fredag, mars 04, 2011

Jobbskatteavdraget ökar "klyftorna"

När det kommer en undersökning om inkomstfördelningen avstår media från att analysera fattigdomen. Istället ägnar man sig åt "avundshets" och beskriver små skillnader som "klyftor". Det är inte rikedomen utan fattigdomen som borde bekämpas.

Igår kom SCB med statistik över hushållens disponibla inkomster 1991-2009 som ökade 34,1 procent realt. Etermedia tog fasta på att detta utvisade att inkomstskillnaderna ökade. Radion gjorde en ambitiös presentation under huvudrubriken "Klyftorna fortsätter att öka". Dagens morgontidningar negligerar dock nyheten (endast en notis på några rader i SvD). I radion fokuserade man på det sista stycket i SCB:s pressmeddelande där utvecklingen för andelen fattiga ensamstående med barn visade en ökning från 11 till 27 procent.

De förvärvsarbetande har ökat sin standard (real disp ink) med 37 procent de senaste 10 åren. Men det gäller inte de som har pension eller a-kassa, sjukpenning, studiestöd och andra bidrag, se diagrammet nedan:

Ekonomisk standard. Medianvärden i kronor

De som inte förvärvsarbetar har bara haft en ökning på 22 procent. År 1999 motsvarade dessas inkomster 80 procent av de förvärvsarbetandes mot 66 procent 2009. "Klyftorna" har alltså ökat. En stor del av denna ökning beror uppenbarligen på jobbskatteavdraget som för många uppgick till 18 200 kr/år 2009. En liten del beror också på att a-kassa och sjukpenning blivit mindre förmånliga.

Det hade varit intressant att få en närmare analys av varför ensamstående med barn haft en sämre utveckling än andra. Ökningen 1991-2009 var 15 procent mot 34 för samtliga (SCB). Berodde detta på att andelen studerande eller arbetslösa i denna kategori ökade? Eller berodde det på mera försumligheter med underhållsbidragen från den andra förälderns sida? Eller kanske var det barnbidraget som inte höjdes i takt med den allmänna inkomstökningen? Kan vi tänka oss att löneutvecklingen just för denna grupp blivit allt sämre?

Arbetare och lägre tjänstemän har haft en något bättre utveckling än högre tjänstemän. Bäst utveckling har dock gruppen företagare+jordbrukare haft (55 %). I en specialbearbetning för SR kan man studera utvecklingen för olika deciler och för de rikaste 1,0, 0,1 och 0,01 procenten. De allra rikaste hade en lysande utveckling efter 1995, vilket berodde på reavinster och bonusar, fram till IT-kraschen. Därefter skedde en ny ökning och 2006 hade inkomsterna nästan fyrdubblats realt sedan 1995. Under alliansregeringens period sjönk däremot inkomsterna med 23 procent eller 6 miljoner i årsinkomst.

Man kan fråga sig varför det är LO:s perspektiv på de stora inkomstskillnaderna som får all uppmärksamhet när de avundsjuka istället kunnat glädja sig åt miljonsänkningar av de rikastes inkomster under krisen. Men problemet är knappast att det finns för många rika. Det behövs fler företagare och småkapitalister för att få fart på den långsiktiga tillväxten i Sverige. De politiska åtgärderna borde inte förhindra rikedom utan bekämpa fattigdom. Därför behövs mera analys än avundshets i debatten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

23 Comments:

At 04 mars, 2011 23:29, Anonymous Anonym said...

Nationalstater - det var ett tag sedan!!! År 1913 och USA upphörde som ett eget land!!!

Eustace Mullins with Meria Heller in 2005

fredag, mars 04, 2011
Jobbskatteavdraget ökar "klyftorna"

VAR? I USA?
Tuesday, March 1, 2011
Sander Hicks joins the Wisconsin Revolution


Nationalekonomen Danne Nordling:
"Men problemet är knappast att det finns för många rika. Det behövs fler företagare och småkapitalister för att få fart på den långsiktiga tillväxten i Sverige. De politiska åtgärderna borde inte förhindra rikedom utan bekämpa fattigdom. Därför behövs mera analys än avundshets i debatten."

