söndag, november 06, 2011

Skulle Europa ha haft skuldkris utan euron?

Det finns knappast fog för att avfärda europrojektet som en väsentligt bidragande faktor bakom dagens skuldkris och det aktuella kaoset i Grekland.

I DN idag 6/11-11 skriver Peter Wolodarski en söndagskrönika med rubriken "Vårt ständiga behov av syndabockar" där han vill hävda att dagens europeiska kris varit väl så allvarlig utan euron:
"Det är för enkelt att ge ett enskilt land eller en gemensam valuta skulden för den dramatiska kris som Europa nu genomlever. Och vi kan vara säkra på att vår del av världen hade gått igenom en mycket allvarlig chock även utan euron och intern grekisk oreda."
Ett centralt argument för detta är att Sverige råkade ut för en mycket allvarlig kris i början av 90-talet utan att man kan skylla på någon svensk mentalitet eller speciell inkompetens hos den borgerliga Bildt-regeringen.

Men är det inte i själva verket så att det finns stora likheter mellan Sveriges 90-talskris och den europeiska skuldkrisen idag? Ekonomerna borde dessutom ha kunnat dra lärdom av Sveriges kris för att förstå riskerna med ett upprepande i större skala.

I Sverige infördes på 80-talet en avreglering av kredit- och valutamarknaderna. Det ledde till att det fanns förutsättningar för överdrifter och obalanser om man inte såg upp. Bankerna såg chansen att låna ut mer pengar, hushållen att dra ner sparandet för att kompensera den dåliga inkomstutvecklingen efter skatt och inflation och företagen att spekulera i kommersiella lokaler. Budgetunderskottet kunde finansieras utomlands genom "valutalånenormen" som innebar att företagen lånade utomlands och sedan lånade ut till staten med vinst. Växelkursen var fast och räntan alltför låg. Men den kunde inte höjas eftersom detta skulle ha apprecierat växelkursen och försämrat konkurrenskraften.

I eurozonen infördes en gemensam valuta och ränta och i dagens krisländer var den länge alltför låg vilket ledde till minskat hushållssparande. Nästan alla länder försämrade det primära budgetsaldot (här ingår inte räntor; pdf, tab 37) och även stora EU-länder lånade för mycket (över gränsen 3 procent av BNP). Grekiska hushåll drog ner sin sparkvot från 9,1 till -0,3 procent mellan perioderna 97-01 och 02-06 (tab 43). Italien och Grekland passade på att försämra sin konkurrenskraft på samma sätt som tidigare men nu finns ingen valuta att devalvera för att rätta till obalansen.

Skulle Grekland eller Italien falla skulle sannolikt en rad banker i Europa få stora svårigheter och om de kunde överleva skulle de ändå sluta att låna ut pengar med konkurser och arbetslöshet som följd. Det var precis vad som hände i Sverige när 50 000 företag gick i konkurs genom bankkrisen i början av 90-talet. Alltför sent lyckades politikerna hjälpa bankerna så att krisen inte blev fullständigt katastrofal. Nu sätter de europeiska politikerna sitt hopp till räddningsfonden EFSF som helst ska bidra till att det inte blir statsbankrutt men som kanske i andra hand kan användas för att rädda bankerna. Pengarna räcker dock knappast om Italien måste skriva ned skulderna med 20 procent.

Sverige kunde så småningom komma ur sin skuldkris genom att överge valutasamarbetet och låta kronan falla. Men det valutasamarbete som krisländerna drabbats av, eller åtminstone begränsas av, kan inte överges. Därför är själva valutasystemet en av orsakerna till att skuldkrisen uppstått. Dessutom har länder som ser att de inte klarar den extra belastning, som finanskrisen 2008 har inneburit, inte längre några motmedel att ta till.

Dessa krisländer är istället hänvisade till improviserade hjälpaktioner från övriga euroländer, som kivar inbördes eller som styrs av bångstyriga väljargrupper med fixa idéer. Det medför att ledarskapet blir extremt kraftlöst och vilset när istället resoluta och välplanerade räddningsaktioner på ett tidigt stadium hade behövts. Ett exempel är den grekiska räntan, som fick stiga från 4-5 procent årsskiftet 2009/10 till 12 procent ett år senare utan att ett tillräckligt kraftfullt hjälpprogram introducerades. Nu är räntan ca 25 procent och Grekland i kaos såväl ekonomiskt, politiskt och civilt.

