måndag, januari 10, 2011

Ska PIIGS ge oss vinst eller förlust?

Att fortsätta stödpolitiken till Piigs i neutral riktning utsätts för kritik. Vissa vill istället tillåta förluster genom skuldnedskrivningar. I praktiken pressas Piigs till höga räntor genom sin svaghet. De rika länderna får vinster genom ett slags ocker.

Vilket är syftet med de stödåtgärder som övriga euroländer och andra ger till Piigs-länderna? Ett syfte är att "rädda euron". Det förutsätter att akuta svårigheter för ett Piigs-land verkligen hotar eurons framtid, vilket är långtifrån säkert. Ett annat syfte är att alla EU-länder tjänar på finansiell stabilitet. Akuta svårigheter kan utlösa en ny bankkris i de rika EU-länderna med allvarliga ekonomiska skador som följd.

På längre sikt kan vi se tre huvudscenarios för hur de stödjande ländernas ekonomiska relationer till Piigsländerna kommer att utvecklas. De rika länderna kan 1) ge sådant stöd så att någon real effekt vare sig till förmån eller nackdel för Piigs inte inträffar. 2) De rika kan ge stöd som långsiktigt innebär en real överföring till Piigs, som alltså blir rikare än annars. 3) De rika kan pressa Piigs när de är svaga att realt överföra resurser till de rika, som då blir rikare på Piigs bekostnad.

1. Alltfler bedömare ställer sig skeptiska till att ge ett neutralt stöd till Piigs. Igår förordade professor Mats Persson vid SU (led av Nobelkommitén) att det var bättre att skriva ned fordringarna med 20-30 procent - dvs scenario 2 (DN 9/1).

I SvD igår 9/1 beskrev kommentatorn Andreas Cervenka ECB:s verksamhet med att köpa statsobligationer från Piigs som att det är "ungefär lika sunt som en pizzeriaägare som själv slukar trettio Calzone per kväll för att hålla omsättningen uppe". Han förefaller i likhet med Persson vilja rekommendera ett slut på det neutrala stödet till Piigs.

I princip går det neutrala stödet ut på att i en nödsituation med höga räntor för Piigs utlandslån, som måste finansieras med ännu fler lån, så ställer de rika länderna upp med lån till nästan normal ränta. När oron gått över kommer Piigs inte att ha skaffat sig en extra hög utlandsskuld och därför har de inte blivit fattigare pga valutaoron. I praktiken kräver dock de rika länderna att villkoret för lån till Piigs-länder är så hårda sparpaket att de sänker tillväxten i de hjälpta länderna. Det är en psykologiskt nödvändig biverkning.

2. De rika länderna kan i god tid medge att Piigs-länderna får låta bli att betala t ex 20-30 procent av sina skulder till banker i de rika EU-länderna. De banker som tvingas bokföra 30 procents förlust på sina Piigs-lån och därför riskerar gå i konkurs ska få bankstöd i en form som bevarar banken men som ruinerar aktieägarna, enligt Persson. Detta är bättre än att skjuta till pengar för låntagarna (dvs Piigs-länderna). Resultatet blir att Piigs långsiktigt blir rikare på övriga EU-länders bekostnad.

3. De rika länderna kan pressa Piigs att betala höga räntor som kräver ytterligare låntagning. För att undvika statsbankrutter garanterar ECB (europeiska centralbanken) att ge dessa lån till en hög ränta. För att hålla räntan på dubbel eller tredubbel nivå antyder man att eventuella förluster kommer att få bäras (delvis) av banker, pensionsinstitut och andra privata investerare. Det kan ske genom möten mellan Angela Merkel och Nicholas Sarkozy så som skedde 18 oktober 2010, vilket snabbt höjde räntorna för Grekland och Irland till den gamla krisnivån (diagram, blart 15/12). Cervenka varnar dock för att en sådan roll för ECB skulle väcka "hetsig debatt". Det är onekligen en sorts ocker att utnyttja vissa länders svaghet.

I slutändan kommer Piigs-länderna att tvingas skaffa sig en större utlandsskuld än annars. Det betyder att en real långsiktig överföring sker från Piigs till de rika länderna. När detta pågått en tid kan det tänkas att Piigs-länderna inser sin dåliga belägenhet och istället vill skriva ned sina utlandslån eller depreciera dem med hjälp av en egen valuta istället för euron. I detta fall (där ECB står som stor fordringsägare) kommer förlusterna lättare att kunna hanteras eftersom ECB inte vidareförmedlar sina förluster utan täcker dem med sina nyskapade pengar. Cervenka nämner 73 mdr € i QE och 330 i lån till banker mot tvivelaktiga säkerheter sedan i somras.

