tisdag, februari 26, 2008

DN förtiger grundförsäkringen i a-kassan

En stor del av etablissemanget med DN i spetsen har med hjälp av desinformation eller av okunnighet börjat propagera för obligatorisk a-kassa. Argumentet är att annars står hundratusenteals arbetslösa utan försörjning om de skulle bli arbetslösa i nästa lågkonjunktur. De riskerar att bli socialbidragstagare om de inte tvingas tillbaka till a-kassorna. Att det finns en grundförsäkring som ger 7 000 kr/mån förtiger man envist.

Jag har ända sedan oktober förra året argumenterat emot tanken att göra a-kassan obligatorisk. Att en borgerlig regering skulle överge en av grundprinciperna i sin ideologi från 1900-talet verkar egendomligt. Den går ut på att man har ett obligatoriskt grundskydd och därefter valmöjlighet att teckna tilläggsförsäkringar.

Tydligast syntes denna princip i den stora ideologiska striden om pensionsfrågan som efter flera decennier kulminerade i folkomröstningen 1957. Vi hade då en obligatorisk folkpension och folkmajoriteten röstade på de två förslag som gick ut på frivillig tilläggsförsäkring. Trots detta lyckades socialdemokraterna genomföra en obligatorisk tilläggsförsäkring (med hjälp av en folkpartistisk avhoppare).

I oktober skrev jag om grundskyddet i a-kassan följande:
"I Sverige består arbetslöshetsersättningen av två delar: en obligatorisk grundförsäkring som ger bortåt 30 procents täckning för normalinkomsttagaren och en frivillig tilläggsdel som ger en höjning till närmare 60 procent. Det verkar inte finnas något argument för att göra tilläggsdelen obligatorisk."
Trots detta förhållande framförde arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin 23/10 -07 de två argument som som DN nu upprepar idag 26/2 på ledarsidan: 1) Obligatorisk trafikförsäkring är en analogi till obligatorisk a-kassa och 2) Utan a-kassa får man det väldigt besvärligt om man skulle bli arbetslös.

Båda argumenten är felaktiga. Trafikförsäkringen borde jämföras med vagnskadeförsäkringen, som är frivillig. Med bara grundskyddet får man hälften så stor ersättning som med a-kassans tilläggsförsökring. Det betyder inte att man står på bar backe om man blir arbetslös. Många som lämnat a-kassorna har kanske sparade pengar eller makar, sambor och föräldrar som kan dryga ut den obligatoriska försäkringen som ger ca 7 000 kr per månad.

Littorin ändrade argumentation i en artikel i SvD den 31/12 -07. Nu menade han att de som inte betalar till de frivilliga a-kassorna är en sorts gratisåkare som får ersättning utan att betala för detta. Detta måste sägas vara ren desinformation eftersom arbetslöshetsersättningen till största delen finansieras med den s k arbetsmarknadsavgiften (en löneskatt) på 4,45 procent förra året och 2,43 procent i år. Littorin fick mycket riktigt svar på tal från förre GD:n på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Bo Jangenäs i SvD 4/1 -08.

Men detta argument om gratisåkare återkom i Ekots lördagsintervju 19/1 -08 och framfördes då av folkpartiledaren Jan Björklund. Men han framförde också dagens argument att om man inte är med i a-kassan riskerar man att bli socialbidragstagare om man blir arbetslös. Detta är kvalificerad desinformation om man inte tror att han var så okunnig att han sade detta i god tro. Kan man verkligen tro att folkpartiledaren är okunnig?

Därefter uttalade finansminister Anders Borg vissa tvivel på det lämpliga med en obligatorisk a-kassa i Ekots lördagsintervju 17/2 . Det var dessutom inte så bra att det skulle kosta extra i obligatorisk a-kasseavgift om man började arbeta.

En reaktion kom förra veckan i DN:s ekonomidel 22/2 när Dagens Nyheters mångårige och kvalificerade samhällsekonomiske analytiker Johan Schück kom fram till samma sak som folkpartiledaren. Obligatorisk a-kassa behövs för att folk inte skall bli socialbidragstagare vid långvarig arbetslöshet. Något omnämnnde av grundförsäkringen förekom inte. Desinformation eller okunnighet?

Därefter kom igår miljöpartiets och Maria Wetterstrands förordande av en obligatorisk a-kassa (Ekot). Detta förslag kommenteras av DN på ledarsidan idag med orden:
"Det försäkringsansvar som egentligen åvilar alla som deltar i arbetslivet har förskjutits till andra skyddssystem, som exempelvis socialtjänsten. Det är lika orimligt som att låta människor köra bil utan trafikförsäkring."
Man kan fråga sig om DN:s ledarskribenter inte känner till grundförsäkringen när man gör gällande att det skulle bli fråga om sjukskrivning eller socialbidrag om man blir arbetslös utan a-kassa. Om vi inte skall tro att skribenterna är okunniga måste vi tro att denna desinformation har ett syfte att driva på införandet av obligatorisk a-kassa av något annat skäl. Kanske för att försvaga fackföreningsrörelsen?