Drömmen om ett federalt Europa, som skulle kunna genomföras inte demokratiskt utan genom nödtvång vid en kommande kris, har drivits till sin spets. Så här sade Romano Prodi, EU Commission President enligt Financial Times, 4 December 2001:

"I am sure the euro will oblige us to introduce a new set of economic policy instruments. It is politically impossible to propose that now. But some day there will be a crisis and new instruments will be created."
Men det svaga ledarskapet räcker inte heller till för att kuppa igenom överstatliga tvångsåtgärder. Dessa skulle i praktiken innebära att starka euroländer (läs Tyskland) permanent fick subventionera de svaga och misskötsamma. Ett sådant EU vill stora grupper inte ha. Det är därför inte alldeles enkelt att avfärda euron som en fatal faktor bakom dagens europeiska skuldkris och det pågående kaoset i Grekland.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

7 Comments:

At 07 november, 2011 08:45, Anonymous Anonym said...

Kan Euron även bli en del av lösningen av krisen?
Skulder är ju knappast problem utan det är räntan som är problemet.
Låg ränta kan vi ha så länge marknaden inte blir överhettad.
Risken för detta borde kunna begränsas av bankerna-tex genom att öka kraven på kapitaltäckning.
Sen gäller det att ställa krav på budgetdiciplin för att få förnya lånen till gemensam låg ränta.

 
At 07 november, 2011 21:21, Anonymous Skatt är Stöld said...

Wolodarski brukar vara bra, men här är han helt ute och cyklar.

Krisen på 90-talet berodde ju till stor del på att vi försökte knyta kronan till ECU:n, föregångaren till euron. Det var så vi fick en ränta på 500%. Men istället för att lära av misstaget så gick man vidare införde euron i alla fall. Nu ser vi resultatet.

Liberaler, som Peter Wolodarski eller CB Hamilton, skulle inte i sin vildaste fantasi föreslå att vi ska ha ett centralt bestämt pris på bröd i hela Europa.

Men när det kommer till räntor (priset på risk och sparvilja) i en ekonomi vill de just ha denna centralplanering... och de påstår även att det skulle vara bra för freden??

Priset på lån ska sätta av marknaden efter utbud- och efterfrågan, spar- och lånevilja i ekonomin. Vill många låna går räntorna upp och om många vill spara så sjunker de. Vi behöver ingen centralbank som ska försöka styra räntan efter ett planekonomiskt index (läs KPI).

Släpp marknaden fri.

 
At 08 november, 2011 00:09, Blogger Danne Nordling said...

Anonym 08:45, det är svårt att se att euron i sig kan bidra till att lösa krisproblemen. För att i framtiden förhindra överhettning vid låg ränta kunde man tänka sig kreditregleringar. Det skulle närmast vara fråga om kassakvoter som bestämdes nationellt. Men det faller på att vi inte har någon valutareglering.

En generell höjning av kapitaltäckningen är inte till för att undvika lokal överhettning utan för att göra bankerna stabilare vid omfattande kreditförluster.

Är det inte bättre att ge länderna mera finansiell frihet med egna valutor och räntor och slippa regleringar?

'Skatt är stöld', du har så rätt. Varför vill liberaler ha tvångsväxelkurser när Bretton Woods för längesedan är skrotat?

Det finns en konservativ falang inom Moderaterna som drömmer om "ett starkt Europa" med en hel del överstatlighet. Den liberala falangen hörs inte längre.

Men motståndet mot euron i Sverige var inte liberalt. Sannolikt låg det en intuitiv motvilja mot överstatlighet bakom nej-sidans seger i folkomröstningen.

Du tar till sist upp möjligheten att klara sig utan centralbank. Det skulle vara intressant om du utvecklade denna tankegång.
/DNg

 
At 08 november, 2011 08:54, Anonymous Anonym said...

