och frotteras över etniska, kulturella och sociala gränser så att ni upptäcker ert (artificiella) beroende av varandra och därmed förhoppningsvis er medborgerliga samhörighet med varandra." Skulle en sådan uppmaning accepteras? Är det inte skillnad mellan syftet att försvara sig mot yttre fiender och en diffus nationell kollektivism?

Rosenbergs argument för en kollektiv nyttighet i form av "nationell sammanhållning" är uppenbarligen för svagt för att motivera de omfattande tvångsåtgärder som skulle erfordras. Frågan är därför varför han i en tid när den individuella friheten till slut har blivit större än tidigare aktualiserar nya frihetsinskränkningar? Är det så svårt att uthärda att folk fått mera frihet?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 28 maj, 2009 02:23, Blogger whfowgpwJNM said...

"En gammal vänsterman som Göran Rosenberg har naturligtvis personliga preferenser för social kollektivism som inte förändrats genom socialismens kollaps."

Exakt. Detta är typiskt för socialister som vill tvinga andra följa deras vilja. Göran Rosenberg kan föregå med gott exempel och påbörja sin socialistiska samhällsplikt själv om han vill, själv är jag inte intresserad av att deltaga överhuvudtaget.

 
At 28 maj, 2009 08:54, Anonymous Attila said...

Det känns som om "unga män" redan nu gör 9 + 3 års samhällstjänst i grupp, och då menar jag skolväsendet.

Frågan är vad dessa ytterligare 6 månader ska bestå i?

Det måste ju vara något kollektivt, där de kommer nära inpå varandra.

Och jag har i ärlighetens namn svårt att komma på ett bra alternativ till värnplikten.

Ska vi skapa arméer av vapenfria dagisbataljoner, sjuksköterskor, brandmän, socialarbetare - eller vad tusan ska de göra? I grupp, nära varandra?

 
At 28 maj, 2009 11:13, Anonymous Reflektioner said...

Först bör fastslås att det är en skyldighet för medborgarna att försvara sitt land.

För att göra folk medvetna om detta bör ett ämne som kanske kan heta "försvarskunskap" eller något liknande införas i grundskolan på högstadiet.

Det handlar inte om någon hjärntvätt modell öststaterna utan info om vad försvaret är till för i koppling till politiska skeenden i världen.

Sedan anser jag att alla kvinnor som män skall göra en grundläggande värnplikt på kanske 6 veckor. Med hårdkörning så hinner man med mycket på den tiden.

De räcker inte för att bli kapabel soldat så en del måste gå vidare i 7-10 månader. Under vilken form det är frågan. Värnplikt, kontrakt eller annan variant. Ca 10000 per år måste utbildas till soldater.

Den slapphet som utvecklats de senaste åren är oroväckande. Man ifrågasätter om ett försvar alls behövs, eller att vi kan minimera det till i stort sett ett hemvärn.

Det är för att göra alla medvetna om försvarets funktion som den grundläggande värnplikten behövs.

 
At 28 maj, 2009 20:28, Blogger Per Welander said...

Suck! Vänstern förnekar sig aldrig. De vill äga individen och ha medborgarna som moderna slavar. Att klä in det hela i vackra ord och motiv förbättrar inte saken. Rosengren tillhör eliten och vet vad som är bäst för pöbeln (jämför Alva Myrdal). Lite straffarbete (medborgartjänst) ska nog uppfostra dem till goda socialister. Även Lenin och Stalin hade goda motiv eller....?

Att försvaret har lagts ned är början till sluten för Sverige som nationalstat. Det har både vänstern och Reinfeldt bidragit till. Det slutar med att massa etablerade politiker krampaktigt via olika halvt odemokratiska metoder försöker sitta kvar vid makten medan folket känner sig mer och mer utanför. Politiken kommer inom några år att fragmatiseras och flera nya partier (jfr Piratpartiet, Sverigedemokraterna) kommer att dyka upp.

 
At 29 maj, 2009 08:43, Blogger Bengterikj said...

I och med detta förslag är väl Göran Rosenberg för all framtid diskvalificerad från deltagande i den civiliserade debatten

 
At 02 juni, 2009 01:22, Blogger Broder Tuck said...

Om man anser att Staten äger individen och att individen är till för att staten ska disponera honom eller henne som staten behagar- då är det O K med tvångsarbete, slavläger och i förlängningen vitnande kranier på fälten. Om man anser att individen äger sig själv och att frihet är en mänsklig rättighet så kan man aldrig önska att statligt tvångsarbete införs, inte ens om man kallar tvångsarbetet samhällsplikt. Att hävda att tvångsarbetet är nyttigt för den som utför det är lika groteskt som att säga att slaveriet på bomullsfälten bedrevs för att det gynnade slavarna. Vill Du vara fri eller slav? Välj själv ! Kanske ville G R skapa integration med sitt förslag. I arbetslägret är vi alla lika. Bara de som bär på piska och nycklar är annorlunda.

 

Skicka en kommentar

<< Home