Nationalekonomen Danne Nordling?
Varför inte Världsekonomen Danne Nordling:=)

 
At 05 mars, 2011 00:03, Anonymous Anonym said...

Nationalekonom eller
Världsekonom?

Varför inte lyssna lite till Eustace Mullins?
An Interview with Eustace Mullins

Jobbskatteavdraget ökar "klyftorna" - det handlar väl om Världsekonomi??? - inte "endast" om Nationalekonomi!!!

 
At 05 mars, 2011 00:19, Blogger Danne Nordling said...

Anonym, du kan själv ta bort dina irrelevanta och obegripliga kommentarer.
/DNg

 
At 05 mars, 2011 00:48, Anonymous Anonym said...

I Egypten tjänar många under 2 dollar om dagen!

Vad tjänar du? 200 dollar om dagen?

Nationalekonom eller
Världsekonom?

Irrelevant och obegripligt?

 
At 05 mars, 2011 01:13, Blogger Danne Nordling said...

Svar: irrelevant för den svenska inkomstfördelningen 1991-2009.
/DNg

 
At 05 mars, 2011 01:15, Anonymous Anonym said...

Eustace Mullins talar om Världsekonomi!!!

Jobbskatteavdraget ökar "klyftorna" är Världsekonomi - inte Nationalekonomi. Sverige är en del av världen.

Ska vi inte sätta in Sverige i världsekonomin? Ska vi inte ta oss ur vår ankdamm? - ta oss ur Nationalekonomin.

Jobbskatteavdraget ökar "klyftorna" handlar inte bara om Sverige. Varför fattar du inte det? Vill du blunda?

 
At 05 mars, 2011 01:33, Anonymous Anonym said...

DNg skriver:
"irrelevant för den svenska inkomstfördelningen 1991-2009."

Vi är en del av Världsekonomin!

Eustace Mullins talar om Världsekonomi!!!

Om du tjänade under 2 dollar om dagen och andra tjänade 200 dollar om dagen - skulle du tycka det var irrelevant? tror inte det!

 
At 05 mars, 2011 02:29, Blogger Danne Nordling said...

Men nu handlar min bloggartikel inte om världsekonomin. Därför är kommentarerna irrelevanta.

Kom med en synpunkt på vad du anser om det svenska jobbskatteavdraget och dess statistiska effekter på måtten för inkomstskillnader.
/DNg

 
At 05 mars, 2011 10:34, Anonymous Anonym said...

Danne Nordling skriver:
"När det kommer en undersökning om inkomstfördelningen avstår media från att analysera fattigdomen."

Det handlar allså om de som äger media! Dagens prästerskap - kyrka = media.

CFR Media Control

Du gör bra analyser! får några svar - men få svar! De flesta är helt enkel hypnotiserade av media.

Du är väl ensam om att ha uppmärksammat:
"Igår kom SCB med statistik över hushållens disponibla inkomster 1991-2009 som ökade 34,1 procent realt. Etermedia tog fasta på att detta utvisade att inkomstskillnaderna ökade..... Dagens morgontidningar negligerar dock nyheten"

Var finns de andra bloggarna?
Varför pratar du inte? bara skriver! Vi vill höra dig!!!

Lyssna på James Petras:
http://www.americanfreedomradio.com/archive/Truth-Jihad-32k-022811.mp3

 
At 05 mars, 2011 11:07, Anonymous Anonym said...

Här har du dina kompisar:
http://knuff.se/q/SCB

Ska du få några att lyssna på dig behöver du ha ljud och video!

Varför får vi inte höra dig(dej)? Se dig röra på dig? Vi vill se dej röra på dej!

Du gör bra analyser! får några svar - men få svar! De flesta är helt enkelt hypnotiserade av media.

