torsdag, mars 23, 2006

TCO till höger om nya moderaterna i skattepolitiken

Avskaffa värnskatten och minska andelen som betalar 20 procents "straffskatt" från 36 till 25 procent. Sedär några "radikala" krav från tjänstemannafackens topporganisation. Det är i varje fall krav som är mer långtgående än de nya moderaternas.

Igår 22/3 lade Tjänstemännens centralorganisation, TCO (en motsvarighet till LO), fram ett nytt skattepolitiskt program (pressmedd, kortvers 19 sid, pdf). Det innehåller en analys av de mest akuta skattepolitiska frågorna, främst inkomstskatterna för löntagarna, samt 9 punkter med organisationens krav. Några ledarkommentarer blev det inte i de stora morgontidningarna vilket visar hur skattedebatten kan degenerera när det inte finns något egagemang hos aktörerna. Naturligtvis är det lättare att väcka intresse om det finns krafter som vill nivellera inkomsterna med hjälp av skatterna. Men även motsatsen borde vara möjlig. Det är dock något som de nya moderaterna numera aktar sig för.

TCO går främst till angrepp mot statsskatten som betalas med 20 procent extra på månadslönedelar över 26 500 kr och med 25 procent över 39 400 kr. Den senare, som kallas värnskatt, vill TCO ha bort omgående i likhet med SACO (akademikernas fackliga topporganisation). Men vad vill de borgerliga partierna? Folkpartiet vill kanske ha bort värnskatten men det kravet har ingen framträdande plats. Moderaterna vill behålla värnskatten så vitt jag kan förstå.

Detta är dock petitesser. TCO konstaterar att 9 procent av LO:s medlemmar, 29 procent av TCO:s och 53 procent av SACO:s betalar statsskatt 2006. Framförallt är statsskatten en skatt på heltidsarbetande - 36 av dem betalar och 52 procent av de högskoleutbildade. Av civilingenjörer mfl är det 80 procent, av poliser 78 procent, av ingenjörer 53 procent, av journalister 51 procent osv (se tab s 15) som betalar. Målsättningen vid skattereformen var att 15 procent av alla över 19 år skulle betala. Det tycker TCO är en för stor andel eftersom för många heltidsarbetande då måste betala.

Istället för att kräva ett fullständigt avskaffande av statsskatten som ett väsentligt steg mot 'platt skatt' tycker TCO att andelen heltidsarbetande skulle sänkas från 36 till 25 procent. Den sifferexercis som därefter vidtar dödar allt intresse för en bredare skattepolitisk debatt. I nuvarande läge kan folk inte rimligen hålla reda på sådana petitesser.

Skatternas fördelning borde göras till en moralisk fråga om frihet och rättvisa. Det finns inget sakligt skäl efter utilitarismens tillbakagång att ha ett progressivt skattesystem. Det måste därför vara mer rättvist att ha ett proportioneltt skatteuttag som medför att den som tjänar dubbelt så mycket betalar dubbelt så mycket skatt. Det bedömde också den moderna rättviseteorins fader, John Rawls, som lämpligt. När Rawls' teori om rättvisa nu har detroniserat utilitarismen borde väl också den skattepolitiska uppfattningen bringas i takt med tiden - proportionell skatt borde slå ut den progressiva?

Det är den samhällsfilosofiska debatten som kan förändra skattepolitiken. Men istället för att driva principiell debatt har både SACO och TCO små marginella förändringar på programmet. Det kanske är vackert så eftersom Svenskt Näringsliv och moderaterna mfl partier inte tycks vilja försöka få till stånd någon skattepolitisk debatt överhuvudtaget. Att lägga sig till höger om moderaterna i skattepolitiken kanske TCO tycker är hissnande radikalt.

I övrigt kan nämnas att TCO presenterar en skeptisk syn på Alliansens 'jobbavdrag' som av tekniska skäl kommer att kunna utnyttjas även av dem som under en del av året lyfter bidrag. Effekten på arbetsutbudet blir inte så stor som man kunde tro. TCO förordar också avdrag för hushållsnära tjänster. Något som jag däremot tror är direkt fel är påståendet i TCO:s rapport att forskningen inte klart kunnat påvisa negativa effekter av höga skatter på tillväxten - se vidare Gunnar Du Rietz' rapport 2002 (pdf).