onsdag, november 24, 2010

Följs Irland av Portugal och Spanien?

Portugal har inte haft någon bostadsbubbla som Irland och Spanien. Men statsskulden är besvärande. Spanien har stort handelsunderskott och större budgetunderskott än Portugal men är mer än sex gånger större än de andra länderna. Men det är kanske psykologin som avgör?

Det finns skillnader mellan Irland och Portugal som borde innebära att Portugal inte skulle behöva ett räddningspaket från EU. Irland hade ett budget underskott 2008 på 7,9 procent av BNP som ökade till 14,4 procent 2009. Portugals siffror var 2,9 respektive 9,3 procent. I augusti angav SEB att siffrorna skulle bli 11,7 respektive 8,3 procent i underskott (pdf). Någon kris kunde inte förutses ett par, tre månader innan den bröt ut för Irland.

En väsentlig orsak till den Irländska krisen var den fastighetsbubbla som sprack under hösten. Det kunde tydligen inte förutses. Men bostadspriserna har nästan halverats. Regeringen ställde ut en generell bankgaranti som skulle hålla insättarna och investerarna i irländska bankpapper skadeslösa när bolånetagarna inte kunde betala sina lån. Denna garanti blev mycket kostsam och Irland valde/tvingades att låta staten låna upp pengar för att sanera banksektorn.

Detta sätt att rädda bankerna skiljer sig från den svenska modellen där centralbanken spelade den centrala rollen. Men Irland hade ingen centralbank som kunde hjälpa till. Om ECB hade fått en begäran om hjälp skulle den sannolikt ha vägrat. Siffrorna ovan tyder på att irländska staten istället fick låna upp motsvarande ca 20 procent av BNP för att stötta bankerna. Budgetunderskottet beräknas därmed som en engångseffekt stiga till 32 procent av BNP 2010. Detta skapade oro hos investerarna som skulle köpa irländska bankpapper och statsobligationer. Räntorna steg till ohållbara nivåer.

Portugal har däremot inte haft någon bostadsbubbla. Sannolikt har budgetunderskottet för 2010 inte förbättrats så som SEB trodde i augusti pga att räntebetalningarna på statsskulden blivit dyrare. Underskottet är dock klart mindre än Irlands även utan bankstödet. Men det som ändå talar emot Portugals förmåga att klara en misstroendevåg är att statsskulden i utgångsläget är större än på Irland. Skulden var 2008 i Portugal 65,3 procent av BNP mot 44,3 för Irland. Siffrorna steg till 76,1 för Portugal 2009 mot 65,5 procent för Irland.

Portugal är påtagligt känsligare för höjda räntor än Irland genom sin större statsskuld (i varje fall före bankstödets skuldökning för Irland). Men Portugals statsskuld på 76,1 procent 2009 är inte exceptionellt hög jämfört med genomsnittet för euroländerna på 79,2 procent. Grekland hade t ex 126,8 procent av BNP i statsskuld 2009. Frågan är bara om investerarna går på fundamenta eller på psykologiska spekulationer när de sätter priserna på portugisiska statsobligationer (och därmed räntan).

Spanien har haft en fastighetsbubbla som gått hårt åt bankerna. Dessutom har Spanien världens näst största underskott i utrikeshandeln med 90 mdr USD (USA har dock 590 mdr 2010 enl IMF). I relation till BNP motsvarar det ca 6 procent mot 4 procent i USA. På tredje plats i absolut handelsunderskott ligger Italien (70 mdr) - dock med bara drygt 3 procent av BNP i underskott. Budgetunderskottet 2009 är också större än Portugals: 11,1 procent av BNP mot 9,3 procent. Detta talar för att Spanien borde få problem före Portugal.

Det som talar för att Spanien ändå skulle kunna klara sig är den mindre statsskulden. Den var 39,8 procent av BNP år 2008 och 53,2 procent 2009. Spanien är dessutom en 6,6 gånger större ekonomi än Irland och 6,3 gånger större än Portugal (Wp). Det borde vara svårare att påverka en så mycket större ekonomi för en handfull investerare än småländernas. Men om Spanien kommer i gungning blir konsekvenserna mycket större och nödvändiga räddningspaket enorma. Kanske påfrestningarna blir så stora att EU inte klarar dem och att Spaniens värdepapper därför måste skrivas ned till exempelvis 80 procent. I så fall blir följderna oöverskådliga.