 
At 05 mars, 2011 11:25, Anonymous Anonym said...

http://komigenuva.wordpress.com/2011/03/04/de-fattiga-ska-utsattas-for-vald-tycker-regeringen/

”– Före jul var det dubbelt så många som bad om ekonomiskt bistånd, kanske ett sextiotal mot ett trettiotal förut … och det här i lilla Rättvik med bara 9 000 invånare, säger diakonen Rosita Bo­rum-Halvars. De som kom var utförsäkrade, ofta ensamstående mammor. För en ensamstående person innebär försörjningsstödet enligt riksnormen 3 720 kronor i månaden att leva på, vid sidan av eventuellt hyresbidrag.
– Förut kunde de komma och fråga om lite extra till jul, men nu handlar det om rena räkningar, mat och blöjor och hygienartiklar, säger Rosita Borum-Halvars.

STÖD PÅSKUPPROPET MOT UTFÖRSÄKRINGARNA! – Skriv på namnlistan, Gå med i Facebookgruppen: Påskupprop mot utförsäkringarna

Det här finns inte i deras media!

Vi är en del av Världsekonomin!
Eustace Mullins talar om Världsekonomin!!!

Om du tjänade under 2 dollar om dagen och andra tjänade 200 dollar om dagen - skulle du tycka det var irrelevant?

 
At 05 mars, 2011 12:53, Anonymous Anonym said...

Danne Nordling skriver:
"När det kommer en undersökning om inkomstfördelningen avstår media från att analysera fattigdomen."

Det handlar allså om de som äger media! Dagens prästerskap - Dagens kyrka = media.

http://mediakoll.blogspot.com/2005/03/vem-ger-medierna.html

Mediakoll har fått frågan av en läsare om vem som egentligen äger medierna. Mediakoll har gått igenom de största bolagen i Sverige för att försöka få svar på den frågan. Tydligt är att media i Sverige klart domineras av två mediekoncerner: Schibsted och Bonnier. Listan vi presenterar nedan är långt ifrån komplett, bolagen äger betydligt mer än detta, men det ger åtminstone klar bild av ägarkonstellationerna
och framförallt koncentrationen kring två stora aktörer.Tidningsbolag
Svenska Dagbladet: Schibsted 99,4%; Stiftelsen SVD 0,4%; Övriga 0,2%
Aftonbladet: Schibsted 49,9%; LO 50,1%

Dagens Nyheter: Bonnier
Expressen: Bonnier
Kvällsposten: Bonnier
GT: Bonnier

Stockholm City: Bonnier
Metro: (Uppgifter från 2004-07-07) Kinnevik kontrollerar 37% av kapitalet och 30,3% av rösterna, Modern Times Group 28% av kapitalet och Invik 2,8% av kapitalet samt 5,5% av rösterna. Men notera att både Invik och MTG i sin tur ägs av Kinnevik, vilket förtydligar ägarkoncentrationen.

TT: Ägs gemensamt av "de största tidningarna och mediebolagen" vilket i praktiken innebär att de därmed domineras av Schibsted och Bonnier.

Värt att notera är att Schibsted och Bonnier, genom sina tidningar DN och SVD, äger 50% var av Premo, Pressens Morgontjänst, som distribuerar "430 000 tidningar till hushåll, institutioner och återförsäljare över hela Storstockholm".

TV Kanaler
SVT: Förvaltningsstiftelsen
TV3: Modern Times Group
TV4: Schibsted 20,1%; Bonnier 29,3%; MTV Oy 23,4%; Proventus 15,1%; LRF 5,9%; BNY 2,05%
Kanal 5: SBS Broadcasting
ZTV: Modern Times Group

Modern Times Group äger dessutom Viasat, en kanaldistributör.

Filmbolag
Svensk Filmindustri (Inklusive dotterbolag): Bonnier
SandrewMetronome: Schibsted

Ska du få några att lyssna på dig behöver du ha ljud och video!

