torsdag, maj 20, 2010

U-länderna får det bättre

Nu kommer fler rapporter att det går bättre för de fattiga i u-länderna. Det tycks inte bero på en ökning av u-hjälpen. En förklaring kan istället vara liberaliseringar och globalisering som en följd av socialismens fall i början av 90-talet.

Förra gången refererades de ljusare utsikterna i näringslivsdelen i SvD. Nu kommer en ny rapport från FN som visar att de fattiga i världen får det bättre. Den omnämndes på utrikessidorna i SvD igår. Det var bara en och en halv månad sedan jag skrev om en rad positiva besked från FN:s milleniemål för att halvera fattigdomen 2000-2015. SvD:s artikel igår refererade WHO:s globala hälsostatistik med en rad positiva nyheter:

• Barnadödligheten (före 5 år) har minskat med 30 procent 90-08 - från 12,5 milj till 8,8

• Andelen undernärda barn har minskat från 25 till 16 procent 90-10

• Nya hiv-infektioner har minskat med 16 procent 01-08

• Andelen med tillgång till rent dricksvatten har ökat från 77 till 87 procent 01-08

• Antalet dödsfall i tuberkulos bland personer utan hiv har minskat med 18 procent 01-08 - från 1,7 milj till 1,4

SvD skriver:
–Med fem år kvar till FN:s Millenniemål är detta frapperande förbättringar. Så har exempelvis Liberia, Sierra Leone, Moçambique och Rwanda kunnat göra slående förbättringar när det gäller minskad barnadödlighet, säger Ties Boerma, chef för WHO:s kontor för hälsostatistik.
Det är också hoppingivande att tuberkulosen ser ut att minska. När jag tittade på statistiken i samband med min förra artikel såg det ut som om andelen smittade minskade men antalet ökade.

Får vi tro att en nyhet som inte står i näringslivsdelen också kommer att läsas av kulturskribenterna som annars är så negativa och pessimistiska när det gäller världens utveckling? Eller anar de att förklaringen till förbättringarna inte är politiskt korrekt?

För vad är det som hänt sedan början av 1990-talet och som kan ha bidragit till den positiva utvecklingen? En förklaring är socialismens fall vilket öppnade för globaliseringen. U-länderna insåg då att socialismens tvång skulle leda till ekonomisk misär och de satsade istället på liberaliseringar. Detta ökade välståndet och gav utrymme för även sociala förbättringar.

En annan förklaring skulle kunna vara att u-hjälpen ökade kraftigt med början från 1990. Men detta kan inte beläggas vid en snabb sökning på nätet. Inte heller är det något som brukar omnämnas i debatten. Det borde dessutom kulturskribenterna ha varit snabba att uppmärksamma. Snarare har man intrycket av att u-hjälpen minskat långsiktigt i världen. Någon kanske vet?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,