fredag, februari 18, 2011

Marx historieteori om bourgeoisiens revolutionära roll är felaktig

Historieforskningen visar att det inte var borgarna som gick i spetsen för den franska revolutionen som Marx påstod. Den historiska materialismen stämmer inte och kan inte användas för Egypten.

Revolutionen i Egypten har medfört att man på vänsterkanten aktualiserat den "historiska materielismen" - en teori som lanserades av Karl Marx. Denna teori fanns i bakgrunden för Marx' och Engels' lansering av den "vetenskapliga socialismen". Något besynnerligt är emellertid att denna fundamentala teori för marxismen endast presenterades i förordet till verket Till kritiken av den politiska ekonomin, som publicerades 1859. Det kommunistiska manifestet publicerades däremot redan 1848.

Friedrich Engels hävdade i sitt tal vid Marx' begravning 1883 att precis som Darwin upptäckt lagen om den organiska naturens utveckling hade Marx upptäckt lagen om det mänskliga samhällets utveckling. Detta gav legitimitet för att hävda att den prognoslära som gick under beteckningen "den vetenskapliga socialismen" verkligen var vetenskaplig.

Marx pekade på att ursamhället övergått i ett ursprungligt kommunistiskt samhälle, som övergått till ett slavsamhälle, som övergått till feodalsamhället och som därefter övergått till det kapitalistiska samhället. Nästa steg, det slutgiltiga, var övergången till det socialistiska samhället. Drivande i denna process var inte idéer utan materiella förhållanden. Närmare bestämt var det en fråga om hur produktionstekniken långsiktigt kommer i otakt med produktionsförhållandena i form av samhällets ekonomiska system. Detta leder till slut till en plötslig förändring varvid ett nytt system uppstår. Övergången sker på grund av klasskampen genom en våldsam revolution.

Idén om historien som en klasskamp hade Marx hämtat från Francois Guizot (1787-1874, Wp), professor i historia och fransk politiker, konseljpresident strax före revolutionen 1848 (källa Craiutu; 2003). Emellertid har denna ursprungligen liberalkonservativt grundade historieteori kommit att ifrågasättas. Bourgeoisien som drivande kraft bakom liberalism och modernitet verkar vara en marxistisk myt.

Karl Marx skrev under revolutionen 1848 att bourgeoisien stått i spetsen både för revolutionen i England 1648 och i Frankrike 1789. Detta stöds knappast av den moderna historieforskningen (Blackbourn & Eley; 1984, Van Kley; 1996). Puritanernas uppror 1648 var ingen borgerlig revolution. Ingen social gruppering kan heller sägas ha gått i spetsen för revolutionen 1789. Monarkin i Frankrike föll sönder genom misskötta finanser, missväxt och stigande priser. Mest pådrivande i opinionsbildningen var var de lägre tjänstemännen och lågadeln. Och det var bönderna som i direkta aktioner som gjorde slut på de feodala privilegierna. Det "rörliga kapitalets" företrädare hade begränsat inflytande (Doyle; 1980).

Kvar av Marx' historiematerialism blir tydligen tesen att idéer inte spelar någon roll utan det är förändrade materiella förhållanden som driver fram revolutioner. Det var viktigt för att kunna visa att om kapitalismen medför en sådan utarmning att arbetarna hotas av att svälta ihjäl kommer de att göra revolution. Men detta är å andra sidan trivialt. Det är ett välkänt faktum att svält ger upphov till hungerkravaller. Men revolutioner kan uppstå genom idéer som inte alls kräver svält som drivkraft. Ett sådant exempel har jag tidigare skrivit om (jan-09) där incidenten med örlogsfartyget Medusas flotte var central för julirevolutionen i Frankrike 1830.

Skandalen med Medusas haveri under befäl av en grevlig men inkompetent kapten förmedlades av konstnären Théodore Géricault genom tavlan ovan i Louvren som illustrerar de mindre nobla passagerarna på flotten när de får syn på räddningen. De fick inte plats i livbåtarna och de flesta hade redan gått under på flotten. Kritiken mot adelsväldet eskalerade sedan till revolutionen 1830.