Varför får vi inte höra dig(dej)? Se dig röra på dig? Vi vill se dej röra på dej!

Du gör bra analyser! får några svar - men få svar! De flesta är helt enkelt hypnotiserade av media.

Var finns de andra bloggarna?
Varför pratar du inte? bara skriver! Vi vill höra dig!!! Lyssna på dej! Se dig - ditt jag röra på ditt mig(mej)!

 
At 05 mars, 2011 13:48, Anonymous Anonym said...

Sverige har den minsta lönespridningen i världen.
Avståndet från lägstalönerna till medianlönen är liten.
Därför är ett arbete viktigare än karriärsmöjligheter för den enskilde.

 
At 06 mars, 2011 01:35, Blogger Danne Nordling said...

Det är en mycket viktig iakttagelse att ett arbete är viktigare än karriärmöjligheter. Så fort man har ett heltidsarbete kan man litet hårdraget säga att man statistiskt tillhör höginkomsttagarna. Det är nämligen ett fåtal som är lågavlönade.

En stor del av inkomsttagarna i Sverige är pensionärer, studerande eller bidragstagare. Dessutom finns många deltidsarbetande. Nästan alla av dessa tjänar mindre än vanliga löntagare. Så fort regeringen gynnar löntagarna med t ex ett jobbskatteavdrag har man också gynnat höginkomsttagarna i statistisk mening. Och då poppar socialdemokraterna med jämna mellanrum upp med påståendet att "klyftorna ökar".

Denna skevhet borde finnas med vid varje analys av undersökningar av inkomstfördelningen i Sverige.
/DNg

 
At 06 mars, 2011 10:36, Anonymous Nicklas Eriksson said...

Det går inte att bekämpa fattigdom utan att bekämpa privatrikedom. Detta eftersom det är enskildas groteska ansamlande av kapital som leder till fattigdom i många grupper. Det är ganska enkelt att se.

 
At 06 mars, 2011 11:42, Anonymous Anonym said...

Tycker det är ganska obegripligt hur liberalerna hela tiden försöker negligera växande klyftor och istället komma fram till att man inte ska fokusera på de rika utan på de fattiga.

"Jämlikhetsanden" är en av de bästa böckerna som kommit ut i Sverige på senare år. I boken fastslås just att klyftor i rika länder är ett problem i sig. Klyftor leder nämligen enligt författarna till att de sociala problemen ökar. Med andra ord: ju större klyftor det finns i ett land desto större är de sociala problemen i detta land.

Detta hänger ihop bland annat med att människor jämför sig med andra människor (just det, det handlar inte bara om "individuella val" så som liberalerna hela tiden vill tro), kallas ibland även för "statusstress" eller "social stress".

Det är så otroligt lågt att hela tiden snäva in debatten och att påstå att allt skulle handla om "avundsjuka" eller något liknande. Om det är den slutsats man drar bevisar det enbart att man inte har förstått problematiken.

 
At 06 mars, 2011 13:06, Blogger Errbe said...

Danne, du skall kanske börja moderera eller lägga in ett spamfilter för de IP-nummer, som tjatar om irrelevanta argument.

 
At 06 mars, 2011 14:18, Blogger Danne Nordling said...

Nicklas Eriksson, du tar upp ett intressant påstående: fattigdomen för många grupper orsakas av kapitalbildningen och kapitalinkomsterna hos de rika.

SCB:s undersökning tyder dock inte på detta. För 50 år sedan med 14 finansfamiljer borde fattigdomen varit ännu större. Att kapitalbildningen spridits så att fler inom medelklassen börjat spara i aktier har inget samband med fattigdomen. Den orsakas sannolikt av ett större utanförskap vilket hänger ihop med lönebildningen och inte kapitalbildningen.

Ta exemplet med de ensamstående med barn. Varför skulle de fattiga bland dem bli fler pga kapitalbildningen? Orsaken kan ju istället vara att männen försummar att betala underhållsbidrag, att de ensamstående börjat studera istället för att arbeta eller att barnbidragen inte ökat tillräckligt. Fattigdomen kan uppenbarligen bekämpas utan att angripa de rika.