Eftersom verkligheten ofta beskrivs som om alternativ 1 innebär att de rika skjuter till pengar till de fattiga (enligt Persson och Merkel) och det samtidigt är lätt för väljaropinionen att ta till sig denna beskrivning är det svårt att bedöma vad som kommer att hända. Just nu befinner vi oss på väg 3. Det kan accepteras eftersom en eller annan statsbankrutt fortfarande verkar sannolik. Om så sker skulle vinsterna snabbt reduceras. Men om så inte sker kommer stödet till Piigs att ge stora vinster till deras borgenärer.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 10 januari, 2011 20:43, Anonymous Anonym said...

Piigs - glöm det! I praktiken pressas Piigs till höga räntor genom sin svaghet. De rika länderna får vinster genom ett slags ocker:
Eustace Mullins talks about the Federal Reserve System

De håller de flesta okunniga - svårare är det inte!!!

De okunniga - deras pöbel - censurerar de som vet lite mer - så försök fatta - se - känna - höra - tala:
The Syngogue of Satan

De är synd om människorna - som de fyra aporna - inte se - inte känna - inte höra - inte tala!

I praktiken pressas Piigs till höga räntor genom sin svaghet. De rika länderna får vinster genom ett slags ocker!!!

 
At 10 januari, 2011 21:34, Anonymous Anonym said...

I praktiken pressas Piigs till höga räntor genom sin svaghet. De rika länderna får vinster genom ett slags ocker!!!

De är synd om människorna - de är som de fyra aporna - inte se - inte känna - inte höra - inte tala!

Eustace Mullins talks about the Federal Reserve System

Eustace Mullins talks about the Federal Reserve System - 911 was a false flag terror attack masterminded by the global elite.

They are building a New World Order where they have complete control over everyone and they will own everything. They control the world's media and own the central banks in almost every country. They use these central banks to create paper money from nothing and lend it to governments and individuals and charge interest on the new money they created.

They are the masterminds behind Zionism and the state of Israel and all the major wars of the last 100 years. 911 will help secure Israel and give them control of most of the world's energy. 911 is part of an century's old plot to replace all the worlds monarchy's with various Zionist Occupied Governments that are controlled with the power of money and subjected to the same central command as in the Protocols of the learned elders of Zion

The Rothschilds created a banking system where they create money from nothing and lend it governments and individuals. They have created central banks in almost every country and we all owe them interest on money they created from nothing.

This new money created is the cause of inflation because it causes the value of money in circulation to go down. During times of war (war on terror) the central banks (Federal Reserve) creates large amounts of money from nothing to pay for the war and lend it to the (U.S.) government.

The drawback is that the more money they create the more the current money that's already in circulation goes down in value. If the U.S. government has to borrow a trillion dollars to fight the never ending War on Terror the central bank can create this money from nothing and lend it to the government and charge them interest.

The interest will be paid for by the people's taxes. YOUR TAXES make these central bankers rich. Five percent interest on a trillion dollars is 50 Billion dollars per year. This is by far the biggest motive anyone would have for the 911 attacks.

ADL member Larry Silverstein made 7.1 billion from the largest insurance claim ever for a terrorist attack. The only motive ever mentioned for the alleged 19 hijackers is "They hate our freedom" What is a greater motive $50,000,000,000 per year OR "They hate our freedom"?

De okunniga - deras pöbel - censurerar de som vet lite mer - så försök fatta - se - känna - höra - tala. Sluta vara som deras fyra apor:
The Syngogue of Satan

 
At 11 januari, 2011 22:20, Anonymous Anonym said...