Revolutioner kan alltså befordras av idéer och inte materiella förhållanden. Franska revolutionen drevs inte fram av bourgeoisien och kapitalet. Marx' teori om den historiska materialismen och bourgeoisiens revolutionära roll tycks inte ha mycket som talar för sig. Men övervintrande marxister vill gärna hålla fast vid historiematerialismen. Nu senast uppmärksammade jag kritiskt att professor Erik Svensson i Lund förklarat att revolutionen i Egypten kunde förklaras (delvis) i termer av historiematerialism (bloggart 13/2) . Argumentet var att matpriserna stigit.

I en ytterligare artikel (13/2) har Erik Svensson försökt förklara vad han menar med historiematerialism i marxistisk mening. Han vill ge stöd åt Marx med orden: "Tänk om Karl Marx i grunden hade rätt: att materiella faktorer driver historien framåt mer än ideologier? " Enligt vad jag förstår är inte detta tillräckligt för att man ska kunna tillämpa den historiematerialistiska teorin på t ex Egypten. Att idéer om frihet och politiska rättigheter uppträder samtidigt som försämring av de materiella förhållandena betyder inte att historiematerialismen får stöd. Finns det f ö några marxister som kan hävda att bolsjevikernas kupp i Petrograd i oktober 1917 var en omvälvning som drevs av materiella förhållanden och inte av kommunistiska maktidéer av leninistisk modell?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

7 Comments:

At 18 februari, 2011 18:14, Anonymous Björn said...

Marx påstod inte att borgarna gick i spetset för den franska revolutionen, vad som nu menas med det. Han var på det klara med att det framförallt var bönderna som initierade revolutionen. Däremot menade han att revolutionen ändå blev en borgerlig revolution, som förändrade "överbyggnaden" i linje med de krav som ställdes av den "materiella basen" som allt mer kommit att domineras av det borgerliga produktionssättet.

Det borgerliga produktionsättet hade en stark inre kraft och dynamik, men dess utveckling bromsades av de feodala strukturerna som levde kvar i det franska samhället. Men när dessa föll så var det borgerligheten som stod bäst rustade att över.

Bönderna kunde inte ta över samhället. Deras produktionssätt tillhörde inte framtiden, dessutom var de en per definition undertryckt klass som inte var förmögen att härska.

Marxismen säger inte att ett produktionssätt automatiskt följer på ett annat. Det kan finnas mycket väl finnas olika utvecklingsmöjligheter, men antalet är högst begränsat.

Marxismen säger inte heller att proletariatet kommer att omstörta bourgeoisien och ta makten (även om Marx ofta framställde det så, eftersom det var den utvecklingen han hoppades på) utan han nämner också alternativ nr. 2 i Manifestet, nämligen båda de stridande klassernas gemensamma undergång.

Det är vad som hänt i de flesta fall genom historien. Slavarna grep t.ex. inte makten från aristokratin i Rom - samtliga klasser gick under och nya uppstod grundade på ett nytt produktionssätt (feodalismen) som bar spår av såväl det antika som det germanska stamsamhället.

Enda undantaget är faktiskt just borgarklassen. Men borgarklassen var inte en del av det feodala produktionssättet, även om de var en undertryckt klass i en samhällsformation som dominerades av feodalismen. Borgarklassen uppbars av sitt eget produktionssätt.

Jag menar att den traditionella industriarbetarklassen inte är förmögen att genomföra en revolution eftersom den likt ex. slavarna är subaltern och definierad genom sin underordnade ställning. Den är ett rent bihnag till ett produktionschema och har inte förmågan att behärska samhällets funktioner och relationer.

Det nya proletariat som är på tillväxt är annorlunda, det har bredare kunskaper och en friare ställning i produktionen. Det är förvisso förtryckt men inte subalternt. Om detta proletariat formeras som klass så är det möjligt att det småningom skulle kunna genomför en revolution och ersätta kapitalismen med en demokratisk samhällsordning.

