torsdag, januari 13, 2011

Fakta om inkomstskatten 2011

Brytpunkten för statlig skatt blir i år 32 970 kr i månadslön. Värnskatt inträder vid 46 750 kr. En löntagare med 25 000 kr/m har fått skatteuttaget sänkt med 7,1 procentenheter - en pensionär med 3,7 mellan åren 2006 och 2011.

Det är svårt att få översiktlig information om skattesystemet och de förändringar som inträffade vid årsskiftet. Här ska ges några nyckeltal och länkar till mer information för inkomstskatten 2011 både för löntagare och pensionärer. En viktig siffra är brytpunkten ovanför vilken statlig skatt (20 %) ska börja betalas. Den ligger för löntagare på 32 967 kr i månaden (länk skv) och för pensionärer på drygt 34 850 kr i månatlig pension.

Det högre beloppet för pensionärer för när statlig skatt börjar tas ut beror på att det extra grundavdraget för pensionärer höjts kraftigt för 2011. Förra året (2010) låg brytpunkten på 32 058 kr/mån för löntagare. Höjningen i år blev alltså 2,8 procent. Men för pensionärer låg brytpunkten förra året på 32 550 kr/mån. Höjningen i år blev därför 7,1 procent.

Den övre brytpunkten där 5 procents extra "värnskatt" sätts in ligger 2011 på 46 742 kr/mån för löntagare (förra året 45 433 kr/m). En översikt av viktiga nyckeltal sedan år 2000 har sammanställts av skatteverket (pdf, obs med "tax 2012" menas 2011).

Man kunde tidigare själv räkna ut sin skatt från Skatteverkets tabeller. Först tog man reda på vilken kommunalskatt och kyrkoavgift man skulle betala (utdebitering 2011). Därefter drog man av grundavdraget från sin beräknade taxerade inkomst. Det varierar för löntagare från 18 200 kr/år (upp till 42 800 kr ink) via 33 000 (vid 116 400-133 600 kr) till 12 600 över 336 600 kr/år (tabell över grundavdrag i pdf, lönt; pens). För pensionärer varierar det från 42 000 kr/år via 54 300 (vid 164 600-206 200 kr ink) till 25 700 över 522 587 kr i årsinkomst. Härefter tillämpade man skattesatserna 32,76 procent (kommunalskatt+kyrkoavg i genomsnitt), 20 procent respektive 25 procent ovanför skiktgränserna. Men detta är inte möjligt för löntagare eftersom skatteverket hemlighåller uppgifterna om jobbskatteavdraget.

Den möjlighet skatteverket erbjuder är att man beräknar sin skatt i mera grova termer genom att avläsa skatten i en skattetabell för hela procentsatser i kommunalskatt. Dessa skattetabeller skickas inte längre ut till de skattskyldiga, som förr i tiden. På skatteverkets hemsida finns tabeller där kolumn 1 avser löntagare och kolumn 2 ålderspensionärer (ex tabell 33, pdf). Ordet "månadslön" i skatteverkets vokabulär avser månadsinkomst.

En bild av jobbskatteavdraget kan man få från webbsajten jobbskatteavdrag.se där skattereduktionen anges för den beräknade lönen och totalskatten för pensionen. Här kan man få fram att jobbskatteavdraget vid en månadslön på 10 000 kr är 785 kr och att den påförda kommunalskatten sålunda sänks med 34 procent. Vid 15 000 kr är skattereduktionen 1 059 kr (26 % av k-skatten) och vid 20 000 kr 1 366 kr (24 %). Ett maximum på 1 771 kr/mån nås vid en månadslön på 28 100 kr (21 %). Den som tjänar 50 000 kr/m får alltså också en reduktion med 1 771 kr, som motsvarar 11 procent av kommunalskatten.

