måndag, november 02, 2009

Konservatismen tar över genom finanskrisen?

Nyliberalismen dödförklaras nu av en tongivande konservativ på Timbro. Det är dygder, moral och ansvarstagande som skall ersätta girigheten. Finanskrisen medför nytt intresse för konservatismens ideologi.

Samhällsdebatten tycks mera styras av en metadiskurs än av vad som är önskvärt i samhället. Ett exempel på en metadiskurs som blev ganska framgångsrik var marxismen på sin tid. Huvudtanken var att kapitalismens inneboende motsättningar skulle 1) förstöra kapitalismen och 2) ersätta kapitalismen med socialism. Detta skulle ske oberoende av om detta var önskvärt eller inte.

Nu har vi sett några patetiska försök från vänstern att ta finanskrisen som utgångspunkt för att kapitalismen måste reformeras i grunden eller rentav raseras. Men denna diskurs vill inte riktigt ta sig. Från andra hållet försöker man med samma grepp. Vi har dels sett trevande försök från den österrikiska skolans företrädare att göra gällande att finanskrisen betyder slutet för penningpolitiken. Eventuellt kommer guldmyntfot eller liknande att införas. Enligt min mening kan det finnas skäl att göra en del sådana förändringar. Men i så fall måste grunden för detta analyseras och reformer införas för att de är önskvärda.

Vi har dels också sett försök från konservativt håll att använda finanskrisen för att påstå att "det våras för konservatismen". Dessa försök är mer deterministiska. Genom finanskrisen har "dödsstöten mot nyliberalismen" utdelats hävdade den konservative kolumnisten Roland Poirer Martinsson (anställd på Timbro) i radions Godmorgon världen igår 1/11. Det är uppenbart att media har ett helt annat intresse för konservatismen än för vänstersocialism eller för en ny penningpolitisk regim.

Stöd för konservatismens frammarsch ges av statsvetaren Svend Dahl (SU) som menar att högern letar efter en borgerlig samhällsvision. Han pekar dels på ledarsidorna sedan i våras och dels på Göran Hägglunds framstöt om den "vanliga människan" i somras. Enligt Martinsson är konsevatismens budskap två: Friheten gentemot staten bör garanteras med hjälp av mellanliggande institutioner som familjer, företagen, församlingar, föreningar och grannskapet.

Det andra budskapet är en ny syn på kapitalismen efter finanskrisen. Den liberala synen med fria marknadeskrafter är inte längre "gångbar". En människosyn som bygger på egenintresset och att detta skapar välstånd är falsk, menar Martinsson. Han exemplifierar med entusiastiska nyliberaler som på 90-talet sprang omkring med T-tröjor där det stod "Greed is good" efter filmen Wall Street. Kapitalismen måste bottna i en samhällsmoral som inte bygger på girighet som drivkraft. Finanskraschen blev dödsstöten för nyliberalismen och är en av anledningarna till det nya intresset för konservatismen, enligt Martinsson.

Istället är det dygder, moral och ansvarstagande som skall ersätta den liberala synen på hur samhället skall ordnas enligt konservatismen. Detta förefaller dock något fattigt som alternativ men har hittills varit nästan genomgående som beskrivning av vad konservatismen vill i dagens samhälle. Ett av de få nedstegen från abstraktionernas luftiga höjder är Anna Ankas plädering för hemmafruar och sexuellt tillmötesgående gentemot mannen.

Debatten om vad konservatismen skulle innebära mer konkret återstår. I radioprogrammet utsåddes ytterligare förvirring genom att det tycks finnas en konservativ strömning även på vänsterkanten. Här intervjuade man tidningen Arenas chefredaktör Karolina Ramqvist som menade att det finns en protest mot konsumtionssamhället genom längtan tillbaka till det lilla samhället och ett liv på landet. Skall vi kalla detta vänsterkonservatism? Den kunde tydligen också innehålla återgång till klassisk socialism med mera klasskamp etc.

