måndag, september 21, 2009

Vänstertrojkan vill ha balanserad budget?

Det är fel att staten ska låna, speciellt till skattesänkningar, menar de rödgröna. Har oppositionen blivit anhängare till den Österrikiska skolan inom nationalekonomin? Budgeten debatterades i Riksdagen.

Idag lade regeringen fram sin i stora drag redan offentliggjorda budget för 2010. Den debatterades nu på förmiddagen i Riksdagen (löpande smf i DN). Huvudinslaget var ett fjärde steg i jobbskatteavdragen med 10 mdr kr. Det blev en generalrepetition av nästa års valdebatt. Enligt finansminister Anders Borg blir skiljelinjen arbete eller bidrag. Hans inledningsanförande var ganska kraftfullt men argumentationen utsattes för en väl förberedd moteld från oppositionen.

Socialdemokraternas ekonomiske talesman Thomas Östros gav återigen sken av att felet med regeringens politik var låntagningen - att statsbudgeten visar underskott. Men egentligen vände han sig mot att det var skattesänkningarna som finansierades med låntagning i enlighet med vad de rödgrönas partiledare skrev i en debattartikel i DN igår. Den redovisade en opinionsundersökning i denna riktning och rubriken var "Majoritet emot att låna till nya skattesänkningar".

Folkpartiets ekonomiske talesman Carl B Hamilton vände sig med skärpa mot "vänstertrojkans" syn på underskott i en lågkonjunktur. Han hävdade också att man inte kunde öronmärka vissa orsaker till underskottet - skattesänkningarna - och fördöma dem. Denna ekonomisk-politiska syn på underskottspolitiken tycks emellertid vara för svår för riksdagsledamöterna. Övriga tog enbart upp skatterna som en rättvisefråga och i viss mån argumentet att sänkningar är "dyra" jämfört med "satsningar".

Detta att regeringens skattesänkningar har en för socialister mindre tilltalande profil upprepades ett otal gånger. Uppenbarligen kommer detta att bli huvudattacken på regeringen i valrörelsen. Regeringsföreträdarnas motargument var att socialdemokraterna och de rödgröna under sin tidigare regeringsperiod minsann inte hade hade utjämnat inkomsterna. Får vi en tävling om vem som utjämnar bäst?

Även jobbskatteavdragets effekter diskuterades. Interna promemorior visar att syftet är att sänka reservationslönen. Detta är rimligtvis den huvudsakliga effekt på sysselsättningen som en skattesänkning för låginkomsttagare kan ha. Att folk i övrigt hellre skulle vilja fortsätta med bidrag om de inte får ett jobbskatteavdrag förefaller vara en försvinnande liten effekt. Men för en regering med socialistisk syn på fördelningspolitiken är det naturligtvis känsligt att erkänna att ökad sysselsättning skall åstadkommas genom fler lågavlönade jobb.

Ett sätt att komma åt både vänstertrojkans budgetsyn och fördelningspolitiska syn blev debatten om avskaffandet av arvsskatten. Den skulle ha förutsatt att man lånade till sänkningen och den gav en lättnad för miljardärer. Men hur detta med underskottsfinansiering kunde Borg inte få fram ordentligt. Hamilton antydde att det hade att göra med att överskottet 2005 berodde på pensionssystemets överskott. Vänsterns representant Ulla Andersson blev dock hårt ansatt när hon ställdes inför frågan "hur tänkte ni när ni skulle välja mellan att avskaffa arvsskatten eller förmögenhetsskatten?".

Den principiellt viktiga frågan är huruvida vänstertrojkan har influerats av den nationalekonomiska Österrikiska skolans syn på underskottsfinansiering av krispolitiken. En hel del av den amerikanska ekonomisk-politiska debatten bygger på "österrikarnas" synsätt. Både bland republikanerna och bland ekonomiska experter kan man se en influens därifrån. Eller är det så att det bara är fråga om oppositionell motsägelselusta med populistiska motiv?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

6 Comments:

At 21 september, 2009 15:31, Anonymous Per said...

En hel del av den amerikanska ekonomisk-politiska debatten bygger på "österrikarnas" synsätt. Både bland republikanerna och bland ekonomiska experter kan man se en influens därifrån
Vad tänker du på då? Motvilja mot räddningspaket?

 
At 21 september, 2009 15:45, Anonymous Walid said...

Jag har svårt att förstå varför alliansen inte slår ihop arbetsgivaravgifterna med inkomstskatten. På det sättet höjer man reservationslönen rejält samtidigt som man synliggör hur stor del av inkomsten som går bort i skatt.