Wolodarskis grundpoäng är sund (I.e. det är inte något enskilt land, person, eller ens enskild faktor som är "skyldig" till krisen i vulgär bemärkelse.

Men att därifrån glida över till stycket du citerar, är som du korrekt påpekar, rätt tveksamt.

Hade vi verkligen suttit i dagens sits utan Euron? Visst hade vi haft en jobbig kris ändå, men hade vi haft det så här jobbigt? Knappast.

/Ekon

 
At 08 november, 2011 14:41, Blogger Danne Nordling said...

Ekon, den europeiska skuldkrisen beror på två problem: 1) en långsamt utvecklad obalans under ett decennium, 2) en oförmåga för vissa länder att återhämta sig från den chock finanskrisen 2008 innebar.

1) Statistiken för nyckelfaktorer visar att det skedde en försämring vid sekelskiftet. Sålunda försämrades (det primära) budgetsaldot i nästan alla euroländer. I dagens krisländer försämrades fler nyckelfaktorer än i andra.

2) De svaga länderna hade sannolikt lättare att kastas ner i en ond spiral än de starka. Självförstärkande processer medförde att det inte gick att ta sig ur finanskrischocken. Detta möttes av misstro på lånemarknaderna och när inte tillräcklig utanförstående hjälp gavs blev (blir) situationen till slut akut - åtminstone för Grekland och Italien.

Den centrala frågan är huruvida obalanserna det senaste årtiondet skulle ha utvecklats även utan euron. Om detta inte skett i någon större utsträckning skulle knappast finanskrisen fått så svåra konsekvenser i form av dagens skuldkris.

Att euron sedan låser in krisländerna i en i bästa fall lågintensiv ekonomisk misär under överskådlig tid är en annan fråga.

Vilka andra faktorer skulle kunna förklara obalansutvecklingen? IT-kraschen? 11 sept? Feds lågränta? Kinas uppstigande? USA:s handelsunderskott?
/DNg

 
At 14 mars, 2012 10:01, Anonymous Anonym said...

Att

Behöver du affärs-eller personliga lån?, Detta för att informera allmänheten om att Dr.Owen ekonomi bolaget lån erbjöd sig att återkalla € 2500 till 5,000000 euro. Både personliga och affärsmässiga purpose.We är certifierade, pålitlig, tillförlitlig, dynamisk, effektiv och tillförlitlig hög hastighet test. Kontakta oss idag för mer information om hur du får ett företag lån, personliga lån, eller djup, så att du får betalt tillbaka inom 1-25 år .. Alla bidrag ska skickas via e-post Kontaktperson: owenloan85@gmail.com med Kontakt Namn: Shawn Dr.Owen Vårt slutgiltiga mål är din framgång så långt du kan betala månadsvis utan att distress.Shawn Lån är här för att visa ett bättre sätt att ekonomisk frihet! oss idag! Gud galler!.

 
At 07 januari, 2015 04:46, Blogger Unknown said...

Hej, mitt namn är Mrs Barbro Camilla. Jag vill använda detta medium för att varna alla lånesökande att vara mycket försiktig eftersom det finns bedrägerier allt. För några månader sedan ansträngda jag ekonomiskt, och i desperation, jag lurad av vissa långivare på nätet. Jag förlorade nästan hoppet tills en vän till mig värvade mig till en mycket pålitlig långivare som heter Mrs.Heather Whyte WHO låna lån utan säkerhet som uppgår till 30.000 € på mindre än 72 timmar utan någon press eller stress till en ränta på endast 2%. Jag blev mycket förvånad när jag kollade mitt bankkonto balans och fann att antalet jag tillämpat för att skickas direkt till mitt lönekonto utan dröjsmål. Så jag lovade henne att jag skulle dela de goda nyheterna så att människor kan få lån enkelt utan stress. Så om du behöver någon form av lån, kontakta henne via e-post: qualityloanltd@europe.com.
Du kan också kontakta mig på min e-post: camillabarbro15@gmail.com
Nu är allt jag gör försöker möta lån betalningar som jag skickar Direkt till Recensioner sina konton.
Min jul och nyår Celebra var underbart
Alla de bästa.

 

Skicka en kommentar

<< Home