måndag, december 30, 2019

Extrem svensk klimatpolitik borde jämföras med en mer hovsam

Den svenska klimatpolitiken håller på att bli alltmer långtgående och ingripande trots att klimat-utsläppen bara är 0,4 promille av de globala (skogen beaktad), medan vår befolkning utgör 1,35 promille av världens folkmängd. En mer hovsam politik skulle inte märkbart påverka klimatutvecklingen. Så varför denna blinda klimataktivism i Sverige?

Enligt de enkla redovisningarna där markanvändning och skogsbruk inte räknas in släpper Sverige ut 0,1 procent av den globala koldioxiden vilket kan jämföras med Kina som släpper ut 28,5 procent. Och enbart tre länder står för hälften av de globala utsläppen (se tabellen).

En globalt verkningsfull klimatpolitik borde uppenbarligen inrikta sig på Kina som inte bara släpper ut mest utan som också kommer att öka sina utsläpp genom att bygga fler kolkraftverk de närmaste åren. Dessutom hjälper Kina andra länder att också bygga ut kolkraften. Istället borde Kina satsa på solkraft som skulle kunna kombineras med vätgasframställning. Denna vätgas skulle sedan användas för elproduktion i bränsleceller om natten eller när solen skyms av moln. Solkraft håller på att bli lika billigt som kolkraft.

Världens övriga länder borde alltså fordra att solrika länder som Kina, Indien och USA satsade på solkraft för elproduktion så att kolkraften kunde börja avvecklas.

Kan då Sverige bli ett föregångsland? Uppenbarligen inte. Men den extrema svenska klimatpolitiken påstås ändå ska utgöra ett föredöme: flygskatt, veganföda, subventionerade elcyklar, förbud mot nya bensin- och dieselbilar 2030 och därefter förbud mot försäljning av bensin och diesel. Finns det någonting som talar för att Kina, Indien och USA skulle ta intryck och följa efter Sveriges extrema politik? Och skulle den svenska klimatpolitiken omsatt i dessa länder ens minska kolanvändningen för elproduktion?

Med en mer måttfull och hovsam klimatpolitik i Sverige skulle klimatutsläppen globalt bli knappt mätbart större jämfört med en extrem klimatpolitik. De långtgående ingripandena i Sverige kan enbart motiveras av att andra länder skulle ta efter. Men de tre största utsläppsländerna kan inte kopiera Sverige som har skog och vattenkraft samt en del kärnkraft att använda sig av. Vindkraften skulle möjligen gå att använda i dessa länder. Men vad gör Sverige för att Kina ska satsa på vindkraft?

Är det inte troligare att den extrema klimatpolitiken i Sverige inte är motiverad av klimatet? Ingripandena mot bilismen och flyget verkar mera vara något som stämmer med Miljöpartiets ideologi där klimatet nu råkat bli en passande förevändning som kan legitimera långtgående åtgärder.