Detta kan dock inte vara motivet för fackförbundet Unionens ordförande Marianne Krantz som också omtalar miljöpartiets förslag i positiva ordalag. Hennes syfte verkar mera vara att få en lösning av motsättningen mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

5 Comments:

At 27 februari, 2008 08:23, Anonymous Anonym said...

Utan att egentligen ha någon särskild åsikt i sakfrågan måste jag ändå fråga: En grundförsäkring på 30% av inkomsten - innebär inte det för ganska många att de hamnar under socialbidragsnormen vid arbetslöshet om de endast får grundersättningen?

Jag vet inte vad socialbidragsnormen ligger på, men jag antar att inklusive hyra så borde den väl vara minst 7 000 kr/månad. Med 30 % ersättning motsvarar det en lön på 23 333 kr/månad. Ännu högre om vi tar hänsyn till löneskatten.

Nog finns det väl rätt gott om människor som tjänar mindre än så?

 
At 27 februari, 2008 13:07, Blogger Danne Nordling said...

Är 1700 kr något att bråka om?

Om hyran är ca 3 500 kr blir socialbidraget ca 7 000 kr/m. Detta är skattefritt och därför mera värt än 7 000 kr i ersättning från grundförsäkringen. För en person som tjänar 18 000 kr/m rör det sig om ca 1 700 kr.

Men om man står utanför tilläggsförsäkringen har man för det första kanske inte räknat med att få socialbidrag om man inte kan få a-kassa. Många har tillgångar i form av bil, bostadsrätt och annat som man måste sälja för att få socialbidrag. Dessutom anser många att socialbidrag är integritetskränkande och bör undvikas.

För att få ut en eller annan tusenlapp extra är sannolikt inte socialbidrag en attraktiv option.

För det andra måste man ta ställning till huruvida det är rimligt för staten att tvinga in folk i den tidigare frivilliga a-kassan för att de skall få en tilläggsförsäkring med skälet att annars måste de leva på ca 1 700 kr lägre nivå än socialbidragsnormen. Är inte det något var och en borde få besluta om? Många har ju dessutom andra i sin närhet som kan bidra till försörjningen.

Hur paternalistisk vill vi att staten skall vara?
/DNg

 
At 28 februari, 2008 00:01, Blogger Bengterikj said...

Jag är ganska säker på att DN går på hörsägen och är i god tro. Men "kvalificerade, samhällsekonomiske analytiker Johan Schück"? Då får man stryka kvalificerade. När det gäller våra "kära" lagstiftare, får man väl helt enkelt ta och fråga dem, hur det ligger till?

 
At 28 februari, 2008 13:48, Anonymous Anonym said...

Det blir ingen obligatisk a-kassan.
Regeringspartierna är splittrade och Reinfeldt/Borg emot

 
At 01 mars, 2008 17:22, Anonymous Anonym said...

Frivillighet och pluralism

Det finns flera viktiga skäl för att A-kassan skall dels vara frivillig och dels fördelad på många olika försäkringsbolag:

Fackföreningarna bör få driva försäkringsbolag för sina respektive branscher. Då skulle besluten om lönekrav få någon liten återkoppling till kostnaderna de medför i form av arbetslöshet. Det skulle ge betydande effekt på samhällsekonomin som helhet.

För samhället är den allra billigaste försäkringsformen egna sparade tillgångar. Man beslutar själv om vad man vill ta ut utan att belasta någon byråkrati överhuvudtaget. Det bör vara viktigt att driva utvecklingen åt det hållet genom att göra det möjligt att välja olika nivå på en självrisk. Hög självrisk ger låg premie, som gör det möjligt att spara själv.

För företagare måste försäkringsbolagen ha särskilda former av försäkringen, där det enskilda företagets förutsättningar vägs in i villkoren och premiens nivå. En ”allmän” försäkring skulle vara:

- endera så strikt att en företagare måste likvidera sitt företag, vilket närmast omöjliggör hans möjligheter att ”komma tillbaka”, eller

- så full av kryphål att några skulle kalla sig arbetslösa, medan de jobbar med konstruktioner och offerter för att konkurrera med mig. Sådana möjligheter till osund konkurrens skall inte finnas.


Det är viktigt med den pluralism som endast privata försäkringar kan ge, för att försäkringsvillkoren skall kunna anpassas dels till speciella gruppers behov och dels till samhällets fortlöpande förändringar.

Sture Åström

 

Skicka en kommentar

<< Home