Anonym 11:32, liberalerna kanske har rätt i att "klyftorna" i sig inte är viktiga utan det istället är viktigt att förbättra för de fattiga. Boken "Jämlikhetsanden" av W&P har fel på nästan alla punkter. Rent statistiskt skulle det snarare gå att säga att "jämlikhet förkortar livslängden". Se t ex min artikel i feb -10:
http://danne-nordling.blogspot.com/2010/02/det-ar-inte-jamlikheten-som-ar-halsosam.html

Det är alltså inte bevisat att statusstress eller avundsjuka orsakar nästan alla sociala problem. Men även om det vore så kan jag inte se att lösningen skulle ligga i att införa starkt progressiva skatter och löntagarfonder, som Wilkinson och Pickett förordar. Sociala problem kan bekämpas vart och ett för sig.

Errbe, jag får börja med att försöka ta bort inlägg som innehåller länkdumpningar och annat irrelevant.
/DNg

 
At 06 mars, 2011 18:57, Anonymous Anonym said...

För det första: på dig låter det som att W&P enbart förordar löntagarfonder eller starkt progressiva skatter. De tar upp det som alternativ, men de säger även att minskade klyftor kan uppnås genom löneavtal exempelvis.

För det andra: på vilket sätt har de fel på nästan alla punkter? I boken har de ju verkligen på punkt efter punkt med hjälp av statistik visat att det verkar finnas något samband mellan klyftor och sociala problem. När det gäller livslängd finns detta samband inte. Men det skriver de också själva i boken. Jag förstår inte riktigt varför många liberaler envisas med någonting som författarna själva redan har erkänt. Det känns mer som: "HA! Kolla! På en punkt finns inget samband. Ja då kan vi ju glömma alltihop!"

För det tredje: Det är givetvis helt riktigt att man inte kan bevisa att större klyftor leder till sociala problem. Det ligger i samhällsvetenskapens natur att det inte går att säga "A leder alltid till B". Sådan är samhällsvetenskap. Men om vi tar nu en sådan bok som "jämlikhetsanden" där man nyanserat och sakligt visar att många olika sociala problem korrelerar med just inkomstskillnader. Ja då kan vi tänka oss två olika möjligheter: antingen så är det helt enkelt en slump att det är så. Eller så tar vi alternativ nummer två som är mycket rimligare, nämligen att det faktiskt finns ett samband där.

För det fjärde: ja du kan naturligtvis bekämpa varenda problem för sig. Men
varför ska man bekämpa varenda sociala problem för sig själv om det verkar finnas en ganska enkel lösning som löser väldigt många problem på en gång?

 
At 07 mars, 2011 02:46, Blogger Danne Nordling said...

Anonym, W&P vill stärka fackföreningarna och införa högre minimilöner förutom att inrätta löntagarägda företag och mer progressiva skatter. Sannolikt måste alltihop tas till hjälp för att utjämna de disponibla inkomsterna.

W&P har fel på nästan alla punkter av två skäl. Det första är att korsvisa jämförelser mellan länder inte är tillräckliga som bevis. Det andra är att även om vi accepterar denna metod så ger ett antal mindre korrigeringar av det statistiska materialet upphov till att "sambanden" försvinner och ibland övergår i motsatsen.

Sambandet mellan ojämlikhet och kortare livslängd var det mest slagkraftiga argumentet när Wilkinson presenterade sin bok i Lund (engelska versionen i dec 2009). "Ojämlikhet dödar" stod det som en varningstext på ett cigarettpaket.

Först efter att jag pekat på den konstiga statistiken i boken gjordes mer systematiska granskningar av statistiken och Wilkinson fick medge att sambandet med livslängden var svagt. (Det var fel men han visade upp ett aggregerat diagram istället.) De andra motstridiga diagrammen hade han "inte tid" att kommentera.