Hela inkomstskattens utveckling 2006 till 2011 uträknad med hjälp av jobbskatteavdrag.se visas nedan för tre inkomstgrupper:

Skatteuttag i procent
löntagare inkl kyrkoavg

Lön/m . 2006 . . 2011
15 000 . 28,4 . . 20,7 %
25 000 . 31,6 . . 24,5 %
35 000 . 36,9 . . 28,1 %

Fler uppgifter går snabbt att räkna fram från jobbskatteavdrag.se - procenttalen med hjälp av en räknare. Den nu aktuella frågan är beskattningen av pensionärerna. Motsvarande tabell för dem ser ut så här:

Skatteuttag i procent
ålderspensionärer inkl kyrkoavg

Pens/m . 2006 . . 2011
15 000 . . 28,4 . . 23,0 %
25 000 . . 31,6 . . 27,9 %
35 000 . . 36,9 . . 30,3 %

På kort sikt är en direkt jämförelse mellan de två tabellerna kanske missvisande. Pensionerna från det obligatoriska systemet sänks tillfälligt med 4,3 procent 2011 (utom garantipensionen som höjs 0,9 procent). Pensionsmyndigheten har gjort en översikt med typexempel där skatteeffekterna beaktas upp till 23 580 kr/m (pdf).

Principiellt betraktat är pensionsutvecklingen inte relevant för skattedebatten. Nedan jämförs de två ovanstående tabellernas skattesänkningar i procentenheter för löntagare och pensionärer:

Ink/m . . lönt . . pens
15 000 . - 7,7 . . - 5,4 pe
25 000 . - 7,1 . . - 3,7 pe
35 000 . - 8,8 . . - 6,6 pe

Pensionärerna har fått en sänkning med drygt 5 procentenheter för de stora stora grupperna (10'kr - 5,3 pe). Vid 15 000 kr i inkomst har pensionärerna fått 70 procent av löntagarnas skattesänkningar. Men vid högre pensioner har effekterna av det höjda grundavdraget, som når maximum vid knappt 14 000-drygt 17 000 kr/mån, allt mindre betydelse. Ovanför brytpunkten börjar dock den extra höjningen av denna 2010 ge viss effekt tillsammans med grundavdragets brytpunktshöjande effekt. Detta gäller dock endast ett fåtal pensionärer.

Innan 2011 års höjda grundavdrag för pensionärer infördes innebar jobbskatteavdraget ett formellt gynnande av "de rika". Detta riktades mot låg- och medelinkomsttagare med ett maximum på 28 000 kr i månadslön. Eftersom huvuddelen av pensionärerna har väsentligt lägre inkomster än medellöntagarna och genom att de inte fick någon beaktansvärd skattesänkning medförde detta att "de rika" fick många gånger större skattesänkningar än den grupp som bestod av de stora pensionärsgrupperna och ett fåtal lågavlönade.

Ett femte steg vad gäller jobbskatteavdraget ser ut att införas 2012. Det uppges ge mellan ca 190 och 375 kronor högre lön efter skatt. Det skulle betyda att jobbskatteavdraget nästa år som högst kan bli ca 2 150 kr/mån. Även ytterligare skattesänkningar för pensionärerna och ett sjätte jobbskatteavdrag har diskuterats.

Läs också förra årets artikel. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

1 Comments:

At 21 april, 2011 15:13, Anonymous Torbjörn Bergman said...

jobbskatteavdrag.se är bra för att jämföra, men då den inte nämner den andra halvan av skatten en löntagare el ( som jag) egenföretagare före lön så blir jämförelsen fullständigt skev.

Studera skatteuträkningen på ekonomifakta.se

arbetstagare och löntagare har ytterligare en ungefär lika stor pålaga (tvingande "avgift" utan direkt motprestation) nämligen löneskatterna.

De är inte nämnvärt sänkta. Så procentsatserna du nämner att skatten är sänkt med gäller halva löntagarnas skatt före lön, slå ut det på hela skatten och räkna på hela löneutrymmet. Procent räknas så delen genom det hela...

Att (s) kom på idéen att dra bort en del av löneutrymmet och kalla det avgift (fast det är en skatt enligt regeringsrätten) och sedan kalla den nettosumma som blir kvar för" bruttolön "behöver ju inte lura en så bildad person som dig Danne.

Så när pensionärer med 11 -13 tkr nu slipper var fjärde skattekrona 2012 rel 2006, så har en löntagare sluppit var 8:e.

Pensionären lägger två av tio kr i skatt medan egenföretagare/löntagaren lägger fyra räknat på hela löneutrymmet/lönekostnaden.

 

Skicka en kommentar

<< Home