måndag, november 22, 2010

Vindkraftens utbyggnad dödar 20 000 jobb?

Det krävs enorma subventioner för att bygga ut den kapitalintensiva vindkraften. Om pengarna istället användes på vanligt sätt skulle närmare 20 000 fler jobb kunna upprätthållas enligt en debattartikel i DI.

Professor Marian Radetski, Luleå tekniska universitet, och Jonny Fagerström på Föreningen svenskt landskapsskydd har idag 22/11 skrivit en vindkraftskritisk artikel i DI. Den utgår från Svensk vindenergis (SV) prognos att utbyggnaden av vindkraften till 2020 ska skapa 12 000-14 000 nya jobb. Då ska vindkraften producera 25-30 TWh elström.

När vindkraftverken tas i bruk ger de inte särskilt många jobb. En analys av den nyöppnade parken Havsnäs i Västernorrland (48 verk) som kostade 1,75 mdr kr visar att den ger högst 30 permanenta jobb. Det motsvarar 58 mkr per jobb. Under investeringsfasen blir det dock fler jobb. Men en beräkning från Norge visar att 3 kronor av 4 hamnar i utlandet som producerar vindkraftsutrustning. Miljöinvesteringar är inte någon bra metod att skapa jobb så som Socialdemokraterna påstod i valrörelsen, enligt min uppfattning.

I själva verket kan gröna jobb bidra till en minskad sysselsättning. Subventionerna drar undan investeringskapial i resten av ekonomin och försämrar konkurrenskraften genom högre elpris. Artikelförfattarna hänvisar till en spansk studie som visar att 2,2 jobb går förlorade på andra håll för varje jobb som vindkraften skapar. Med 14 000 nya jobb i Sverige skulle alltså 31 000 jobb förloras. Nettot blir därför enligt min beräkning 17 000 förlorade jobb.

De stora subventionerna kan tydligen inte upprätthållas i andra länder när finanskrisen sätter press på statsfinanserna. Men även den svenska vindkraften befinner sig i svårigheter (Arise) utan att subventionerna har försämrats. De stora utbyggnadsplanerna kan tydligen ifrågasättas.

Även om Radetski och Fagerström kanske är polemiska i överkant förefaller det välbetänkt att inte förutsätta att "gröna elinvesteringar" skulle skapa nya jobb. Det argumentet från de rödgröna borde inte kunna användas utan att de visar hur de negativa effekterna kan undvikas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

5 Comments:

At 23 november, 2010 01:18, Blogger Nils Lindholm said...

Hur mycket skulle en elbrist 'öka' sysselsättningen?
Vindkraften leverera väl idag så pass att ett bortfall, skulle inte direkt vara behagligt?

 
At 23 november, 2010 08:39, Anonymous Anonym said...

Syftet med vindkraften är ju inte primärt att skapa jobb men det blir mängder av jobb därutöver. Räknestycket för Havsnäs är ju halt absurt. Att dividera investeringskostnaden med antalet jobb! Syftet är ju att producera el, inte jobb. Investeringskostnaden kan användas för att räkna ut vad elproduktionen kostar. VAd gäller den spanska studien har den visat sig helt felaktig och dessutom skriven av en klimatskeptiker. Läs mer här: : http://greeneconomypost.com/debunk-spanish-study-green-jobs-1582.htm

 
At 24 november, 2010 16:57, Blogger Danne Nordling said...

Jag påminner om kravet på att hålla sig till ämnet. Denna tråd handlar om jobb och vindkraft, inte om grundlagen och annat!

Nils Lindholm, om det blev elbrist genom att kärnkraften lades ned skulle ersättningsproduktionen naturligtvis leda till viss ökning av nya jobb. Frågan är bara huruvida importerade vindkraftverk för dyra pengar kan tänkas försämra den vanliga ekonomins förmåga att generera nya jobb.

Anonym 08:39, syftet med grön el är i den politiska argumentationen också att generera jobb. Den granskning av den spanska studien (av de Morsella) lyckas inte tillbakavisa argumentet att importerade vindkraftverk skulle kunna ha en jobbförstörande effekt. Annika Helker Lundström, som är Vd för Svensk vindenergi och som svarar i dagens DI, tillbakavisar inte heller det jobbförstörande argumentet.

Den gröne ekonomen Tracey de Morsella menar att offentliga satsningar på vindkraft inte skulle tränga ut privata satsningar. Han hänvisar till keynesianska teorier från 1930-talet. Dessa är till stor del förlegade. De tar dessutom inte upp huvudargumentet att byggandet av vindkraft sker utomlands och placerar de nya jobben utanför det egna landet.

Men även om man kunde bygga vindsnurror inom landet är en ökad efterfrågan på snurror inte en garanti för nya jobb. Det fordrar nämligen att de arbetslösa är anpassade för den relativt finmekaniskt orienterade produktionen. Den strukturella arbetslöshet som finns i både Spanien och Sverige består till betydande del av personer som inte lyckats ta sig igenom grundskolan med godkända betyg. Jag bedömer att dessa personer ska ha andra typer av jobb eftersom de knappast ens är utbildningsbara för produktion av vindkraftsinvesteringar.

Om staten höjer skatterna och importerar vindkraftverk undandras en del efterfrågan som skulle ha riktats mot inhemsk produktion. Det flyttar inhemska jobb utomlands. Därför kan man inte använda satsningar på vindkraft som argument för att grön el kan skapa jobb.
/DNg

 
At 24 november, 2010 21:09, Anonymous Anonym said...

Danne Nordling sa...
"Vindkraftens utbyggnad dödar 20 000 jobb?"

Så varför bygger man då ut vindkraften?

I Sverige har vi inte rätt till beslutande folkomröstningar - vi får endast ha rådgivade folkomröstningar!!! De handlar om brister i vår grundlag.

Det handlar om demokrati!!!
Vår förra och vår nya grundlag ger oss inte rätt att säga nej till vindkraft. Svenskarna behandlas som fångar i sitt eget land.

Sverige fick en ny grundlag idag - 2010-nov-24 - Deras media tiger om det - närmast noll procent av svenskarna har fått reda på det.
De kallar det demokrati - när ska svenskarna förstå att de lever i deras koncentrationsläger?

SD debatterar grundlagsändringarna (Del 1) - Jimmie Åkesson (SD) vs Peter Eriksson (MP)

SD debatterar grundlagsändringarna (Del 2) - Jimmie Åkesson (SD) vs Peter Eriksson (MP)

SD debatterar grundlagsändringarna (Del 3) - Jimmie Åkesson (SD) vs Per Bill (M)

SD debatterar grundlagsändringarna (Del 4) - Jimmie Åkesson (SD) vs Karin Granbom Ellison (FP)

 
At 25 november, 2010 02:01, Blogger Danne Nordling said...

Vindkraften byggs ut för att andelen förnybar elproduktion ska öka. Det är både i enlighet med EU:s direktiv och i enlighet med de kärnkraftskritiska partiernas önskemål.

Jag skulle tro att dessa partier vill satsa på vindkraften även om den blir mycket dyrare än annan kraftproduktion och även om den bidrar till att det blir färre jobb i Sverige.

Det svåra är att förstå hur de partier som inte tänker sig en minskning av kärnkraften resonerar. De hänvisar till att elen ska exporteras och ersätta kolkraft i Europa. Men de motiverar inte varför svenska skattebetalare ska subventionera detta och varför Sverige ska leva med högre arbetslöshet för att åstadkomma en ytterst begränsad miljöåtgärd.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home