Det finns ingen enkel lösning på de sociala problemen. Fundera en stund på frågan som jag ställde för ett år sedan: Varför skulle servitören på Operakällaren äta sig fet för att han ser de rika vräka i sig kaviar?

Läs hela min artikelserie om Jämlikhetsanden som börjar här:
http://danne-nordling.blogspot.com/2010/01/jamlikhet-ska-nu-motivera-nivellering.html
Nederst i varje artikel finns en länk till nästa.
/DNg

 
At 20 november, 2012 05:01, Anonymous Anonym said...

интернет знакомства толстушки
http://tiffen.dtopinc.com/forum/member.php?u=258660

реальный сайт интернет знакомств
http://www.arabian-affiliate.com/Forum/member.php?action=profile&uid=4932

интернет знакомства без регистрации иркутск
http://www.litterkwitter.com/forums/member.php?u=7892

сайт интернет знакомств нижний новгород
http://forumtmp.eshop.bg/profile.php?mode=viewprofile&u=1056451

знакомства для вирт интернета
http://www.mylinux.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=4653

интернет без регистрации знакомства волгоград
http://www.seciki.pl/user/Tarentae/

интернет знакомства нефтекамск
http://www.santidham.com/board/index.php?action=profile;u=66150

интернет знакомства нижний тагил
http://www.santiagodecompostela.org/compostela_ti/foros/profile.php?mode=viewprofile&u=4679

интернет знакомства в иркутске
http://www.santiagodecompostela.org/compostela_ti/foros/profile.php?mode=viewprofile&u=4640

интернет знакомства в павлово
http://1s2.ru/wrboard/tools.php?event=profile&pname=PdaSocSet

интернет знакомства в набережных челнах

 
At 24 november, 2012 04:07, Anonymous Anonym said...

интернет знакомства смотреть бесплатно онлайн
http://kalita-motors.su/user/Renatwap/

интернет знакомства индивидуалки
http://www.ybp.kz/user/Renatwap/

интернет знакомства в ачинске
http://www.novopolotsk.biz/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=451860

интернет знакомства в липецке
http://global.com2us.com/forum/member.php?u=4511455

интим сайт интернет знакомств
http://enbek.com/user/WapSotsSet/

бесплатные интернет знакомства хабаровск
http://www.inas-fid.com/user/Renatwap/

интернет знакомства без регистрации тула
http://www.hdtv.com.pl/forum/members/renatwap.html

интернет знакомства супружеских пар
http://www.shutterplanet.pl/forum/profile.php?id=203968

интернет знакомства бесплатно в омске
http://www.tips.loe.farposst.ru/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=202192&sid=0959ea38b4ab8a77a97d351635ccf670

знакомства в спб для интернета
http://www.ramnic.ro/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=129

интернет знакомства в минусинске

 
At 30 november, 2012 17:43, Anonymous Anonym said...

интернет знакомства в арзамасе
http://www.hdtv.com.pl/forum/members/lusiuyre.html

интернет знакомства москва без регистрации
http://bushwickbk.com/forum/index.php?action=viewprofile;user=Lusiuyre

интернет знакомства нижний тагил
http://erodreams.org/user/Lusiuyre/

интернет знакомства тобольск
http://www.hybridsolutions.com/forum/member.php?41673-Lusiuyre

интернет знакомства в костроме
http://ya-huseyn.com/user/Lusiuyre/

доска интернет знакомств
http://gotoargentina.info/user/Lusiuyre/

интернет знакомства бузулук
http://wakefieldacoustics.com/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=6445

видео чаты интернет знакомств
http://myvidaguerra.com/forum/index.php?showuser=785302

шадринск интернет знакомства
http://bssh2.bizhbulyak.ru/user/Lusiuyre/

веб интернет знакомства онлайн
http://www.whitestalker.ru/user/Lusiuyre/

интернет знакомства белгород

 

Skicka en kommentar

<< Home