Ser vi nu hur konservatismen som ideologi tar över efter den radikala liberalismen? Medias intresse är ett tidens tecken. Att det inte längre finns några liberala debattörer eller institutioner som företräder en konsekvent liberalism är ett annat. Svend Dahl pekade sålunda på det närmande mellan det borgerliga blocket och socialdemokraterna som skett de senaste åren. Det ger utrymme för nya idéer som den konservativa ideologin - tydligen inte för klassisk liberalism.

Finanskrisen har också effekter på inställningen till friheten som går långt utanför det snäva området finansiell ekonomi där den uppträdde först. Borta är det synsätt som Friedrich Hayek deklarerade i Frihetens grundvalar: "sannolikt har ingenting gjort så mycken skada för den liberala saken som vissa liberalers träaktiga hävdande av speciella tumregler, framförallt principen om låt-gå-kapitalism"*. Även om det inte varit så vanligt att tongivande personer denna gång försvarat laissez-faire har liberalismens kritiker till höger och vänster agerat som om de gjort det. Då passar man på att kasta ut barnet med badvattnet.
________________________________
* "probably nothing has done so much harm to the liberal cause as the wooden insistence of some liberals on certain rules of thumb, above all of the principle of laissez-faire capitalism" (Hayek, CoL, 502)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

5 Comments:

At 02 november, 2009 20:19, Anonymous Per said...

Jag tycker att dagens finanskris är ett misslyckande för den reglerade marknadsekonomin. Speciellt centralbanks systemet med FIAT pengar och fraktionell banking. Ett 100% fritt penningsystem med 100% guld och silver vars mängd och ränta ingen politiker eller byråkrat hade kunnat påverka hade aldrig kunnat producera så stora bubblor.

Jag skulle bli förvånand om dagens politiker, byråkrater och banksters skulle ge upp dagens penning monopol och frivilligt befria folket från dess börda.

Eftersom jag planerar att börja trada FIAT valutor på Forex (öppet från söndag kl 23.00 till fredag kl 22.00) så är jag och antagligen alla andra som handlar med valutor positiva till FIAT systemet, visst man skulle kunna handla guld mot silver, olja och andra råvaror, men dagens system är fina fisken, dock trist att behöva lagra värde i en FIAT valuta som hela tiden ruttnar i värde.

 
At 02 november, 2009 21:22, Anonymous Per2 said...

Tyvärr har väl Martinsson rätt i att finanskrisen är dåliga nyheter för frihetliga idéer. Sen att orsakerna inte är de Martinsson eller Reinfeldt för fram spelar ju tyvärr ingen roll.

@Danne:
Jag är den "Per" som brukar hacka på dig! :)
Funderat på att ordna nån donationsmöjlighet? Skulle gärna lämna ett bidrag för att uppmuntra till denna bloggs fortlevnad!

 
At 03 november, 2009 12:06, Blogger Danne Nordling said...

Per 1, en saklig analys visar att det fanns flera olika faktorer som bidrog till att det blev finanskris. En del av dessa är av typen "regleringar av marknadsekonomin", andra är det inte. Problemet är att en auktoritativ avvägning av tyngdpunkten inte skett. Därför florerar en uppsjö av olika partikulära förklaringsfaktorer i debatten.

Per2, du pekar på den svaga punkten i frihetsföreträdarnas sätt att relatera till finanskrisen. Man kunde ha trott att regeringen och Timbro skulle ha framhållit att även om girighet och avarter förekommit inom finansområdet så har det inte någon avgörande implikation på friheten som idé i stort.

Istället tjuter regeringen med ulvarna och genom att Martinsson är anställd av Timbro finns det krafter som vill ge sken av att även Timbro gett upp friheten.

Tack för uppskattning, Per2, jag skall se om jag kan ordna någon donationsmöjlighet.
/DNg

 
At 06 november, 2009 13:39, Anonymous Per 1 said...

PayPal kanske passar:

https://www.paypal.com/se

 
At 08 november, 2009 00:49, Anonymous Tom said...

Den stora trenden i samtiden, och lärdomen av detta, är statens och byråkratiernas snabba framflyttande av gränserna på snart sett alla områden.

"Never let a crisis go to waste" ... ja, vart tog den sippa pseudokritikern Naomi Wolfe vägen i allt detta?

 

Skicka en kommentar

<< Home