tisdag, september 06, 2011

Höjer Riksbanken räntan?

Sannolikt får vi i morgon reda på att Riksbanken idag beslutade att höja räntan. Det är precis som i början av september 2008 inte bra för den svenska ekonomiska utvecklingen. Men Riksbanken oroar sig för inflationen.

Idag fattar Riksbanken beslut om en eventuell höjning av styrräntan från 2,0 till 2,25 procent. Jag bedömer sannolikheten till 2/3. Samtidigt justerar man ner räntebanan för att lugna dem som väntat sig att räntan skulle lämnas oförändrad.

Det kan tyckas att Riksbanken skulle ansluta till vad alla andra bedömare anser, nämligen att räntan skulle förbli vid 2 procent. Men vi måste komma ihåg att Riksbanken har en tendens att resonera litet avigt, vilket vi fick prov på dagarna innan Lehman Brothers gick i konkurs 15 september för tre år sedan. Den 4 september 2008 höjdes räntan från 4,5 till 4,75 procent trots att det var uppenbart att en lågkonjunktur var under uppsegling (den blev långt värre än befarat pga konkursen).

Den gången 2008 motiverades räntehöjningen med att inflationen ökat och det gällde att hindra den från att bita sig fast. En närmare analys visade att den underliggande inflationen var lägre än 1 procent och sjunkande från 1,5 procent sedan ett år. Läget är nu likartat. Inflationen är stigande och över 3 procent. Men den underliggande inflationen (KPIX exkl energi) ligger under 1 procent och är sjunkande sedan mer än ett år. Om Riksbanken för tre år sedan ansåg att det fanns skäl att höja räntan till 4,75 procent när konjunkturen var på väg ner talar förutsättningarna nu för att det är ännu mer motiverat att höja till 2,25 procent.

Riksbanken har i åratal konsekvent agerat som räntehök och hållit inflationen under 2 procent under större delen av tiden (Man kan inte räkna med de egna räntehöjningarna i inflationen som det ibland verkat som banken gjort). Därför är det sannolikt att räntan höjs idag, vilket meddelas imorgon.

Som en extra knorr kanske Riksbanken hinner få med de fackliga organisationernas lönekrav på 3,5-3,7 procent som en motivering för räntehöjningen. [Ökningen blir 4,1 % inkl allt enl DN.]

En räntehöjning kommer naturligtvis oväntat för alla som lyssnat på alla bekymrade bedömare som uttalat sig om risken för recession i hela OECD och speciellt i USA (bloggart 6/8-11). Men det finns ändå sakliga skäl att inte höja räntan enligt Konkunkturinstitutet, som anser att finanspolitiken är nu blir åtstramande. De finansiella marknaderna tror däremot att räntan kommer att sänkas, se nedanstående diagram:


Detta diagram har gjorts av KI och där finns institutets egen ränteprognos inritad med en höjning först efter sommaren 2012. Av konjunkturbedömarna är det SEB som tror på en räntehöjning. Ingen av personerna i Dagens Industris "skuggdirektion" uttalade sig igår för en räntehöjning och inte heller en sänkning. Den består av Jens Henriksson (börschef), Lena Hagman (Almega), Klas Eklund (fd SHB), Anders Vredin (fd RB), Cecilia Hermansson (Swedb) och Harry Flam (prof SU). I slutet av 2012 förutser man i genomsnitt att räntan är 2,2 procent och i slutet av 2013 blir den 2,9 procent. Jämför med min något skeptiska artikel i dec-10 då Riksbanken höjde från 1 till 1,25 procent - då var alla med på att räntan skulle höjas ungefär som räntebanan i diagrammet.

Det vore tråkigt om min bedömning slog in. Även om konjunkturprognoserna inte är nattsvarta kommer regeringens åtstramande politik att behöva motverkas - helst med en räntesänkning. Skuldkrisens psykologiska effekter borde inte negligeras.

[Uppdat Riksbanken lämnade räntan oförändrad.]

[DN Schück] Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 06 september, 2011 09:45, Anonymous Anonym said...

Penninginflationen har väl så vitt jag förstått varit betydligt högre än 2% under bra många år nu eller?

Nu har ju RB ett annat mål men icke förty så har vi haft en kraftig penninginflation.

 
At 06 september, 2011 10:09, Anonymous Anonym said...

KPI ligger lite över 2% men KPIF ligger under vilket visar att inflationen (utan hänsyn till räntan) är under målet.
Höjer de räntan så håller de KPI högt!
Jag tror inte att RB höjer. Men om de gör det så är det ett styrkebesked, som vi hade kunnat vara utan!

 
At 06 september, 2011 11:22, Blogger Danne Nordling said...

Tidigare utvärderingar av av RB har utvisat en bias för att ligga under inflationsmålet.

Enligt KI kommer KPI att stiga med 3,0 procent i år vilket enligt RB:s oklara resonemang visar att inflationen är alldeles för hög. Men det verkar som om insikten att räntan påverkar KPI har fått ett visst genomslag. KPIF förutses stiga 1,5 procent 2011.

Om RB håller sig till KPIF blir det ingen räntehöjning. Men riktigt så resonerar inte RB, åtminstone inte 2008. Det tråkiga är att RB utan att blinka kan hänvisa till KPI och därför erodera sitt förtroende eftersom man då måste misstänka dolda motiv.
/DNg

 
At 06 september, 2011 16:13, Anonymous Anonym said...

höj till 5% realistiskt

 
At 07 september, 2011 17:43, Anonymous Johnny said...

Det blev ingen höjning och det tycker jag var ett bra beslut med hänsyn till alla kriser som är under utveckling.

Vi får akta oss att ha för hög ränta så att vi inte får samma problem som Schweitz, samtidigt som vi får försöka undvika för låg ränta, svår balansgång, 2% känns ganska bra idag, kan sänkas ner till 1% om det skulle behövas i framtiden.

Tycker Yngves är en bra riksbankschef trots allt.

 

Skicka en kommentar

<< Home