Om inte annat borde den nationalekonomiska forskningen uppmärksamma huruvida det är fundamentala förhållanden (hur redovisas dessa?) eller psykologiska bedömningar som styr investerarnas beteende. Det kanske inte är lugnande uttalanden från EU-potentater (Herman Van Rompuy) utan någorlunda detaljerade faktaredovisningar som behövs för att undvika en fortgående destabilisering. Jag kan dock inte undvika misstanken att mycket av krisen efter Greklands svårigheter i våras skulle ha kunnat undvikas om ECB hade vidtagit kvantitativa lättnader, QE, före sommaren.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 24 november, 2010 20:46, Blogger Rolf Englund said...

ECB har lånat väldiga belopp till de irländska bankerna.

The latest published figures, which almost certainly understate the true picture, show that the European Central Bank had lent 83bn euros to Ireland's domestic banks by the end of September and it had lent 130bn euros to all Irish credit institutions at the end of October.

Source: Robert Peston, the BBC's business editor, 15/11 2010

http://www.nejtillemu.com/irland.htm#bust

 
At 25 november, 2010 02:42, Blogger Danne Nordling said...

Rolf, jag var kanske alltför orättvis mot ECB. Det är klart att banken har hjälpt till att hålla uppe likviditeten i de irländska bankerna. Men detta har uppenbarligen varit otillräckligt. Bankerna borde ha restaurerats på liknande sätt som skedde i Sverige på 90-talet och som delvis skett i USA.

I och med att regeringen garanterade bankernas förpliktelser flyttades risken för fallissemang över på staten. När staten inte kunde hindra bolånekraschen blev hela irländska staten nödlidande, vilket möjligtvis ännu hade kunnat förhindras om ECB hade köpt upp en del av dess obligationer.

Nu måste istället EU:s kapitalmarknad belastas med detta stöd, vilket stramar åt kreditgivningen till annat. En hel del av pengarna kommer dock strax tillbaka allteftersom de irländska obligationer som innehas av EU-institutioner löses in. Så småningom är väl tanken att Irland ska betala tillbaka lånen till EU, IMF, GB och ev Sverige. Men varifrån kommer pengarna till detta? Lån på 90 mdr € mot ett åtstramningsprogram på 15 mdr €. Det är väl dessutom minskad import som slutligen betalar utlandslån och då behövs ännu större åtstramningar?

Meningen är kanske att när Irland återvunnit sin kreditvärdighet så betalas det mesta av lånen tillbaka till EU mfl med hjälp av nya lån på marknaden?
/DNg

 
At 26 november, 2010 18:45, Anonymous Johnny said...

Jag har läst att U.K som inte är med i EMU ändå skrivit på något avtal att ställa upp och låna ut pengar till EMU länder i kris. Har Sverige gjort samma dumhet och därför är Borg tvingad att låna ut till Irland eller gör vi det av fri vilja?

Det är märkligt att efter "Ecu" (elektronisk valuta) och ERM som många länder anslöt sig till och fick då en fast växelkurs mot "Ecu" som sprack med buller och brak 1992.

EMU och Euron med mynt och sedlar som ersatte nationalvalutor är nu på väg att braka ihop.

Att försöka en tredje gång med fast växelkurs eller samma valuta måste väl definieras som idioti om man förväntar sig ett annorlunda resultat.

EMU verkar helt kört och en återgång till nationella valutor framstår som den mest beprövade lösningen.

Förhoppningsvis brakar även EU ihop och vi får en återgång till ett enkelt frihandelsavtal av typ ESS med de fyra friheterna. Militära samarbetet finns redan inom NATO för de länder som vill.

Ett fritt samarbete mellan självständiga Europeiska demokratiska stater där ingen överstatlighet finns verkar vara vad det finns stöd för hos folken.

 

Skicka en kommentar

<< Home