Listen - understand:
9/11 whistleblower Susan Lindauer_on The Kevin Barrett Show
As a U.S. Intelligence Asset, Susan Lindauer covered anti-terrorism at the Iraqi Embassy in New York from 1996 up to the invasion. Independent sources have confirmed that she gave advance warning about the 9/11 attack. She also started talks for the Lockerbie Trial with Libyan diplomats. Shortly after requesting to testify before Congress about successful elements of Pre-War Intelligence, Lindauer became one of the first non-Arab Americans arrested on the Patriot Act as an “Iraqi Agent.” She was accused of warning her second cousin, White House Chief of Staff Andrew Card and Secretary of State Colin Powell that war with Iraq would have catastrophic consequences. Gratis of the Patriot Act, her indictment was loaded with “secret charges” and “secret evidence.” She was subjected to one year in prison on Carswell Air Force Base in Fort Worth, Texas without a trial or hearing, and threatened with indefinite detention and forcible drugging to shut her up. After five years of indictment without a conviction or guilty plea, the Justice Department dismissed all charges five days before President Obama’s inauguration.
-
The Ugly Truth Podcast Jan 10, 2011• January 10th, 2011
We are honored and privelidged to have with us Susan Lindauer, former CIA/DIA Intelligence Asset who joins the program to discuss her personal, 1st hand information concerning the attacks of 9/11 and the fact that elements within the US government going all the way to the top had foreknowledge of the attacks, as well as Israel direct, immediate and irrefutable role in it all.

 
At 12 januari, 2011 01:42, Anonymous Anonym said...

De flesta fattar inte - det är för stort för de flesta att förstå.

Danne Nordling skriver:

"Eftersom verkligheten ofta beskrivs som om alternativ 1 innebär att de rika skjuter till pengar till de fattiga (enligt Persson och Merkel) och det samtidigt är lätt för väljaropinionen att ta till sig denna beskrivning är det svårt att bedöma vad som kommer att hända. Just nu befinner vi oss på väg 3. Det kan accepteras eftersom en eller annan statsbankrutt fortfarande verkar sannolik. Om så sker skulle vinsterna snabbt reduceras. Men om så inte sker kommer stödet till Piigs att ge stora vinster till deras borgenärer."

Låt oss se de enskilda människorna för att förstå:
Persecuted Muslim Veteran Zahid Chaudhry_on The Kevin Barrett Show

Ever since September 11, 2001, the US government has engaged in an unexplained, ruthless persecution of legal US resident Muhammad Zahid Chaudhry and his wife Ann. This decorated disabled US Army veteran, with a sterling record of service both in the military and out, now faces deportation from the US to his native Pakistan in mid-January 2011. If this happens, Zahid, now confined to a wheelchair, may face further injury and death in an increasingly US-destablized environment that may offer him little protection from those who already have targeted him here in this country for the past ten years.

De flesta fattar inte - det är för stort för de flesta att förstå.

kärlek- sanning! - hat - lögn!

låt oss... alla söka... kärlek - sanning!

 
At 17 januari, 2011 21:10, Anonymous Anonym said...

Läs:
Sunday, January 16, 2011
TUNISIA, ROBERT GATES, GRIRA, ISRAELIS, A SHOOTING

Läs :
Gunmen held in Tunis had Swedish passports
Läs:
Tunisian Wikileaks Putsch: CIA Touts Mediterranean Tsunami of Coups; Libya, Egypt, Syria, Algeria, Jordan, Italy All Targeted; US-UK Want New Puppets to Play Against Iran, China, Russia; Obama Retainers Cass Sunstein, Samantha Power, Robert Malley, International Crisis Group Implicated in Destabilizations

 
At 20 januari, 2011 20:45, Anonymous Anonym said...

11 september 2001 - snart 10 år sedan och världens miljarder verkar inte kunna få veta... förstå... säga sin mening!

Lyssna - avgör själv - namnen på förövarna finns avslöjade - lyssna - avgör själv:
The Emerging Science Around the 9/11 World Trade Center Destruction _on Guns & Butter
This show was broadcast January 10 2011

-
Demolition Access To the World Trade Center Towers __ on Guns & Butter
-
The Emerging Science Around the 9/11 World Trade Center Destruction — Kevin Ryan
Kevin discusses 9/11 as a day of many unprecedented events, including events at the World Trade Center; the destruction of the WTC buildings; his own experiences speaking out about the official investigation; three mainstream scientific articles that he helped to produce.
-
Demolition Access To the World Trade Center Towers — Kevin Ryan
WTC tenants, both companies and employees; security and design firms and their board members involved in redesigning and implementing the new security system after the 1993 basement bombing; companies and individuals involved in the clean-up of ground zero. Who had the means, access, motivation and who profited.

 

Skicka en kommentar

<< Home