Eftersom detta aldrig förs på tal antar jag att jag förbisett något? Jag är själv inte så insatt i ekonomin. Kanske kan någon av de duktiga nationalekonomer som brukar kommentera här förklara vad som är fel med mitt resonemang?

 
At 21 september, 2009 16:54, Anonymous Per said...

@Walid:
Vad får dig o tro att alliansen vill synliggöra hur mycket skatt man betalar?

 
At 21 september, 2009 18:03, Anonymous Anonym said...

När Tomas Östrps talar om att det inte är ansvarsfullt att låna till skattesänkningar så är det inget annat än nonsens.

Med det fjärde steget i jobbskatteavdraget har tre sänkningar skett när vi hade överskott i statsbudgeten.

Det fjärde steget är en begränsad del av den aktiva stimulanspolitik som krävs i nuvarande konjunkturläge.

Dett rör sig om 10 miljarder av totalt 100 miljarder.

Vänstern har varit emot alla jobbskattesänkningar, vilket i realiteten betyder skattehöjningar på 80 miljarder.

Det drabbar just de låg-och medelinkomsttagare, som vänstern menar har blivit orättvist behandlade.

Vad gäller pensionärerna har de genomsnittligt 6 procent i lägre disponibel inkomst än vanliga löntagare.

Att jämställa deras skatt med löntagarnas skulle kosta 26 miljarder och då är det inte mycket kvar av de dynamiska effekterna.
/Per Fredö

 
At 21 september, 2009 22:44, Blogger Danne Nordling said...

Per, visst kan motviljan mot räddningspaket vara betingad av en allmänt konservativ syn liknande den som fanns på 30-talet och som manifesterades av Andrew Mellon (som har anklagats för att ha uttalat sig positivt om Mussolini). Det var han som ville "likvidera" det ekonomiskt omoraliska.

Men den motvilja som en del amerikaner känner mot Obamas politik kan också legitimeras teoretiskt med hjälp av den österrikiska skolan. De flesta förstår nog inte vad de säger utan upprepar vad de hört. Någon ledande teoretiker tycks inte finnas utan dess läror utminuteras av personer som försöker tolka de gamla teorierna.

Walid, varför skulle regeringen vara intresserad av att höja reservationslönen? Den enda pragmatiska vitsen med en sammanslagning skulle vara att förstöra den gängse referensramen för lönerna för att därmed möjliggöra en faktisk sänkning av reservationslönen.

Per Fredö, jag tror att Östros snart tar hem spelet med låntagningen om regeringen inte kan klargöra varför han har fel.

Det fjärde steget har just ingen effekt idag utom att det tillför köpkraft. Men detta som krisbekämpande åtgärd framhålls inte av regeringen.

Skatten för pensionärerna kan bli en ödesfråga för regeringen. Där skulle man ha fått fram mer dynamiska effekter (köpkraftshöjning) än om sänkningen riktades mot löntagarna. Dessutom hade det blivit svårare att köra det fördelningspolitiska argumentet för vänstertrojkan om man nu skall tävla om socialistisk utjämning.
/DNg

 
At 22 september, 2009 10:21, Anonymous Anonym said...

Våra pensionärer tycks inte acceptera det som alltid varit en självklarhet, att när man går från arbete till pension så innebär det en samre ersättning.

Nu har jobbskatteavdraget fått pensionärerna på krigsstigen.
De ska ha lika mycket i jobbskatteavdrag som de som arbetar.

En sådan förändring skulle innebära att pensionärerna skulle tilldelas 26 miljarder av de 80 miljarder som jobbskatteavdragen kostat efter genomförandet av det fjärde steget.

Det skulle betyda att löntagarna fick nöja sig med 600 till 900 kronor i sänkt skatt jämfört med nu drygt halva beloppet,.

Det skulle också betyda att de positiva effekter som jobbskatteavdragen haft skulle minska påtagligt.

Detta skulle inte minst drabba pensionärerna, en grupp där samhällets kostnader kommer att stiga påtagligt.

Det finns förstås tabeller som visar vilka skillnader i disponibel inkomst som det blivit mellan en löntagare och en pensionär om nu hela jobbskatteavdraget skulle tillfalla
löntagarna.

Det rör sig om blygsamma 6 procent.
Denna skillnad är fullt ut motiverad inte minst därför att pensionärrnas levnadskostnader är väsentligt mindre än de yrkesarbetandes.
Ofta har de även ett betydligt större sparande att leva på.

Pensionärerna förefaller inte heller vara medvetna om att de har en garanterad inkomst medan löntagarnas och företagarnas kan variera högst väsentligt.

Vad gäller Tomas Östros så blev han fick han sig en hemläxa av Carl B.Hamilton./Per Fredö

 

Skicka en kommentar

<< Home