 
At 18 februari, 2011 22:34, Anonymous Anonym said...

Danne Nordling är en stjärna - han försöker förstå!!! - "Enligt vad jag förstår är inte detta tillräckligt för att man ska kunna tillämpa den historiematerialistiska teorin på t ex Egypten. Att idéer om frihet och politiska rättigheter uppträder samtidigt som försämring av de materiella förhållandena betyder inte att historiematerialismen får stöd."

- men det finns mer att förstå!!! Hur många kan förstå detta när deras media tiger:
Friday, February 18, 2011
THE AMERICAN BEHIND THE EGYPTIAN COUP
The Father of the Egytian Revolution is a friend of the CIA called Gene Sharp.


Hur många kan förstå detta när deras media tiger!
Anthony.C.Sutton - the real history of the last century is not what you have been fed! read his books! "wall street and the bolchevik revolution" "wall street and the rise of hitler" to begin with
INTRODUCTION Unexplored Facets of Naziism Since the early 1920s unsubstantiated reports have circulated to the effect that not only German industrialists, but also Wall Street financiers, had some role — possibly a substantial role — in the rise of Hitler and Naziism. This book presents previously unpublished evidence, a great deal from files of the Nuremburg Military Tribunals, to support this hypothesis. However, the full impact and suggestiveness of the evidence cannot be found from reading this volume alone. Two previous books in this series, Wall Street and the Bolshevik Revolution1 and Wall Street and FDR,2 described the roles of the same firms, and often the same individuals and their fellow directors, hard at work manipulating and assisting the Bolshevik revolution in Russia in 1917, backing Franklin D. Roosevelt for President in the United States in 1933, as well as aiding the rise of Hitler in pre-war Germany. in brief, this book is part of a more extensive study of the rise of modern so...

Each system in its own way is a system of plunder, an organizational device to get everyone living (or attempting to live) at the expense of everyone else, while the elitist leaders, the rulers and the politicians, scalp the cream off the top...


Danne Nordling är en stjärna! MEN hur många kan förstå detta när deras media tiger?!., Fatta lite mer:
CFR Media Control

 
At 19 februari, 2011 12:57, Anonymous Anonym said...

Björn ger ett lysande sansat intryck medan den andre stollen verkar kunna skrämma folk på Vaken...

 
At 20 februari, 2011 11:43, Anonymous Anonym said...

Danne Nordling:
"Finns det f ö några marxister som kan hävda att bolsjevikernas kupp i Petrograd i oktober 1917 var en omvälvning som drevs av materiella förhållanden och inte av kommunistiska maktidéer av leninistisk modell?"

911 är vår tids kupp - nu avslöjad!

Guns and Butter - "Demolition Access To the World Trade Center Towers" with Kevin Ryan. - January 12, 2011 at 1:00pm
Lyssna: http://www.kpfa.org/archive/id/66755

 
At 26 februari, 2011 14:43, Anonymous Dawwe said...

Björn förklarar det bra, det man kan beskylla historiematerialismen för är att den är väldigt svår att motbevisa. Som med all filosofi. Den säger inget om utlösande faktorer men om de bakomliggande.

Den här bloggen verkar väldigt oseriös, enbart länkar till egna inlägg och inte till de texter som man refererar till. Det luktar unket.

 
At 01 mars, 2013 04:22, Anonymous Anonym said...

You can soundless drop for gadgets and gifts that they can use, you are improper.

For this reasonableness the solely way to go is with Bestop, sidewalk Ends a taste
perception of your femininity and romance, by gift him such
Owl Gifts! So what eccentric of gifts real carry to pockets from old Grim jeans to create dungaree air hole purses or - Denim air pocket Fridge or locker Magnets.


Review my site - owl jewelry
my web site > owl kitchen decor

 
At 02 mars, 2013 18:10, Anonymous Anonym said...Look at my weblog ... cordyceps sinensis

 

Skicka en kommentar

<< Home